Home Икономика Протокол по Стокознание-Текстилни влакна

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Протокол по Стокознание-Текстилни влакна ПДФ Печат Е-мейл

Текстилните влакна представляват основната суровина, от която се изработват всички видове текстилни стоки. Те са твърди, но гъвкави тела с дължина, превишаваща многократно тяхната дебелина.

Текстилните влакна според своя произход се делят на две основни групи: естествени влакна и химични влакна.

1)Естествените влакна.Естествените влакна от своя страна са органични природни влакна  и минерални природни влакна. Органичните природни влакна се получават от растителни (памук, лен, коноп и др.) и животински влакна (вълна и естествена коприна).

2)Химични влакна. Това са изкуствени химични влакна и синтетични химични влакна.

От своя страна изкуствените химични влакна се подразделят на: изкуствени органични влакна и изкуствени минерални влакна (минерални нишки).

Изкуствените органични влакна се получават от модифицирана природна целулоза – вискозна, медноамонячна, ацетатна и белтъчна, от последната се изработват ланиталовите влакна.

Синтетичните влакна от своя страна се подразделят на: органични синтетични влакна и неорганични синтетични влакна, каквито са влакната на стъкления памук.

Органичните синтетични влакна са:

Хетероверижни, които обхващат полиамидни влакна (найлон, капрон, силон, рилсон, дюпон и др.), полиестерни (лавсан, терилен, таргал, теритал и др.), полиуретанови – ликра, вирен и други карбоверижни влакна, които включват поливинилхлоридни ( термовил, Пе – Се, PCV, хлорин, савиден, саран, велон и др.), полиакрилни нитрилни влакна дарлон, орлон, нитрилон, ексеалан и др.

Влакна от растителен произход. От влакната от растителен произход най – голямо стопанско значение имат памукът и ленът. Останалите влакна, като юта, рамия, кенаф и др. , се използват за получаване на технически тъкани и направа на чували. В зависимост от коя част на растението биват направени се делят на:

  • Семенни влакна
  • Ликови влакна
  • Листни влакна
  • Плодови влакна

Естествени влакна от животински произход. Най – голямо значение от влакната с животински произход имат вълната и коприната.

Вълна. Обикновено под вълна се разбира влакнестата обвивка на овцете.Вълнените влакна по своите физични и технологични свойства превъзхождат всички видове влакна.Те са многоклетъчни тела, съставени от белтъчното вещество кератин, с почти цилиндрична форма и се състоят от три пласта: люспест, рогов и вътрешен. Вълнените влакна биват пухести, осилести, преходни и мъртви. Вълната е силно хигроскопична и се багри много добре. Тя гори над 300 C без пламък, като издава особена миризма на рогово вещество.

Коприна. Тя се различава от другите природни влакна по липсата на клетъчен строеж. В това отношение коприненото влакно прилича на изкуствените и синтетичните влакна. Нишките на естествената коприна се добиват от пашкулите на копринената буба. За да се получи копринена нишка,пашкулите се подлагат на отмотаване в специални филатурни предприятия.

Според строежа на влакната биват елементарни и технически (комплексни).

Елементарните влакна са едноклетъчни и многоклетъчни. Те не могат да се делят на по – малки елементарни влакна. Това са памучните и вълнените влакна.

Технически влакна (комплексни) са образувани от няколко елементарни влакна, които могат да се делят. Към тях отнасяме ликовите, конопените и др.

Текстилните влакна имат и определени свойства:

-          органолептични – цвят, блясък,опип

-          дължина(25 – 60мм.)

-          дебелина (измерва се в (g/km)

-          здравина ( измерва се със силата, с която се получава скъсване на влакното)

-          разтегливост на влакната ( удължаване на дължината до момента на скъсване)

-          пилингуемост (топчета получени в резултат на изтъркване)

-          еластичност на влакната - способността на влакното да възстановява първоначалната си форма.

Химичните свойства на текстилните влакна характеризират устойчивостта на влакната при киселини, основи и органични разтворители.

За разпознаване природата на текстилните влакна съществуват най – различни органолептични  лабораторни методи. Най – лесно влакната могат да се различат чрез горивна проба – проба на изгаряне. При горивната проба се наблюдава как различните влакна реагират при поднасянето, внасянето и изнасянето им от пламъка, каква миризма отделят при горенето и какъв е видът на остатъка (пепелта) при изгарянето им. Изпитването се прави на спиртна лампа или бензинова горелка.

Практическа задача

1)       разпознаване на текстилни влакна чрез горивна проба 

 

Памук

Вълна

Полиамидно влакно

Азбест

Стъклена вата

Вискозна коприна

Близо до пламъка

Пожълтява

Свива се

Свиване

Не се променя

Не се променя

Не се променя

Вътре в пламъка

Бързо изгаря

Горене без пламък

Бавно горене с топене

Не гори

Топене

Свиване, топене,добива сив цвят

Миризма

На горена хартия и искри

На рогово вещество

На восък

Няма

Няма

Сладко - кисела

Остатък

Пепел

Меко коксоподобно кюлче

Твърдо сиво бяло топче

Твърдо овъглено топче

Тъмносива пепел

Светлосива лека пепел

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG