Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 501
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 433
3 Втората курсова задача по Компютри 376
4 Видове протоколи 444
5 Видове компютърни вируси 321
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 1196
7 Wordpad 391
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 561
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 825
10 Втората курсова задача по Компютри 360
11 Wordpad 310
12 Седиментогенен цикъл 394
13 Сведения МГУ 378
14 Праистория 813
15 Изкуството на Древен Рим 1167
16 Националната граница - бариера или мост над река 371
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 341
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 655
19 Описание на Африка 661
20 Изкуството на праисторическия човек 457
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 1053
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 524
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 504
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 326
25 Макроси в Access 628
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 1510
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 418
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 508
29 Компютърен вирус 515
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 4474
31 Концепцията на Интернет 457
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 602
33 Интернет 700
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 552
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 676
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 638
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1096
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 2175
39 HTML общият език 422
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 329
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 380
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 363
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 356
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 780
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1086
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 406
47 Преследване на цел 350
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 354
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 492
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 555
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 437
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 338
53 Физически основи на КЗ 337
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 467
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 374
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 385
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 372
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 327
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 323
60 Класове и обекти 1 583
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1432
62 Социално инженерство 384
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 358
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 348
65 Комуникационни схеми 480
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 573
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 356
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 453
69 Междумрежови комуникации 398
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 683
71 Функции 3 429
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 315
73 Променливи, константи, изрази 397
74 Какво представлява една С++ програма 409
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 309
76 Класове адреси в интернет 366
77 SQL Server и Oracle 667
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 411
79 OC MS DOS 452
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 320
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 311
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 311
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1231
84 Методи за достъп до преносната среда 311
85 Класове 362
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 760
87 Съставни типове данни 523
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 386
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 414
90 Съставни типове данни 357
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 338
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 502
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 332
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 393
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 312
96 Компютърните Архитектури 488
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 320
98 Стандартни ф-ии 319
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 394
100 Генератори с ПАВ резонатори 410
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 399
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 398
103 Linux Компютърът под контрол 350
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 386
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 361
106 Подпрограми 348
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 457
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 418
109 Мрежата Linux 343
110 Компютърната графика 441
111 Основни понятия в интернет комуникациите 586
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 362
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 505
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 1898
115 Управление на процесите 396
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 337
117 Дистрибуционна политика 321
118 БАЗИ ДАННИ 1 476
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 446
120 Топология на компютърните мрежи 533
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 2190
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 367
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 362
124 Списъци 305
125 Константи и променливи 406
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 450
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 391
128 Механизми за обмен на данни между методи 348
129 Полезни SEO връзки 354
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 560
131 Компресия на цифрови изображения 355
132 Управленски и информационни системи 475
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1024
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3433
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2458
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1724
137 Аналогов запис на видео изображения 1599
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2515
139 Линукс. IP маскиране 728
140 Линукс. Gnutella&Freenet 558
141 Лекции по C 767
142 Ресурси 691
143 Методи за кодиране 742
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 795
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 995
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1144
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 779
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 1797
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 533
150 база от данни 959
151 Периферните устройства под Windows Vista 1046
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 784
153 Реферат - Двигатели 911
154 Релационни бази данни Access-Форми 2214
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 1730
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 701
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1149
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1194
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1125
160 ФУНКЦИИ 1861
161 Програми за проста анимация 802
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1428
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 788
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7199
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 738
166 Лекция 6 - Цена на труда 1744
167 Език за програмиране 1068
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 844
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 626
170 Линукс. Клиенти под Linux 734
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1190
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2446
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 2685
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1471
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1463
176 Общи сведения за компютърните мрежи 918
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 544
178 Ръководство за разработка на Web сайт 918
179 Компютърни защитни стени 1263
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1307
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 5919
182 Реферат - Боинг Б52 854
183 Възможности предлагани от MS Access 1073
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 692
185 Аспекти на Website 1698
186 Повече за червея MSBlast ! 868
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1111
188 Линукс. Linux Lan 823
189 Съставяне на подзаявки 967
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1724
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 711
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1425
193 Индустриален Мениджмънт 603
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1105
195 Линукс. Сигурност с APACHE 824
196 XML - Въпроси и Отговори 1566
197 От формата до Internet-a 906
198 Организация на Компютри 990
199 Информационно общество 1127
200 Операционни системи 1058
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 832
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 696
203 Компютърно зрение 1499
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1391
205 Разработете база от данни за библиотеката 1875
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 972
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1020
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 746
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 793
210 Рекурсия допълнение в C++ 1304
211 Основни синтактични елементи на С 658
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 740
213 Шрифтове - описание, операции 1051
214 Чат и файл трансфер 935
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 881
216 Организация на компютрите 683
217 Описание на компютъра 906
218 Мрежи 886
219 Историята на UNIX 553
220 Използване на библиотека от класовете на Java 1054
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 841
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 920
223 Видове компютърни вируси 936
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 4555
225 Wordpad 726
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 843
227 Клавиши за местене и маркиране 993
228 Теми по информатика 2120
229 Двуядрени процесори AMD 1994
230 ВИРУСИ 1278
 

WWW.POCHIVKA.ORG