Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 420
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 328
3 Втората курсова задача по Компютри 291
4 Видове протоколи 339
5 Видове компютърни вируси 240
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 971
7 Wordpad 301
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 470
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 664
10 Втората курсова задача по Компютри 281
11 Wordpad 240
12 Седиментогенен цикъл 308
13 Сведения МГУ 297
14 Праистория 654
15 Изкуството на Древен Рим 885
16 Националната граница - бариера или мост над река 280
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 262
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 557
19 Описание на Африка 448
20 Изкуството на праисторическия човек 371
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 884
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 407
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 390
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 271
25 Макроси в Access 487
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 1105
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 342
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 424
29 Компютърен вирус 422
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 4111
31 Концепцията на Интернет 340
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 472
33 Интернет 608
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 427
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 501
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 440
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 893
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 1882
39 HTML общият език 338
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 251
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 295
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 285
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 276
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 630
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 904
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 312
47 Преследване на цел 261
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 273
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 394
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 458
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 349
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 245
53 Физически основи на КЗ 256
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 360
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 298
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 294
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 291
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 253
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 255
60 Класове и обекти 1 481
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1189
62 Социално инженерство 299
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 269
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 263
65 Комуникационни схеми 395
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 446
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 269
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 359
69 Междумрежови комуникации 305
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 596
71 Функции 3 340
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 236
73 Променливи, константи, изрази 304
74 Какво представлява една С++ програма 326
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 228
76 Класове адреси в интернет 279
77 SQL Server и Oracle 330
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 299
79 OC MS DOS 375
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 244
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 241
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 230
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1013
84 Методи за достъп до преносната среда 232
85 Класове 283
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 669
87 Съставни типове данни 411
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 304
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 341
90 Съставни типове данни 293
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 275
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 408
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 252
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 310
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 236
96 Компютърните Архитектури 365
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 242
98 Стандартни ф-ии 247
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 308
100 Генератори с ПАВ резонатори 323
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 298
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 312
103 Linux Компютърът под контрол 264
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 296
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 276
106 Подпрограми 263
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 344
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 336
109 Мрежата Linux 263
110 Компютърната графика 353
111 Основни понятия в интернет комуникациите 471
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 277
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 411
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 1733
115 Управление на процесите 309
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 260
117 Дистрибуционна политика 242
118 БАЗИ ДАННИ 1 390
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 310
120 Топология на компютърните мрежи 447
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 1729
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 289
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 285
124 Списъци 230
125 Константи и променливи 304
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 366
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 309
128 Механизми за обмен на данни между методи 281
129 Полезни SEO връзки 279
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 467
131 Компресия на цифрови изображения 284
132 Управленски и информационни системи 383
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 899
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3182
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2226
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1565
137 Аналогов запис на видео изображения 1446
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2297
139 Линукс. IP маскиране 658
140 Линукс. Gnutella&Freenet 475
141 Лекции по C 683
142 Ресурси 602
143 Методи за кодиране 621
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 718
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 891
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1041
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 691
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 1600
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 462
150 база от данни 884
151 Периферните устройства под Windows Vista 974
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 702
153 Реферат - Двигатели 807
154 Релационни бази данни Access-Форми 2077
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 1623
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 626
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1050
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1097
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1049
160 ФУНКЦИИ 1523
161 Програми за проста анимация 724
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1317
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 700
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 6891
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 670
166 Лекция 6 - Цена на труда 1546
167 Език за програмиране 993
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 762
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 552
170 Линукс. Клиенти под Linux 660
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1050
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2292
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 2317
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1365
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1319
176 Общи сведения за компютърните мрежи 832
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 472
178 Ръководство за разработка на Web сайт 842
179 Компютърни защитни стени 1164
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1213
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 5427
182 Реферат - Боинг Б52 769
183 Възможности предлагани от MS Access 997
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 607
185 Аспекти на Website 1349
186 Повече за червея MSBlast ! 786
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1025
188 Линукс. Linux Lan 742
189 Съставяне на подзаявки 884
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1526
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 648
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1270
193 Индустриален Мениджмънт 514
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1040
195 Линукс. Сигурност с APACHE 735
196 XML - Въпроси и Отговори 1470
197 От формата до Internet-a 816
198 Организация на Компютри 914
199 Информационно общество 1029
200 Операционни системи 961
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 712
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 614
203 Компютърно зрение 1396
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1220
205 Разработете база от данни за библиотеката 1655
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 879
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 936
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 663
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 721
210 Рекурсия допълнение в C++ 1152
211 Основни синтактични елементи на С 580
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 624
213 Шрифтове - описание, операции 969
214 Чат и файл трансфер 852
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 797
216 Организация на компютрите 608
217 Описание на компютъра 838
218 Мрежи 799
219 Историята на UNIX 482
220 Използване на библиотека от класовете на Java 974
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 788
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 866
223 Видове компютърни вируси 860
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 4090
225 Wordpad 661
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 769
227 Клавиши за местене и маркиране 911
228 Теми по информатика 2021
229 Двуядрени процесори AMD 1913
230 ВИРУСИ 1204
 

WWW.POCHIVKA.ORG