Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 637
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 586
3 Втората курсова задача по Компютри 500
4 Видове протоколи 572
5 Видове компютърни вируси 422
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 1352
7 Wordpad 493
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 663
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1046
10 Втората курсова задача по Компютри 457
11 Wordpad 400
12 Седиментогенен цикъл 500
13 Сведения МГУ 479
14 Праистория 1023
15 Изкуството на Древен Рим 1521
16 Националната граница - бариера или мост над река 448
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 447
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 767
19 Описание на Африка 919
20 Изкуството на праисторическия човек 566
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 1246
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 755
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 638
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 409
25 Макроси в Access 716
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 1837
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 795
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 566
29 Компютърен вирус 603
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 4813
31 Концепцията на Интернет 515
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 679
33 Интернет 735
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 691
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 894
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 814
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1210
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 2396
39 HTML общият език 470
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 366
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 437
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 416
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 395
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 922
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1210
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 451
47 Преследване на цел 382
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 395
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 562
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 624
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 481
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 363
53 Физически основи на КЗ 364
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 616
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 398
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 412
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 409
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 353
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 358
60 Класове и обекти 1 681
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1565
62 Социално инженерство 413
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 384
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 378
65 Комуникационни схеми 518
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 633
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 391
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 509
69 Междумрежови комуникации 438
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 732
71 Функции 3 456
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 347
73 Променливи, константи, изрази 433
74 Какво представлява една С++ програма 437
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 347
76 Класове адреси в интернет 397
77 SQL Server и Oracle 708
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 489
79 OC MS DOS 481
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 346
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 345
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 334
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1344
84 Методи за достъп до преносната среда 333
85 Класове 390
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 828
87 Съставни типове данни 641
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 411
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 441
90 Съставни типове данни 380
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 369
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 550
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 372
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 430
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 339
96 Компютърните Архитектури 632
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 349
98 Стандартни ф-ии 344
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 437
100 Генератори с ПАВ резонатори 449
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 439
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 420
103 Linux Компютърът под контрол 383
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 471
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 396
106 Подпрограми 380
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 529
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 453
109 Мрежата Linux 385
110 Компютърната графика 514
111 Основни понятия в интернет комуникациите 675
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 397
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 543
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2019
115 Управление на процесите 462
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 369
117 Дистрибуционна политика 360
118 БАЗИ ДАННИ 1 521
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 527
120 Топология на компютърните мрежи 596
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 2659
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 396
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 393
124 Списъци 335
125 Константи и променливи 454
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 488
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 426
128 Механизми за обмен на данни между методи 371
129 Полезни SEO връзки 387
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 639
131 Компресия на цифрови изображения 387
132 Управленски и информационни системи 522
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1143
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3529
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2608
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1803
137 Аналогов запис на видео изображения 1690
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2721
139 Линукс. IP маскиране 759
140 Линукс. Gnutella&Freenet 598
141 Лекции по C 797
142 Ресурси 726
143 Методи за кодиране 789
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 826
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1019
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1171
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 810
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 1890
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 572
150 база от данни 986
151 Периферните устройства под Windows Vista 1074
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 813
153 Реферат - Двигатели 954
154 Релационни бази данни Access-Форми 2353
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 1801
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 731
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1238
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1257
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1166
160 ФУНКЦИИ 1944
161 Програми за проста анимация 835
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1522
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 827
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7344
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 768
166 Лекция 6 - Цена на труда 1897
167 Език за програмиране 1094
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 883
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 653
170 Линукс. Клиенти под Linux 759
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1286
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2622
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 3086
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1522
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1564
176 Общи сведения за компютърните мрежи 975
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 566
178 Ръководство за разработка на Web сайт 947
179 Компютърни защитни стени 1329
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1421
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6210
182 Реферат - Боинг Б52 916
183 Възможности предлагани от MS Access 1113
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 737
185 Аспекти на Website 2529
186 Повече за червея MSBlast ! 895
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1158
188 Линукс. Linux Lan 854
189 Съставяне на подзаявки 1012
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1789
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 739
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1561
193 Индустриален Мениджмънт 632
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1142
195 Линукс. Сигурност с APACHE 854
196 XML - Въпроси и Отговори 1603
197 От формата до Internet-a 932
198 Организация на Компютри 1025
199 Информационно общество 1170
200 Операционни системи 1113
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 939
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 721
203 Компютърно зрение 1562
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1478
205 Разработете база от данни за библиотеката 1968
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1006
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1049
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 772
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 818
210 Рекурсия допълнение в C++ 1482
211 Основни синтактични елементи на С 688
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 787
213 Шрифтове - описание, операции 1108
214 Чат и файл трансфер 965
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 942
216 Организация на компютрите 702
217 Описание на компютъра 932
218 Мрежи 924
219 Историята на UNIX 581
220 Използване на библиотека от класовете на Java 1203
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 859
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 953
223 Видове компютърни вируси 971
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 4983
225 Wordpad 745
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 879
227 Клавиши за местене и маркиране 1027
228 Теми по информатика 2189
229 Двуядрени процесори AMD 2020
230 ВИРУСИ 1308
 

WWW.POCHIVKA.ORG