Home Икономика Модел за оптимизация на производствената дейност

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Модел за оптимизация на производствената дейност ПДФ Печат Е-мейл

Модел за оптимизация на производствената дейност

  1. 1. Модел за оптимизация на производствената дейност в производствената организация

Потребността от оптимизация на производствената дейност в производствената организация се свързва преди всичко с изискванията на конкурентната среда, която все по-често се обуславя от увеличената наукоемкост на производството, от бурното развитие на високите технологии и необходимостта от създаване на иновативни и конкурентни продукти, носещи по-висока добавена стойност. В този смисъл – инвестициите се правят само при необходимост и решенията за инвестиране се вземат с оглед наличните средства и нуждите за развитието на техниката и технологията в производствената организация. Инвестиционните решения се основават на изискванията, наложени от капацитетните възможности на организацията. На тази основа вложената инвестиция може да се интерпретира като измерител на общата производителност на факторите на производство, водещ до:

  • намаляване на себестойността за единица произведена продукция и повишаване на печалбата;
  • намаляване на капиталовите разходи.

Изтегли

 

WWW.POCHIVKA.ORG