Home Туризъм Състояние на международния туризъм в Югоизточна Азия и Виетнам

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Състояние на международния туризъм в Югоизточна Азия и Виетнам ПДФ Печат Е-мейл

Въведение

Югоизточна Азия              е дестинация, която не е добре позната в България, но за сметка на това се радва на висока популярност  сред някои европейски страни, както и сред страни като Америка, Китай и други. Това се дължи както на ресурсната туристическа обезпеченост на  страната, възприемана като екзотично място за практикуване на различни видове туризъм.

В настоящата разработка, ще се направи опит да се разгледа и анализа състоянието на международния туризъм в страната, както и ресурсната й обезпеченост по отношение на туризма.

1. Природни туристически ресурси на Виетнам.

На територията на страната преобладават хълмове, планини, делти, брегови ивици и континентални шелфове, които отразяват дългата история на геоложко и топографско формиране в дъждовен влажен климат и силно ветровита среда. Топографията е по-висока в северозападната, отколкото в югоизточната част, което ясно е изразено в теченията на големите реки.

Една четвърт от виетнамската територия е покрита с речни делти, отделени в много райони от планини и хълмове. Има две основни речни делти с плодородна обработваема земя във Виетнам - гъсто населената делта на Червената река (Хонг Ха), известна на местните жители като Северната делта с 16 700 км2 площ, и делтата на река Меконг или Южната делта -с 40 000 км2. Между тези две делти има мрежа от малки делти, разположени по протежението на Централния бряг от басейна на река Ма в провинция Тхан Хоа до Фан Тхиет, с обща площ от 15 000 км.

На изток Виетнам граничи с Източно море, а на юг и югозапад - с Тайландския залив. Страната притежава дълга брегова ивица - 3 260 км, която на север започва от Монг Кай и на югозапад свършва в Ха Тиен. Териториалните води на Виетнам в Източно море се разпростират на изток и югоизток и включват континенталния шелф и много острови и архипелази. Група от 3 000 острова, които принадлежат на Виетнам и залива Бакбо (Тонкин), включват заливите Ха Лонг и Бай Тъ Лонг, островите Кат Хай, Кат Ба и Бач Лонг Ви. Архипелазите Хоанг Ша (Парацел) и Чъонг Ша (Спратли) се намират по-навътре в Източно море. На запад и на югозапад има групи от острови, които включват островите Кон Шон, Фу Куок и Тхо Чу.

Виетнам се намира в тропическата и умерена климатична зона. Климатът му се характеризира с високи температури и влажност през цялата година. Северен Виетнам има предимно континентален климат. Влияние върху виетнамския тропически мусонен климат оказва и Източно море.

Мусонният климат не се разпростира равномерно върху цялата територия на Виетнам, където съществуват различни райони с различни климатични зони. Климатичните условия се променят в зависимост от сезоните и районите, от ниските към високите части в страната. Като се има предвид силното влияние на северозападните мусони, средната температура във Виетнам е по-ниска от тази в много от Азиатските страни, разположени на същата географска ширина.

Средната годишна температура във Виетнам варира от 21 C до 27 С и се увеличава от север на юг. През лятото средната температура е 25 С (Ханой - 23 С, Хуе - 25 С, Хо Ши Мин - 26 С). През зимата температурата на север е най-ниска през декември и януари. В северните планински региони, като Ша Па, Там Лао и Хоанг Лиен Шон, температурата достига до 0 С със снеговалежи.

Климатът на Виетнам се характеризира също със значително слънчево време, с 1 400 до 3000 слънчеви часа годишно. Средното ниво на валежите всяка година варира между 1 500 мм и 2 000 мм. Влажността на въздуха е 80%. Като се има предвид влиянието на мусоните и сложната топография, Виетнам често е предразположен към природни бедствия, като бури, наводнения и суши (всяка година страната преживява от 6 до 10 тропически бури).

Фауната във Виетнам   е богата и разнообразна. Съществува многообразие от ценни видове, вписани в Световната червена книга. Днес има 275 вида бозайници, 800 вида птици, 180 вида влечуги, 80 вида амфибии, 2 400 вида риби и 5 000 вида насекоми. Гъстите планински гори, които растат върху варовикова почва, и многолистните гори предоставят благоприятни условия на обитателите - маймуни, лангури, гибони и диви котки. Във виетнамските гори се срещат типични видове маймуни, като белоглавите и черните лангури. Срещат се и много ценни видове птици.

Във Виетнам има много защитени национални паркове с многообразие от биологични видове, като националния парк Хоанг Лиен Шон (в планината Фан Си Пан, провинция Лао Кай), националния парк Кат Ба (провинция Куанг Нин), националния парк Кук Фъонг (провинция Нин Бин), националния парк Пу Мат (провинция Куанг Бинг), националния парк Бач Ма (провинция Тхъа Тхиен Хуе), националния парк Кон Дао (провинция Ба Риа Вунг Тау) и Националния парк Кат Тиен (провинция Донг Най). Тези паркове са много подходящи за виетнамските и чуждестранни учени при провеждането на различни изследвания. Същевременно те са атрактивни и за екотуризъм.

Заливът Ха Лонг е красива местност, радваща се на световно признание, шедьовър на природата, който два пъти е бил признаван от ЮНЕСКО за световно природно наследство: първо през 1994 г. заради универсалната си естетическа ценност според критерии на Международната конвенция за зашита на световното национално и културно наследство и второ -през 2000 г. заради универсалната си геоложка стойност, според критерии на Конвенцията. Заливът Ха Лонг е едно от най-забележителните и отличаваши се пейзажи на виетнамската красота в очите на чужденците. Наистина, Ха Лонг е атрактивна дестинация за чуждестранни туристи.

Заливът Ха Лонг е дълбоко свързан с историята на Виетнам. Например, там има такива географски забележителности като Ван Аон (на мястото на антично търговско пристанище), планината Поема (с гравюри на поеми за императори и други известни исторически личности) и реката Бач Аанг (където са се провели двете жестоки морски битки срещу чужди нападатели).

Научно доказано е, че Ха Лонг е бил една от първите люлки на човешко съществуване в областта с археологически разкопки, като Аонг Манг, 1_1ик Тхо, Шой Ну и Тхой Жиенг. Той също е и регион на високо концентрирано биологично разнообразие с много екосистеми от гори, заливани от солена вода, коралови рифове и тропически гори, даващи  убежище на хиляди животински и растителни видове.

Взимайки предвид това, 18-тата среша на комитета за Световно наследство на ЮНЕСКО (Тайланд, 17 декември 1994 г.) официално признава залива Ха Лонг за природно наследство от световно значение. През 2000 г. ЮНЕСКО признава залива Ха Лонг за част от световното наследство за втори път, поради неговите геоложки и геодемографски ценности.

Виетнамският национален парк Фонг Ня - Ке Банг е признат за световно природно наследство от ЮНЕСКО на 27-ата сесия, проведена в Париж на 30 юни - 5 юли 2003 г. По време на заседанието, делегати от повече от 160 страни - членки на Събранието за световно наследство на ЮНЕСКО, се съгласяват да включат парка Фонг Ня-Ке Банг и 30 други парка, разпръснати по целия свят, в списъка от обекти на световното природно наследство.

Националният парк Фонг Ня-Ке Банг, разположен от северната част на магическата област Чъонг Шон в централната провинция Куанг Бин, е един от двата най-големи варовикови региона в света. Площта от повече от 200 000 хектара е пълна с красиви варовикови образувания и пешери и се гордее с тучни горски ливади, покриваши 95% от парка. Областта се смята за рай от изследователите на пещери. Виетнамски и британски учени досега са проучили около 20 от тях с обща дължина 70 км. Седемнадесет от пещерите са в областта Фонг Ня, а 3 - в Ке Банг.

2. Туристическо зониране и антропогенни туристически ресурси

Туристическите зони в страната са:

Северната туристическа зона включваща   провинциите от Ха Жанг до Ха Тин. Център на тази зона е Ханой, а ключовата ос е Ханой-Хай Фонг-Ха Лонг.

Северно централната туристическа област,  включваща  провинциите от Ку-анг Бин до Куанг Нгай. Хуе и Да Нанг служат за център, а ключовата ос е Куанг Чи-Хуе-Да Нанг-Куанг Нам.

Южноцентралната и Южната туристическа област, които  включват провинциите от Кон Тум до Ка Мау. Град Хо Ши Мин е център на тази зона, а ключовите оси са град Хо Ши Мин-Као Тхо-Ха Тиен-Фу Куок и град Хо Ши Мин-Вунг Тау-Фан Тхиет.

На 11 декември 1993 г. ЮНЕСКО признава архитектурата на Хуе за световно културно наследство. За първи път виетнамски град получава подобна титла. Със сигурност една от кулминациите за гостите на Виетнам е посещението на императорския дворец в Хуе - културния и религиозен център на страната. Хуе е бил столица на последната виетнамска императорска династия, а днес се е превърнал в туристически център заради интересните си исторически забележителности. Старата столица е разположена на 638 км на юг от Ханой, с площ от 6777 хектара и население 280 000 души. Тук може да се види прочутата Тхиен Му - символ на града и руините на цитаделата, в която се намирал забраненият пурпурен квартал - частна резиденция на императора. До разкошните императорски гробници на династията Нгуен (1802-1945 г.) може да се стигне с корабче по реката Хъонг (Ароматната).

Най-поразителното нещо в Хуе е смесването на кралска фолклорна архитектура и романтична природа. Романтиката е в красотата на река Хонг, планината Нгъ, моряшките и фолклорни песни, древните цитадели, дворци, храмове, пагоди, градини, специалната кухня на Хуе, дворцовата музика и танци, моряшките песни на река Хъонг и особено в душите на хората.

Красивата природа, древната архитектура и елегантните хора се комбинират, за да направят Хуе рай за поезия, музика и живопис - световно наследство, което служи за вечно вдъхновение на поколения артисти.

Древният град Хой Ан е признат за световно наследство на 22-та сесия на Съвета за световно наследство към ЮНЕСКО, проведена в Маракеш, Мароко, през декември 1999 г.

Намиращ се на плажа на Централен Виетнам, античният град Хой Ан на 30 км южно от Да Нанг, заобиколен от тихата река Тху Бон. След много десетилетия Хой Ан отново се превръща в туристическа атракция със своите древни черти. След създаването си през XV в. пристанището Хой Ан бързо се превръща в голям търговски център в южната част на Виетнам. Днес градът носи следи от културата на китайци, японци, португалци, холандци и индийци, хора, дошли за бизнес или да живеят постоянно и издигнали много пагоди.

Туристите могат да посетят реликвите на културите Ша Хъонг и Чам. Също така могат да се насладят на красивия пейзаж на романтичната река Хоай, на плажа Къа Дай и на остров Чам. За романтичната атмосфера и съхранения от древността дух на Хой Ан свидетелстват древните порцеланови полирани чинии, блестящите на пълнолуние фенери, тихите улички и уникалните храни на Хой Ан - Као Лау юфка, кнедли и кекс Куай Вак.

През последните няколко години, Хой Ан се е превърнал в много популярна туристическа дестинация във Виетнам.

Хой Ан дълго бил културен кръстопът. Преди повече от пет века виетнамският народ на Дай Виет завзел територия на юг, нахлувайки в индонизираното кралство на Чампа, което се простирало по територията на днешен централен Виетнам. Хой Ан, разположен на река Хоаи, се появил, когато японски и китайски търговци построили там търговски квартал през XVI в.

Тези разнообразни културни влияния остават видими и днес. Посетителите ще намерят стария квартал на Хой Ан, заобиколен от двуетажни китайски магазини с изкусно гравирани фасади и с покрити с мъх керемидени покриви, преборили опустошенията на повече от 300 години войни и климатични промени. Тези горди стари постройки, които се подпират на реката, напомнят на посетителите за друго време, когато пазарът на Хой Aн е бил пълен с изделия от далечни места, като Индия и Европа. Цветни градски общини, основани от етническите китайци от провинциите Гуанг-донг и Фуджи, се извисяват спокойно в града като свидетелство за търговските корени на това населено място.

Оригиналната архитектура на Хой Ан остава почти непроменена - къщи, клубни помещения, зали, храмове, пагоди, минерални бани, мостове, фамилни места за поклонение, пристанища и пазари. Традиционният начин на живот, с дългогодишни обичаи и културни дейности, е добре съхранен. Градът е жив музей на архитектурния и градски живот. Той се разкрасява от многобройните древни керемидени къщи, построени преди стотици години и покрити с мъх. Мостът Пагода (Кау Чуа), най-удивителната постройка в Хой Ан, е построен от японците при самото създаване на града. Глинените гробници на хората Чам датират от XIII-XV в.

Докато древният чар на Хой Aн може да се види винаги, на 15-то число всеки лунен месец, съвременността отстъпва назад. По време на тези вечери градът гаси уличните си лампи и флуоресцентните си светлини, оставяйки Стария квартал окъпан в топлото сияние на фенери от цветна коприна, стъкло и хартия. В древни времена виетнамците правели лампи от плитки купи, пълни с олио. По-късно чуждестранните търговци започнали да внасят фенери: от кръгли и шестоъгълни фенери от Китай, до такива във формата на диамант или звезда от Япония.

Когато започнали да разработват планове за запазването на античния характер на града, жителите на Хой Aн решили да възобновят използването на цветни фенери. Започвайки от есента на 1998 г., една вечер всеки месец е обявявана за „фестивал на фенерите". На петнадесетия ден от всеки лунен месец хората, които живеят на улиците Чан Фу, Нгуен Тхаи Хок, Ле Лой и Бач Данг, гасят светлините в къщите си и закачат фенери от дрехи и хартия на верандите и прозорците си. Телевизорите, радиопаратите, уличните лампи и неоновите светлини са напълно изключени. В последвалата тишина уличките на Хой Aн са най-романтични, тъмнината се нарушава само от фенерите във всякакви форми и размери.

Недалеч от Хой Ан се намира светилището Ми Шон на древното кралство Чампа, също в провинция Куанг Нам. Светилището е признато за световно културно наследство на 22-та сесия на Съвета за световно наследство на ЮНЕСКО, проведена в Маракеш, Мароко - декември 1999 г.

Светилището Ми Шон е голям комплекс от религиозни реликви, който се състои от повече от 70 архитектурни творби. Те включват храмове и кули, свързани помежду си със сложен дизайн от червени тухли. Главният елемент на архитектурния дизайн в Чам е кулата, построена, за да отразява божествеността на краля. Според архивите, главната основа на античния комплекс Ми Шон е дървен храм в чест на духа на Сива Бхадресвера. В края на XVI в. голям пожар опустошил храма. Стъпка по стъпка историческите мистерии били разкривани от учените. Чрез каменното скеле и кралските династии те открили, че Ми Шон е най-важната свещена земя на народа Чам от края на IV до XV в. В продължение на много векове народът на Чам построил от изпечени тухли и минерален пясъчник Лий - взаимосвързан архитектурен комплекс.

Главният храм е в чест на Линга-Йон и символизира способността за творчество. Освен главната кула (Калан), там има и няколко по-малки кули, почитащи духове и починали крале. Въпреки че времето и войните са разрушили няколко кули, останалите скулптурни и архитектурни следи все още отразяват стила и историята на изкуството на народа на Чам. Техните шедьоври отбелязват славното време на архитектурата и културата на Чам, както и на Югозападна Азия.

Всеки исторически период има своя индивидуалност и затова всеки храм, почитащ дух или крал от различна династия, има свой собствен архитектурен стил, пълен с различни белези. Всички кули на Чам са построени на квадратни основи и всяка се състои от три части: солидна основа, символизираща света на хората; мистериозна и свещена основна част на кулата (тялото на кулата), символизираща света на духовете и върха на кулата във форма на мъж, предлагащ цветя и плодове или във форма на дървета, птици и животни, символизиращ неща, които са близо до духовете на хората.

3 .Развитие на международния туризъм в страната

Многобройните сътресения в световния политически климат влияят на развитието на международния туризъм. След Втората световна война туризмът се развива с бързи темпове и постепенно става неразделна част от живота на съвременните общества.

През 1950 г. броят на туристите в световен мащаб достига 25 милиона души, с приход 2.1 милиарда US$. Четиридесет и три години по-късно броят им се увеличава 20 пъти и достига 500 милиона, като приходите са изчислени на 324 милиарда US$, което прави 154 пъти увеличение. Според предвижданията на Световната организация по туризъм броят на туристите ще достигне 937 милиона през 2010 г. По този начин, при съвременния демографски ръст, през 2010 г. приблизително всеки десети жител на планетата ще експериментира като турист.

Западноевропейски специалисти предвиждат, че голяма част от населението на планетата ще премине от средиземноморския регион към района на Атлантическия океан, след което ще се насочи към Тихоокеанския регион. Сега в района на Източна и Тихоокеанска Азия се извършват световни икономически дейности от първостепенно значение. Някои страни интензивно се развиват икономически, с цел да попълнят списъка на Азиатските „дракони"-Сингапур, Хонг Конг, Тайван и Южна Корея вече фигурират в него.

Разположен в Югоизточна Азия, където се развива интензивна туристическа дейност, Виетнам се радва на благоприятна за международни контакти географска и икономическа позиция, която му позволява да се включи активно в развитието на туризма.   Подписани са споразумения за сътрудничество в областта на туризма между виетнамското правителство и правителствата на Китай, Тайланд, Филипините, Мианмар, Лаос, Малайзия. Международни наблюдатели отбелязват, че Виетнам се подготви „да отвори врати, за да позволи на туристическата индустрия да извърши подем".

Туристическият „бум" в Югоизточна Азия в края на миналия век е забележително явление в световния туристически контекст. През 1992 г. броят на туристите в региона е нараснал с 9.5% в сравнение с 1991 г., като достига 21.8 милиона души, което представлява 4.6% от обшия брой на туристите в света. Интензивното развитие на туризма непрестанно разширява контактите между страните в рамките на региона и с останалия свят. Туризмът се превръща в „инструмент" за мир, позволяваш постепенното премахване на предразсъдъците на една нация спрямо друга. Това само по себе си допринася за поддържането на траен мир. Туризмът е и ефикасно средство за преразпределяне на доходите и за създаване на по-добро икономическо равновесие между страните в световен мащаб. То е много важно за развиващите се страни, тъй като им позволява ефикасно осигуряване на чужда валута.

Развитието на туризма във всяка отделна страна изисква наличието на определени условия: привличане на средства, качество на инфраструктурата, достатъчен брой и високо качество на хотелите, места за забавление, компетентност на персонала, гарантиране на реда и сигурността, подходящо поведение от страна на местното население и най-вече държавна политика, насочена към стимулиране на развитието на туризма.

Досега са открити повече от 400 минерални извора с температура на водата от 27 C до 105 C. Те са с различен химически състав и съдържат средно 33.66 г минерални вещества на литър. Повечето от изворите имат лечебни свойства и могат да се превърнат в балнеоложки центрове.

В резултат на влажния тропически климат във Виетнам се е развила богата и обилна растителност. Горите, особено девствените, са важен ресурс не само от икономическа и екологична гледна точка, но и в туристически аспект. Дебрите им са приютили цял един свят от птици и животни, грижливо защитени като ценни видове.

Уникалните културни особености на виетнамския народ са изключително привлекателни за туристите. Хиляди исторически паметници с голяма културна стойност днес са запазени и защитени. Виетнамският народ се състои от 54 етноса, всеки със свои обичаи и нрави, със собствена култура и фолклорно изкуство. Стотиците села, разпръснати из цял Виетнам, имат свои, единствени по рода си традиционни професии и сръчни майстори и произвеждат хиляди предмети на изкуството и занаятите: скулптури, гравюри, бронзови, керамични и порцеланови фигури, лакове и тъкани от естествена коприна.

Благодарение на обновяващата политика на  правителството, особено в областта на дипломацията и на външната търговия, развитието на туризма във Виетнам вече има своите конкретни резултати, които влияят положително върху всички аспекти на социално-икономическия живот на страната. Значително се увеличава броят на чуждестранните туристи, посещаващи страната. През 1990 г. Виетнам е приел 250 000 туристи, а през 1991 г. - 300 000. Този брой е нараснал на 440 000 през 1992 г. и на 670 000 през 1993 г. Съотнесено към данните за 1991 и 1992 г., това представлява увеличение от 47% на 52%. През 1994 г. страната е посетена от 1 000 000 туристи, а през 2007 г. тази цифра вече е 4.2 милиона души.

Със своето население от 85 милиона души Виетнам притежава многобройна и квалифицирана работна ръка, която постепенно се интегрира в международната туристическа индустрия. Достъпната цена на труда и отвореният характер на закона към чуждестранни инвестиции правят Виетнам привлекателна дестинация за чуждите капитали. Развитието на туристическата индустрия в страната предлага голям брой работни места.

Отчитайки важната позиция на туризма в стратегията за социално-икономическо развитие на страната, Партията, правителството и Народното събрание на Виетнам многократно са разисквали проблемите за развитието на туризма. Партията и държавата са обнародвали важни резолюции за поощряване развитието на туризма, като Решение 45/CP от 22 юни 1993 г. на правителството за „обновяване на управлението и развитието на туризма".

Секторът на туризма се разраства бързо. За сектора на туризма,  2007 г. се отчита като успешна, тъй като той реализира всичките си цели и постига сравнително висок ръст - със 17% повече от стойността си през 2006 г. Секторът е осигурил услуги за 23.4 милиона летовници, включително 4.2 милиона чужденци, с 600 000 повече от тези през 2006 г. Това е забележителен растеж, отчитайки факта, че в предходни години увеличилият се брой на чуждестранните туристи е достигал 300 000 и никога повече от 500 000.

Качеството и експедитивността на виетнамските туристически услуги в последно време са се подобрили значително в резултат на рязкото увеличение на платежоспособни туристи. Туризмът е един от главните икономически сектори и представлява значителен дял от националната икономика. Туризмът е поставен сред петте най-силни средства за приходи на твърда валута след нерафинирания нефт, подправките и текстила, обувната промишленост и морските продукти, с оборот на износ повече от 3 милиарда US$ годишно.

По време на конференция, разглеждаща туризма през 2007 г., министърът на културата, спорта и туризма отбелязва, че секторът се стреми да привлече 5 милиона чуждестранни туристи през 2008 г. и да постигне целта си за 2005-2010 г. още през 2009 г. На какво всъщност ще разчита този сектор, за да постигне целите си?

Първо, целта за привличане на 4-5 милиона чуждестранни туристи годишно е много по-висока от тази, установена преди 10 години, но все пак е по-ниска от сегашната цел за 17 милиона туристи. Ако през 2006 г. 600 000 туристи са посетили Виетнам, е възможно тази цифра да достигне до 800 000 души до 2008 г. и 1 000 000 човека до 2009 г.

Второ, целта за растеж на туризма не е базирана на брой пристигания, а на цялостните годишни приходи от туризма. Австралия е пример за подражание, тъй като е регистрирана в топ-десет на страните, които печелят най-много от туризъм. Във Виетнам туристическият сектор може да донесе 800 US$ от чуждестранен турист като тази цифра може да нарасне до 1 000 US$ и дори повече в бъдеще. Затова приходите от туризма могат да достигнат до 6-7 милиарда US$ или дори повече до 2010 г.

Трето, Виетнам се очертава като безопасна и приятелски настроена дестинация за туристи. Още повече, страната е подобрила допълнително позицията си на международната арена, след като става пълноправен член на Световната търговска организация (СТО) и непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН и успешно организира няколко международни конференции и форуми. Стабилната интеграция на Виетнам в световната икономика и възходящата позиция на страната на международната арена предоставят добри възможности за развитие на цялата икономика и естествено секторът на туризма трябва да се възползва от този потенциал.

Четвърто, въпреки първоначалния период на развитие, секторът е постигнал изключителен прогрес. В момента има хиляди туристически агенции и 256 три- до пет-звездни хотели.

Чуждестранният бизнес, включително известни хотелиерски групи, е инвестирал в 235 туристически проекта на стойност 6 милиарда US$ във Виетнам. Местните инвеститори също са започнали големи туристически проекти. Цялостната законова структура и опитът в популяризирането на туризма правят подходящо времето за развитие на плановете в областта на туризма.

Пето, секторът на туризма трябва да си постави по-високи цели и да подобри ефективността на мениджмънта си. Министерството на културата, спорта и туризма ще ръководи плановете за развитие и инвестиции, за да популяризира туристическите услуги.

През последните няколко години развитието на туризма във Виетнам бележи голям прогрес. За периода 1991 - 2001 г. чуждестранните туристи се увеличават 7.8 пъти (от 300 хиляди на 2.3 милиона посетители). Броят на местните посетители се увеличава 8 пъти (от 1.5 милиона на 11.7 милиона). Приходите от туризъм също се увеличават 9.4 пъти, като достигат 20 500 милиарда виетнамски донга (ВНД ) през 2001 г. (около 1.37 милиарда US$). В този сектор работят 220 000 души и той съдейства за създаването на стотици хиляди сезонни работни места. Туризмът се развива във всички области, като ефективно се възползва от естествените условия, екология, традиция, култура и история на Виетнам. Целта на виетнамската туристическа стратегия през 2001-2010 г. е страната да бъде в крак с региона и да се превърне в първостепенна туристическа дестинация до 2010 г. За тази цел виетнамският туризъм трябва да достигне годишен ръст от 11-11.5%. За 2010 г. трябва де се достигне до 6 милиона чуждестранни туристи и 26 милиона виетнамци, което ще донесе приходи от около 4.5 милиарда US$. На практика броят на чуждестранните посетители през 2005 г. възлиза на 3 467 757 души, повишение от 18.4% в сравнение с 2004 г., а през 2007 г. - на 4.229 милиарда души. Най-големите пазари за туристическата индустрия на Виетнам са Китай, САЩ, Южна Корея, Тайван и Япония.

На следващата таблица са представени основни данни за развитието на международния туризъм в страната за 2008 г.

таблица 1. Развитие на международния туризъм в страната през 2008 г

 

Декември 2008

Калкулация за цялата 2008 г

Дек .2008   Ноември  2008 (%)

Година  2008   Година 2007 (%)

Всичко

375,995

4,253,740

134.3

100.6

По начин на пристигане

 

 

 

 

По въздух

290,995

3,283,237

145.0

99.5

По море

14,000

157,198

89.1

69.9

Друг транспорт

71,000

813,305

111.8

115.6

По цел

 

 

 

 

Туризъм

242,591

2,631,943

124.8

101.0

Бизнес

67,239

844,777

123.9

125.4

Посещения при близки

48,190

509,627

267.8

84.8

Друго

17,975

267,393

136.0

76.7

По страни и националност

 

 

 

 

Китай

59,114

650,055

113.0

113.1

Южна Корея

32,727

449,237

134.3

94.5

САЩ

38,404

417,198

178.7

102.2

Япония

34,788

392,999

139.2

93.9

Тайван

21,858

303,527

144.6

95.1

Австралия

23,814

234,760

199.9

104.5

Тайланд

14,125

183,142

94.2

109.6

Франция

16,565

182,048

99.2

99.1

Малайзия

19,863

174,008

161.0

113.4

Сингапур

21,490

158,405

216.5

114.6

Други

93,247

1,108,362

123.0

95.0

Прогресивното развитие на международния туризъм във Виетнам може да се види и на следващата фигура:

фигура 1. Посетители във Виетнам

Както е видно, броят на чужденците, посетили страната рязко нараства. През 2008 г, техният брой е най- висок. Най –многобройни са посетителите от Китай, от европейските страни, най –многобройни са посетителите от Франция. Най –много са посетилите страната със самолет, като туризмът е водеща цел на посещенията в страната. Видно е, че в сравнение с предходната година има съществен ръст на посетителите, както по отношение на целта им на пътуване, така и по отношение на общия брой на посетилите страната.

Заключение

Разположен в Югоизточна Азия, където се развива интензивна туристическа дейност, Виетнам се радва на благоприятна за международни контакти географска и икономическа позиция, която му позволява да се включи активно в развитието на туризма. Уникалните културни особености на виетнамския народ са изключително привлекателни за туристите. Хиляди исторически паметници с голяма културна стойност днес са запазени и защитени, като наред със запазената природа определят приоритетното развитие на туризма в дестинацията.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG