Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 829
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 747
3 Втората курсова задача по Компютри 675
4 Видове протоколи 751
5 Видове компютърни вируси 596
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 1551
7 Wordpad 661
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 843
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1238
10 Втората курсова задача по Компютри 649
11 Wordpad 577
12 Седиментогенен цикъл 680
13 Сведения МГУ 681
14 Праистория 1236
15 Изкуството на Древен Рим 1792
16 Националната граница - бариера или мост над река 615
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 655
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 927
19 Описание на Африка 1131
20 Изкуството на праисторическия човек 767
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 1452
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 964
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 834
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 631
25 Макроси в Access 776
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 1981
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 1368
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 628
29 Компютърен вирус 661
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 4942
31 Концепцията на Интернет 576
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 725
33 Интернет 795
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 764
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 986
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 876
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1273
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 2491
39 HTML общият език 519
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 424
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 481
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 479
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 455
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 1008
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1289
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 492
47 Преследване на цел 431
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 439
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 650
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 676
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 528
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 380
53 Физически основи на КЗ 383
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 650
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 411
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 444
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 428
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 371
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 377
60 Класове и обекти 1 718
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1653
62 Социално инженерство 431
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 399
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 398
65 Комуникационни схеми 540
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 669
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 409
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 527
69 Междумрежови комуникации 465
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 769
71 Функции 3 477
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 363
73 Променливи, константи, изрази 451
74 Какво представлява една С++ програма 455
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 363
76 Класове адреси в интернет 414
77 SQL Server и Oracle 730
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 527
79 OC MS DOS 502
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 365
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 361
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 351
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1400
84 Методи за достъп до преносната среда 347
85 Класове 404
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 869
87 Съставни типове данни 757
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 429
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 457
90 Съставни типове данни 406
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 384
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 570
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 392
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 451
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 354
96 Компютърните Архитектури 722
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 366
98 Стандартни ф-ии 363
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 455
100 Генератори с ПАВ резонатори 466
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 458
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 437
103 Linux Компютърът под контрол 401
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 502
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 413
106 Подпрограми 397
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 558
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 469
109 Мрежата Linux 401
110 Компютърната графика 549
111 Основни понятия в интернет комуникациите 717
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 412
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 570
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2060
115 Управление на процесите 504
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 385
117 Дистрибуционна политика 378
118 БАЗИ ДАННИ 1 539
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 568
120 Топология на компютърните мрежи 624
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 2855
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 413
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 415
124 Списъци 353
125 Константи и променливи 489
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 514
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 458
128 Механизми за обмен на данни между методи 387
129 Полезни SEO връзки 403
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 665
131 Компресия на цифрови изображения 409
132 Управленски и информационни системи 541
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1215
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3575
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2675
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1853
137 Аналогов запис на видео изображения 1731
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2775
139 Линукс. IP маскиране 779
140 Линукс. Gnutella&Freenet 615
141 Лекции по C 814
142 Ресурси 746
143 Методи за кодиране 810
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 847
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1036
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1186
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 830
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 1928
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 589
150 база от данни 1000
151 Периферните устройства под Windows Vista 1093
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 833
153 Реферат - Двигатели 978
154 Релационни бази данни Access-Форми 2397
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 1834
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 746
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1264
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1287
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1186
160 ФУНКЦИИ 1988
161 Програми за проста анимация 853
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1571
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 853
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7394
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 783
166 Лекция 6 - Цена на труда 1952
167 Език за програмиране 1111
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 903
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 670
170 Линукс. Клиенти под Linux 776
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1316
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2667
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 3230
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1567
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1599
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1008
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 583
178 Ръководство за разработка на Web сайт 966
179 Компютърни защитни стени 1345
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1466
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6319
182 Реферат - Боинг Б52 952
183 Възможности предлагани от MS Access 1134
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 759
185 Аспекти на Website 2560
186 Повече за червея MSBlast ! 911
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1179
188 Линукс. Linux Lan 874
189 Съставяне на подзаявки 1681
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1817
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 757
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1607
193 Индустриален Мениджмънт 649
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1162
195 Линукс. Сигурност с APACHE 876
196 XML - Въпроси и Отговори 1633
197 От формата до Internet-a 948
198 Организация на Компютри 1044
199 Информационно общество 1187
200 Операционни системи 1151
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 972
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 737
203 Компютърно зрение 1584
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1500
205 Разработете база от данни за библиотеката 2006
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1034
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1065
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 787
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 832
210 Рекурсия допълнение в C++ 1536
211 Основни синтактични елементи на С 704
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 819
213 Шрифтове - описание, операции 1133
214 Чат и файл трансфер 984
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 970
216 Организация на компютрите 723
217 Описание на компютъра 950
218 Мрежи 942
219 Историята на UNIX 596
220 Използване на библиотека от класовете на Java 1816
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 877
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 973
223 Видове компютърни вируси 996
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 5150
225 Wordpad 759
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 901
227 Клавиши за местене и маркиране 1043
228 Теми по информатика 2235
229 Двуядрени процесори AMD 2038
230 ВИРУСИ 1324
 

WWW.POCHIVKA.ORG