Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 480
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 406
3 Втората курсова задача по Компютри 354
4 Видове протоколи 414
5 Видове компютърни вируси 304
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 1154
7 Wordpad 366
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 524
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 769
10 Втората курсова задача по Компютри 347
11 Wordpad 294
12 Седиментогенен цикъл 370
13 Сведения МГУ 360
14 Праистория 752
15 Изкуството на Древен Рим 1092
16 Националната граница - бариера или мост над река 355
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 324
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 622
19 Описание на Африка 600
20 Изкуството на праисторическия човек 429
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 987
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 479
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 479
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 312
25 Макроси в Access 591
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 1404
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 394
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 481
29 Компютърен вирус 487
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 4386
31 Концепцията на Интернет 413
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 557
33 Интернет 680
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 508
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 589
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 561
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1034
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 2100
39 HTML общият език 399
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 314
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 362
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 345
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 341
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 733
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1021
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 374
47 Преследване на цел 321
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 339
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 470
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 527
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 415
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 320
53 Физически основи на КЗ 320
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 433
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 359
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 361
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 356
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 310
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 299
60 Класове и обекти 1 550
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1340
62 Социално инженерство 366
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 343
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 328
65 Комуникационни схеми 458
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 532
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 339
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 426
69 Междумрежови комуникации 369
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 662
71 Функции 3 397
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 299
73 Променливи, константи, изрази 375
74 Какво представлява една С++ програма 385
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 292
76 Класове адреси в интернет 343
77 SQL Server и Oracle 396
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 374
79 OC MS DOS 434
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 303
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 289
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 294
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1172
84 Методи за достъп до преносната среда 293
85 Класове 344
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 735
87 Съставни типове данни 485
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 364
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 400
90 Съставни типове данни 338
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 322
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 472
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 306
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 375
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 295
96 Компютърните Архитектури 443
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 303
98 Стандартни ф-ии 302
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 373
100 Генератори с ПАВ резонатори 393
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 369
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 376
103 Linux Компютърът под контрол 330
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 361
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 344
106 Подпрограми 330
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 425
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 398
109 Мрежата Linux 322
110 Компютърната графика 418
111 Основни понятия в интернет комуникациите 545
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 335
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 473
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 1838
115 Управление на процесите 375
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 322
117 Дистрибуционна политика 296
118 БАЗИ ДАННИ 1 449
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 402
120 Топология на компютърните мрежи 504
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 1972
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 348
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 342
124 Списъци 286
125 Константи и променливи 380
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 423
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 365
128 Механизми за обмен на данни между методи 332
129 Полезни SEO връзки 341
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 534
131 Компресия на цифрови изображения 336
132 Управленски и информационни системи 450
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 964
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3349
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2373
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1675
137 Аналогов запис на видео изображения 1545
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2450
139 Линукс. IP маскиране 709
140 Линукс. Gnutella&Freenet 541
141 Лекции по C 749
142 Ресурси 668
143 Методи за кодиране 714
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 777
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 941
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1117
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 755
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 1729
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 514
150 база от данни 940
151 Периферните устройства под Windows Vista 1032
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 762
153 Реферат - Двигатели 871
154 Релационни бази данни Access-Форми 2173
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 1689
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 681
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1117
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1168
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1092
160 ФУНКЦИИ 1827
161 Програми за проста анимация 781
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1385
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 752
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7145
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 724
166 Лекция 6 - Цена на труда 1691
167 Език за програмиране 1047
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 825
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 607
170 Линукс. Клиенти под Linux 715
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1134
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2396
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 2513
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1442
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1403
176 Общи сведения за компютърните мрежи 898
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 520
178 Ръководство за разработка на Web сайт 899
179 Компютърни защитни стени 1235
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1279
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 5725
182 Реферат - Боинг Б52 833
183 Възможности предлагани от MS Access 1054
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 672
185 Аспекти на Website 1414
186 Повече за червея MSBlast ! 840
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1089
188 Линукс. Linux Lan 801
189 Съставяне на подзаявки 938
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1652
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 694
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1378
193 Индустриален Мениджмънт 576
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1091
195 Линукс. Сигурност с APACHE 810
196 XML - Въпроси и Отговори 1535
197 От формата до Internet-a 891
198 Организация на Компютри 973
199 Информационно общество 1093
200 Операционни системи 1027
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 798
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 675
203 Компютърно зрение 1463
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1336
205 Разработете база от данни за библиотеката 1823
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 944
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 998
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 721
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 774
210 Рекурсия допълнение в C++ 1257
211 Основни синтактични елементи на С 642
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 708
213 Шрифтове - описание, операции 1029
214 Чат и файл трансфер 910
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 862
216 Организация на компютрите 668
217 Описание на компютъра 889
218 Мрежи 859
219 Историята на UNIX 537
220 Използване на библиотека от класовете на Java 1038
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 820
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 908
223 Видове компютърни вируси 917
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 4382
225 Wordpad 711
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 826
227 Клавиши за местене и маркиране 971
228 Теми по информатика 2093
229 Двуядрени процесори AMD 1975
230 ВИРУСИ 1263
 

WWW.POCHIVKA.ORG