Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2246
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2445
3 Втората курсова задача по Компютри 2089
4 Видове протоколи 2338
5 Видове компютърни вируси 1909
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 3529
7 Wordpad 2039
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 2313
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2640
10 Втората курсова задача по Компютри 1961
11 Wordpad 1972
12 Седиментогенен цикъл 2142
13 Сведения МГУ 2000
14 Праистория 2975
15 Изкуството на Древен Рим 5066
16 Националната граница - бариера или мост над река 2015
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 2000
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 2520
19 Описание на Африка 3311
20 Изкуството на праисторическия човек 2198
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 3205
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 2408
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 2414
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1445
25 Макроси в Access 1755
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 3392
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3521
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 1323
29 Компютърен вирус 1423
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 6885
31 Концепцията на Интернет 1230
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 1314
33 Интернет 1266
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1791
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1790
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1521
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 2144
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 4467
39 HTML общият език 1204
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 875
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 981
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 1016
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 918
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 2332
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 2446
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 998
47 Преследване на цел 889
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 867
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 1325
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 1299
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 1045
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 703
53 Физически основи на КЗ 684
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 1831
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 851
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 777
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 756
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 705
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 721
60 Класове и обекти 1 1463
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 2889
62 Социално инженерство 757
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 744
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 751
65 Комуникационни схеми 910
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 1128
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 863
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 1004
69 Междумрежови комуникации 866
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 1378
71 Функции 3 896
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 658
73 Променливи, константи, изрази 872
74 Какво представлява една С++ програма 785
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 773
76 Класове адреси в интернет 714
77 SQL Server и Oracle 3080
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 1127
79 OC MS DOS 1090
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 760
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 693
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 668
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 2173
84 Методи за достъп до преносната среда 702
85 Класове 664
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 1351
87 Съставни типове данни 1434
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 727
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 772
90 Съставни типове данни 891
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 787
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 992
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 715
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 845
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 669
96 Компютърните Архитектури 1847
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 671
98 Стандартни ф-ии 704
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 819
100 Генератори с ПАВ резонатори 809
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 798
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 822
103 Linux Компютърът под контрол 778
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 957
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 775
106 Подпрограми 797
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 1221
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 1625
109 Мрежата Linux 801
110 Компютърната графика 1056
111 Основни понятия в интернет комуникациите 1404
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 755
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 915
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2877
115 Управление на процесите 942
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 689
117 Дистрибуционна политика 701
118 БАЗИ ДАННИ 1 998
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 1303
120 Топология на компютърните мрежи 1281
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 4803
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 697
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 1051
124 Списъци 631
125 Константи и променливи 1175
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 951
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 996
128 Механизми за обмен на данни между методи 685
129 Полезни SEO връзки 791
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 1184
131 Компресия на цифрови изображения 771
132 Управленски и информационни системи 842
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1578
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 4405
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 3664
136 Курсова работа по Интернет и търговия 2535
137 Аналогов запис на видео изображения 2471
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 3565
139 Линукс. IP маскиране 1175
140 Линукс. Gnutella&Freenet 917
141 Лекции по C 1205
142 Ресурси 1282
143 Методи за кодиране 1255
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 1220
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1359
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1546
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 1139
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2503
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 1021
150 база от данни 1307
151 Периферните устройства под Windows Vista 1470
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 1216
153 Реферат - Двигатели 1420
154 Релационни бази данни Access-Форми 3128
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2398
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 1163
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1880
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1789
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1588
160 ФУНКЦИИ 2530
161 Програми за проста анимация 1175
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 2487
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 1228
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7873
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 1051
166 Лекция 6 - Цена на труда 3183
167 Език за програмиране 1426
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1283
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 1020
170 Линукс. Клиенти под Linux 1150
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1877
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 3297
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 4986
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 2043
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1984
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1415
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 904
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1353
179 Компютърни защитни стени 1720
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 2084
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 7287
182 Реферат - Боинг Б52 1431
183 Възможности предлагани от MS Access 1486
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 1122
185 Аспекти на Website 116592
186 Повече за червея MSBlast ! 1263
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1599
188 Линукс. Linux Lan 1232
189 Съставяне на подзаявки 2449
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 2281
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 1102
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 2206
193 Индустриален Мениджмънт 925
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1716
195 Линукс. Сигурност с APACHE 1278
196 XML - Въпроси и Отговори 2136
197 От формата до Internet-a 1290
198 Организация на Компютри 1732
199 Информационно общество 1743
200 Операционни системи 1707
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1915
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 1113
203 Компютърно зрение 2041
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1899
205 Разработете база от данни за библиотеката 2899
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1429
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1524
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 1190
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 1124
210 Рекурсия допълнение в C++ 2201
211 Основни синтактични елементи на С 1003
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 1235
213 Шрифтове - описание, операции 1486
214 Чат и файл трансфер 1315
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1741
216 Организация на компютрите 1031
217 Описание на компютъра 1265
218 Мрежи 1314
219 Историята на UNIX 951
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5638
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1187
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1290
223 Видове компютърни вируси 1358
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 7944
225 Wordpad 1097
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1346
227 Клавиши за местене и маркиране 1335
228 Теми по информатика 2762
229 Двуядрени процесори AMD 2410
230 ВИРУСИ 1641
 

WWW.POCHIVKA.ORG