Home Икономика Лекция от 14.03.2008 - Операции

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лекция от 14.03.2008 - Операции ПДФ Печат Е-мейл

Операциите – област от фирменото управление

За целите на тяхното управление – информация, която използва ресурсите и технологиите.

Решения за: производство на стоки и услуги

Място и раля на управлението на операциите в управлението на логистиката и фирменото управление. Има 2 важни момента:

-                      без включване на управлението на операциите в логистиката. Не е възможно интегрирано (взаимносвързано) управление на логистичния процес.

-                      решенията, които се взимат при управлението на операциите предопределят до голяма степен решенията в снабдяването и дистрибуцията

При всяко управление имаме :

Стратегически       и      тактически решения

- продуктово планиране                  - прогнозиране на търсене

- избор на производствен процес - агрегирано планиране на операциите и производството

- определяне на капацитета                            - детайлно планиране на операциите

- териториално разположение на  - оперативно управление, диспечиране на производството

постоянните съоръжения                            - управление на проектите

- вътрешно разположение на         - управление на качеството

постоянните съоръжения                            - управление на поддръжката (ремонт)

- проектиране организацията на   - управление на запасите

труда

- тези решения имат дългосрочен

характер

- изискват значителни инвестиции

- задават общата конфигурация

на производствения процес

Избор на производствен процес и вътрешно разположение на постоянните съоръжения. Те определят: особеностите на вътрешната логистика и съотношението м/у входящата и изходящата лигистика.

1. Видове производствен процес:

-                      проектно – процес на конструиране

-                      единично – висока квалификация

-                      серийно – по-голямо количество, по-малко разнообразие, партиди

-                      поточно -голямо количество, за малко време

-                      непрекъснато

Следователно различни разходи.

2. Вътрешно разпределение на постоянните съоръжения

- определяне подреждането на оборудването, процесите, работите и обслужващите точки

- отнася се за фирмата, нейните звена и за индивидуалните работни места

3. типове вътрешно разпределение

- фиксирано

- продуктово – ориентирано

- процесно – ориентирано

- клетъчно – при него стоките се групират по еднородност на обработката

Връзка м/у 1,2 и 3

1                                                                            2

Проектно                                                            фиксирано

Единично                                                            процесно

Серийно                                                              клетъчно

Поточно                                                              продуктово – ориентирано

Непрекъснато

1                                             Производствена стратегия

Проектно                             проектиране по поръчка

Единично                             производство по поръчка

Серийно                               снабдяване по поръчка

Поточно                               производство за запаси

Непрекъснато

Проектът е свързан с поръчка. Този, който ще направи проектирането, ще предвиди какви суровини и материали ще са необходими и ще се свърже с точните доставчици.

4. Териториално разположение на постоянните съоръжения

а) въпроси за решения

 • къде да се разположат съоръженията
 • колко складове ще се използват и къде да се разположат
 • кои клиенти ще се обслужват от заводите и кои от складовете
 • кои стоки къде да бъдат разположени

б) критерии за взимане на решения:

 • обслужване на клиенти – по-високо ниво
 • разходи

в) кога се взимат решенията

 • при започване на нов бизнес
 • при преструктуриране на бизнеса

г) фактори, отчитани при взимане на решения

 • държавно регулиране
 • икономически фактори – данъци, такси, валутен курс, цена на земята
 • близост до пазарите
 • близост до суровината – наличност, достъпност на ресурси
 • по-малко ресурси
 • състояние на инфраструктурата – транспорт, комуникации, енергия, банкова систева
 • други фактори – екоизисквания, особености на местността, култура и обичаи
 • логистични изисквания – за доставка, място на доставка, складова база в страната

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG