Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2284
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2484
3 Втората курсова задача по Компютри 2112
4 Видове протоколи 2383
5 Видове компютърни вируси 1936
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 3561
7 Wordpad 2064
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2356
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2671
10 Втората курсова задача по Компютри 1993
11 Wordpad 1997
12 Седиментогенен цикъл 2175
13 Сведения МГУ 2033
14 Праистория 3023
15 Изкуството на Древен Рим 5138
16 Националната граница - бариера или мост над река 2078
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 2030
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 2552
19 Описание на Африка 3466
20 Изкуството на праисторическия човек 2247
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 3258
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 2440
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 2452
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1475
25 Макроси в Access 1813
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 3426
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3565
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 1347
29 Компютърен вирус 1465
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 7029
31 Концепцията на Интернет 1262
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 1352
33 Интернет 1291
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1857
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1835
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1576
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 2185
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 4569
39 HTML общият език 1235
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 896
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 1011
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 1041
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 943
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 2402
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 2527
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 1030
47 Преследване на цел 915
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 899
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 1357
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 1336
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 1083
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 741
53 Физически основи на КЗ 707
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 2017
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 920
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 803
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 786
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 736
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 759
60 Класове и обекти 1 1500
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 3005
62 Социално инженерство 789
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 774
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 783
65 Комуникационни схеми 941
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 1159
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 906
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 1045
69 Междумрежови комуникации 899
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 1443
71 Функции 3 924
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 688
73 Променливи, константи, изрази 925
74 Какво представлява една С++ програма 815
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 811
76 Класове адреси в интернет 744
77 SQL Server и Oracle 3108
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 1177
79 OC MS DOS 1132
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 793
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 711
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 697
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 2248
84 Методи за достъп до преносната среда 732
85 Класове 688
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 1394
87 Съставни типове данни 1479
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 756
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 800
90 Съставни типове данни 931
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 813
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 1022
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 745
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 864
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 693
96 Компютърните Архитектури 1890
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 697
98 Стандартни ф-ии 731
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 856
100 Генератори с ПАВ резонатори 852
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 831
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 848
103 Linux Компютърът под контрол 820
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 989
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 805
106 Подпрограми 835
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 1264
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 1803
109 Мрежата Linux 845
110 Компютърната графика 1090
111 Основни понятия в интернет комуникациите 1442
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 780
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 941
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2988
115 Управление на процесите 985
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 715
117 Дистрибуционна политика 774
118 БАЗИ ДАННИ 1 1025
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 1345
120 Топология на компютърните мрежи 1321
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 4902
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 724
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 1135
124 Списъци 664
125 Константи и променливи 1218
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 989
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 1050
128 Механизми за обмен на данни между методи 714
129 Полезни SEO връзки 818
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 1226
131 Компресия на цифрови изображения 801
132 Управленски и информационни системи 877
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1602
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 4472
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 3725
136 Курсова работа по Интернет и търговия 2573
137 Аналогов запис на видео изображения 2560
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 3618
139 Линукс. IP маскиране 1200
140 Линукс. Gnutella&Freenet 953
141 Лекции по C 1234
142 Ресурси 1311
143 Методи за кодиране 1295
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 1244
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1380
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1581
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 1166
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2566
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 1048
150 база от данни 1335
151 Периферните устройства под Windows Vista 1496
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 1246
153 Реферат - Двигатели 1460
154 Релационни бази данни Access-Форми 3163
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2439
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 1190
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1954
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1830
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1618
160 ФУНКЦИИ 2573
161 Програми за проста анимация 1210
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 2634
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 1264
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7916
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 1079
166 Лекция 6 - Цена на труда 3267
167 Език за програмиране 1455
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1313
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 1052
170 Линукс. Клиенти под Linux 1185
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1923
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 3350
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 5099
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 2092
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 2022
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1445
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 928
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1384
179 Компютърни защитни стени 1762
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 2128
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 7337
182 Реферат - Боинг Б52 1466
183 Възможности предлагани от MS Access 1514
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 1148
185 Аспекти на Website 127351
186 Повече за червея MSBlast ! 1285
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1641
188 Линукс. Linux Lan 1258
189 Съставяне на подзаявки 2534
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 2325
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 1134
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 2245
193 Индустриален Мениджмънт 949
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1789
195 Линукс. Сигурност с APACHE 1304
196 XML - Въпроси и Отговори 2176
197 От формата до Internet-a 1317
198 Организация на Компютри 1803
199 Информационно общество 1807
200 Операционни системи 1762
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1970
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 1139
203 Компютърно зрение 2082
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1926
205 Разработете база от данни за библиотеката 2961
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1461
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1550
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 1213
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 1155
210 Рекурсия допълнение в C++ 2234
211 Основни синтактични елементи на С 1031
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 1272
213 Шрифтове - описание, операции 1518
214 Чат и файл трансфер 1342
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1823
216 Организация на компютрите 1065
217 Описание на компютъра 1293
218 Мрежи 1343
219 Историята на UNIX 979
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5678
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1216
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1310
223 Видове компютърни вируси 1383
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 8280
225 Wordpad 1131
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1370
227 Клавиши за местене и маркиране 1369
228 Теми по информатика 2789
229 Двуядрени процесори AMD 2436
230 ВИРУСИ 1678
 

WWW.POCHIVKA.ORG