Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1551
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1490
3 Втората курсова задача по Компютри 1396
4 Видове протоколи 1502
5 Видове компютърни вируси 1260
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 2379
7 Wordpad 1336
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1532
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1961
10 Втората курсова задача по Компютри 1335
11 Wordpad 1278
12 Седиментогенен цикъл 1449
13 Сведения МГУ 1375
14 Праистория 2021
15 Изкуството на Древен Рим 3258
16 Националната граница - бариера или мост над река 1355
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1363
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 1692
19 Описание на Африка 1962
20 Изкуството на праисторическия човек 1482
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 2253
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 1644
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 1549
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 994
25 Макроси в Access 1019
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 2442
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 2904
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 843
29 Компютърен вирус 897
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 5292
31 Концепцията на Интернет 782
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 960
33 Интернет 963
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 963
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1195
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1098
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1492
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 2810
39 HTML общият език 766
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 586
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 651
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 681
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 624
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 1390
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1549
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 669
47 Преследване на цел 591
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 590
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 869
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 887
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 700
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 444
53 Физически основи на КЗ 450
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 747
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 467
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 504
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 506
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 426
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 428
60 Класове и обекти 1 821
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1812
62 Социално инженерство 482
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 468
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 468
65 Комуникационни схеми 602
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 745
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 475
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 587
69 Междумрежови комуникации 553
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 857
71 Функции 3 538
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 421
73 Променливи, константи, изрази 517
74 Какво представлява една С++ програма 518
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 449
76 Класове адреси в интернет 469
77 SQL Server и Oracle 787
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 641
79 OC MS DOS 573
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 434
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 444
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 409
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1504
84 Методи за достъп до преносната среда 402
85 Класове 454
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 966
87 Съставни типове данни 867
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 494
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 526
90 Съставни типове данни 534
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 448
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 638
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 457
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 541
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 402
96 Компютърните Архитектури 895
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 432
98 Стандартни ф-ии 421
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 531
100 Генератори с ПАВ резонатори 534
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 522
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 507
103 Linux Компютърът под контрол 461
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 600
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 482
106 Подпрограми 468
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 649
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 531
109 Мрежата Linux 469
110 Компютърната графика 642
111 Основни понятия в интернет комуникациите 849
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 477
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 639
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2258
115 Управление на процесите 583
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 444
117 Дистрибуционна политика 434
118 БАЗИ ДАННИ 1 613
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 649
120 Топология на компютърните мрежи 717
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 3099
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 466
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 501
124 Списъци 408
125 Константи и променливи 615
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 580
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 551
128 Механизми за обмен на данни между методи 443
129 Полезни SEO връзки 473
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 779
131 Компресия на цифрови изображения 482
132 Управленски и информационни системи 606
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1337
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3679
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2807
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1940
137 Аналогов запис на видео изображения 1906
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2929
139 Линукс. IP маскиране 841
140 Линукс. Gnutella&Freenet 677
141 Лекции по C 885
142 Ресурси 877
143 Методи за кодиране 880
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 915
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1094
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1245
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 901
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2014
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 644
150 база от данни 1055
151 Периферните устройства под Windows Vista 1161
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 931
153 Реферат - Двигатели 1053
154 Релационни бази данни Access-Форми 2528
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2006
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 816
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1355
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1395
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1255
160 ФУНКЦИИ 2101
161 Програми за проста анимация 921
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1673
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 929
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7488
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 832
166 Лекция 6 - Цена на труда 2212
167 Език за програмиране 1172
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 975
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 730
170 Линукс. Клиенти под Linux 840
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1435
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2785
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 3617
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1673
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1685
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1082
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 649
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1026
179 Компютърни защитни стени 1408
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1603
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6506
182 Реферат - Боинг Б52 1021
183 Възможности предлагани от MS Access 1195
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 836
185 Аспекти на Website 5263
186 Повече за червея MSBlast ! 969
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1243
188 Линукс. Linux Lan 934
189 Съставяне на подзаявки 1886
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1931
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 825
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1732
193 Индустриален Мениджмънт 713
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1223
195 Линукс. Сигурност с APACHE 940
196 XML - Въпроси и Отговори 1699
197 От формата до Internet-a 1004
198 Организация на Компютри 1138
199 Информационно общество 1247
200 Операционни системи 1233
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1101
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 795
203 Компютърно зрение 1690
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1575
205 Разработете база от данни за библиотеката 2131
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1112
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1122
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 845
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 888
210 Рекурсия допълнение в C++ 1752
211 Основни синтактични елементи на С 756
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 911
213 Шрифтове - описание, операции 1216
214 Чат и файл трансфер 1050
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1059
216 Организация на компютрите 787
217 Описание на компютъра 998
218 Мрежи 1007
219 Историята на UNIX 653
220 Използване на библиотека от класовете на Java 3294
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 943
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1033
223 Видове компютърни вируси 1064
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 5509
225 Wordpad 816
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 984
227 Клавиши за местене и маркиране 1104
228 Теми по информатика 2337
229 Двуядрени процесори AMD 2099
230 ВИРУСИ 1379
 

WWW.POCHIVKA.ORG