Home Туризъм Значение на туризма в Унгария

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Значение на туризма в Унгария ПДФ Печат Е-мейл

Административно деление: 19 окръга и Будапеща[1]

Географско местоположение: Унгария се намира в Карпатския басейн в Централна Европа. Страната се простира на 268км от север на юг и 528км от запад на изток.

Географски региони: 50% от територията на страната е в равнини. Двете най-големи реки са Дунав и Тиса. Езерото Балатон е най-голямото в Централна Европа. В страната има много национални паркове, където посетителите могат да научат за фолклорните традиции на унгарската пуста, най-разпространена туристическа атракция там са конните представления.

Туристически региони: От туристическа гледна точка страната е разделена на следните  9 региона:

- Будапеща и Централнодунавски регион

- Централна Трансдунавия

- Езерото Балатон

- Река Тиса

- Северна пуста

- Северна Унгария

- Южна пуста

- Южна Трансдунавия

- Западна Трансдунавия[2]

Образът на Унгария като туристическа дестинация

Изграждането и подобряването на образът на Унгария като туристическа дестинация е важен дългосрочен приоритет на Националната туристическа служба. Този образ не може да бъде отделен от цялостния облик на страната. Политическата, икономическа, обществена, културна, природна и техническа обстановка също оказват влияние на туристическия имидж на Унгария. Сложността му изисква изполването на разнообразни методи за изграждането на образа, които в случая на Националната туристическа служба се състоят в широка гама комуникационни и маркетинг инструменти, които са адресирани към широката публика и към специалистите в областта на туризма.

Според проучванията, най-важните елементи в образа на страната като туристическа дестинация включват нейното богато историческо наследство и комунистическото минало. Фактът, че Унгария е била част от Австро-Унгарската империя е известен в няколко страни. Гостоприемността на унгарците се смята за забележителна, а трудният език е считан за негативен аспект. Будапеща е сред най-често разпознаваните места, следвана от река Дунав и езерото Балатон.

По отношение на географското положение, страната е по-скоро Източноевропейска, отколкото Централноевропейска. Като допълнение към гостоприемността, природата и пейзажите са типични елементи от облика на Унгария и са добре познати в почти всички страни от основните пазари[3]. Културата, включваща традиции, фолклор, музика и архитектура е също важен компонент.

Хората, които са посещавали Унгария смятат, че страната има богати традиции, очарователни гледки, интересни градове, характерна кухня и гостоприемни хора. Унгарската кухня и вина, гулаша, паприката са сред най-често споменаваните от туристите елементи. Унгария има богата и живописна култура с много традиции, исторически сгради и обичаи, останали след няколко различни култури за последните хиляда години. Много хора смятат страната за мост между Изтока и Запада. Привличайки милиони туристи, гостоприемството, уникалната култура, традиции и обичаи са перфектна комбинация към безбройните исторически паметници и реликви от най-различни периоди.

Разширяването на ЕС през 2004 предлага чудесни възможности на Националната туристическа служба да представи Унгария на основните си пазари. [4]

Организационна структура на туризма в Унгария

В много страни туризмът се ръководи от национални, регионални и местни организации, които взаимно се допълват. Унгария не е изключение.

 • Парламент

Законодателството е от първостепенно значение за развитието на туризма и за бизнес процесите в сектора. Парламентът приема законите, които поставят рамката за този сектор. В Унгария, законите полагат икономическите основи на туризма, като например туристическия данък (3%), ваучерната система и помощите, отпускани от бюджета за туристически цели.

 • Комитет по туризма и спорта

Отговорен е за иницииране, предлагане и изказване на становища, относно законодателството, а също така и контролиране на действията на парламента. Най-важната задача на комитета включва да наблюдава законодателството, свързано с туризма и предложените решения, както и да защитава интересите на туризма в законодателния процес. Комитетът обръща внимание на изпълнението и на общесвеното влияние на законите от неговата компетенция. Освен това отговаря за надзора и контрола над местните институции при изпълнение на техните задължения. Комитетът по туризма и спорта има важна роля, тъй като може да обсъжда всеки въпрос, свързан с туризма и да предприема неоходимите мерки, когато е необходимо.

 • Туристически секретариат към Министерството на общините и регионалното развитие

Назначен на 1 юли 2006, туристическият секретар е част от Министерството на общините и регионалното развитие, под директното ръководство на министъра. Работата му се състои в представяне на предложения пред министъра, относно развитието на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, свързани с туризма, създаване на концепции за туристическа политика, включтелно маркетинг концепции и идеи за развитие. Координира изпълнението на Националната стратегия за развитие на туризма, в съответствие с изискванията на ЕС.

Документът, който определя приоритетите за развитие на туризма за периода 2005-2013, е приет от правителството. Секретарят управлява вътрешната система от субсидии, участва в изготвянето на програмите, които се създават в подкрепа на туризма в ЕС. Друга негова задача е да наблюдава дали постановленията и наредбите са хармонизирани със законите, да засилва пазарните позиции на туристическите компании.

 • Национален туристически съвет

Националният туристически съвет е основан от Министерството на търговията и промишлеността на 1 февруари 1996. Съветът действа като консултативен орган към Министерството на общините и регионалното развитие. Членовете на Съвета представляват основните търговски организации от секторни и туристически комитети. Съветът взима участие в подготовката на решения, относно принципите на стратегията за развитие на туризма. Представя предложения за модернизиране на системата за управление и за структурната организация на туризма, развива стратегии за развитие на международните отношения в туризма и присъжда награди за търговки отличия. Съветът надзирава и оценява развитието на вътрешния и международен туризъм, тенденциите в националното туристическо търсене, развитието на туристическите изследвания, обучението на квалифицирани туристически кадри, обществената политика на туризма, развитието на международните връзки и въпроси, свързани с туризма.

 • Национална туристическа служба

Националната туристическа служба е националната маркетинг организация за туризъм и има един акоционер, Министерството на общините и регионалното развитие. Главната задача на Службата е да насърчава туристическите атракции и услуги в Унгария и следователно да допринася за развитето на националния и международния туризъм. Туризмът спомага за създаването на работни места в унгарската икономика, допринася за развитието на БВП и влияе благоприятно на текущата сметка на платежния баланс.

Регионалните служби са отговорни най-напред за засилване идентичността на всеки регион, за конвергеницята на селските райони в Унгария, за мотивиране на регионалните доставчици на услуги за развитие, популяризиране в провинцията и поддръжка на висококачествени туристически продукти. Друг приоритет е безпристрастното съдействие на доставчиците на услуги да навлизат на пазара. Службата е също отговорна за професионалния надзор на националната мрежа, докато регионалните служби са ръководени от местните власти. През 2005г. седем нови служби за туристическа информация из цяла Унгария са прибавени към мрежата. С тях общият брой в края на годината е 152.

Националната туристическа служба оперира с 22 представителства в 20 страни. Представителствата отговарят за популяризирането на Унгария като туристическа дестинация, за подобряване имиджа на страната в основните и развиващите се пазари. За да постигат тези цели, представителствата издават и разпространяват брошури, участват в изложби, панаири, правят промоции и извършват PR дейности. Интернет страниците им предлагат изчерпателна информация на широката публика, желаеща да посети Унгария. Представителствата поддържат тесни отношения с местната медия и специалистите в областта за организирането на обиколки и пресконференции.[5]

Туристически продукт

Унгария не е от страните, които са особено надарени с грандиозни характерни особености, природни или човешки творения. Въпреки това, тази липса е компенсирана от нейното географско положение и абсолютния брой на нейните по-скромни атракции. От една страна страната е разположена в центъра на Европа, който има огромен поток от туристи, от друга - атракциите окуражават развитието на някои туристически продукти. Ефектът от развитието на туризма в Унгария е подобряването на качествените характеристики на туричстическите обекти. Тези от тях, които играят най-важна роля в унгарския туризъм са в центъра на маркетинговите действия в Националната туристическа служба.

 • Лечебен туризъм

При лечебния туризъм основната мотивация на посетителите е да подобрят или да се погрижат за здравето си. Лечебният туризъм в Унгария може да бъде разделен на традиционни лечебни почивки и уелнес туризъм (wellness). Първите се характеризират с особена популярност сред туристите от третата възраст, докато последните привличат вниманието на по-младото поколение. В Унгария, всяка вода, която извира при температура по-висока от 30C, се смята за термална. От туристическа гледна точка, основната ценност на унгарските термални води, е тяхната балнеологична експлоатация, като минералните субстанции играят забележителна роля. Горещото езеро в Хевиц, например, е единствено по рода си в Европа. В страната има регистрирани 1289 термални извора, които дават повече от 4 милиарда литра вода на ден, около 270 от тях се използват за минерални бани. Според Министерството на общините и регионалното развитие, през 2005г спа хотелите са 62, а лечебни курорти - 13. При спа курортите не се забелязва сезонен характер. Чуждестранните туристи, които ги посещават са с доходи, по-високи от средните и много от тях се връщат за повторно посещение. [6]

Унгария вече също е утвърдена дестинация за медицински пътувания. Страната привлича пациенти от Западна Европа за пластична хирургия и стоматология на цени, наполовина от тези в Германия и САЩ. По думите на пациенти, пътували вече към Източна Европа, лекарите в новите страни членки са по-дружелюбни и готови да окажат пълно съдействие на пациентите, а след като видят работата им, и западните доктори са склонни да подкрепят колегите си от Изтока.[7]

 • Културен туризъм

Една от първите туристически атракции на Унгария е нейната хилядолетна история. Всички по-важни туристически продукти са свързани по някакъв начин с културата и културния туризъм - Будапеща, термалните бани, вината, кухнята, традициите, фолклорът, замъците и именията. Културният туризъм обхваща всякакъв вид пътувания, по време на които туристът се запознава с историята, наследсвото или сегашният начин на живот на други хора. Много от туристическите забележителности са под закрила на ЮНЕСКО. Някои имения и замъци функционират като хотели. Интересът към постоянните обекти е допълнен и от многото фестивали и събития. Религиозният туризъм също заема част от културния туризъм в Унгария.

Унгария все още има  сравнителни преимущества, които се коренят в биоразнообразието, разнообразният и комплексен мениджмънт и в културното наследство на страната. Различните региони на страната се славят със специални екологични характеристики, с предавани от поколение на поколение през вековете техники на производство. Виното е органична част от европейската култура и винарството е важна земеделска дейност от екологична гледна точка. В Унгария тази практика датира от няколкостотин години, като най-известен остава Токайският регион. Заедно с това Унгария е известна и с кухнята си. Като следствие в страната се провеждат много кулинарни, винарски и други фестивали и състезания.

 • Конферентен туризъм

Важна роля в унгарския туризъм играе конферентният туризъм. Честа характеристика на този вид туризъм е, че повечето от тях са провокирани от нуждите на бизнес туризма. Конферентният туризъм в Унгария предлага редица предимства пред другите форми на туризъм. Характеризира се с по-големи разходи от посетителите и по-дълъг престой, в сравнение с туристите, които посещават Унгария с развлекателна цел. Конференциите спомагат да се разшири пиковият сезон и предлагат на хотелите предимството за предзказуемост на посещенията. Хората на бизнес посещения имат склонност да се връщат на същите места като туристи, което е още едно предимство в полза на бизнес туризма. Опитните организатори на конгреси и местата, където се провеждат гарантират висококачествени услуги, които са конкурентноспособни в международен план.

Благоприятното местоположение на страната прави Унгария лесно достъпна. Будапеща има изключително добра база за провеждането на международни и национални конференции. През 2005г. градът предлага  13 петзвездни и 38 четиризвездни хотела. Анализ на основната цел на посещенията през 2005г показва, че 35% от гостите са били на бизнес посещение, като 14% от тях са били по повод конференция. Това съотношение е по-високо в четири- и петзвездните хотели, 36% от гостите в четиризвездните и 53% от гостите в петчвездните хотели са пътували по работа. В сравнение с 2004г, се отчита повишение с 4,3% на броя на международните конференции, провеждани в Унгария - 73% от тях са били в Будапеща. Средният брой участнички е 10,6, а средната продължителност на престоя е 4 дни. Сред най-честите тематики на конференциите са: медицина (29%), икономика (20%) и други изследователски области (24%). Голям ръст се забелязва при конференциите за информационни технологии: от 5% на 11%, в сравнение с 2004г. [8]

Най-много са заявките от Обединеното кралство, САЩ и Белгия. Повечето посетители са унгарци (79%), следвани от германците (67%), британците (58%) и французите (44%). Според данни на International Congress and Convention Association Будапеща заема 6 място сред най-популярните градове за провеждане на конференции в света през 2006.[9]

 • Селски туризъм

Понятието включва дейности, с които туристът се запознава със селският живот, обичаи и традиции и може да се докосне до местната култура, без стреса от градската обстановка. В Унгария селският туризъм се възражда отново в началото на 80те.

 • Екотуризъм

Екотуризмът се свързва с пътувания в региони, привлекателни от природна гледна точка, с цел опознаване на природните и културни забележителности, без да се променя екосистемата. Грижата за природните богатства е източник на доходи за местното население. В Унгария има над 300 защитени местности на национално ниво и над 1000 на местно ниво.

 • Спортен туризъм

Тази категория съдържа различни дейности, включващи или участие или наблюдаване на спортно събитие. Участието се разширява и в търговски смисъл. Тук можем да разделим пазарното търсене на два вида: активни участници и пасивни зрители. В случая с високопрофилираните спортни събития, спортът и туризма имат много тясна връзка, например Олипмийските игри, световни и европейски първенства, маратони и др. От особен интерес е провеждането на Гран При на Унгария по Формула 1, на пистата Хунгароринг, която е в близост до Будапеща. Състезанието се провежда тук от 1986г.

 • Рекреативен туризъм

В Унгария всяка възрастова група практикува този вид туризъм, като по-ясна възрастова разлика може да се прави при вида на услугите, които се ползват. По-младите хора практикуват активни занимания като излети и колоездене, семействата предпочитат места, където има специализирани услуги за деца, а хората от третата възраст търсят най-вече отдиха. Първата и последната група са с по-ограничени доходи, но и са със свободно време над средното. [10]

Туризмът в Унгария

През първата година от членството на Унгария в Европейския съюз, туризмът постига много добри резултати: броят на пристигащите и нощуващите е рекорден за последните 15 години. Националният туризъм се характеризира с динамичен растеж, в сравнение с международния. Освен това популярната ваучерна система също реализира рекорд през 2005г.

Развитието през следващите години има за резултат "преход" в туризма. Секторът има основни предимства благодарение на планът за развитие "Нова Унгария". Общата сума от 250 млрд HUF (около 984 млн EUR) за развитие може да привлече инвестиции от 1 млрд HUF (около  3,9 млн EUR) през следващите няколко години. Основан на приоритетите в националния туризъм, планът за развитие се фокусира върху предимствата и силните черти на страната. Това включва лечебен туризъм, културен, конферентен, езерото Балатон, което е целогодишна туристическа атракция. Правителството предлага на туристическите компании фондове и възможности за сътрудничество.[11]

Входящ туризъм

Граф. 1 Чуждестранни пристигащи (в хил.)

През 2005г. в Унгария за регистрирани 38,6 милиона чуждестранни пристигащи, което е с 6,9%, в сравнение с предната година (Граф. 1)

Източник: WTTC

Броят на посетителите от всяка страна от основния пазар (Германия, Обединеното Кралство, Австрия, Италия, САЩ, Холандия и Скандинавските страни, в т.ч. Дания, Финландия, Норвегия и Швеция) отбелязва увеличение: посетителите от Обединеното Кралство и Норвегия са 1/3 повече, заедно с 10%но увеличение на посетителите от Италия, Швеция, Холандия и Дания. При посетителите от Германия и Австрия се наблюдава по-скромно увеличение.

От нововъзникващите пазари[12] ,броят на китайците пристигащи в страната е нарастнал с повече от 50%. Туристите от Полша и Франция са с 1/5 повече, от Япония и Испания, респективно с 15% и 13%. Посетителите от Румъния се задържат на същото ниво. От Русия се забелязва малък, а от Израел съществен спад в посетителите.

Посетителите от останалите пазари като Белгия, Балтийските страни, Гърция, Португалия и Словакия показват динамичен растеж с над 15%.

Благодарение на географското местоположение на страната, голяма част (около 9/10) от чужденците посещават Унгария по суша. Пътуването със самолет е на второ място, с дял от 5,4%, докато 3,9% от пристигащите са избрали да пътуват с влак. В сравнение с 2004, броят на пътуващите със самолет показва най-голямо увеличение - 20,5%. Потокът от пътуващи с нискотарифни авиокомпании се е увеличил бързо: повече от 2,2 милиона пътници от над 8те милиона, които са регистрирани на летището в Будапеща са избрали опцията за нискотарифни полети Трафикът от нискотарифните превозвачи се е увеличил с 169,5% в сравнение с 2004г.

3,4 милиона чуждестранни гости са прекарали повече от 10,8 милиона нощувки в различни заведения за настаняване през 2005г.

През 2005г. входящият туризъм продължава своя ръст, стартирал през 2003г.  Благодарение на тази положителна тенденция броят на чужденстранните гости, регистрирани в заведенията за настаняване е нарастнал с 5,4%, а нощувките - с 2,6%. Делът на чуждестранните гости спрямо общия брой е почти 50%, но делът им в нощувките е повече от 54,6% заради по-дългия среден престой.

През 2005г нощувките в заведения за настаняване на гости от САЩ, Обединеното Кралство, Испания, Румъния и Япония, достигат рекорден брой за последните 15 години.

Базирайки се на тези данни, позициите на основните пазари през 2005 се изравняват. Динамичен ръст при нощувките се отчита при посетителите от Обединеното Кралство и САЩ, докато спад има от Италия, Австрия, Германия и Холандия.

Забелязва се ръст във входящия туризъм в четири- и петзвездните хотели, което показва търсене на по-висококачествени услуги.

Входящият туризъм се характеризира със силно изразена сезонност, което е извод от факта, че заведенията за настаняване реализират почти 40% от чуждестранните си гости между юни и август. Делът на посещенията през май и септември е около 10% за всеки месец и като резултат повече от 60% от входящия туризъм е в периода между май и септември.

Крайезерните почивки правят летния сезон дори още по-важен при езерото Балатон: 60% от нощувките на чуждестранните туристи са концентрирани между юни и август. Обратна е ситуацията в Будапеща, където този дял едва надвишава 30% за посочения период. Трите най-известни региона в страната отбелязват около 85% нощувки на чужденци през 2005г: Будапеща и Централния дунавски регион (53,9%), езерото Балатон (22,1%) и Западна Трансдунавия (8,6%). Това е ясна индикация за териториалната концентрация на входящия туризъм.

Национален туризъм

Националният туризъм показва дори по-динамичен растеж, отколкото входящия туризъм през 2005: броят на гостите се е увеличил с 8,1%, а броят на нощувките - с 6,8%. Общо 3,6 милиона души с прекарали 9 милиона нощувки в заведения за настаняване през 2005г, което е рекорден брой за последните 15 години. Шест от десет местни госта отсядат в хотел. Броят на вътрешните нощувки е с 32,5% повече в петзвездни хотели и с 26,3% в четиризвездни.

През 2005 общият брой на вътрешните нощувки е нарастнал с 13,3%, което е в доста по-висока степен, в сравнение с нощувките на чуждестранните гости.

При националният туризъм също се забелязва тенденция към засилено търсене на висококачествени услуги. Този извод се налага от динамичния растеж на броя на пристигащите и гостуващите в заведенията с висока категория - три-, четири- и петзвездни хотели. Услугите в тези хотели представляват почти половината (46,2%) от общият брой на вътрешните нощувки в заведенията за настаняване.

Сезонността при вътрешния туризъм е много по-ясно изразена, от тази при външния: 45% от гостите са регистрирани между юни и август. Периодът май-септември има дял от 61%. Както при външния туризъм, благодарение на езерния туризъм, летният сезон е с особено голямо значение за езерото Балатон: 6/10 от вътрешните нощувки са между юни и август. От друга страна, летните месеци в Будапеща имат дял едва 29%.

Трите най-важни региона за вътрешния туризъм регистрират повече от половината нощувки през 2005: езерото Балатон - 23,2%, Будапеща и Централния дунавки регион - 14,8% и Северна Унгария - 13,1%.

Изходящ туризъм

Данните от Унгарската централна статистическа служба показват, че броят на унгарците, пътуващи зад граница е достигнал 18,6 милиона през 2005г., което е с 6,1% повече от предходната година. Повече от 90%  от унгарците пътуват по суша, 6% със самолет и 3% с влак. Благодарение на разширения капацитет на самолетните услуги и намалението на летищните такси, броят на пътуващите със самолет се е увеличил с 1/5.[13]

Икономическо значение на туризма в Унгария

Граф. 2 Разходи на чуждестранните туристи (в USD)

Туризмът има важна роля е унгарската икономика.

- През 2004 чуждестранните посетители в Унгария са похарчили общо 822 млрд HUF в страната (около 3, 25 млрд EUR), от които туризмът има дял от 596 млрд HUF (около  2,35 млрд EUR) – Граф. 2

Източник: WTTC

- Унгарското население е ползвало туристически услуги на обща стойност 385 млрд HUF (около 1,5 млрд ЕUR) Като резултат постъпленията от туризъм възлизат на 983 млрд HUF ( около 3,89 млрд EUR).

- През 2005 туризмът има 5% от БВП, което възлиза на 877 млрд HUF (около 3,47 млрд EUR). Като се вземе предвид индиректното влияние на туризма, делът от БВП става 8,5%.   - През 2004 броят на пряко заетите в сферата на туризма е 398 000 души, което е 8,9% от работната сила. Като се отчете и непрякото влияние на туризма, всяко осмо работно място е благодарение на този сектор.

Място на Унгария в международния туризъм

През 2005г. международният туризъм запазва възходящите си позиции от 2004: според данните, публикувани от Световната туристическа организация към ООН, броят на международните пристигащи туристи се е увеличил с 5,5% през 2005.

Въпреки различните негативни фактори, които оказват влияние на световния туризъм, като тероризъм, природни бедствия, колебанията във валутните курсове и политическата нестабилност, броят на международните пристигащи туристи през 2005 достига рекордните 808 милиона. Това означава увеличение с 42 милиона пристигащи, в сравнение с 2004г.

Благодарение на атрактивните намаления на цените на самолетните билети, обемът на пътуванията с цел развлечение надвишава динамично този на бизнес пътуванията. Въпреки положителните резултати, отчетени от няколко дестинации, в случая на служебния туризъм се забелязва тенденция към спестяване на разходите, което означава че, стимулиращият туризъм все повече се комбинира с бизнес срещите.

Унгария продължава да бъде една от най-популярните дестинации в световния туризъм. Сред позитивно влияящите фактори също трябва да бъдат отбелязани встъпването в ЕС, валутния курс на еврото и увеличението на капацитета на нискотарифните самолетни билети.[14]

Тенденции в развитието на туризма

По данни на WTTC през 2007г. се очаква туризмът да генерира около 19 млрд USD (12 млрд EUR) от икономическа дейност, с тенденция да нарастне до 40 млрд USD (27 млрд EUR) до 2017г. Общото търсене се очаква да нарастне с 2,4% през 2007г. и с 4,6% средно годишно за периода 2008-2017. През 2007г общото търсене представялява 0,2% от световния пазарен дял и като цяло показва тенденция към увеличение.

В края на 2007г се очаква унгарският туризъм да допринесе 3,3% от БВП, което се равнява на 4,9 млрд USD (3,3 млрд EUR), с очакване да нарастне до 9,2 млрд USD(6,3 млрд EUR), което е 3.0% от БВП до 2017.

Граф. 3 БВП на Унгария (в млн USD)

Икономическия принос на туризма се очаква от 8,3% (12,3 млрд USD;)8,4 млрд EUR да спадне на 8,1% (24 млрд USD; 17 млрд EUR) – Граф. 3

Източник: WTTC

(светлосинята линия е БВП, а тъмносинята показва делът на туризма в БВП)

Граф. 4  Заетост в Унгария (в хил.)

Работната сила в сферата на туризма е оценена на 310 000 работни места през 2007, което е 7,8% от работната сила в страната или 1 на 12,7 работни места. ДО 2017г се очаква броят на заетите в туризма да е 297 000, 7,5% от общата заетост или 1 на 13,3 работни места (Граф. 4)

Източник: WTTC

(светлосинята линия показва общата заетост, а тъмносинята – в областта на туризма)

Граф. 5 Капиталови инвестиции (в млн USD)

Туризмът винаги е бил катализатор на инвестиции. В Унгария за 2007 инвестициите в тази сфера се оценяват на 2 279.8 млн USD (438.5млрд HUF). До 2017 се очаква инвестициите да достигнат до 1 174,4 млрд HUF или 5,714.0 млн USD. (Граф. 5)

Източник: WTTC

(светлонисинята линия показва всички капиталови инвестиции, а тъмносинята, тези, в сферата на туризма)

Граф. 6 Държавни разходи (в млн USD)

Държавните разходи за туризма през 2007 се очаква да са 128 млрд HUF (665.7 млн USD) или 5,1% от всички държавни разходи като този процент се очаква да се увеличи до 5,3 през следващите 10 години (Граф. 6).

Източник: WTTC

(светлосинята линия показва общия размер на държавните разходи, а тъмносинята – разходите за туризъм)

В класацията на WTTC Унгария се нарежда на 46 място от общо 176; на 114 място по относителен принос към националната икономика и на 62о място по поргноза за растеж.[15]

 

WWW.POCHIVKA.ORG