Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 392
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 309
3 Втората курсова задача по Компютри 267
4 Видове протоколи 319
5 Видове компютърни вируси 220
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 879
7 Wordpad 273
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 448
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 583
10 Втората курсова задача по Компютри 264
11 Wordpad 222
12 Седиментогенен цикъл 284
13 Сведения МГУ 278
14 Праистория 567
15 Изкуството на Древен Рим 794
16 Националната граница - бариера или мост над река 256
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 235
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 528
19 Описание на Африка 379
20 Изкуството на праисторическия човек 333
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 840
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 384
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 352
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 249
25 Макроси в Access 462
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 674
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 316
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 406
29 Компютърен вирус 372
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 3827
31 Концепцията на Интернет 322
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 432
33 Интернет 588
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 401
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 470
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 382
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 796
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 1727
39 HTML общият език 315
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 232
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 275
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 257
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 262
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 571
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 835
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 289
47 Преследване на цел 244
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 252
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 379
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 440
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 320
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 232
53 Физически основи на КЗ 234
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 322
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 287
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 279
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 280
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 239
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 239
60 Класове и обекти 1 460
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1102
62 Социално инженерство 279
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 247
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 249
65 Комуникационни схеми 383
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 398
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 253
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 347
69 Междумрежови комуникации 293
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 581
71 Функции 3 326
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 223
73 Променливи, константи, изрази 290
74 Какво представлява една С++ програма 301
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 215
76 Класове адреси в интернет 261
77 SQL Server и Oracle 318
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 288
79 OC MS DOS 357
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 229
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 228
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 218
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 964
84 Методи за достъп до преносната среда 221
85 Класове 264
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 647
87 Съставни типове данни 376
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 287
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 323
90 Съставни типове данни 279
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 259
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 391
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 238
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 294
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 226
96 Компютърните Архитектури 312
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 227
98 Стандартни ф-ии 233
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 298
100 Генератори с ПАВ резонатори 296
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 280
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 290
103 Linux Компютърът под контрол 240
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 283
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 261
106 Подпрограми 246
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 329
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 320
109 Мрежата Linux 251
110 Компютърната графика 331
111 Основни понятия в интернет комуникациите 454
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 265
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 398
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 1698
115 Управление на процесите 297
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 243
117 Дистрибуционна политика 228
118 БАЗИ ДАННИ 1 360
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 291
120 Топология на компютърните мрежи 426
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 1601
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 276
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 266
124 Списъци 216
125 Константи и променливи 287
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 346
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 294
128 Механизми за обмен на данни между методи 268
129 Полезни SEO връзки 257
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 447
131 Компресия на цифрови изображения 270
132 Управленски и информационни системи 361
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 879
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3103
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2147
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1487
137 Аналогов запис на видео изображения 1399
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2220
139 Линукс. IP маскиране 645
140 Линукс. Gnutella&Freenet 461
141 Лекции по C 664
142 Ресурси 576
143 Методи за кодиране 601
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 694
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 878
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1025
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 675
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 1524
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 447
150 база от данни 869
151 Периферните устройства под Windows Vista 957
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 684
153 Реферат - Двигатели 789
154 Релационни бази данни Access-Форми 2012
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 1598
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 605
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1034
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1075
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1036
160 ФУНКЦИИ 1474
161 Програми за проста анимация 710
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1286
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 688
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 6672
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 653
166 Лекция 6 - Цена на труда 1487
167 Език за програмиране 979
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 745
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 538
170 Линукс. Клиенти под Linux 648
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1020
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2162
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 2188
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1328
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1269
176 Общи сведения за компютърните мрежи 807
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 461
178 Ръководство за разработка на Web сайт 821
179 Компютърни защитни стени 1134
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1194
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 5267
182 Реферат - Боинг Б52 753
183 Възможности предлагани от MS Access 970
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 582
185 Аспекти на Website 1327
186 Повече за червея MSBlast ! 771
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1014
188 Линукс. Linux Lan 724
189 Съставяне на подзаявки 860
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1477
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 632
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1193
193 Индустриален Мениджмънт 499
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1021
195 Линукс. Сигурност с APACHE 727
196 XML - Въпроси и Отговори 1450
197 От формата до Internet-a 802
198 Организация на Компютри 901
199 Информационно общество 1005
200 Операционни системи 935
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 695
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 596
203 Компютърно зрение 1358
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1174
205 Разработете база от данни за библиотеката 1600
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 862
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 895
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 640
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 705
210 Рекурсия допълнение в C++ 1113
211 Основни синтактични елементи на С 567
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 600
213 Шрифтове - описание, операции 955
214 Чат и файл трансфер 830
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 777
216 Организация на компютрите 591
217 Описание на компютъра 819
218 Мрежи 783
219 Историята на UNIX 473
220 Използване на библиотека от класовете на Java 954
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 766
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 846
223 Видове компютърни вируси 837
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 3782
225 Wordpad 645
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 755
227 Клавиши за местене и маркиране 896
228 Теми по информатика 1985
229 Двуядрени процесори AMD 1901
230 ВИРУСИ 1189
 

WWW.POCHIVKA.ORG