Home Икономика ОСНОВИ НА ТЕОРИЯТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОСНОВИ НА ТЕОРИЯТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ПДФ Печат Е-мейл

1.Задачи, решавани в теорията на информацията.

Приложната теория на информацията може да се определи като наука за рационалните методи за предаване на информацията по канали за свръзка. При това терминът "предаване на информация" трябва да разбира в разширен смисъл, имайки предвид, че в процеса на движение на информацията от източника към получателя с нея може да се извършат различни преобразования и че съхраняването на информацията е частен случай на нейното движение. В практиката под информация се разбират  всякакви сведения, представляващи интерес за кореспондентите, поради което на този термин трябва да се предаде по-точен смисъл. Понататък е целесъобразно да не се разглежда семантичният (смисловият) аспект  на  информацията, а да се съсредоточи внимание на техническите въпроси на измерването й, предаването и преобразуването на информацията от една форма в друга.

Изтегли

 

WWW.POCHIVKA.ORG