Home История Падането на България под турско робство

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Падането на България под турско робство ПДФ Печат Е-мейл

ПАДАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ ПОД ТУРСКО РОБСТВО И ВРЪЗКАТА С ЕВРЕИТЕ

*Вместо предговор*

За да съдим за значението на политическата дейност на евреите в Българияв най-напред е необходимо да изучим и да опознаем отечеството сив неговите исторически пътищав неговите идеалив неговите минали и настоящи политически и икономически явления.

След идването на апостолите Павел Варнава на Балканския полуостровв България става център и разсадник на православната вяра.

В нейните манастири са се съсредоточили висши възпитателни учрежденияв подготвящи видни лица за държавна деятелност и пастири за разпространение и закрепване на Христовата вяра.

От всички балкански народи българите особено са се отличавали с усърдие и възприемайки християнската религияв стигали дори до фанатизъм.

На това явление е обърнал внимание Синедрионътв който винаги се е стремял да унищожив обезсили и насочи на лъжлив път учението на Исуса Христа.

В XVI век членове на Синедриона са били всички венециански евреи - банкери. Благодарение на товав че в техни ръце се е намирал капиталав те добили в това време голямо значение и сила. Дори турският султан е бил напълно зависим от тях и верен изпълнител на всички заповеди на Синедриона. Но както винагив евреите прокарвали своята политика задкулисно. Те я ръководилив а сами оставали в сянка. Тази политика на венецианските банкери евреи през царуването на Иван Александър е била съдбоносна за България.

*Царица Сара и Синедриона*

Гръцки и френски литературни източници свидетелствуватв че цар Иван Александър е бил женен за еврейката Сарав дъщеря на един венециански банкерв и че този брак е бил устроен от евреите с единствена цел да отслаби християнската вяра в Българияв населението на която и било напълно предано.

Сара е била таен агент на Синедриона и постепенно подготвяла България за турското робство (Гр. лет. XIV в. т. III. стр. 81). В историята на християнството на Балканитев тя изиграла почти същата роляв като Попея в Рим самов че в друга форма. Нейните наемни агентив със средствата на венецианските търговцив разпространявали между народа слуховев че Исус Христос е само митв че не е имало никакво Възкресениев а че всичко това е измислено от поповетев които проповядвайки тази лъжав живеят и се наслаждават за сметка на трудещите се маси (Гр. лет. XIV. в т. III., 92 е Енциклика на Бонифации IX, римски папа).

Злите семена били посеяни и дали плодовете си в скоро време. Постепенно вярата започнала да отслабвав появил се развратв пиянствов започнал да процъфтява материализма. Развлечениятав противни на нравствения духв се поощрявали. Цар Иван Александър бил безсилен да предприеме каквото и да било против жена сив понеже зад гърба и стояла злата могъществена сила - Синедриона. Станало е нужда дори той да се помири с разделянето на държавата си на три области което безспорно го е унищожавало но което е било дело на тъмните сили решили да разложат държавата.

*Падането на България*

На фона на тези тревожни събитияв в България през XIV в. се появила величавата фигура на патриарх Евтимий. Още като прост монах той проявил неуморна дейност и бързо изкачил стъпалата на националната политическа стълба. Неговата известност растяла и достигала до най-отдалечените ъгли на Българияв и дори извън пределите и. Неговата вярав учението мув неговите пламенни речи започнали отново да връщат народа към предишния смирен живот. Евтимий станал опасен противник на еврейското влияние и царица Сара не веднъж се мъчила да го привлече на своя страна. Когато нейните опити не се увенчали с успехв тя съобщила това на Синедриона и последният употребил всички сили да клевети праведника за да сведе цялата му деятелност до нула. (Енц. на Урбан VI., римски папа. стр. 4)

Въпреки товав Евтимий бърже станал известен по целия Балкански полуостровв а цар Иван Александърв смятайки го за свой близък съвременникв му подарил един манастирв гдето Евтимий имал вече пълна възможност да привлича хората към себе си и да влияе върху по-широките маси.

Тогава венецианските банкери евреи упражнили политически и финансов натиск върху Отоманската империя и за да не допуснат България да се развива по-нататъкв снабдили Турция с материални средства да води война за да разори православната страна. Изпълнявайки всички нареждания на евреите и ползувайки се от техните услугив Турция на Турция с материални средства да води война за да разори православната страна. Изпълнявайки всички нареждания на евреите и ползувайки се от техните услугив Турция на свой ред решила да разшири Отоманската империя за сметка на християнските държави.

Като узнал товав византийският император Йоан V Палеолог помолил папа Урбан V да организира в западните християнски владения армия за борба с мохамеданите заплашващи християнството. За да склони папата за товав Йоан обещал да съедини близкоизточната църква със западнатав но помощ от запад не дошла.

По такъв начин България продължавала да бъде застрашена от Отоманската империяв подстрекавана от венецианските евреи.

Когато турците се появили за пръв път на Балканския полуостровв те заели със съдействието на жената на Иван Александра - Сарав Родостов Баяв Ескив ЛюлеБургасв Одрин и сключили с България договорв който им давал юридическо право да организират в Тракия бойни отряди за понататъшни походи в християнските странив а България била задължена да им оказва активна бойна подкрепа.

Сключвайки този неизгоден договорв Иван Александър разчиталв че апетитът на турците ще бъде задоволен от заетата частв и че останалата България ще бъде спасена.

След неговата смърт на престола се качил сина му Иван Шишман. Неизвестно по какви съображения и под чие влияниев той се обявил за открит враг на Турция в същото времев когато бил съвършено неподготвен да даде отпор на врагав подстрекаван от еврейството. Нарушавайки договора сключен от баща мув със своя неутралитет той предизвикалв а в същото време не се погрижил да потърси съюзници в лицето на Византия и Сърбияв които тогава вече воювали с Отоманската империя. Много е възможно това поведение на Иван Шишман да е било предизвикано от таен натиск от стана на еврейството чрез посредничеството на майка му Сара с цел да доведе българската държава до прага на неизбежна катастрофа.

За турския султан Мурад този именно неутралитет послужил за основание да изпрати два силни отряда на Тимурташ и Лала Шахин против Българияв при което първият заел областта между Марица и Черно морев а вторият преминал Тракия и се отправил към София. Тогава Шишман бил принуден да преклони глава и пред Мурадв да се признае за негов васал и да му даде подарък сестра си хубавата Мара. Такава е била волята на венецианските евреи!...

В 1382 година турците превзели Софияв която им била нужна по стратегически съображенияв да си отворят път към Сърбия. В 1388 година султан Мурад изпратил 30'000 армия под командата на великия везир Али пашав който преминал Стара планина и завладял Провадияв Преславв Шумен и Силистра. От този момент съдбата на България била решена от венецианските банкери.
На нейна територия се появили предателив които постепенно придвижили България към прага на петвековното робство. (Енц. на Урбан VI., римски папав стр. 9)

*Обсадата на Велико-Търново*

Настъпила и 1393 година, която заляла старата столица с невинна християнска кръв. Защитата на Велико Търново била възложена на патриарх Евтимийв понеже цар Иван Шишман по неизвестни съображения напуснал столицата и заминал по посока към София. Историята свидетелствував че патриарх Евтимий е бил по това време велик учител на българската писменоств че той е запазил звездата на българската национална културав не угаснала в продължение на петвековното турско иго. Три месеца сбраната тук войска на султана нападала на пристъпи градав но храбрите защитници успешно отблъсквали турските пълчища. Султанът дал вече заповед за отстъпление с предложение за мир.

*Предателството*

С този неуспех не могли да се примирят членовете на Синедрионав които били в Бургасв и следели изхода на борбата чрез шпионите си. Какво им е оставало да правят? Като се убедилив че султанът не е в състояние да сломи търновските защитници без тяхното участиев евреите на свой ред дали заповед да се организира колкото се може по-скоро предателство. Намерил се единв който бил снабден с всички нужни за тази цел средствав включително и копие от султанската заповед за отстъпление.

Този трагичен епизод историците отбелязват само като преданиев че един неизвестен евреин предал Търново. Този неизвестен евреинв който блестящо изпълнил задачата си бил Лазар Коенв чийто потомци братя Коен изиграли също такава нечиста роля при Осман Пазвантооглу в 17941807 година...

Лазар Коенв получил заповед от членовете на Синедрионав проникнал в българската крепост Царевецв явил се при патриарх Етимия и по най-подъл начин го уверилв че турските войски са изгубили всяка способност да се бият и не ще могат да подновят обсадата на Велико Търново.

Той казалв че силни епидемии са предизвикали паническо бягство в армията на султанав той се клелв че турците са в ръцете на вече засилилите се отряди на Иван Шишман и че затова султанът вече дал заповед за отстъпление.

За доказателство предателят показал копието от заповедтав с което го снабдили евреите - членове на Синедриона. (Гр. лет. XIV векв том IV. стр. 216).

А в същото време Лазар Коен през нощта завел до самите стени на града турската войскав която се разположила на скрито и чакала сигнал. Подлите и лъжливи сведения създали в целия град радостно оживление. Радостта на уморените защитници не могла да бъде спокойно затаена в сърцетов тя се превърнала в страшен ревв който не може да се заглуши с нищо. Всички крещели за неочакваното си щастие и спасениев а евреинът Коенв като Юда Икариотскив тихомълком задигнал ключовете от градските врата и ги предал на своя помощник евреина Хасонв който възползувайки се от товав че цялото население било обхванато от ентусиазъмв отворил градските врата и предал ключовете на Челеби Сюлейман.

Жителите на града се били събрали на площадав гдето патриарх Евтимий служил благодарствен молебен. Коен дал уговорения сигнал и на 17 юли 1393 година турските войски нахлули през отворените врати в града. (Гр. лет. XIV. векв том IV. стр. 318). По това време Град Велико Търново бил център на внимание в целия Балкански полуостров. Той бил гордост и слава на българския народв а когато нахлули турцитев благодарение на еврейското предателствов града бил подхвърлен на грабеж и насилие и скоро обхванат от пламъци. Турците разорявали и рушели всичко. Патриаршеската църква "Възнесение Христово" била разрушена веднагав а благочестивият старец патриарх Евтимий бил заточен. С един замах на еврейската диригентска пръчкав започнала сеч и гонение на християните!

На какви страшни избивания и мъчения са били подложени великотърновските жителив ясно се вижда от произведенията на Гр. Цамблакв Конст. Костенецикв Йосиф Видински и др. Величественият владика Евтимийв макар изгонен от Храмав не преставал да огражда и утешава с молитвите си жителите на Търново. Безстрашният побелял старец отишъл при султан Баязид и изказал протеста си против извършените зверски насилия. Неговото старческо и благочестиво лице сияело от святост в ореола от сиви косив и смиреният божи слуга смилил жестокото сърце на султана. Баязид дал заповед на войските си да прекратят гоненията на християните. Тази разпоредба не била по духа на еврейските владицив и главата на отоманската империя бил принуден да се подчини на исканията на евреите банкери и да се върне незабавно в Константинопол. (Енц. на Урбан VI. римски папав стр. 14) На негово място от Венеция бил командирован най-жестокия садиств евреина Челеби Нафталион с щаба мув състоящ се от трима евреи: Рахамим Асеовв Хаим Йерохам и Давид Леви.

Българската история обачев отбелязва това събитие само с краткото съобщениев че на мястото на султана от Константинопол бил изпратен някакъв негов роднинав който възобновил избиването на българите с още по-голямо озверение и жестокост. Но как е името мув какъв роднина е той на турския двор и кой го е изпратилв историята за угода на "богоизбраните" мълчи.

А не е ли смешно да се мислив че името на заместника на султанав толкова всесилен по това времев не е било известно на историците? Тука неволно ни се представя онази печална действителноств която се крие в думите: "Ние си играем с народите като с шахматни фигурив а самите оставаме в сянка!..."

*Избиването на българската интелигенция*

Пристигайки във Велико Търновов Нафталион заповядал незабавно да отделят изтъкнатите търновци начело с патриарх Евтимий и да ги заведат в манастира св. Троица. Когато заповедта му била изпълненав евреинът Нафталион отива в манастира и лично ръководи избиването им. Всички българи християни заклали пред иконата на Спасителя. На всеки доведен на ешафота Нафталион повтарял подигравателно една и съща фраза: "Помоли своя Богв може би той ще те спаси"в и тутакси пред лицето на патриарха рязали главите на невинните жертви и вършили всякакви зверства над беззащитния народ. (Лет. XIV. векв том 6в стр. 452).

*Съдбата на патриарх Евтимий*

Най-после Нафталион заповядал да доведат и патриарха на ешафотав да го поставят над пропастта и да му отсекат главата. Когато поставили благочестивия старец на лобното мястов той коленичил с вдигнати ръце и високо казал: "Господи Исусе Христе! С радост приемам мъченическата смърт за Тебе! Прости имв Господи! И аз ще кажа твоите думи: "Защото те не знаят какво правят!" На палачав който бил вдигнал меч над главата на благочестивия старецв неочаквано се схванали ръцете от завладелия го необясним страх и той останал да стои с вдигнат мечв докато го отвели другите войнив а патриарх Евтимий продължавал да се моли. (Лет. XIV векв том 6в стр. 462в Енц. на Бонифаций IX, римски папа). За това необикновено явление съобщили на Нафталионав и последният заповядал да заточат патриарха във великотърновките катакомби.

Когато го отвеждали от Търновов под конвой като престъпникв целият народв лишен вече от граждански правав чувствувал своето безсилие и в очакване на неизвестната си съдба безутешно ридаел: "Отче! На кого ни оставяш?" От тези отчаяни вопли може да се заключив какво значение е имал Евтимий за целия български народ. Тревогатав обхванала тълпатав останала без вожд и духовен пастирв свидетелствував че тази звездав изгряла над Балканитев е била насилствено угасена от вековните врагове на християнствотов но лъчите и до ден днешен продължават да озаряват славянските земи. Защо тъй жестоко се е отнесъл с владиката Нафталион? Oтговорът е ясен! Затовав че патриарх Евтимий посветил целия си живот да събуди у народа безкористни чувства за честно служене на родината.
Не може човек без трепет да си спомни за този велик вождв който с живота си и със смъртта си дал висок пример на свето служене на православната църква. Голготатав на която той е бил закаран от враговете на Христав дава ярък примерв до каква степен на зверство дохождат евреите при всяко изменение на политическата обстановка!

А в действителност каква е била съдбата на този благочестив архипастир? Защо българската история тъй неясно осветява последните дни от живота и смъртта на смирения патриарх? Наистина ли той е умрял в Бачковския манастир? Ние знаемв че най-грижливите изследвания на българските летописи не дават положителни резултати. А гръцките и френските източници от XIV век ни довеждат до потресаващи разкрития. Един историк пише: "Мълчание .... пълно мълчание! Никой не чувствува с каква скръб са покрити равнините на Балканите. С дълбока мъка е пропита цялата българска земяв и целия ужас е в товав че не се намерила ни една душа на българската земя да отбележи истинските виновници на това нещастие!...." (Лет. XIV векв том 6в стр. 528).

Патриарх Евтимий е влязъл в историята като светъл и ярък лъчв озарил със сиянието си мрака. Със силата на своя дух и величието на своя архипастирски подвиг той сплотил българския народ и закрепил у него непоколебимата вярав че рано или късно България ще отхвърли игото на турските читацив докарано и от евреите.

Какво е преживял българският народ в течение на петвековното игов е достатъчно ярко представил Иван Вазов в романа "Под игото". Ние знаемв че българинът не е смеел да живее тъйв както е искалв не е смеел да обича тозив който му е харесвав не смеел да се ползува от благотов добито с труд и потв и не е смеел да желае най-необходимото в човешкия живот. И всичко това България е преживяла по милостта на "богоизбраните".

За съжалениев както тогавав така и днес има елементив които в своята слепота се мъчат да въведат в заблуждение ония синове на родинатав у които дори петвековното робство не е могло да изтръгне славянско-християнския дух и националния порив. За съжалениев и днес още мнозина сляпо оказват пълно съдействие на евреите в тяхната скрита цел да доведат православната страна до окончателно загубване на националността и пълно разрушение на духовните и материални начала. Евреите завладели Българияв станали господари на положението. Ползувайки се с голямо влияние върху турския султанв те започнали да прокарват в живота всичков което им било угоднов а главно блестящо изпълнявали задачата си по отношение притесняването на християнствотов за да унищожат по този начин всеки божествен принцип и да подготвят страната за безкрайно робство.

Затова през време на турското владичество евреите умело са си придобили симпатиите на някой българив спечелва ли са ги на своя страна и ползувайки се от техните услугив оказвани им под вида на лъжлив либерализъмв заблуждавайки народните маси и ги насъсквали срещу онияв които безстрашно проповядвали своите национални идеи. Това явление се наблюдава и сегав защото има още много наивници между българите.!...

Според гръцките литературни източници (Лет. XIV векв том бв стр. 493)в Нафталионв поругал се над патриархав го заточил във великотърновските катакомбив гдето след продължително гладуване и жестоки изтезания той предал Богу духв а тялото му изгорили (Eнц. на Бон. IX р.п.в стр. 18). Българската история се утешава с кратка забележкав че патриархът бил изпратен в Бачковския манастирв гдето и умрял.

 

WWW.POCHIVKA.ORG