Home Информационни технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета ...

Лекции, курсови работи, реферати, разработки, дипломни работи, есета и др. материали по Информационни технологии.

 

Ако желаете online да споделите ваш материал с колегите ви, моля да ни пишете на имейл: info@studentskigrad.eu

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 534
2 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 473
3 Втората курсова задача по Компютри 411
4 Видове протоколи 482
5 Видове компютърни вируси 346
6 Бази данни. Видове. Дефиниции 1255
7 Wordpad 416
8 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 581
9 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 906
10 Втората курсова задача по Компютри 378
11 Wordpad 328
12 Седиментогенен цикъл 427
13 Сведения МГУ 394
14 Праистория 931
15 Изкуството на Древен Рим 1246
16 Националната граница - бариера или мост над река 386
17 Геополитиката на Папа Йоан Павел || 360
18 СЧЕТОВОДСТВО НА АД 691
19 Описание на Африка 752
20 Изкуството на праисторическия човек 489
21 Курсова работа по Предаване на данни и компютърни комуникации 1103
22 Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии 618
23 Курсов проект по “Интернет програмиране с Java” 543
24 Working with Objects and Collections. Understanding Objects and Collections 346
25 Макроси в Access 673
26 Видове сайтове. Избиране на домейн. Основни принципи при проектирането и изисквания при изграждане на сайта 1666
27 Working with Variables, Data Types, and Constants (на бълг. език) 444
28 ОСНОВНИ УМЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА GNU/Linux. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА Fedora 7 534
29 Компютърен вирус 560
30 Дънна платка – архитектура, компоненти, слотове, платка тип ATX 4684
31 Концепцията на Интернет 486
32 „Право на интелектуалната собственост и киберпрестъпността – преодоляване на различията между правото и информационните технологии 636
33 Интернет 719
34 КЛАСИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИ, ФУНКЦИИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНИ ОТ ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ 615
35 РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - WORLD WIDE WEB - WWW. 797
36 Microsoft Office Access 16 Създаване на таблици в бази данни 746
37 Персонални компютри- структура, памет, клавиатура 1160
38 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ 2287
39 HTML общият език 448
40 Специален режим на потребителската защита Европейското право на потребителите и специалния режим на потребителска защита в България 345
41 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 410
42 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 390
43 Създаване на нов ред и нова клетка в таблица. Задаване на рамка на таблица, 374
44 i386 е първият 32-битов процесор за PC на Intel 852
45 Класификация на задачите по информатика и ИТ според структурата на задачите 1141
46 Език Асемблер. Кратко описание и примери за използване на команди за безусловен преход JMP, условен преход JZ 427
47 Преследване на цел 363
48 КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване 371
49 Числови типове данни. Основни операции в СC++ 526
50 СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ОБЕКТИ (PAINT BRUSH) 584
51 ОСНОВНИ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИНА КОНВЕНЦИАЛНИТЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА 462
52 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ЗАМЕСТВАНЕ 352
53 Физически основи на КЗ 353
54 ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ 1 541
55 Управление на хардуерни устройства и драйвери 392
56 ТЪРСЕНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 400
57 Среди и системи за автоматизирано проектиране на ИС 396
58 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ;ЗАПЛАХИ ЗА ДОСТЪПНОСТТА;ВРЕДОНОСНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 344
59 Локални мрежи на AT&Т. Хардуер на мрежите STARLAN и STARLAN 10. Моделът ISDN и системите на AT&T за интегрирано предаване на звук, образ и цифрови данни 341
60 Класове и обекти 1 622
61 Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии 1490
62 Социално инженерство 399
63 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 373
64 Формулиране на изискванията към ППП и основни принципи на разработването на пакетите 367
65 Комуникационни схеми 505
66 Език С. Указатели. Дефиниция. Инициализиране. Аритметика с указатели. Примери 607
67 ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА ETHERNET 375
68 ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ. КЛАСОВЕ. ОБЕКТИ 477
69 Междумрежови комуникации 420
70 Процесорни регистри - предназначение, структура, операции в регистрите. Класификация на регистрите 707
71 Функции 3 442
72 Видове методи за достъп до съобщителната среда. Детерминирани и недертеминирани методи за достъп 334
73 Променливи, константи, изрази 417
74 Какво представлява една С++ програма 425
75 Роля и място на посредниците в електронната търговия 326
76 Класове адреси в интернет 387
77 SQL Server и Oracle 689
78 Графично и растерно представяне на информацията. Връзка с други дисциплини 459
79 OC MS DOS 470
80 Според начина си за вход и изход съществуват многоразредни регистри, които биват паралелни, последователни, и двата вида едновременно 334
81 Общият вид на N разредно число в ПБСС (смесени) с основа R при използване на запис на нейните цифри на ПБСН 335
82 Оптимизиране на Д с повече ограничения 325
83 Компютърни информационни системи (КИС). Същност и архитектура. Функции на КИС. Компютърни информационни системи 1294
84 Методи за достъп до преносната среда 324
85 Класове 380
86 Дайте определение за хипертекст и хипермедия 790
87 Съставни типове данни 596
88 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 400
89 Стандарт за информационна сигурност BS7799ISO 17799 431
90 Съставни типове данни 369
91 ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИТЕ КОМПЮТРИ 357
92 Методи за формализация и оптимизация при автоматизация на проектирането 528
93 Тестване и самотестване на цифрови схеми. Методът на сигнатурния анализ. Методът на последователно сканиране 358
94 Зонов трансфер. Динамично обновяване 408
95 Енергията и колич. ин-я на непр. сма 325
96 Компютърните Архитектури 550
97 Потребителски настройки в ОС. Работа с контролния панел 337
98 Стандартни ф-ии 335
99 Учебно съдържание по информатика и информационни технологии.Характеристика на учителската и учебната дейности 415
100 Генератори с ПАВ резонатори 435
101 Методология на проектиране на специализирани и универсални ИС 421
102 ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 1 413
103 Linux Компютърът под контрол 371
104 Структура на командите в HTML и основни понятия на езика 449
105 Програмируем контролер на прекъсвания I8259A 380
106 Подпрограми 369
107 Социални аспекти на компютърно-опосредстваната комуникация. Киберпространство 482
108 КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ 435
109 Мрежата Linux 369
110 Компютърната графика 481
111 Основни понятия в интернет комуникациите 627
112 ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДИСОВИ НОСИТЕЛИ 385
113 Въведение. Информационно общество и съвременни информационни технологии 526
114 ВИДЕОКОНТРОЛЕРИ 1984
115 Управление на процесите 433
116 РАЗВИТИЕ НА ОС 357
117 Дистрибуционна политика 340
118 БАЗИ ДАННИ 1 508
119 Работа с MySQL (съхранение на данните в база данни) 502
120 Топология на компютърните мрежи 559
121 Същност и класификации на самостоятелната работа в обучението по информатика и ИТ 2457
122 Език С. Функции. Деклариране и прототип на функциите. Видове според типа на резултата. Рекурсивни функции. Пример за използването им 385
123 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА 379
124 Списъци 323
125 Константи и променливи 438
126 МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 471
127 Основни принципи за изграждане на системи за автоматично проектиране 411
128 Механизми за обмен на данни между методи 362
129 Полезни SEO връзки 374
130 Общи сведения за компютърните мрежи. Физически среди за предаване на данни. Видове архитектури на локални компютърни мрежи 606
131 Компресия на цифрови изображения 370
132 Управленски и информационни системи 503
133 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли (Въведение) 1076
134 Дипломна работа, Задание: Проектиране на оптимизирана програма за възстановяване на имейли 3481
135 Аудио усилвател на сигнал от компютър 2545
136 Курсова работа по Интернет и търговия 1766
137 Аналогов запис на видео изображения 1652
138 Релационни бази данни Access- проф.д-р.ик.н.Петко Щ.Илиев 2634
139 Линукс. IP маскиране 749
140 Линукс. Gnutella&Freenet 571
141 Лекции по C 787
142 Ресурси 713
143 Методи за кодиране 770
144 МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАФИКА В КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ С GPSS 813
145 Усвояване на функциите и възможностите на продукта Microsoft EXCEL 1010
146 Лекция 2 - Трудов пазар 1161
147 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ 799
148 Лекция 3 - Възникване и утвърждаване на социологията в България 1844
149 Лекция 1 - 3.10.2006 - Обща характеристика, структура и система на правото 550
150 база от данни 978
151 Периферните устройства под Windows Vista 1065
152 Линукс. Apache+MOD_PERL 800
153 Реферат - Двигатели 937
154 Релационни бази данни Access-Форми 2286
155 Създаване на заявки в Microsoft Access XP 1765
156 КОНВЕРСИЯ ВЪВ VCD 716
157 Лекция 4 - Заетост и безработица 1201
158 Лекция 8 - Производителност на труда 1232
159 Публичен преглед на новия продукт на Microsoft Internet Explorer 6.0 1150
160 ФУНКЦИИ 1900
161 Програми за проста анимация 822
162 СТИЛОВЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ 1475
163 ЛИСП-основни функции- CAR,CDR,CONS,QUOTE,EVAL 806
164 Сканиране, прехващане и декодиране на безжични мрежи под линукс 7285
165 Методология за изграждане на обощени мрежи 754
166 Лекция 6 - Цена на труда 1800
167 Език за програмиране 1085
168 Реферат - Tornado Европейският смерч 865
169 Линукс. Можем ли да се доверим на LINUX 644
170 Линукс. Клиенти под Linux 750
171 Лекция 5 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1237
172 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 2533
173 ПРОИЗВОДНИ КЛАСОВЕ, НАСЛЕДЯВАНЕ И ПОЛИМОРФИЗЪМ 2862
174 МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ 1493
175 УПРАВЛЯВАЩИ ОПЕРАТОРИ 1519
176 Общи сведения за компютърните мрежи 946
177 Как да преинсталираме Windows 2000 Professional 556
178 Ръководство за разработка на Web сайт 934
179 Компютърни защитни стени 1295
180 ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ 1336
181 СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 6065
182 Реферат - Боинг Б52 880
183 Възможности предлагани от MS Access 1091
184 Линукс. Механизми за комуникация м-у процесите 713
185 Аспекти на Website 2499
186 Повече за червея MSBlast ! 884
187 Представяне на линукс дистрибуция SuSe 1143
188 Линукс. Linux Lan 839
189 Съставяне на подзаявки 992
190 Работа с макроси създаване, асоцииране на макроси към събития 1767
191 Да се направи Windows приложение за изчисляване на оптималната големина на партидата(l) на различни детайли 730
192 Дисплей с електронно-лъчева тръба обобщена блокова схема, принцип на действие 1523
193 Индустриален Мениджмънт 616
194 Тема 22 - Аграрния преврат в България. Същност и етапи 1132
195 Линукс. Сигурност с APACHE 843
196 XML - Въпроси и Отговори 1582
197 От формата до Internet-a 921
198 Организация на Компютри 1013
199 Информационно общество 1153
200 Операционни системи 1090
201 Конвейрното изпълнение на програма при наличие на обща и отделни памети за данни и програми 892
202 Анализ и разлагане на 3D визуални сцени1 713
203 Компютърно зрение 1535
204 Лекция 4 - Съвременни макросоциологически теории на икономическото развитие 1437
205 Разработете база от данни за библиотеката 1939
206 Реферат - F-4 Фантом II, Небесният призрак 988
207 Разработете база от данни за изработване на обувки 1032
208 Линукс. Кирилизиране на Linux 762
209 Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена 806
210 Рекурсия допълнение в C++ 1397
211 Основни синтактични елементи на С 675
212 Обобщени мрежи- Модел на мрежовата комуникация при клиент сървър технология при компютърно симулирани игри 765
213 Шрифтове - описание, операции 1083
214 Чат и файл трансфер 956
215 Характеристика на DVD драйвери и дискове 917
216 Организация на компютрите 695
217 Описание на компютъра 920
218 Мрежи 902
219 Историята на UNIX 574
220 Използване на библиотека от класовете на Java 1076
221 Графични възможности на Lotus 1-2-3, Quattro Pro и Excel 5.0 852
222 Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer 934
223 Видове компютърни вируси 955
224 Бази данни. Видове. Дефиниции 4796
225 Wordpad 738
226 Машини с неунифициран достьп до паметта (numa) 863
227 Клавиши за местене и маркиране 1013
228 Теми по информатика 2163
229 Двуядрени процесори AMD 2010
230 ВИРУСИ 1295
 

WWW.POCHIVKA.ORG