Home Икономика Анализ на чуждестранен инвеститор в България Allianz AG

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Анализ на чуждестранен инвеститор в България Allianz AG ПДФ Печат Е-мейл

Алианц е една от петте най-големи европейски корпорации и се нарежда сред най-големите 20 в света. Оперира на пазара на глобални финансови услуги. Представена е на всички континенти и притежава компании или офиси в около 70 държави, в които работят повече от 181 000 служители. Те са обединени от холдинговата компания Allianz AG, чиято централа е разположена в Мюнхен, Германия.

Основните сфери на дейност на Алианц са застраховане (на имущество и срещу злополуки), животозастраховане, здравно осигуряване и финансово-консултантска дейност (управление на активи и банкиране).

Историческото развитие на компанията започва през 1890г., когато в Берлин е основана Allianz Versicherungs-AG. Постепенно тя разширява дейността си в цяла Германия и разкрива офиси в чужбина – първо в Лондон, а по-късно и други европейски градове. Периодът между двете световни войни е много успешен за Алианц През 20-те години компанията се утвърждава чрез поредица от успешни поглъщания и сливания, а през 30-те извлича облаги от близките си отношения с ръководството на Третия Райх.

По време на Втората световна война Алианц понася големи щети. През 1949г. централата на компанията се премества в Мюнхен, след което тя постепенно се съвзема и десет години по-късно възстановява международните си операции с офис в Париж. През 70-те Алианц започва силна експанзия чрез разкриване на дъщерни дружества в Италия, Великобритания, Холандия, Испания, Бразилия и САЩ.

През 1985г. е формирана холдинговата структура на Allianz AG и тя дава основата за последвалата през следващите двадесет години вълна от поглъщания на конкуренти и партньори от финансовия сектор, която превръща Алианц във водеща глобална корпорация. По-големите погълнати компании са италианската Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS – Милано) – 1984г., английската Cornhill Insurance PLC – 1986, застрахователните компании на ГДР и Унгария – 1990, американската Fireman's Fund Insurance Company – 1991, френската Assurances Générales de France (AGF) – 1997, щатската мениджърска компания Pimco Advisors L.P. – 2000 и много други. Чрез съвместни дружества Алианц навлиза на големите пазари на Австралия, Китай и Република Корея.

Най-голямата подобна сделка Алианц извършва през 2001г. като купува една от водещите немски банки - Dresdner Bank (Франкфурт).

По-важни подразделения на Allianz извън Германия:

Акциите на Алианц се търгуват на всички фондови борси в Германия, както и в Лондон, Париж и Цюрих, а от септември 2001г. и на Нюйоркската фондова борса. Те са едни от важните компоненти на индексите DAX 30, DJ EURO STOXX 50, FTSE Global 100 и др. Кредитният рейтинг на компанията според Standart & Poor’s е AAA.

Алианц стъпва на българския пазар през 1998г. чрез закупуването на 51% от “България Холдинг” АД и преименуването му в “Алианц България Холдинг” АД. Дружеството е създадено през 1992г. във връзка с разширяването на дейността на Застрахователно и презастрахователно дружество България АД. То е първата частна застрахователна компания в страната, създадена след 40 години на държавен монопол в застраховането и бързо се превръща в основен конкурент на ДЗИ, а до 1998г. и в пазарен лидер. През 1992г. е създадена и ЗАД “България-живот” с отделно портфолио следвайки световната практика и по-късно въведената нормативна уредба (1998г.), а през 1993г. и ЗАД “Енергия” съвместно с Националната електрическа компания. До вливането му в Алианц, “България Холдинг” АД обединява група от 19 дружества. Преди вливането те са реструктурирани, като по-малките застрахователни компании Ферострад, Гора и Тур Инс се обединяват с ЗПАД “Алианц България” АД. Редица поделения, нямащи пряко отношение към финансовите услуги като “Плод” АД и “Плодинвест” АД са продадени. Алианц България Холдинг запазва миноритарен дял в Индустриален Холдинг България АД.

Формата на инвестицията на Allianz AG е пряко закупуване на акционерен дял, като основната разлика спрямо най-разпространената форма на чуждестранни инвестиции у нас – приватизацията е, че тук става въпрос за покупка и поемане на управлението на дружество, което никога не е било държавна собственост. Предимството в този случай е, че Алианц няма специални социални ангажименти и отношенията му с държавната администрация се свеждат до спазването на общата и на конкретно застрахователната нормативна уредба на България. Споразумението за покупка на акции е подписано през ноември 1998г. и през декември собствеността е прехвърлена. Инвестициите, които немската корпорация прави са свързани само с подобряване на пазарната позиция на компанията, така че тя да удовлетворява изискванията на своите собственици и служители.

Към 31.12.2002г. Алианц България Холдинг контролира шест големи дружества:

Дружество

Дял в собствеността (%)

 

2002

2001

Общо застрахователни:

 

 

ЗПАД Алианц България

76.77

71.58

ЗАД Енергия

50.00

50.00

Живото застрахователни и пенсионни фондове:

 

 

ЗАД Алианц България Живот

98.99

94.00

ПОД Алианц България

65.73

65.40

България Нет АД

98.13

94.45

ТБ България Инвест[1]

92.08

90.16

Основен партньор в ЗАД Енергия и в доброволния пенсионен фонд е НЕК ЕАД.

Установеният акционерен капитал на холдинга към 31.12.2002г. е 1 539 000 лева. 66% от него са собственост на Allianz AG.

Алианц България Холдинг се управлява от Съвет на директорите и Изпълнителен комитет.

Съвета на директорите определя общата стратегия на холдинга. Той има трима членове. Това са:

-                      д-р Клаус Юнкер – председател на дружеството и вицепрезидент на Allianz AG – Мюнхен;

-                      Димитър Желев – заместник-председател, председател на Изпълнителния комитет и главен изпълнителен директор (CEO);

-                      Торстен Лойе – член на Съвета на директорите и прокурист на Allianz AG.

Седемчленният Изпълнителен комитет прилага приетата от Съвета на директорите стратегия и осигурява ефективното взаимодействие между компаниите на холдинга, разработва общи оперативни планове и корпоративен подход към стратегическите приоритети. Негови членове са:

-                      Димитър Желев – председател и главен изпълнителен директор. Той също така е изпълнителен директор на ЗПАД “Алианц България” и на “България Нет” АД;

-              Емил Гаврилов – изпълнителен вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" АД и  изпълнителен директор на ЗАД "Енергия";

-              д-р Пламен Ялъмов – изпълнителен вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" АД и търговски пълномощник на ЗАД "Алианц България Живот";

-                      Стефан Стефанов - изпълнителен вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" АД и мениджър “Маркетинг и продажби”;

-                      Соня Вайс - изпълнителен вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" АД и мениджър “Човешки ресурси и контрол върху проектите;

-                      Максим Сираков – първи изпълнителен вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" АД и главен финансов мениджър (CFO) – контролинг и планиране;

-                      Страхил Видинов - изпълнителен вицепрезидент на "Алианц България Холдинг" АД, изпълнителен директор на ТБ “Алианц България” и главен инвестиционен мениджър (CIO).

Изпълнителният комитет  избира Ръководителя на вътрешния одит и ИТ мениджъра.

Откакто Allianz AG навлиза в България, групата на Алианц България Холдинг постига много високи резултати в развитието си. Дружествата се утвърждават като солидни марки в България, а част от тях – и като пазарни лидери. Основните резултати от дейността на групата са дадени в следната таблица:

Общи данни в хиляди левове

Алианц България Холдинг АД

2002

Промяна

2001

Промяна

2000

Промяна

1999

Промяна

1998

Брутен премиен приход[2]

115 232

28%

89 991

18%

76 394

25%

61 355

26%

48 878

Вноски в пенсионните фондове

64 919

17%

55 309

195%

18 744

13%

16 643

55%

10 752

Обезщетения, платени на клиенти на пенс. фондове и нетни разходи по презастраховане

34 878

11%

31 334

58%

19 789

21%

16 361

-36%

25 571

 

Печалба преди данъци

25 496

76%

14 493

-1%

14 697

-4%

15 257

920%

1 496

Данъци

1 796

111%

850

-38%

1 376

-4%

1 438

234%

431

Печалба след облагане

(4-5)

23 700

74

13 643

2%

13 321

-4%

13 819

1198%

1 065

Миноритарни дялове в печалбите

8 304

32%

6 268

10%

5 717

46%

3 927

925%

383

Нетна печалба (6-7)

15 396

109%

7 325

-3%

7 604

-23%

9 892

1350%

682

Управлявани активи

413 246

46%

283 148

39%

203 683

39%

146 807

42%

103 392

Нетни активи (без миноритарните дялове)

71 334

24%

57 382

19%

48 176

16%

41 378

68%

24 658

Брутни застрахователни резерви

71 149

24%

57 363

15%

49 755

29%

28 459

-5%

40 377

Служители

800

5%

760

22%

621

116%

287

6%

272

От 1999г. до 2001г. дружествата от групата на Алианц България преминават през етап на реструктуриране и окрупняване. Рязко се увеличава броят на служителите – от 287 на 760. По-големият потенциал, както и въвеждането на задължително допълнително пенсионно осигуряване от 2001г. на премийните приходи, а през 2002г. – и на печалбата. Групата на Алианц България Холдинг затвърждава позицията си на лидер на българския застрахователен пазар с много силни позиции в четирите области, в които оперира – общо застраховане, животозастраховане, пенсионно осигуряване и банкиране:

-                      групата е лидер в  застраховането с брутен премиен приход от 120 милиона лева.


Българският застрахователен пазар през 2002г. (общо и животозастраховане

-              Групата заема водеща позиция в общото застраховане с 23.19% пазарен дял;

-                      Групата отчита рекорден премиен растеж в животозастраховането – 74%;

-                      Групата е лидер и на българския пенсионноосигурителен пазар, управлява активи за близо 139 милиона лева, което е почти половината от пазара. Управляваните активи са инвестирани в краткосрочни левови държавни облигации, дългосрочни държавни и общински еврооблигации, ЗУНК-облигации, депозити в търговски банки, имущество (земя и сгради) и др.;

-                      ТБ “Алианц България” е една от най-динамично развиващите се банки в страната, но активите и от 271 млн. лева я отреждат на 14-то място за 2002г.

До голяма степен развитието на Алианц България Холдинг се определя от влиянието на компанията-майка – Allianz AG, от нейните принципи, приоритети и ценности. Те отразяват техният ангажимент за цялостно използване на огромните бизнес-възможности, които дава дълбоката трансформация на пазарите на финансови услуги. В този процес Алианц се ръководи от 5 дългосрочни бизнес-принципа:

  1. вяра, че най-добрият начин да служи на акционерите си е като отдава приоритет на своите клиенти;
  2. разбиране, че продължаващият успех на дружеството се дължи на неговата репутация, приемането му в обществото и способността да привлича и задържа най-добрите хора;
  3. поощряване на предприемаческия дух в местните подразделения, съчетано с осигуряване нивото на глобална институция;
  4. разбиране, че поддържането на добри резултати изисква фокусиране основно върху оперативно съвършенство и органически растеж, подкрепяни от печеливши поглъщания;
  5. стремеж Алианц да е сред първите пет конкуренти на всеки пазар, на който избира да участва.

Тези фундаментални бизнес принципи водят до пет стратегически приоритета, които определят действията на корпорацията в качеството и на група за финансови услуги в застраховането, банкирането и управлението на активи. Те са:

  1. оптимизиране на икономическата добавена стойност, създадена от групата, базирано на рисковоадекватни капиталови изисквания и целта за постоянен растеж;
  2. използване на възможностите, предложени от пазарите с висок растеж чрез опита в традиционното управление на риска;
  3. засилване на лидерската позиция в животозастраховането. здравното осигуряване и управлението на активи, особено при частните и корпоративни програми за осигуряване;
  4. повишаване на способността за събиране на активи чрез изграждането на потребителски-насочени многоканални платформи за реализация;
  5. разширяване на инвестициите и компетентността на капиталовите пазари.

Главната цел на всички компании на Allianz и във всички сфери на дейност е създаването на добавена стойност.

Последователно прилагани, тези принципи и приоритети са надеждни насоки, които да помогнат на Allianz да поддържа позициите си в сложната пазарна обстановка (през 2002г. акциите на Allianz загубиха немалка част от стойността си вследствие на проблемите в целия сектор). Компанията вижда себе си като една от решителните сили в процесите на консолидация на пазара на финансови услуги.

Тези принципи и приоритети се прилагат и в българските поделения на корпорацията. Но в предвид единият от тях – действането локално – някои дружества на Алианц България имат собствени мисии. Например мисията на ЗАД Алианц България Живот е:

Животът, толкова ценен и крехък, трябва да бъде запазен и изживян. Като един от световните лидери в застраховането, Allianz Group винаги е бил партньор за сигурно бъдеще. Нашата дейност на всякъде по света ни е научила да превръщаме рисковете, породени от социалните промени, в лични възможности. Ние не само Ви застраховаме, ние Ви предлагаме дългосрочно сътрудничество и сигурност в бъдещето. Естествено това е възможно само с опита и финансовата подкрепа на един наистина световен лидер.

Allianz. Силата на Ваша страна.

В корпоративното планиране на Алианц България Холдинг са заложени два основни приоритета за 2003г. Те определят концентрирането на групата върху иновативни маркетингови концепции и клиентно - ориентирани решения. Те следва да бъдат реализирани чрез:

-                      търсене на стратегии за интензифициране на продажбената дейност;

-                      гъвкави и интелигентни решения за посрещане на пазарните изисквания и тенденции;

-                      внимателна и селективна застрахователна експанзия;

-                      застрахователна дисциплина и фокус върху доходността;

-                      точно уреждане на претенциите;

-                      експанзия в продажбите на дребно – особено при банкирането;

-                      развитие на атрактивни продукти;

-                      адекватни програми за наемане на служители и за тяхното обучение;

-                      задържане на разходите под контрол.

За групата е изключително важно и запазването на доверието на акционерите, т.е. предимно на ръководството на Allianz AG Мюнхен.

Приоритетно за групата е по-интензивното развитие на животозастраховането и разрастването на ТБ “Алианц България”, като целта в през тази година e тя да се нареди сред най-големите десет търговски банки в България.

Стратегията на Алианц България Холдинг следва в известна степен тази на Allianz AG. Нейната основна особеност е стратегията “3+1”. С нея се поставят 4 основни цели. Първите три са запазване и разширяване на капиталовата база, подобряване на възвращаемостта и намаляване на комплектността на бизнеса. Четвъртата (“плюсът”) засяга увеличаването на дългосрочната конкурентноспособност и стойност, които трябва да бъдат постигнати чрез първите три стъпки.

Причината за първата цел е загубата на стойност на направените през 90-те огромни инвестиции след септември 2001г. За да се справи с това Алианц се стреми да задържи капитала си, да подобри анализа на пазарния риск и да преразгледа инвестиционното си поведение.

Втората стратегическа цел е ясна – Алианц да бъде превърната отново в печеливша компания (данните по-горе показват, че в България това е постигнато още през 2002г.). Мерките, които се вземат са създаване на преструктуриращи екипи (дали добри резултати в Dresdner Bank и Fireman’s Fund) и подобряване на оперативната дейност.

Третата цел е насочена към запазване на ядрото на дейностите на Алианц в сектора на финансовите услуги и изчистването на корпорацията от други странични бизнеси, нямащи отношение към основната й компетентност. В това число се отнасят и традиционната кръстосана собственост на акции с други големи германски компании, за които вече се счита, че твърде силно я излагат на рисковете на капиталовите пазари (става дума за компании като Munich Re, Bayer, Siemens, BASF, Deutsche Bank и др.). В България тези мерки също са реализирани – през последните години Алианц България Холдинг продава несвойствени дейности и увеличава собствеността си в дъщерните дружества.

За разлика от първите три, четвъртата цел е дългосрочна и е следствие от тяхното реализиране. Важен момент е подобряването на управлението на риска, както за собствените активи, така и за тези на клиентите на Алианц. Други мерки са новите лидерски ценности на цялата корпорацията и насърчаването на предприемачеството в локалните поделения, както и обръщането на все по-голямо внимание на индивидуалния клиент. Алианц се подчинява на концепцията “мисли глобално, действай локално”.

В организационно отношение Алианц България не се отличава сериозно от практиката на холдингово управление по света и у нас. Дружеството, което стои на най-високо управленско ниво у нас е Алианц България Холдинг АД. В неговия Изпълнителен комитет са представени директорите на дъщерните дружества и функцията му е именно да координира тяхната дейност. Дружествата са разделени според тяхната дейност.

ЗПАД “Алианц България” е основното общозастрахователно и презастрахователно дружество на Алианц. Уставният му капитал е 6 010 000 лева. Формата на управление е двустепенна – с Надзорен и Управителен съвет.

ЗАД “Енергия” също е общозастрахователно дружество, съвместно предприятие на Алианц и НЕК. От това произтича и основната му специализация – имуществено застраховане. То застрахова най-големите топлоелектрически и водноелектрически централи в България, цялостната електрозарпределителна мрежа, енергоремонтните предприятия, по-голямата част от топлофикационните дружества, всички предприятия от въгледобива, както и редица други индустриални обекти в цялата страна. Уставният му капитал е 3 600 000 лева. Има едностепенна система на управление – 4-членен съвет на директорите.

ЗАД “Алианц България Живот” е животозастрахователно дружество, основано през 1992г. През последните години се развива много интензивно и привлича все повече ресурси 

 

Премиен приход в лева

Резерв в лева

1996

774,492

2,432,800

1997

1,576,055

3,500,000

1998

2,297,000

3,720,000

1999

2,322,000

3,900,000

2000

2,906,000

4,339,000

2001

6,355,000

7,049,000

2002

11,054,000

11,994,000


Основният капитал на дружеството е в размер на
2 160 000 лева. Управлява се от 5-членен Съвет на директорите.

ПОД “Алианц България” е безспорен пазарен лидер в допълнителното пенсионно осигуряване в България. Към 30.06. 2003г. в него се осигуряват 617 хиляди души и управлява пенсионни активи за над 163 милиона лева. Уставният капитал на дружеството е 3 000 000 лв. Системата на мениджмънт е двустепенна с Надзорен и Управителен съвет. ПОД “Алианц България” управлява три пенсионни фонда – доброволен, задължителен професионален и задължителен универсален.

ТБ "Алианц България" е универсална търговска банка, на чието развитие Алианц отдава приоритет. Особено при нея е, че в собствеността и освен “Алианц България Холдинг” участват ЗПАД “Алианц България” и ЗАД “Енергия”. Управлява се от Надзорен и Управителен съвет. Основните финансови показатели на банката в хиляди левове са:

 

2000

2001

2002

Сума на активите

113 239

180 297

272 067

Собствен капитал

13 333

14 840

20 261

Нетна печалба

1 280

1 507

2 922

“България Нет” е лицензиран застрахователен посредник и обслужва другите дружества от групата

“Алианц България Холдинг” разполага с 35 генерални представителства и над 100 представителни офиса в цялата страна.

Броят на служителите на алианц в световен мащаб достигна 181 651 души към 31 декември 2002г.благодарение на силната експанзия на компанията през последните години,работната сила е по-интернационална от всякога.Хора от над 70 държави работят заедно в Алианц Груп като повече от половина от заетите са извън Германия. В България са 800 души.

Алианц е атрактивен работодател. В допълнение към сигурността и изгодите, които осигурява всяко голямо предприятие, те предлагат възможност за добра кариера, предизвикателни проекти и възможности за работа в мултинационална среда.

Алианц Груп акцентират върху квалификационните програми за персонала. За да развият и използват възможностите на заетите по-ефективно, Алианц отдават голямо значение на възможностите за образование и обмяна на опит и идеи чрез установяване на връзки с различни компании. Създаденият от тях  Allianz Management Institute (AMI) е институцията която осигурява за Алианц Груп експерти и лидерски ориентиран мениджмънт. В AMI те работят с известни университети и изследователски центрове за обмен на новости в проучванията и ноу-хау за мениджърските си екипи. Програмата е допълнена от множество възможности за квалификация на Всички нива на персонала.

Представителството в България “Алианц България Холдинг” откри на 28 май 2000г. специализиран Център за обучение, където специалисти в областа на застрахователното дело запознават обучаващите се агенти с продуктите предлагани от дружествата, с уменията при персоналните продажби, с изкуството на привличане и спечелване на лоялни клиенти. Освен лекции и упражнения, тези курсове дават възможност за опознаване, сближаване и обмяна на опит между агентите.

При подбора на персонал в компанията се насочват към хора с подходяща квалификация, опит, желание и мотивираност за успешна кариера. Съществено значение се отдава на работата в екип. Един от принципите на компанията е, че трябва да се наблегне върху развитието на индивидуалните способности и талант на заетите.

Алианц Груп е разнородна, многостранна, отворена и винаги ориентирана към крайния резултат компания. Основните качества, които изисква от персонала си са: ориентираност към клиента и крайния резултат, гъвкавост и креативност при решаване на възникнали проблеми, отдаденост на работата и висок професионализъм.

Целта на Алианц Груп е дългосрочен напредък не само по отношение на финансовите показатели като количествени измерители, но и усъвършенстване от качествена гледна точка. За целта създава собствена система на лидерските ценности, чрез която си осигурява мениджъри, действащи в съответсвие с фирмената стратегия. Основните принципи, които следва мениджърският екип са: подържане на постоянна връзка между отделните управленски нива, поощрение на високите постижения, съсредоточаване върху потребителите на услугите им (създаване и поддържане на стабилни връзки с клиентите), развитите на персонала (подбор и развитие на индивидуалния потенциал на заетите), създаване на среда на взаимно доверие и поддържане на обратна връзка, поощрение на иновациите, индивидуализма и обмена на знания и идеи.

 Когато през 1998г. немската застрахователна компания Allianz AG започва да проучва българският застрахователен пазар с намерение да започне дeйност в страната ни, мнозина очакват немците да отворят свои самостоятелни офиси и да започнат сами да изграждат своята застрахователна мрежа. Положението в България е такова, че големите инвеститори все още се колебаят да влагат парите си, икономиката на сраната едва започва да се съвзема след ударите на хиперинфлацията, а законите едва наскоро са прогонили от застрахователния пазар така наречените “силови групировки”. Към застраховките като цяло се гледа с недоверие, породено не само от подвизавалите се доскоро борчески организации практикуващи рекет под формата на застраховане, но и  от недооценяването на нуждата от застраховане. Селските стопани предпочитат да си спестят парите от застраховка, разчитайки на добро време и на насаденото още от времето на комунизма вярване че ако все пак реколтата е слаба държавата ще ги обезщети за загубите. Шофьорите още не могат да повярват че всесилните СИК и ВИС-2 вече няма да пазят колите им и ще трябва да си потърсят нов застраховател. Застраховките живот, пожар и кражба не фигурират в съзнанието на българите, а източените от кредитни милионери банки дават кредити само при тройно подсигуряване и убийствени лихви.

Въпреки всички тези негативи немците успяват да съзрат бъдещия потенциал на пазара и решават че това е точният момент да стъпят на дивия български застрахователен пазар, където липсват чуждестранни компании и все още се подвизават дебеловрати рекетьори. Allianz е компания доказала се в европейски и световен мащаб, като с редица сливания и купувания на акции успява да заеме позиции на множество пазари. Относно България, немците решават че ще успеят да стъпят на нестабилния все още пазар много по-лесно като закупят основният пакет акции на някоя голяма българска застрахователна компания. Изборът се пада върху водещата частна застрахователна и презастрахователна компания “България”. Макар и с малко пред другите компании, “България” се отличава с добра мрежа от обучени агенти и с представителства в повечето големи градове в страната.

Веднага щом поемат контрола над новата компания – “Алианц България Холдинг”, новите собственици се заемат да я преструктурират, реорганизират и модернизират. Множеството малки офиси разпръснати из София са укрупнени и настанени в сгради които вече са собственост на компанията, а не са взети под наем. Освободена е голяма част от стария персонал, като са оставени само доказаните специалисти и са назначени нови. Обърнато е специално внимание на техниката с която се работи, докарани са нови служебни коли от Германия, нови компютри, телефонни централи, офис обзавеждане и много други. Подобрена е мрежата на обслужване в цялата страна, като са проведени множество семинари и обучения на персонала и агентите в страната и чужбина. Създадени са големи бази с данни в централните софийски офиси. Компютрите са обединени в единна система която позволява бърз обмен на информация между градовете и офисите. Въведени са нови счетоводни и операционни програми в съответствие с международните стандарти.

Що се отнася до управленската структура на компанията, тук немците сякаш удрят на камък и не са направени почти никакви промени. Само няколко от старите директори са освободени и то след разкрития за финансови нарушения. Старата сравнително вертикална структура е запазена със всичките и съвършенства и недостатъци. Причината за тези на пръв поглед странни действия на немците твърде вероятно се крие в договорености между изпълнителния директор на ЗПАД “България” г-н Желев ( който запазва поста си и при новите собственици ) и закупилите основния пакет акции Allianz АG.

Оказва се че все пак немците наистина са преценили добре пазара и в момента “Алианц България Холдинг” е лидер на българският пазар, предлагащ комплексно застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG