Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1584
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1523
3 Втората курсова задача по Компютри 1427
4 Видове протоколи 1537
5 Видове компютърни вируси 1288
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 2482
7 Wordpad 1375
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1562
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1988
10 Втората курсова задача по Компютри 1368
11 Wordpad 1316
12 Седиментогенен цикъл 1487
13 Сведения МГУ 1406
14 Праистория 2067
15 Изкуството на Древен Рим 3328
16 Националната граница - бариера или мост над река 1385
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1391
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 1732
19 Описание на Африка 2003
20 Изкуството на праисторическия човек 1522
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 2298
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 1687
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 1622
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1017
25 Макроси в Access 1051
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 2508
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 2949
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 877
29 Компютърен вирус 921
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 5327
31 Концепцията на Интернет 807
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 980
33 Интернет 981
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 986
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1236
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1135
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1513
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 2844
39 HTML общият език 814
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 608
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 669
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 708
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 644
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 1420
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1574
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 692
47 Преследване на цел 607
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 607
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 897
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 916
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 721
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 465
53 Физически основи на КЗ 462
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 790
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 479
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 526
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 519
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 440
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 449
60 Класове и обекти 1 856
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1841
62 Социално инженерство 494
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 492
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 485
65 Комуникационни схеми 619
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 764
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 492
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 606
69 Междумрежови комуникации 575
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 882
71 Функции 3 567
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 436
73 Променливи, константи, изрази 536
74 Какво представлява една С++ програма 534
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 464
76 Класове адреси в интернет 482
77 SQL Server и Oracle 803
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 664
79 OC MS DOS 597
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 449
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 469
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 427
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1518
84 Методи за достъп до преносната среда 420
85 Класове 467
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 986
87 Съставни типове данни 889
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 508
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 544
90 Съставни типове данни 554
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 472
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 654
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 469
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 555
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 413
96 Компютърните Архитектури 934
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 450
98 Стандартни ф-ии 444
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 547
100 Генератори с ПАВ резонатори 544
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 537
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 530
103 Linux Компютърът под контрол 481
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 623
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 499
106 Подпрограми 482
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 666
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 544
109 Мрежата Linux 495
110 Компютърната графика 663
111 Основни понятия в интернет комуникациите 877
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 497
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 658
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2276
115 Управление на процесите 598
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 461
117 Дистрибуционна политика 446
118 БАЗИ ДАННИ 1 637
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 667
120 Топология на компютърните мрежи 733
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 3162
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 476
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 520
124 Списъци 421
125 Константи и променливи 635
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 595
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 574
128 Механизми за обмен на данни между методи 461
129 Полезни SEO връзки 507
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 795
131 Компресия на цифрови изображения 499
132 Управленски и информационни системи 624
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1354
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3697
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2834
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1961
137 Аналогов запис на видео изображения 1924
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2959
139 Линукс. IP маскиране 876
140 Линукс. Gnutella&Freenet 696
141 Лекции по C 917
142 Ресурси 893
143 Методи за кодиране 897
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 931
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1107
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1264
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 917
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2030
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 663
150 база от данни 1073
151 Периферните устройства под Windows Vista 1176
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 948
153 Реферат - Двигатели 1073
154 Релационни бази данни Access-Форми 2546
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2020
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 834
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1380
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1418
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1273
160 ФУНКЦИИ 2118
161 Програми за проста анимация 945
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1696
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 941
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7508
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 850
166 Лекция 6 - Цена на труда 2244
167 Език за програмиране 1187
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 993
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 750
170 Линукс. Клиенти под Linux 858
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1455
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2805
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 3650
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1691
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1703
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1095
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 668
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1047
179 Компютърни защитни стени 1424
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1621
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6549
182 Реферат - Боинг Б52 1044
183 Възможности предлагани от MS Access 1212
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 854
185 Аспекти на Website 10344
186 Повече за червея MSBlast ! 984
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1259
188 Линукс. Linux Lan 950
189 Съставяне на подзаявки 1905
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1948
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 840
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1749
193 Индустриален Мениджмънт 726
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1242
195 Линукс. Сигурност с APACHE 960
196 XML - Въпроси и Отговори 1721
197 От формата до Internet-a 1025
198 Организация на Компютри 1152
199 Информационно общество 1260
200 Операционни системи 1247
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1126
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 815
203 Компютърно зрение 1710
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1596
205 Разработете база от данни за библиотеката 2152
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1133
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1137
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 865
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 904
210 Рекурсия допълнение в C++ 1787
211 Основни синтактични елементи на С 772
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 927
213 Шрифтове - описание, операции 1240
214 Чат и файл трансфер 1069
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1076
216 Организация на компютрите 804
217 Описание на компютъра 1014
218 Мрежи 1021
219 Историята на UNIX 673
220 Използване на библиотека от класовете на Java 3726
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 955
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1043
223 Видове компютърни вируси 1078
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 5569
225 Wordpad 835
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1003
227 Клавиши за местене и маркиране 1123
228 Теми по информатика 2356
229 Двуядрени процесори AMD 2117
230 ВИРУСИ 1394
 

WWW.POCHIVKA.ORG