Home Психология План-конспект по околен свят

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
План-конспект по околен свят ПДФ Печат Е-мейл

Културното наследство на всеки един народ притежава неповторима национална самобитност, изтъкана от душевност, добродетели и морални ценности. Творчеството на обикновените хора е най-чистият и непресъхващ извор на тези добродетели и духовни богатства, които са дълбоко залегнали в обичаите и традициите.

Връзката между поколенията остава силна, трайна и вечна чрез празниците и обичаите. Необходимо е човек да почувства и почерпи красотата, мъдростта и веселието на един народен празник, за да вникне по-дълбоко в културата на един народ.

Носители на онази духовна традиция, която обединява, сплотява и прави хората по-добри и човечни, си остават децата. Чрез празниците и обичаите те възприемат, усвояват и анализират моралните ценности и добродетели.

Празникът е мощен фактор, допринасящ не само за социализацията на подрастващите, но и за изграждането на чертите на характера на индивида, за развитие и допълване на ценностната му система. Именно чрез празниците хората изразяват отношението си към ценностите. Те разкриват стремежа към по-добър живот на всички хора и еднаквото им право да го постигнат.

Темите “Моето семейство и род” и “Семейни празници” имат потенциал за разгръщане на мултикултурен диалог чрез поставяне на различни въпроси и задачи, свързани със семействата на деца от различни етноси и празниците, които те празнуват, независимо че като пример е даден семеен календар на българско семейство.

Независимо от своите социални и културни различия, хората имат едни и същи причини за своите празници и едни и същи подбуди, за да ги празнуват. Всички хора желаят да има мир, любов, свобода, щастие, здраве, богатство. Тези послания са в основата на празниците на различните етнически групи. Тази “универсалност” на празника обаче не е основание подборът на празниците, предвидени за изучаване в училище, да се извършва единствено според представителността на етническите групи. Непознаването на празниците на различните етнически малцинства предизвиква “естетическо и познавателно объркване, поради непонятната им ритуалност”.[1] Те могат да бъдат разбрани тогава, когато се обясни тяхната символика, за да може да се вникне в смисъла на тяхното послание и ценностите, които утвърждават.

Децата трябва да бъдат информирани за различията между хората, дължащи се на тяхната религиозна и етническа принадлежност. Те трябва да получават повече информация, свързана с бита, обичаите и традициите на различните етноси, живеещи в България, да могат, съпоставяйки празниците, да откриват общото и различното в тях, за да осъзнаят богатството и мъдростта, които се крият във всеки един празник. Чрез изучаването на празниците на различните етнически общности в България се предизвиква интерес и желание у учениците за познание, уважение и толерантност към различните от тях. По този начин, подавайки ръка на различното дете, те могат върху стабилните основи на традициите да изградят новото лице на обществото.

Именно децата получават информацията първо от семейството. За това днес ще се спрем на темата „ Семейство и род”

ОКОЛЕН СВЯТ

I . Тема: Семейство и род

II . Вид: за нови знания
III . Задачи

  1. Образоватерни:

-
Обогатяване представата за семейството и неговите членове, техните роли и отговорности

- Да се усвои и осмисли значението на понятията семейство, род

роднини

2. Възпитателна

- Осмисляне на значението на семейството като общност от хора.

които взаимно се подкрепят.

-
На дъската е записано „Няма нищо по-мило от родната страна"

Урочен план

1. Типове семейства:

а/ пьлни

б/непьлни

в/разширени

2. Род, роднини и семейни празници.

IV Ход на урока:

  1. Актуализиране на знанията и мотивиране на темата:

-
Прочетете народната мъдрост, записана на дъската и обяснете със
свои думи как я разбирате, какви чувства събужда тя у вас?
/коментар/

-
Най-нежните, най-топлите думи, изказани за родния дом, ще
открием не само в народните мъдрости, но и в творбите на много
писатели. Едно от първите стихотворения, което прочетохте научихте от читанката за първи клас, също беше посветено на родния дом. Нека си го припомним. /Ученик рецитира „Родна
стряха" — Ран Босилек./

-
Защо човек не би си сменил родния дом, дори за „царските палати''

/коментар/-
/////?///

гфдгфдгд

-
Когато говорите за родния си дом, за кои хора се досещате веднага?
/коментар — мама, татко, баба ... /

-
Какви са те за Вас ? /Близки/

-
Този час ще говорим за нашите най-близки хора — хората от нашето
семейство и нашите роднини.

2. Поставяне на темата.

-         
Какво означава за вас думата семейство?
/коментар/

-         
Отворете учебника и погледнете на стр. 5 най-отгоре картинките. От
кого са сформирани семействата на трите картинки? /Първата — баща
и син. Втората — баща, майка и деца. Третата — майка и деца.
Но има и друг вариант, където може да има и баба, дядо. прабаба и
т.н. / Те се наричат разширени семейства.

-           
На кое от нарисуваните семейства прилича твоето семейство?
/коментар/

-            
Ще ви прочета стихче — гатанка, в която се разказва за едно
семейство. Какво е това семейство ще разберете, ако добре
прецените за колко хора се говори.

По улицата вървят:

мъж и жена

и техните деца

баща и син

майка и дъщеря.

Колко души са?

/коментар/

Независимо от различията всяко семейство е ценно с опита си, к

ойто се предава от поколение на поколение. Независимо от кой тип е вашето семейство, хората, които живеят в него взаимно се подкрепят винаги.

Хората от едно семейство най-често носят едно и също фамилно

име.

- Продължаваме с играта, „Позкай кой сьм аз" . На картинката съм
написала названията на роднини. Аз ще ви показвам картончета, а вие
ще обяснявате кого наричаме така. / Всеки картон е надписан от 
двете страни — баба-дядо; леля-свако; вуйчо-вуйна; чичо--
стринка. Учениците разесняват кого наричат с посоченото на едната
страна роднинско название и се прави веднага връзка със
съответното название, записано на обратната страна на картона. При
нужда уточнява обясненията на ученипите. Последният картон,
който се показва е с надпис род.

3. Род и роднини.

-Съставете изречение, с което да отговорите на въпроса — Кои хора

образуват един род? /Всички роднини заедно образуват род/

-Всеки човек има свой род, образуван от неговите роднини. Често те

носят едно и също фамилно име. Вместо род, понякога се употребява и думата фамилия. Хората от един род могат да живеят в различни градове и села, дори в различни държави, но никога не забравят своите роднини и своя род. Какво ги свързва толкова силно според вас? /коментар — обичта/

-Кога във вашето семейство се събирате със своите близки".

/коментар — празници/

-Има празници, които се празнуват от всички хора в една държава.

Обикновено в календара те са отбелязани с различен цвят. Това са

официалните празници на страната. Но има и такива, които всеки от

вас празнува само със своето семейството или с най-близките хора

на семейството. Тези празници се наричат семейни празници.

-Разфаваме работни листи

* Попълни празничния календар на твоето семейство.

КАЛЕНДАР НА СЕМЕЙСТВОТО

Рождени дни          Именни дни             Други празници

Татко                     ....................                Годишнина от сватбата на

Мама                     .....................               мама и татко.

Брат ми                ......................               Празник на рода
Сестра ми            ......................
Аз                          .....................

.................                .....................

................                 ....................

Обобщенне

Независимо дали е възрастен или дете всеки човек измежду всички свои
близки, избира и поставя на първо място точно определени хора, а именно
това са хората от семейството.

Заключителен етап на урока.

Един древен мъдрец е казал: Който не познава своя род, не

познава себе си".

*Домашна работа: Проучете вашите роднини и попълнете

родословно дърво.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG