Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2072
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2089
3 Втората курсова задача по Компютри 1959
4 Видове протоколи 2049
5 Видове компютърни вируси 1775
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 3127
7 Wordpad 1872
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2043
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2489
10 Втората курсова задача по Компютри 1826
11 Wordpad 1826
12 Седиментогенен цикъл 1967
13 Сведения МГУ 1883
14 Праистория 2558
15 Изкуството на Древен Рим 4344
16 Националната граница - бариера или мост над река 1844
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1871
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 2297
19 Описание на Африка 2507
20 Изкуството на праисторическия човек 2008
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 2832
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 2177
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 2110
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1210
25 Макроси в Access 1263
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 2874
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3194
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 1028
29 Компютърен вирус 1107
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 5826
31 Концепцията на Интернет 957
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 1137
33 Интернет 1128
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1175
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1408
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1309
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1725
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 3340
39 HTML общият език 1002
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 742
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 818
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 873
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 786
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 1749
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1842
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 844
47 Преследване на цел 756
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 742
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 1084
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 1101
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 870
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 586
53 Физически основи на КЗ 574
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 978
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 586
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 637
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 636
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 541
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 577
60 Класове и обекти 1 1054
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 2069
62 Социално инженерство 613
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 623
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 611
65 Комуникационни схеми 782
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 905
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 651
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 724
69 Междумрежови комуникации 710
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 1051
71 Функции 3 731
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 547
73 Променливи, константи, изрази 655
74 Какво представлява една С++ програма 653
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 591
76 Класове адреси в интернет 598
77 SQL Server и Oracle 909
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 861
79 OC MS DOS 760
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 603
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 582
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 536
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1676
84 Методи за достъп до преносната среда 544
85 Класове 561
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 1152
87 Съставни типове данни 1077
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 612
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 666
90 Съставни типове данни 724
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 617
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 788
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 580
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 700
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 519
96 Компютърните Архитектури 1231
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 559
98 Стандартни ф-ии 601
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 655
100 Генератори с ПАВ резонатори 668
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 653
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 666
103 Linux Компютърът под контрол 617
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 756
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 637
106 Подпрограми 618
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 831
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 705
109 Мрежата Linux 642
110 Компютърната графика 835
111 Основни понятия в интернет комуникациите 1034
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 613
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 781
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2532
115 Управление на процесите 739
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 578
117 Дистрибуционна политика 554
118 БАЗИ ДАННИ 1 785
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 844
120 Топология на компютърните мрежи 881
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 3753
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 575
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 670
124 Списъци 522
125 Константи и променливи 827
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 725
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 717
128 Механизми за обмен на данни между методи 564
129 Полезни SEO връзки 647
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 951
131 Компресия на цифрови изображения 602
132 Управленски и информационни системи 741
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1466
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3864
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 3020
136 Курсова работа по Интернет и търговия 2142
137 Аналогов запис на видео изображения 2118
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 3165
139 Линукс. IP маскиране 1014
140 Линукс. Gnutella&Freenet 810
141 Лекции по C 1058
142 Ресурси 1098
143 Методи за кодиране 1028
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 1051
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1238
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1399
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 1026
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2184
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 782
150 база от данни 1178
151 Периферните устройства под Windows Vista 1315
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 1066
153 Реферат - Двигатели 1216
154 Релационни бази данни Access-Форми 2841
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2172
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 1002
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1539
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1585
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1380
160 ФУНКЦИИ 2269
161 Програми за проста анимация 1047
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1854
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 1058
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7638
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 941
166 Лекция 6 - Цена на труда 2584
167 Език за програмиране 1300
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1119
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 870
170 Линукс. Клиенти под Linux 992
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1598
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2925
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 4075
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1857
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1839
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1222
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 769
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1185
179 Компютърни защитни стени 1558
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1818
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6850
182 Реферат - Боинг Б52 1218
183 Възможности предлагани от MS Access 1349
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 984
185 Аспекти на Website 14165
186 Повече за червея MSBlast ! 1096
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1392
188 Линукс. Linux Lan 1089
189 Съставяне на подзаявки 2040
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 2057
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 951
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1893
193 Индустриален Мениджмънт 825
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1407
195 Линукс. Сигурност с APACHE 1102
196 XML - Въпроси и Отговори 1881
197 От формата до Internet-a 1152
198 Организация на Компютри 1386
199 Информационно общество 1371
200 Операционни системи 1397
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1408
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 940
203 Компютърно зрение 1845
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1744
205 Разработете база от данни за библиотеката 2404
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1264
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1274
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 1000
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 1014
210 Рекурсия допълнение в C++ 1993
211 Основни синтактични елементи на С 873
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 1104
213 Шрифтове - описание, операции 1357
214 Чат и файл трансфер 1197
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1244
216 Организация на компютрите 907
217 Описание на компютъра 1123
218 Мрежи 1147
219 Историята на UNIX 808
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5464
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1060
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1163
223 Видове компютърни вируси 1193
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 6016
225 Wordpad 956
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1162
227 Клавиши за местене и маркиране 1222
228 Теми по информатика 2504
229 Двуядрени процесори AMD 2260
230 ВИРУСИ 1506
 

WWW.POCHIVKA.ORG