Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 752
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 672
3 Втората курсова задача по Компютри 612
4 Видове протоколи 682
5 Видове компютърни вируси 532
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 1469
7 Wordpad 600
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 771
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1166
10 Втората курсова задача по Компютри 578
11 Wordpad 511
12 Седиментогенен цикъл 604
13 Сведения МГУ 607
14 Праистория 1153
15 Изкуството на Древен Рим 1662
16 Националната граница - бариера или мост над река 548
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 563
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 861
19 Описание на Африка 1050
20 Изкуството на праисторическия човек 689
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 1363
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 871
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 745
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 483
25 Макроси в Access 745
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 1902
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 852
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 597
29 Компютърен вирус 637
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 4856
31 Концепцията на Интернет 548
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 702
33 Интернет 768
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 741
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 939
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 842
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1241
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 2434
39 HTML общият език 496
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 409
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 461
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 451
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 428
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 964
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1254
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 473
47 Преследване на цел 409
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 417
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 605
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 651
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 506
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 369
53 Физически основи на КЗ 374
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 630
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 403
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 419
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 415
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 361
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 367
60 Класове и обекти 1 700
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1604
62 Социално инженерство 418
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 389
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 386
65 Комуникационни схеми 527
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 647
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 399
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 516
69 Междумрежови комуникации 453
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 744
71 Функции 3 463
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 353
73 Променливи, константи, изрази 439
74 Какво представлява една С++ програма 445
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 352
76 Класове адреси в интернет 402
77 SQL Server и Oracle 717
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 502
79 OC MS DOS 490
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 353
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 351
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 339
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1362
84 Методи за достъп до преносната среда 338
85 Класове 395
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 838
87 Съставни типове данни 652
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 418
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 448
90 Съставни типове данни 392
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 375
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 558
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 379
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 438
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 345
96 Компютърните Архитектури 673
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 356
98 Стандартни ф-ии 352
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 443
100 Генератори с ПАВ резонатори 456
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 448
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 427
103 Linux Компютърът под контрол 390
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 481
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 402
106 Подпрограми 389
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 541
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 459
109 Мрежата Linux 391
110 Компютърната графика 525
111 Основни понятия в интернет комуникациите 696
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 403
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 552
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2027
115 Управление на процесите 477
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 374
117 Дистрибуционна политика 366
118 БАЗИ ДАННИ 1 530
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 539
120 Топология на компютърните мрежи 603
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 2741
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 402
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 398
124 Списъци 341
125 Константи и променливи 465
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 499
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 440
128 Механизми за обмен на данни между методи 376
129 Полезни SEO връзки 393
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 651
131 Компресия на цифрови изображения 396
132 Управленски и информационни системи 529
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1173
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3545
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2635
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1815
137 Аналогов запис на видео изображения 1705
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2742
139 Линукс. IP маскиране 766
140 Линукс. Gnutella&Freenet 605
141 Лекции по C 804
142 Ресурси 735
143 Методи за кодиране 799
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 835
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1025
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1178
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 817
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 1907
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 579
150 база от данни 991
151 Периферните устройства под Windows Vista 1081
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 820
153 Реферат - Двигатели 961
154 Релационни бази данни Access-Форми 2365
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 1814
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 737
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1248
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1267
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1174
160 ФУНКЦИИ 1957
161 Програми за проста анимация 844
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1538
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 836
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7367
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 773
166 Лекция 6 - Цена на труда 1917
167 Език за програмиране 1099
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 890
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 658
170 Линукс. Клиенти под Linux 767
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1296
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2640
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 3181
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1535
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1582
176 Общи сведения за компютърните мрежи 990
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 571
178 Ръководство за разработка на Web сайт 954
179 Компютърни защитни стени 1335
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1434
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6257
182 Реферат - Боинг Б52 934
183 Възможности предлагани от MS Access 1122
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 747
185 Аспекти на Website 2540
186 Повече за червея MSBlast ! 901
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1167
188 Линукс. Linux Lan 862
189 Съставяне на подзаявки 1064
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1802
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 744
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1577
193 Индустриален Мениджмънт 637
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1151
195 Линукс. Сигурност с APACHE 859
196 XML - Въпроси и Отговори 1613
197 От формата до Internet-a 939
198 Организация на Компютри 1035
199 Информационно общество 1177
200 Операционни системи 1132
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 950
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 726
203 Компютърно зрение 1574
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1489
205 Разработете база от данни за библиотеката 1984
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1014
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1054
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 777
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 824
210 Рекурсия допълнение в C++ 1500
211 Основни синтактични елементи на С 694
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 795
213 Шрифтове - описание, операции 1118
214 Чат и файл трансфер 973
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 953
216 Организация на компютрите 707
217 Описание на компютъра 939
218 Мрежи 933
219 Историята на UNIX 586
220 Използване на библиотека от класовете на Java 1309
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 866
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 960
223 Видове компютърни вируси 980
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 5056
225 Wordpad 751
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 886
227 Клавиши за местене и маркиране 1033
228 Теми по информатика 2207
229 Двуядрени процесори AMD 2026
230 ВИРУСИ 1316
 

WWW.POCHIVKA.ORG