Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 548
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 498
3 Втората курсова задача по Компютри 417
4 Видове протоколи 499
5 Видове компютърни вируси 352
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 1270
7 Wordpad 422
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 588
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 944
10 Втората курсова задача по Компютри 381
11 Wordpad 334
12 Седиментогенен цикъл 430
13 Сведения МГУ 400
14 Праистория 943
15 Изкуството на Древен Рим 1317
16 Националната граница - бариера или мост над река 391
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 364
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 699
19 Описание на Африка 814
20 Изкуството на праисторическия човек 494
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 1138
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 647
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 555
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 352
25 Макроси в Access 690
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 1750
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 675
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 540
29 Компютърен вирус 570
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 4748
31 Концепцията на Интернет 498
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 660
33 Интернет 723
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 653
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 869
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 774
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1180
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 2343
39 HTML общият език 458
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 348
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 418
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 398
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 379
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 887
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1166
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 432
47 Преследване на цел 366
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 378
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 539
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 597
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 468
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 357
53 Физически основи на КЗ 356
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 581
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 394
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 404
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 402
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 347
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 345
60 Класове и обекти 1 640
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1529
62 Социално инженерство 402
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 376
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 370
65 Комуникационни схеми 508
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 617
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 380
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 496
69 Междумрежови комуникации 425
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 717
71 Функции 3 449
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 338
73 Променливи, константи, изрази 423
74 Какво представлява една С++ програма 429
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 332
76 Класове адреси в интернет 391
77 SQL Server и Oracle 698
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 475
79 OC MS DOS 475
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 337
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 339
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 328
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1314
84 Методи за достъп до преносната среда 327
85 Класове 384
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 806
87 Съставни типове данни 610
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 402
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 435
90 Съставни типове данни 375
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 362
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 536
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 360
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 414
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 329
96 Компютърните Архитектури 597
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 340
98 Стандартни ф-ии 337
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 424
100 Генератори с ПАВ резонатори 440
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 425
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 415
103 Linux Компютърът под контрол 373
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 458
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 384
106 Подпрограми 372
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 506
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 442
109 Мрежата Linux 374
110 Компютърната графика 497
111 Основни понятия в интернет комуникациите 648
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 388
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 531
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 1997
115 Управление на процесите 444
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 361
117 Дистрибуционна политика 347
118 БАЗИ ДАННИ 1 514
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 510
120 Топология на компютърните мрежи 578
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 2536
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 388
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 382
124 Списъци 326
125 Константи и променливи 446
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 478
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 414
128 Механизми за обмен на данни между методи 365
129 Полезни SEO връзки 377
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 618
131 Компресия на цифрови изображения 380
132 Управленски и информационни системи 511
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1113
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3501
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2570
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1783
137 Аналогов запис на видео изображения 1670
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2693
139 Линукс. IP маскиране 753
140 Линукс. Gnutella&Freenet 573
141 Лекции по C 790
142 Ресурси 716
143 Методи за кодиране 779
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 820
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1014
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1165
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 803
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 1863
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 556
150 база от данни 980
151 Периферните устройства под Windows Vista 1067
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 802
153 Реферат - Двигатели 945
154 Релационни бази данни Access-Форми 2309
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 1782
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 719
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1215
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1238
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1156
160 ФУНКЦИИ 1927
161 Програми за проста анимация 825
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1498
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 811
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7318
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 757
166 Лекция 6 - Цена на труда 1821
167 Език за програмиране 1088
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 870
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 648
170 Линукс. Клиенти под Linux 753
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1256
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2573
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 2915
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1501
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1538
176 Общи сведения за компютърните мрежи 959
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 559
178 Ръководство за разработка на Web сайт 938
179 Компютърни защитни стени 1320
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1378
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6141
182 Реферат - Боинг Б52 885
183 Възможности предлагани от MS Access 1102
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 724
185 Аспекти на Website 2506
186 Повече за червея MSBlast ! 887
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1151
188 Линукс. Linux Lan 844
189 Съставяне на подзаявки 998
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1776
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 734
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1539
193 Индустриален Мениджмънт 618
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1135
195 Линукс. Сигурност с APACHE 846
196 XML - Въпроси и Отговори 1588
197 От формата до Internet-a 926
198 Организация на Компютри 1019
199 Информационно общество 1162
200 Операционни системи 1100
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 908
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 715
203 Компютърно зрение 1547
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1449
205 Разработете база от данни за библиотеката 1956
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 992
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1039
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 765
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 810
210 Рекурсия допълнение в C++ 1454
211 Основни синтактични елементи на С 679
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 773
213 Шрифтове - описание, операции 1094
214 Чат и файл трансфер 960
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 925
216 Организация на компютрите 698
217 Описание на компютъра 922
218 Мрежи 909
219 Историята на UNIX 576
220 Използване на библиотека от класовете на Java 1087
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 854
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 938
223 Видове компютърни вируси 962
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 4872
225 Wordpad 740
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 868
227 Клавиши за местене и маркиране 1017
228 Теми по информатика 2175
229 Двуядрени процесори AMD 2014
230 ВИРУСИ 1300
 

WWW.POCHIVKA.ORG