Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2128
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2248
3 Втората курсова задача по Компютри 2014
4 Видове протоколи 2152
5 Видове компютърни вируси 1829
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 3326
7 Wordpad 1937
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2109
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2567
10 Втората курсова задача по Компютри 1886
11 Wordpad 1885
12 Седиментогенен цикъл 2031
13 Сведения МГУ 1923
14 Праистория 2730
15 Изкуството на Древен Рим 4685
16 Националната граница - бариера или мост над река 1891
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1925
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 2403
19 Описание на Африка 2684
20 Изкуството на праисторическия човек 2069
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 2972
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 2261
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 2197
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1279
25 Макроси в Access 1376
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 3161
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3290
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 1101
29 Компютърен вирус 1218
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 6252
31 Концепцията на Интернет 1068
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 1199
33 Интернет 1185
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1353
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1502
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1369
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1961
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 3864
39 HTML общият език 1078
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 790
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 884
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 933
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 835
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 2005
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 2114
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 896
47 Преследване на цел 810
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 789
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 1190
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 1165
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 934
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 631
53 Физически основи на КЗ 617
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 1090
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 635
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 686
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 678
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 621
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 629
60 Класове и обекти 1 1241
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 2361
62 Социално инженерство 651
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 672
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 661
65 Комуникационни схеми 828
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 999
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 723
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 865
69 Междумрежови комуникации 762
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 1146
71 Функции 3 801
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 575
73 Променливи, константи, изрази 715
74 Какво представлява една С++ програма 710
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 657
76 Класове адреси в интернет 637
77 SQL Server и Oracle 977
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 960
79 OC MS DOS 886
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 664
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 621
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 580
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1779
84 Методи за достъп до преносната среда 589
85 Класове 596
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 1232
87 Съставни типове данни 1283
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 656
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 705
90 Съставни типове данни 790
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 675
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 862
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 614
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 768
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 571
96 Компютърните Архитектури 1536
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 601
98 Стандартни ф-ии 643
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 698
100 Генератори с ПАВ резонатори 715
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 688
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 721
103 Linux Компютърът под контрол 681
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 838
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 694
106 Подпрограми 674
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 950
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 1029
109 Мрежата Linux 691
110 Компютърната графика 936
111 Основни понятия в интернет комуникациите 1257
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 655
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 823
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2701
115 Управление на процесите 833
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 617
117 Дистрибуционна политика 592
118 БАЗИ ДАННИ 1 868
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 1009
120 Топология на компютърните мрежи 1057
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 4337
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 609
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 767
124 Списъци 561
125 Константи и променливи 971
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 810
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 807
128 Механизми за обмен на данни между методи 610
129 Полезни SEO връзки 711
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 1031
131 Компресия на цифрови изображения 657
132 Управленски и информационни системи 775
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1508
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 4042
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 3254
136 Курсова работа по Интернет и търговия 2308
137 Аналогов запис на видео изображения 2229
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 3315
139 Линукс. IP маскиране 1086
140 Линукс. Gnutella&Freenet 841
141 Лекции по C 1120
142 Ресурси 1183
143 Методи за кодиране 1147
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 1133
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1280
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1467
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 1070
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2284
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 852
150 база от данни 1216
151 Периферните устройства под Windows Vista 1380
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 1126
153 Реферат - Двигатели 1320
154 Релационни бази данни Access-Форми 2968
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2257
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 1076
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1629
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1671
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1439
160 ФУНКЦИИ 2380
161 Програми за проста анимация 1094
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 2060
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 1119
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7718
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 976
166 Лекция 6 - Цена на труда 2807
167 Език за програмиране 1336
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1195
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 930
170 Линукс. Клиенти под Linux 1053
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1710
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 3024
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 4463
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1913
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1894
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1291
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 824
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1253
179 Компютърни защитни стени 1607
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1922
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 7002
182 Реферат - Боинг Б52 1313
183 Възможности предлагани от MS Access 1408
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 1021
185 Аспекти на Website 49231
186 Повече за червея MSBlast ! 1167
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1455
188 Линукс. Linux Lan 1145
189 Съставяне на подзаявки 2215
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 2135
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 991
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1975
193 Индустриален Мениджмънт 850
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1482
195 Линукс. Сигурност с APACHE 1171
196 XML - Въпроси и Отговори 1975
197 От формата до Internet-a 1199
198 Организация на Компютри 1534
199 Информационно общество 1426
200 Операционни системи 1519
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1665
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 1000
203 Компютърно зрение 1918
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1813
205 Разработете база от данни за библиотеката 2610
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1331
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1353
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 1065
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 1051
210 Рекурсия допълнение в C++ 2079
211 Основни синтактични елементи на С 919
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 1147
213 Шрифтове - описание, операции 1401
214 Чат и файл трансфер 1236
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1387
216 Организация на компютрите 951
217 Описание на компютъра 1157
218 Мрежи 1219
219 Историята на UNIX 860
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5537
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1094
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1224
223 Видове компютърни вируси 1228
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 6648
225 Wordpad 1008
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1243
227 Клавиши за местене и маркиране 1256
228 Теми по информатика 2605
229 Двуядрени процесори AMD 2317
230 ВИРУСИ 1539
 

WWW.POCHIVKA.ORG