Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2169
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2334
3 Втората курсова задача по Компютри 2044
4 Видове протоколи 2220
5 Видове компютърни вируси 1854
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 3443
7 Wordpad 1974
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2155
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2600
10 Втората курсова задача по Компютри 1914
11 Wordpad 1923
12 Седиментогенен цикъл 2065
13 Сведения МГУ 1951
14 Праистория 2838
15 Изкуството на Древен Рим 4804
16 Националната граница - бариера или мост над река 1916
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1954
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 2442
19 Описание на Африка 2768
20 Изкуството на праисторическия човек 2114
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 3034
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 2307
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 2281
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1348
25 Макроси в Access 1501
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 3252
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3383
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 1153
29 Компютърен вирус 1303
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 6487
31 Концепцията на Интернет 1145
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 1226
33 Интернет 1213
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1479
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1609
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1418
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 2061
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 4093
39 HTML общият език 1113
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 819
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 918
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 961
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 867
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 2119
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 2244
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 920
47 Преследване на цел 839
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 814
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 1252
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 1202
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 975
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 659
53 Физически основи на КЗ 640
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 1247
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 688
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 719
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 699
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 643
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 654
60 Класове и обекти 1 1325
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 2499
62 Социално инженерство 687
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 698
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 683
65 Комуникационни схеми 857
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 1030
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 771
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 938
69 Междумрежови комуникации 786
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 1211
71 Функции 3 829
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 600
73 Променливи, константи, изрази 753
74 Какво представлява една С++ програма 737
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 694
76 Класове адреси в интернет 663
77 SQL Server и Oracle 1027
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 1015
79 OC MS DOS 950
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 695
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 646
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 620
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1866
84 Методи за достъп до преносната среда 635
85 Класове 617
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 1272
87 Съставни типове данни 1355
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 676
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 727
90 Съставни типове данни 816
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 706
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 905
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 652
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 792
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 613
96 Компютърните Архитектури 1633
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 624
98 Стандартни ф-ии 665
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 741
100 Генератори с ПАВ резонатори 742
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 721
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 751
103 Linux Компютърът под контрол 716
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 878
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 721
106 Подпрограми 714
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 996
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 1187
109 Мрежата Linux 722
110 Компютърната графика 972
111 Основни понятия в интернет комуникациите 1325
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 686
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 849
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2761
115 Управление на процесите 874
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 639
117 Дистрибуционна политика 619
118 БАЗИ ДАННИ 1 925
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 1111
120 Топология на компютърните мрежи 1152
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 4436
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 641
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 855
124 Списъци 586
125 Константи и променливи 1042
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 877
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 864
128 Механизми за обмен на данни между методи 638
129 Полезни SEO връзки 740
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 1077
131 Компресия на цифрови изображения 702
132 Управленски и информационни системи 799
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1531
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 4234
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 3374
136 Курсова работа по Интернет и търговия 2399
137 Аналогов запис на видео изображения 2301
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 3399
139 Линукс. IP маскиране 1118
140 Линукс. Gnutella&Freenet 864
141 Лекции по C 1154
142 Ресурси 1231
143 Методи за кодиране 1186
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 1171
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1307
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1495
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 1094
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2331
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 913
150 база от данни 1241
151 Периферните устройства под Windows Vista 1417
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 1164
153 Реферат - Двигатели 1362
154 Релационни бази данни Access-Форми 3028
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2309
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 1111
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1674
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1710
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1484
160 ФУНКЦИИ 2447
161 Програми за проста анимация 1127
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 2171
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 1157
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7759
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 1002
166 Лекция 6 - Цена на труда 2900
167 Език за програмиране 1366
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1223
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 965
170 Линукс. Клиенти под Linux 1089
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1755
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 3130
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 4640
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1959
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1926
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1331
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 856
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1294
179 Компютърни защитни стени 1650
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1975
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 7068
182 Реферат - Боинг Б52 1350
183 Възможности предлагани от MS Access 1439
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 1048
185 Аспекти на Website 83893
186 Повече за червея MSBlast ! 1209
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1516
188 Линукс. Linux Lan 1187
189 Съставяне на подзаявки 2310
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 2195
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 1018
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 2056
193 Индустриален Мениджмънт 875
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1550
195 Линукс. Сигурност с APACHE 1207
196 XML - Въпроси и Отговори 2033
197 От формата до Internet-a 1236
198 Организация на Компютри 1602
199 Информационно общество 1508
200 Операционни системи 1579
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1755
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 1059
203 Компютърно зрение 1959
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1843
205 Разработете база от данни за библиотеката 2693
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1365
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1415
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 1125
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 1080
210 Рекурсия допълнение в C++ 2124
211 Основни синтактични елементи на С 952
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 1171
213 Шрифтове - описание, операции 1428
214 Чат и файл трансфер 1264
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1521
216 Организация на компютрите 986
217 Описание на компютъра 1192
218 Мрежи 1246
219 Историята на UNIX 892
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5581
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1122
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1251
223 Видове компютърни вируси 1265
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 6776
225 Wordpad 1043
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1286
227 Клавиши за местене и маркиране 1282
228 Теми по информатика 2654
229 Двуядрени процесори AMD 2355
230 ВИРУСИ 1567
 

WWW.POCHIVKA.ORG