Home Психология Проект по Педагогика

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Проект по Педагогика ПДФ Печат Е-мейл

1. Каква идея искате да осъществите?

Идеята ни е да изготвим годишник на Езикова гимназия “Д-р Иван Богоров”,  Димитровград, на хартиен и на магнитен носител, който да бъде безплатен за всички ученици, учители и служители. В него ще бъдат включени всички най-важни събития от живота в гимназията – отличилите се ученици, техните наградени творби и проекти, снимки на всички паралелки от различните випуски, интервюта с учителите, фотографии от училищни мероприятия, информация за дейността и успехите на клубовете към гимназията през учебната година. Годишникът би допринесъл за оформянето на модерния облик на гимназията. В перспектива, натрупали опит с настоящия проект, планираме годишникът да стане ежегоден.

2. Кои проблеми ще решите с реализирането на проекта? Кои възможности ще оползотворите?

За сравнително краткия период от 15 г. на съществуване на Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров” нейните възпитаници имат многобройни постижения в областта на хуманитарните, естествените науки, изкуството и спорта. Поради липсата на традиция те да бъдат съхранявани, те много скоро биват забравяни и не достигат до следващите поколения ученици на гимназията. Причините за поява на проблема са свързани с липсата на изграден архив, в който да бъдат запазени отличените литературни творби, рисунки, грамоти, снимков и видео материал от спортни мероприятия, училищни тържества, копия от училищни вестници, сценарии на тържествената програма и пиесите, създадени от ученици и учители.

До учебната 2005/ 2006 година гимназията не разполагаше със самостоятелна сграда. Тъй като ползвахме базата на други учебни заведения, нямахме толкова голяма свобода да я използваме единствено за нуждите на нашата гимназия. По тази причина не съществуваше и самостоятелна библиотека, в която да се пазят архиви от различните мероприятия и конкурси, които са се състояли по време на учебната година. Част от материалите, отъждествяващи дейността на учениците, се пазеше в учителската стая и в кабинетите на педагогическия персонал. За жалост при двукратното преместване на училището ни в различни сгради, проблемът се задълбочи, тъй като това доведе до разпиляване на събраните материали.

Като се има предвид, че ЕГ „Д-р Иван Богоров” се утвърди като едно от водещите учебни заведения в област Хасково и големия интерес към гимназията ни, броят на хората, засегнати от проблема, обхващащ миналите, настоящите и бъдещите  възпитаници на гимназията, миналия, настоящ и бъдещ учителски колектив и близките на учениците и учителите – приблизително 9000.

След като анализирахме проблемите, двама от членовете на екипа на училищния вестник, инициирахме идеята да разработим и кандидатстваме с проект за изработване на годишник на гимназията.

Към момента училището ни изгради сравнително добра материална база, разполага с човешки потенциал и възможности идеята ни да бъде осъществена. Останалите членове от екипа на училищния вестник “School life” с удоволствие приеха идеята да се включат като доброволци в проекта. Бяхме поканени на педагогически съвет, където изложихме идеята си.

Колективът на гимназията приветства инициативата и взе единодушно решение в подкрепа на идеята. Всички учители се ангажираха да ни съдействат със своевременно предоставяне на информация и интервю за постиженията на своите ученици и интересни моменти от училищния и извънучилищния живот, както и с техническа помощ по оформянето на годишника. Тодор Тодоров, учител по свят и личност, разполагащ с опит в реализирането на проекти, се ангажира да координира изпълнението на дейностите и ни напътства в работата.

Получихме и подкрепата на Училищното настоятелство.

След като пред нас понастоящем съществуват всички предпоставки да реализираме проекта си, следва да го популяризираме достатъчно, така че в него да се включат доброволци и от страна на учащите в гимназията. Тяхното участие ще допринесе за създаването на модерен и отличителен облик на годишника. Първоначално смятаме да проведем анкета между учениците относно техните виждания за един модерен и актуален годишник. След като обработим резултатите ще проведем дискусия в кабинета по музика относно различните предложения. В нея ще вземат участие доброволците, нагърбили се със задължението да спомагат за успешното развитие на проекта и представители на училищното настоятелство. По този начин най-лесно и ефективно ще се изясни модела на оформление на годишника.

Идеята не може да се осъществи и без намесата на специалисти по компютърен дизайн и фотография. С цел да се осигури възможност за проследяване на развитието на училището като институция и запазването на нейните характерни дух, традиции и ценности, е необходимо изграждането на електронна версия на годишника, поместена в интернет пространството, която да осигурява по-лесен и широк достъп. Тъй като хартиеното издание годишника е предвидено само за настоящите ученици и персонал, алтернатива за бившите и бъдещи възпитаници на гимназията, както и за други заинтересувани граждани е онлайн изданието.  Там те спокойно ще се насладят на всичко, което се е случило през годината, както и ще имат шанс да го обсъдят с другите потребители във форума на сайта.

3. Каква цел си поставяте? Какви резултати искате да постигнете? (Важно е целите да бъдат ясни, конкретни, реалистични, постижими, измерими.)

Със създаването на този проект си поставихме за цел да допринесем за развитието на нашето училище. Смятаме, че чрез появата на годишник ще се съхранят много от ценностите, които са карали и учители и ученици да постигат високи резултати в своята работа. След време много от нашите спомени свързани с ученическите години избледняват. Годишникът е добър начин да си припомним отминали моменти от житейския ни път и да си дадем сметка за промените, които неизменно са ни съпътствали, когато сме израствали като личности в гимназията. Ползата от едно такова издание осмисля много и труда на отличилите се ученици. Често техните високи постижения и изяви биват известни само на тесен кръг от хора. Мащабността на проекта е неговата най-важна характеристика. Колкото повече хора се включат в него, толкова по-успешен ще бъде той за поколения напред. След като се осъществи проекта, смятаме да продължим с ежегодното му издаване. С всяка една година той ще се подобрява и ще предоставя възможно най-качествено съдържание. Включването на интернет страница и провеждането на анкети между учениците ще допринесе за по-бързото приобщаване на възпитаниците на гимназията към проблемите и нуждите й. Учениците, занимавали се през годината с направата на годишника, ще станат по-отговорни и ще придобият много знания и умения, които ще им бъдат в плюс по-късно в професионалния живот. Учителите-сътрудници също ще влезнат в ролята на ученици, учейки се от своите възпитаници как да преследват мечтите си. Многократно по време на учебната година на тези преподаватели ще се налага да осъществяват контакти с талантите на гимназията. Учениците несъмнено ще обогатят техния учителски опит и подход. С реализиране на проекта очакваме качеството на работа в гимназията да се подобри още повече и учениците да започнат да си поставят по големи цели, които успешно да реализират. Едно модерно издание, каквото несъмнено ще бъде годишникът на ЕГ „Д-р Иван Богоров”, ще повиши самочувствието на всички 508  учащи и работещи в учебното заведение.

4. Към кого е насочен вашият проект? Кой ще се възползва от постигнатите резултати – коя е целевата група?

Проектът е насочен към миналите, настоящите и бъдещите възпитаници на гимназията,  миналия, настоящ и бъдещ учителски колектив и близките на учениците и учителите. Избрахме тази целева група, защото като част от нея познаваме добре същността на проблема и необходимостта от неговото решаване. Основната целева група на проекта са учениците, техните родители и близки и учителите от гимназията, за които е важно създаването на годишник, който да съхранява моменти от училищния живот, постиженията на учениците през годината, да запази  характерния дух, традиции и ценности на училището.

В конкретния проект е предвидено хартиеното издание на годишника да бъде достъпно за всички настоящи ученици и работещи в гимназията общо 508 души, както и за организации и лица, с които училището поддържа или ще установи отношения. Ще изработим и отпечатаме 600 копия на годишника. За всички останали ще бъде достъпна интернет страница, където ще могат да се запознаят с информацията, поместена в книжния годишник.

5. По какъв начин ще решите проблемите? Как ще оползотворите съществуващите възможности – стратегия, подход?

Първоначално ще проведем анкета между учениците относно това какво желаят да бъде включено в годишника. Особен интерес за всеки един от тях ще предизвика възможността да се включат в реализирането на проекта. Предвидили сме 15 ученици-доброволци, които да следят за неговото изпълнение. За тази цел те предварително трябва да бъдат определени чрез интервю. В подходящо време през седмицата останалите 15 члена от доброволците – учители, ще проведат кратко интервю с желаещите за тези длъжности. Въпросите, които ще им бъдат задавани, ще бъдат по-скоро свързани с представите им за добро развитие на проекта. Важно условия ще бъде умението им да забелязват любопитни и важни събития, както и способността да ги отразяват по подходящ начин.

След като доброволците, ангажирани се с реализирането на проекта бъдат подбрани, ще започне и същинската работа. През цялата учебна година ще се следи за изпълнението и напредъкът на проекта. Срещите, които ще се провеждат всеки месец ще бъдат от изключително значение за това. Там ще бъде обсъждана не само свършеното до момента, но ще бъдат представени и предложения, внесени от ученици и други заинтригувани от съдбата на гимназията от форума, посветен на годишника.

6. Какви дейности трябва да осъществите, за да постигнете планираните резултати?

6.1. Популяризиране на проекта.

Координаторът на проекта презентира и популяризира идеята сред учениците и учителите, като първоначално, още на първия учебен ден – 15 септември, представи в синтезиран вид основните идеи на проекта и насоки за реализирането му. Дейността продължава и чрез срещи на координатора с представителите на класовете по време на ученическите съвети в училище и среща с класните ръководители. Причината за тази дейност е необходимостта от лица, които да подберат, съхранят и структурират нужните материали за годишника. Най-подходящи за тази дейност са учениците и учителите, тъй като те имат преки наблюдения и участие в събитията и могат да определят кои събития да  бъдат поместени в годишника. Целта е популяризиране на идеята за годишника и привличане на ученици и учители и тяхното участие в създаването му. Очакваният резултат е:

  • брой пряко ангажирани ученици – 15
  • брой пряко ангажирани учители – 15

В края на учебната година в драматичен театър „Апостол Карамитев” ще се проведе тържество, на което ще присъстват официални лица, представители на община Димитровград, бивши възпитаници на гимназията, учители, училищното ръководство, училищното настоятелство, ученици. На тържеството учениците и учителите, участвали при създаването на годишника,  ще имат възможност да споделят начинът, по който е протекла дейността им. Включените в годишника отличени ученици ще имат възможност да представят наградените си творби. Хорът на гимназията също ще вземе участие. Учениците с изявен актьорски талант ще представят виждането си за проекта в пиеса, наречена „Жив годишник”.

6.2. Организационна дейност.

Провеждането на ежемесечни срещи ще бъде от изключително значение. На тях ще бъде поставен въпросът за спазването на поставените срокове и индикатори за успех, които сме посочили по-долу. Причината за тяхното провеждане е необходимостта от контрол върху изпълнението на проекта. Резултатите, които се целят са навременно и точно изпълнение на проекта. В срещите ще вземат участие всички членове на екипа, като всеки от тях ще изложи свои наблюдения и постигнати резултати от изминалия месец. На тези събирания ще бъдат обсъждани, както възникнали проблеми, така и ще се предлагат нови методи за по-ползотворна работа.

6.3. Събиране и обработка на информацията.

Ръководителят на проекта ще разпредели задълженията по събиране на материалите с желаещите ученици и учители. Събираните и класифицираните материали трябва да бъдат отличени литературни творби, рисунки, грамоти,  снимков и видео  материал от спортни мероприятия, училищни тържества, копия от училищни вестници, сценарии на тържествената програма и пиесите, създадени от ученици и учители, интервюта с учителите, фотографии от училищни мероприятия, информация за дейността и успехите на клубовете към гимназията. Причината за тази дейност е свързана с необходимостта от материали, въз основа на които да бъде съставен годишникът. По-големият брой материали дава по-пълна картина на училищния живот. Целта и очакваният резултат е да се съберат достатъчен брой качествени, разпределени по теми  материали, които  да запазят  характерните дух, традиции и ценности на гимназията.

По време на ежемесечните срещи всички сътрудници ще представят материалите, които са изготвили през отминалия месец. Частта от сътрудниците, които са учителите по литература ще бъдат нагърбени и със задачата да си разпределят всички материали и да ги коригират, ако има нужда. Освен това по едно копие ще се предостави на счетоводителя, който ще съхранява всичко нужно за изпълнението на проекта.

6.4. Подготовка и издаване на годишника.

Координаторът и представители на училищното ръководство се срещат със специалиста по компютърен дизайн, с фотографа и с представители на печатница. Уговарят се задълженията на ангажираните лица и заплащането им. Причината за тази дейност е необходимостта от специалист, който да се заеме с електронния вариант на годишника, с осъществяването му на хартиен носител и с направата на качествени фотографии на всички випуски, на отличените ученици, на хора, на участниците в театралните постановки, на спортните отбори. Целта и очакваният резултат е направата на стилен и представителен за училището годишник, изработен от специалисти, изготвен от качествени материали. Готовият модел се дава на печатницата за отпечатване. Предвидили сме и издаването на DVD диск, в който да бъдат включени концертите по случай патронния празник на гимназията и Коледа, както и тържествата на Вси Светии, изпращането на дванадесетокласниците и част от  абитуриентската им вечер. За целта трябва да бъде ангажиран оператор, който да заснеме събитията и обработи кадрите след това.  Очакваният резултат е електронният вариант на годишника и печатна версия да бъдат реализирани преди края на учебната година. DVD дискът ще бъде прикрепен към задната корица на годишника. Заедно те прекрасно онагледяват всички най-важни събития от живота в гимназията и съхраняват спомените на учащите и техните постижения.

7. Кога започва и кога завършва проектът? График на изпълнение на отделните дейности.

Проектът започва в началото на 2008/ 2009 учебна година и приключва в нейния край. Продължителността на дейностите е 10 месеца – от 1 септември до 30 юни.

8. Какви ресурси са необходими, за да осъществите успешно проекта? Как ще ги осигурите?

Налични ресурси: компютър, мултимедиен прожектор, помещение за съхранение на материалите; учители и ученици, които събират материалите.

Училищно настоятелство „Златорог” ще осигури папки и джобове, класьори, архивни кашони,  албуми

Обща сума в лева

 

Финансиране от Програмата

Собствен принос

Дейност

І.  Разходи за дейности

 

 

 

 

Фотограф

300 *1 лв

 

300 лв

 

Изработване на електронен вариант на годишника, направата на сайт и поддържането му

1*1000 лв

 

1000 лв

 

Изготвяне в печатница на 600 бройки албума

600*10 лв

 

6 000 лв

 

Наемане на театър

1 * 400 лв

 

400 лв

 

Оператор

1*500 лв

 

500 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

8200

8200

 

ІІ. Разходи за дълготрайни материални активи (закупуване на оборудване, инвентар и други)

 

Папки и джобове

 

500*0,12лв + 500*0,05лв

85 лв

 

Класьори

 

100*2,20лв

220 лв

 

Архивни кашони

 

20*6лв

120 лв

 

Албуми

 

10*5лв

50 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

475

475

 

III. Административни разходи

(възнаграждения за ръководителя, за екипа, за граждански договори)

 

 

 

 

Ръководител – доброволен труд

 

10*80 лв

800 лв

 

Координатор – доброволен труд

 

10*70 лв

700 лв

 

Счетоводител – доброволен труд

 

10*70 лв

700 лв

 

ОБЩО

2200 лв.

2200 лв.

 

Общо

8200 лв.

2675 лв.

10875 лв.

 

9. Кой ще участва в реализирането на проекта - екип?

Екипът ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Доброволци – 15 ученици и 15 учители.

Ръководителят носи отговорност за цялостното изпълнение на проекта, организационната дейност и точното й изпълнение. Той  също така разпределя задълженията на участващите в проекта и ръководи неговата реализацията. От него зависи и евентуалната замяна на някой от сътрудниците, който не си изпълнява правилно задълженията.

С втора по важност роля в реализирането на проекта е координаторът. Неговата работа се състои в това да популяризира проекта и да ръководи срещите със специалистите.

Счетоводителят отговаря за  организирането, управлението и контрола на счетоводната дейност, и следи за изпълнението на бюджета.

Като доброволци ще вземат участие, както учители, така и ученици. Предвиждаме всички 15 ученици, които спомагат в реализирането на проекта, да бъдат от различни класове, по трима от випуск. Така ще се осигури по-добър поглед в работата на всеки един клас. 15 – те учители ще бъдат от различни методически обединения.

Училищното настоятелство ще спомогне чрез парични средства и при популяризирането на проекта. От изключителна важност ще бъде участието на училищното ръководство в срещите със специалистите, ангажирани с изготвянето на годишника.

10. Как ще отчитате напредъка на проекта?

Изпълнението на проекта ще бъде оценявано по време на постоянни срещи, част от организационната дейност. На тях ще бъде поставен въпросът за спазването на поставените срокове и посочените  по-долу индикатори за успех.

- Брой привлечени ученици и учители, които събират материалите.

- Процент събрани материали за месец на база проведени състезания. Той трябва да съответства на състоялите се през месеца събития.

- Брой създадени годишници.

- Брой регистрирани потребители в сайта, съдържащ електронния вариант на годишника. Провеждане на анкета в сайта, в която потребителите да дадат оценка на годишника.

11. Как ще управлявате проекта?

Ръководителят носи отговорност за цялостното изпълнение на проекта, организационната дейност и точното й изпълнение. Той  също така разпределя задълженията на участващите в проекта и ръководи неговата реализацията. От него зависи и евентуалната замяна на някой от сътрудниците, който не си изпълнява правилно задълженията.

С втора по важност роля в реализирането на проекта е координаторът. Неговата работа се състои в това да популяризира проекта и да ръководи срещите със специалистите.

Счетоводителят отговаря за  организирането, управлението и контрола на счетоводната дейност, и следи за изпълнението на бюджета.

Не по-малко отговорна е и работата на 30-мата сътрудници, които ще събират и класифицират материалите. Предварително ще се уточни всеки един от тях в коя област от живота в училище ще следи. По време на учебната година ще бъдат засегнати различни теми, във всяка една от които няма как да се включат всички сътрудници. Няколко от тях ще бъдат достатъчни да отговарят например за случващото се в областта на литературата и за всички състезания, в които участват възпитаници на гимназията. По набрани материали в различните области, ще се определя ефективността на даден сътрудник. Ако се пропусне отбелязването на важно събитие, сътрудникът ще получи предупреждение от ръководителя на проекта. При повторно невнимание може да бъде отстранен. Всеки месец сътрудниците ще представят резултатите от случилото се през него. На тази среща ръководителят ще изготви специален протокол, в който да бъдат застъпени всички предстоящи събития през следващия месец. По тази начин сътрудниците ще имат възможност да се подготвят предварително и да имат по-голяма готовност в изпълнението на задачите си. Извършената дейност от координатора и счетоводителя също ще се обсъжда по време на срещите. При възникнали въпроси и проблеми, те ще се съветват с останалите членове на екипа под формата на дискусия. Ако настъпят разногласия при по-сериозен проблем, той ще се реши на принципа на мнозинството.

12. Как ще оцените постигнатото?

Издаването на годишник е важна стъпка в развитието на най-младата гимназия в областта. С издаването му ще бъдат съхранени важни моменти от случващото се в елитното училище. Осъществяването на проекта ще спомогне за по-високото реноме на гимназията. Реална оценка за постигнатото може да се получи от поставените индикатори за успех, които сме посочили по-горе и от отгласа, които ще се получи след издаването му.

Един от важните моменти за оценка е присъствието и заинтересуваността на учениците, както на ежемесечните срещи, така и в интернет пространството. Коментарите и съветите са важна предпоставка за по-добро развитие на проекта в перспектива.

Убедени сме в крайния успех на начинанието и планираме през следващите учебни години дейностите да продължат и годишникът да стане традиционен.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG