Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1628
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1564
3 Втората курсова задача по Компютри 1465
4 Видове протоколи 1579
5 Видове компютърни вируси 1325
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 2560
7 Wordpad 1404
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 1600
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 2021
10 Втората курсова задача по Компютри 1407
11 Wordpad 1354
12 Седиментогенен цикъл 1518
13 Сведения МГУ 1440
14 Праистория 2110
15 Изкуството на Древен Рим 3446
16 Националната граница - бариера или мост над река 1415
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 1424
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 1788
19 Описание на Африка 2035
20 Изкуството на праисторическия човек 1548
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 2339
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 1724
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 1670
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 1056
25 Макроси в Access 1075
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 2559
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 3067
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 898
29 Компютърен вирус 949
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 5409
31 Концепцията на Интернет 833
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 998
33 Интернет 999
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 1017
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 1258
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 1162
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1551
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 2902
39 HTML общият език 835
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 626
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 689
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 729
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 667
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 1470
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1642
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 713
47 Преследване на цел 627
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 623
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 923
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 940
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 746
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 486
53 Физически основи на КЗ 479
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 814
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 494
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 545
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 538
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 454
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 469
60 Класове и обекти 1 875
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1871
62 Социално инженерство 513
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 525
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 506
65 Комуникационни схеми 640
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 782
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 520
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 621
69 Междумрежови комуникации 593
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 906
71 Функции 3 587
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 450
73 Променливи, константи, изрази 556
74 Какво представлява една С++ програма 564
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 485
76 Класове адреси в интернет 497
77 SQL Server и Oracle 822
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 699
79 OC MS DOS 614
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 463
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 487
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 440
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1544
84 Методи за достъп до преносната среда 440
85 Класове 478
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 1004
87 Съставни типове данни 924
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 522
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 563
90 Съставни типове данни 592
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 489
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 671
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 487
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 577
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 426
96 Компютърните Архитектури 980
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 468
98 Стандартни ф-ии 505
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 560
100 Генератори с ПАВ резонатори 560
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 553
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 544
103 Linux Компютърът под контрол 500
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 642
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 517
106 Подпрограми 499
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 685
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 562
109 Мрежата Linux 511
110 Компютърната графика 692
111 Основни понятия в интернет комуникациите 902
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 518
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 672
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 2317
115 Управление на процесите 617
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 479
117 Дистрибуционна политика 457
118 БАЗИ ДАННИ 1 660
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 698
120 Топология на компютърните мрежи 766
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 3376
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 493
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 538
124 Списъци 434
125 Константи и променливи 668
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 618
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 604
128 Механизми за обмен на данни между методи 476
129 Полезни SEO връзки 522
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 817
131 Компресия на цифрови изображения 514
132 Управленски и информационни системи 641
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1372
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3723
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2858
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1991
137 Аналогов запис на видео изображения 1956
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2995
139 Линукс. IP маскиране 891
140 Линукс. Gnutella&Freenet 717
141 Лекции по C 936
142 Ресурси 928
143 Методи за кодиране 913
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 946
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1123
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1280
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 934
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 2048
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 682
150 база от данни 1089
151 Периферните устройства под Windows Vista 1198
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 968
153 Реферат - Двигатели 1092
154 Релационни бази данни Access-Форми 2610
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 2043
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 856
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1402
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1443
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1286
160 ФУНКЦИИ 2143
161 Програми за проста анимация 959
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1724
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 957
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7530
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 864
166 Лекция 6 - Цена на труда 2299
167 Език за програмиране 1209
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 1009
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 760
170 Линукс. Клиенти под Linux 873
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1477
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2830
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 3730
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1735
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1722
176 Общи сведения за компютърните мрежи 1111
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 679
178 Ръководство за разработка на Web сайт 1062
179 Компютърни защитни стени 1437
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1661
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6597
182 Реферат - Боинг Б52 1069
183 Възможности предлагани от MS Access 1228
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 877
185 Аспекти на Website 10473
186 Повече за червея MSBlast ! 999
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1278
188 Линукс. Linux Lan 965
189 Съставяне на подзаявки 1939
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1959
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 859
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1779
193 Индустриален Мениджмънт 736
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1260
195 Линукс. Сигурност с APACHE 977
196 XML - Въпроси и Отговори 1742
197 От формата до Internet-a 1039
198 Организация на Компютри 1198
199 Информационно общество 1278
200 Операционни системи 1266
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 1172
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 830
203 Компютърно зрение 1728
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1612
205 Разработете база от данни за библиотеката 2198
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 1155
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1157
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 879
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 925
210 Рекурсия допълнение в C++ 1834
211 Основни синтактични елементи на С 786
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 946
213 Шрифтове - описание, операции 1260
214 Чат и файл трансфер 1085
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 1105
216 Организация на компютрите 816
217 Описание на компютъра 1028
218 Мрежи 1038
219 Историята на UNIX 692
220 Използване на библиотека от класовете на Java 5328
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 969
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 1065
223 Видове компютърни вируси 1095
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 5623
225 Wordpad 849
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 1025
227 Клавиши за местене и маркиране 1134
228 Теми по информатика 2388
229 Двуядрени процесори AMD 2133
230 ВИРУСИ 1409
 

WWW.POCHIVKA.ORG