Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2024
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1989
3 Втората курсова задача по Компютри 1911
4 Видове протоколи 1996
5 Видове компютърни вируси 1728
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 3052
7 Wordpad 1812
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1998
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2425
10 Втората курсова задача по Компютри 1783
11 Wordpad 1760
12 Седиментогенен цикъл 1915
13 Сведения МГУ 1840
14 Праистория 2501
15 Изкуството на Древен Рим 4114
16 Националната граница - бариера или мост над река 1804
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1835
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 2226
19 Описание на Африка 2456
20 Изкуството на праисторическия човек 1965
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 2773
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 2117
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 2038
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1160
25 Макроси в Access 1178
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 2745
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3151
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 983
29 Компютърен вирус 1049
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 5668
31 Концепцията на Интернет 913
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 1087
33 Интернет 1085
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1111
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1351
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1256
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1659
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 3173
39 HTML общият език 935
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 706
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 777
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 821
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 746
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 1658
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1761
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 793
47 Преследване на цел 714
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 703
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 1022
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 1027
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 824
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 542
53 Физически основи на КЗ 531
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 896
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 546
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 598
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 596
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 505
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 527
60 Класове и обекти 1 960
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1952
62 Социално инженерство 567
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 580
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 560
65 Комуникационни схеми 718
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 852
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 586
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 679
69 Междумрежови комуникации 652
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 987
71 Функции 3 660
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 507
73 Променливи, константи, изрази 612
74 Какво представлява една С++ програма 617
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 543
76 Класове адреси в интернет 558
77 SQL Server и Oracle 872
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 798
79 OC MS DOS 689
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 546
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 539
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 495
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1613
84 Методи за достъп до преносната среда 502
85 Класове 526
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 1101
87 Съставни типове данни 999
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 581
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 625
90 Съставни типове данни 674
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 571
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 729
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 537
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 637
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 480
96 Компютърните Архитектури 1104
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 518
98 Стандартни ф-ии 559
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 619
100 Генератори с ПАВ резонатори 617
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 612
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 601
103 Linux Компютърът под контрол 558
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 699
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 576
106 Подпрограми 563
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 750
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 629
109 Мрежата Linux 581
110 Компютърната графика 778
111 Основни понятия в интернет комуникациите 976
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 569
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 737
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2455
115 Управление на процесите 693
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 533
117 Дистрибуционна политика 515
118 БАЗИ ДАННИ 1 722
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 771
120 Топология на компютърните мрежи 836
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 3538
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 547
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 621
124 Списъци 486
125 Константи и променливи 766
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 683
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 669
128 Механизми за обмен на данни между методи 526
129 Полезни SEO връзки 585
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 902
131 Компресия на цифрови изображения 565
132 Управленски и информационни системи 707
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1428
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3795
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2951
136 Курсова работа по Интернет и търговия 2062
137 Аналогов запис на видео изображения 2064
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 3094
139 Линукс. IP маскиране 954
140 Линукс. Gnutella&Freenet 775
141 Лекции по C 995
142 Ресурси 1051
143 Методи за кодиране 988
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 1001
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1192
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1340
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 986
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2118
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 742
150 база от данни 1147
151 Периферните устройства под Windows Vista 1255
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 1025
153 Реферат - Двигатели 1149
154 Релационни бази данни Access-Форми 2752
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2118
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 924
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1466
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1515
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1336
160 ФУНКЦИИ 2207
161 Програми за проста анимация 1007
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1789
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 1018
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7589
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 914
166 Лекция 6 - Цена на труда 2452
167 Език за програмиране 1260
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1065
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 814
170 Линукс. Клиенти под Linux 932
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1538
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2882
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 3889
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1815
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1789
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1181
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 734
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1122
179 Компютърни защитни стени 1515
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1742
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6715
182 Реферат - Боинг Б52 1132
183 Възможности предлагани от MS Access 1287
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 936
185 Аспекти на Website 10526
186 Повече за червея MSBlast ! 1050
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1334
188 Линукс. Linux Lan 1024
189 Съставяне на подзаявки 2003
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 2019
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 914
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1851
193 Индустриален Мениджмънт 790
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1323
195 Линукс. Сигурност с APACHE 1034
196 XML - Въпроси и Отговори 1806
197 От формата до Internet-a 1097
198 Организация на Компютри 1309
199 Информационно общество 1335
200 Операционни системи 1340
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1301
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 889
203 Компютърно зрение 1795
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1678
205 Разработете база от данни за библиотеката 2335
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1213
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1218
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 941
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 983
210 Рекурсия допълнение в C++ 1918
211 Основни синтактични елементи на С 834
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 1047
213 Шрифтове - описание, операции 1313
214 Чат и файл трансфер 1150
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1180
216 Организация на компютрите 866
217 Описание на компютъра 1082
218 Мрежи 1103
219 Историята на UNIX 753
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5392
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1023
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1115
223 Видове компютърни вируси 1153
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 5794
225 Wordpad 902
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1101
227 Клавиши за местене и маркиране 1186
228 Теми по информатика 2453
229 Двуядрени процесори AMD 2196
230 ВИРУСИ 1466
 

WWW.POCHIVKA.ORG