Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1082
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1018
3 Втората курсова задача по Компютри 931
4 Видове протоколи 1027
5 Видове компютърни вируси 831
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 1812
7 Wordpad 876
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1086
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1526
10 Втората курсова задача по Компютри 891
11 Wordpad 811
12 Седиментогенен цикъл 955
13 Сведения МГУ 933
14 Праистория 1513
15 Изкуството на Древен Рим 2128
16 Националната граница - бариера или мост над река 877
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 921
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 1177
19 Описание на Африка 1410
20 Изкуството на праисторическия човек 1021
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 1715
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 1215
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 1054
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 828
25 Макроси в Access 834
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 2110
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 2628
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 685
29 Компютърен вирус 718
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 5043
31 Концепцията на Интернет 622
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 789
33 Интернет 834
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 827
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1016
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 905
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1340
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 2548
39 HTML общият език 556
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 465
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 517
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 527
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 496
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 1114
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1370
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 545
47 Преследване на цел 472
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 474
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 720
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 727
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 580
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 411
53 Физически основи на КЗ 411
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 697
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 435
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 467
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 468
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 397
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 396
60 Класове и обекти 1 776
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1701
62 Социално инженерство 454
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 425
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 425
65 Комуникационни схеми 566
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 702
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 435
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 551
69 Междумрежови комуникации 506
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 810
71 Функции 3 503
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 390
73 Променливи, константи, изрази 478
74 Какво представлява една С++ програма 488
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 396
76 Класове адреси в интернет 437
77 SQL Server и Oracle 755
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 563
79 OC MS DOS 536
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 386
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 401
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 374
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1445
84 Методи за достъп до преносната среда 370
85 Класове 426
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 906
87 Съставни типове данни 811
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 459
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 484
90 Съставни типове данни 455
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 411
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 597
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 422
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 472
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 375
96 Компютърните Архитектури 803
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 391
98 Стандартни ф-ии 383
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 490
100 Генератори с ПАВ резонатори 499
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 484
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 466
103 Linux Компютърът под контрол 424
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 545
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 444
106 Подпрограми 424
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 585
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 495
109 Мрежата Linux 428
110 Компютърната графика 589
111 Основни понятия в интернет комуникациите 763
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 434
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 601
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2117
115 Управление на процесите 540
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 410
117 Дистрибуционна политика 401
118 БАЗИ ДАННИ 1 574
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 598
120 Топология на компютърните мрежи 671
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 2932
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 436
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 443
124 Списъци 376
125 Константи и променливи 540
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 544
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 488
128 Механизми за обмен на данни между методи 412
129 Полезни SEO връзки 431
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 717
131 Компресия на цифрови изображения 440
132 Управленски и информационни системи 568
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1274
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3620
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2729
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1891
137 Аналогов запис на видео изображения 1842
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2823
139 Линукс. IP маскиране 801
140 Линукс. Gnutella&Freenet 640
141 Лекции по C 846
142 Ресурси 792
143 Методи за кодиране 841
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 872
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1060
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1212
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 859
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 1970
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 611
150 база от данни 1024
151 Периферните устройства под Windows Vista 1122
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 896
153 Реферат - Двигатели 1008
154 Релационни бази данни Access-Форми 2465
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 1867
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 776
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1312
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1333
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1213
160 ФУНКЦИИ 2049
161 Програми за проста анимация 882
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1614
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 883
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7434
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 804
166 Лекция 6 - Цена на труда 2036
167 Език за програмиране 1138
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 930
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 699
170 Линукс. Клиенти под Linux 806
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1355
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2716
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 3386
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1615
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1640
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1037
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 610
178 Ръководство за разработка на Web сайт 990
179 Компютърни защитни стени 1378
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1543
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6392
182 Реферат - Боинг Б52 984
183 Възможности предлагани от MS Access 1159
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 784
185 Аспекти на Website 3095
186 Повече за червея MSBlast ! 936
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1199
188 Линукс. Linux Lan 899
189 Съставяне на подзаявки 1785
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1886
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 787
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1666
193 Индустриален Мениджмънт 678
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1181
195 Линукс. Сигурност с APACHE 899
196 XML - Въпроси и Отговори 1658
197 От формата до Internet-a 969
198 Организация на Компютри 1085
199 Информационно общество 1213
200 Операционни системи 1180
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1021
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 759
203 Компютърно зрение 1641
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1531
205 Разработете база от данни за библиотеката 2046
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1066
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1089
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 812
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 858
210 Рекурсия допълнение в C++ 1632
211 Основни синтактични елементи на С 723
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 863
213 Шрифтове - описание, операции 1175
214 Чат и файл трансфер 1014
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1009
216 Организация на компютрите 748
217 Описание на компютъра 970
218 Мрежи 969
219 Историята на UNIX 619
220 Използване на библиотека от класовете на Java 2304
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 906
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 999
223 Видове компютърни вируси 1027
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 5262
225 Wordpad 782
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 932
227 Клавиши за местене и маркиране 1070
228 Теми по информатика 2280
229 Двуядрени процесори AMD 2065
230 ВИРУСИ 1346
 

WWW.POCHIVKA.ORG