Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 519
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 463
3 Втората курсова задача по Компютри 396
4 Видове протоколи 471
5 Видове компютърни вируси 331
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 1238
7 Wordpad 406
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 574
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 875
10 Втората курсова задача по Компютри 372
11 Wordpad 320
12 Седиментогенен цикъл 418
13 Сведения МГУ 387
14 Праистория 901
15 Изкуството на Древен Рим 1202
16 Националната граница - бариера или мост над река 381
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 354
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 680
19 Описание на Африка 728
20 Изкуството на праисторическия човек 476
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 1086
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 594
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 523
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 339
25 Макроси в Access 658
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 1566
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 436
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 522
29 Компютърен вирус 540
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 4629
31 Концепцията на Интернет 471
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 617
33 Интернет 711
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 589
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 760
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 702
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1139
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 2242
39 HTML общият език 439
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 340
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 402
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 381
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 368
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 824
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1125
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 418
47 Преследване на цел 358
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 364
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 515
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 576
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 452
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 346
53 Физически основи на КЗ 347
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 502
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 386
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 393
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 388
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 337
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 334
60 Класове и обекти 1 606
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1470
62 Социално инженерство 393
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 368
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 361
65 Комуникационни схеми 497
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 589
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 367
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 469
69 Междумрежови комуникации 411
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 696
71 Функции 3 437
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 328
73 Променливи, константи, изрази 410
74 Какво представлява една С++ програма 419
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 320
76 Класове адреси в интернет 382
77 SQL Server и Oracle 679
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 440
79 OC MS DOS 462
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 329
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 329
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 320
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1268
84 Методи за достъп до преносната среда 319
85 Класове 375
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 777
87 Съставни типове данни 569
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 393
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 425
90 Съставни типове данни 364
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 349
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 520
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 352
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 402
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 320
96 Компютърните Архитектури 517
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 330
98 Стандартни ф-ии 330
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 409
100 Генератори с ПАВ резонатори 429
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 412
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 406
103 Linux Компютърът под контрол 362
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 408
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 374
106 Подпрограми 360
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 475
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 428
109 Мрежата Linux 358
110 Компютърната графика 461
111 Основни понятия в интернет комуникациите 612
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 376
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 519
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 1956
115 Управление на процесите 412
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 349
117 Дистрибуционна политика 332
118 БАЗИ ДАННИ 1 498
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 477
120 Топология на компютърните мрежи 550
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 2387
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 380
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 372
124 Списъци 318
125 Константи и променливи 424
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 462
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 398
128 Механизми за обмен на данни между методи 357
129 Полезни SEO връзки 366
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 590
131 Компресия на цифрови изображения 363
132 Управленски и информационни системи 495
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1052
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3465
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2503
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1749
137 Аналогов запис на видео изображения 1631
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2583
139 Линукс. IP маскиране 736
140 Линукс. Gnutella&Freenet 566
141 Лекции по C 781
142 Ресурси 704
143 Методи за кодиране 759
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 804
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1005
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1155
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 790
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 1821
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 545
150 база от данни 972
151 Периферните устройства под Windows Vista 1059
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 795
153 Реферат - Двигатели 925
154 Релационни бази данни Access-Форми 2253
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 1750
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 711
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1172
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1219
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1139
160 ФУНКЦИИ 1878
161 Програми за проста анимация 813
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1444
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 798
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7243
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 748
166 Лекция 6 - Цена на труда 1778
167 Език за програмиране 1078
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 858
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 638
170 Линукс. Клиенти под Linux 745
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1218
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2509
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 2792
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1484
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1491
176 Общи сведения за компютърните мрежи 933
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 551
178 Ръководство за разработка на Web сайт 928
179 Компютърни защитни стени 1281
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1323
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 5992
182 Реферат - Боинг Б52 866
183 Възможности предлагани от MS Access 1082
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 700
185 Аспекти на Website 2483
186 Повече за червея MSBlast ! 876
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1131
188 Линукс. Linux Lan 834
189 Съставяне на подзаявки 979
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1741
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 724
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1494
193 Индустриален Мениджмънт 610
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1125
195 Линукс. Сигурност с APACHE 837
196 XML - Въпроси и Отговори 1575
197 От формата до Internet-a 916
198 Организация на Компютри 1005
199 Информационно общество 1146
200 Операционни системи 1072
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 853
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 707
203 Компютърно зрение 1518
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1424
205 Разработете база от данни за библиотеката 1920
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 981
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1026
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 756
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 801
210 Рекурсия допълнение в C++ 1360
211 Основни синтактични елементи на С 669
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 757
213 Шрифтове - описание, операции 1066
214 Чат и файл трансфер 950
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 901
216 Организация на компютрите 690
217 Описание на компютъра 915
218 Мрежи 897
219 Историята на UNIX 562
220 Използване на библиотека от класовете на Java 1068
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 847
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 929
223 Видове компютърни вируси 947
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 4674
225 Wordpad 733
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 855
227 Клавиши за местене и маркиране 1006
228 Теми по информатика 2151
229 Двуядрени процесори AMD 2003
230 ВИРУСИ 1290
 

WWW.POCHIVKA.ORG