Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 452
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 364
3 Втората курсова задача по Компютри 320
4 Видове протоколи 374
5 Видове компютърни вируси 274
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 1082
7 Wordpad 336
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 499
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 699
10 Втората курсова задача по Компютри 315
11 Wordpad 272
12 Седиментогенен цикъл 341
13 Сведения МГУ 334
14 Праистория 707
15 Изкуството на Древен Рим 991
16 Националната граница - бариера или мост над река 327
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 301
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 590
19 Описание на Африка 512
20 Изкуството на праисторическия човек 404
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 948
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 448
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 449
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 294
25 Макроси в Access 548
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 1346
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 373
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 456
29 Компютърен вирус 459
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 4293
31 Концепцията на Интернет 381
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 519
33 Интернет 647
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 474
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 542
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 511
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 959
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 2010
39 HTML общият език 371
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 289
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 333
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 320
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 316
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 696
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 970
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 350
47 Преследване на цел 297
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 313
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 433
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 498
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 385
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 293
53 Физически основи на КЗ 289
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 396
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 330
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 335
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 330
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 284
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 280
60 Класове и обекти 1 517
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1290
62 Социално инженерство 343
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 313
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 302
65 Комуникационни схеми 432
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 499
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 311
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 395
69 Междумрежови комуникации 340
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 635
71 Функции 3 373
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 273
73 Променливи, константи, изрази 345
74 Какво представлява една С++ програма 359
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 263
76 Класове адреси в интернет 315
77 SQL Server и Oracle 371
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 340
79 OC MS DOS 409
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 276
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 267
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 270
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1115
84 Методи за достъп до преносната среда 269
85 Класове 318
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 707
87 Съставни типове данни 447
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 336
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 373
90 Съставни типове данни 320
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 302
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 444
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 282
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 350
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 270
96 Компютърните Архитектури 409
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 277
98 Стандартни ф-ии 280
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 346
100 Генератори с ПАВ резонатори 365
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 341
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 352
103 Linux Компютърът под контрол 302
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 334
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 311
106 Подпрограми 307
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 389
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 375
109 Мрежата Linux 299
110 Компютърната графика 395
111 Основни понятия в интернет комуникациите 513
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 315
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 449
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 1791
115 Управление на процесите 343
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 295
117 Дистрибуционна политика 274
118 БАЗИ ДАННИ 1 424
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 348
120 Топология на компютърните мрежи 480
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 1852
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 325
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 319
124 Списъци 262
125 Константи и променливи 351
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 399
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 344
128 Механизми за обмен на данни между методи 308
129 Полезни SEO връзки 315
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 504
131 Компресия на цифрови изображения 314
132 Управленски и информационни системи 425
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 934
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3284
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2317
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1627
137 Аналогов запис на видео изображения 1502
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2392
139 Линукс. IP маскиране 685
140 Линукс. Gnutella&Freenet 518
141 Лекции по C 725
142 Ресурси 645
143 Методи за кодиране 677
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 751
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 914
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1087
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 731
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 1691
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 491
150 база от данни 915
151 Периферните устройства под Windows Vista 1005
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 737
153 Реферат - Двигатели 842
154 Релационни бази данни Access-Форми 2139
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 1661
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 658
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1087
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1134
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1073
160 ФУНКЦИИ 1794
161 Програми за проста анимация 760
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1356
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 728
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7109
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 702
166 Лекция 6 - Цена на труда 1627
167 Език за програмиране 1024
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 801
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 584
170 Линукс. Клиенти под Linux 693
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1094
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2346
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 2425
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1408
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1369
176 Общи сведения за компютърните мрежи 870
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 503
178 Ръководство за разработка на Web сайт 875
179 Компютърни защитни стени 1208
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1251
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 5611
182 Реферат - Боинг Б52 806
183 Възможности предлагани от MS Access 1028
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 642
185 Аспекти на Website 1386
186 Повече за червея MSBlast ! 819
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1064
188 Линукс. Linux Lan 775
189 Съставяне на подзаявки 917
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1603
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 674
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1318
193 Индустриален Мениджмънт 555
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1070
195 Линукс. Сигурност с APACHE 777
196 XML - Въпроси и Отговори 1508
197 От формата до Internet-a 857
198 Организация на Компютри 950
199 Информационно общество 1068
200 Операционни системи 997
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 758
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 648
203 Компютърно зрение 1432
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1292
205 Разработете база от данни за библиотеката 1776
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 918
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 972
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 699
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 750
210 Рекурсия допълнение в C++ 1210
211 Основни синтактични елементи на С 620
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 681
213 Шрифтове - описание, операции 1004
214 Чат и файл трансфер 883
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 835
216 Организация на компютрите 645
217 Описание на компютъра 867
218 Мрежи 836
219 Историята на UNIX 514
220 Използване на библиотека от класовете на Java 1014
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 805
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 887
223 Видове компютърни вируси 893
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 4294
225 Wordpad 690
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 801
227 Клавиши за местене и маркиране 948
228 Теми по информатика 2060
229 Двуядрени процесори AMD 1949
230 ВИРУСИ 1237
 

WWW.POCHIVKA.ORG