Home Икономика Маркетингов анализ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Маркетингов анализ ПДФ Печат Е-мейл

Маркетингов анализ на статия

Статията  “Нова колекция – моловете започват да привличат по-малки и регионални марки облекла с ниски наеми”, написана от Надежда Чипева е от вестник “Капитал” с дата 8 октомври 2010 год.

Тя е поместена в рубриката “Бизнес”, подрубрика стоки и продажби. В статията се съобщава, че очакванията за продажбите и печалбите на новодошлите марки облекла в България са се сбъднали на не повече от 60 %. Това се дължи на прекомерния брой на търговски центрове у нас, които се увеличават постоянно. Заражда се нова тенденция. Все повече се популяризират нови търговски марки, макар и малки и регионални. На това се гледа като алтернативна възможност търговските центрове да имат успех или поне да бъдат доведени до нула.

Източници на маркетингова информация, въз основата на които инвеститорите и търговците вземат решение за навлизането на пазара и налагането на нови марки са основно собствени маркетингови проучвания, консултантски компании и консултанти на свободна практика. Информация се взема също от анализите на продажбите по видове марки. Това означава, че те използват вторична информация- вътрешна отчетност и външна информация.

От статията се разбира, че фирмите постепенно минават от концепция за усъвършенстване на стоката към маркетинговата концепция и концепцията за интензификацията на търговските усилия. Това означава, че от скъпи и известни марки, фирмите и инвеститорите се преориентират към по-достъпни и не чак толкова известни марки облекла, а тези, от тях които все пак решат да продават по-скъпите марки трябва да предприемат големи усилия в сферата на стимулирането на продажбите.

Разбира се още, че много чуждестранни търговци проучват пазарната ситуация в страна и правят средносрочни планове и стратегии. Очаква се на пазара да навлезнат предимно турски търговски марки, тъй като според проучванията и анализите голяма част от тях по нищо не отстъпват на западните такива. Друг фактор за навлизане на турски фирми на българския пазар на облекло е това, че страната ни е приета в европейския съюз и това дава достъп до по-добри по-големи пазари т.е. може да се приложи маркетинговата стратегия за развитие на пазара от матрицата на руския учен проф. Игор Ансоф.

Според маркетингово проучване на агенцията AC Nielson, на пазара се очаква да навлезе една от най-разпознаваемите търговски марки в турция, а именно Collezione, както и няколко други по-малко известни ТМ. От това може да се направи заключение, че големите турски марки имат интерес да нализат и да се разширяват в България и останалите европейски страни. Поради очакваната голяма конкуренция е възможно да има редица промоции на съответните продукти, докато се наложат на пазарите. Основните промоционални мерки, които се очаква да се прилагат са: по-ниски цени, отстъпки за лоялни клиенти, пазаруване с клиентски карти и реклама.

Турските марки дрехи не се предлагат за първи път на българския пазар, не притежават съществени различия от аналогични продукти и затова не са нов продукт от маркетингова гледна точка. Като нов продукт може да се разгледат някои по-специални или т.нар. „екзотични” търговски марки на някои западни търговски вериги, които са предназначени за определен кръг по-заможни или по-либерални към облеклото потребители. Като такъв пример марки в статията са посочени Jennyfer и NEXT. Тези компании наскоро са направили проучвания преди да открият магазините си в България, което означава че техните стоки все още се намират на етап на въведение в жизнения цикъл на продуктите. Според резултатите от проучваният им хората в България са ориентирани към модерното и качественото, от което можем да направим извода, че в техните магазини ще се предлагат по-скъпи от обикновените продукти. Жизненият цикъл показва живота на продукта на пазара. Някои други търговски марки  /по-стари/ вече са достигнали в жизнения си цикъл нивото на насищане на пазара. Темповете на растеж на продажбите започват да се забавят, защото болшинството от купувачи вече лесно могат да се сдобият с този вид стоки или пък стоките вече не са атрактивни. Спадналите продажби показват, че има натрупване на запаси от тази стока, а това води до изостряне на конкуренцията и използване на различни способи от конкурентите.  Извършвате се различни видове модификации чрез стратегия за подобряване на качеството и стратегия за подобряване на свойствата – на стоките се придават нови свойства, които усъвършенстват съответните продукти.

Посочено е, че независимо какви са – всички нови марки облекла правят навлизане на пазара в труден момент. Техните мениджъри трябва да се съобразят с много фактори: финансовата криза, постоянно увеличаващата се конкуренция, условията по банковите кредити, свитото потребление и трябва да приложат такива стратегии и тактики, че съотношението цена-качество да е оптимално, защото иначе може и да не оцелеят в пазарната борба. Това в много голяма степен се отнася за „алтернативните” марки облекла, много от които са малко познати на българския пазар. Според консултантската компания Forton  трябва да се работи за увеличаване познаваемостта на тези марки, за да имат успех. Направено е сравнение на пазарите с Румъния и Гърция.

В статията е обърнато особено внимание на ценовото позициониране на марките стоки. Посочено е че са необходими специални стратегии за увеличаване на познаваемостта и налагане на различна ценова политика.

Основни маркетинговите цели на фирмите с навлизането на марките облекла в България са увеличаване на пазарните дялове и достигане на максимална потребителска удовлетвореност. Средствата, които се използват от маркетинговия микс качество, цена и различни видове реклами.

От елементите на макро- и маркетинговата среда в статията са споменати клиентите, конкурентите, консултантските компании, различни контактни аудитории и посредниците, но това не изключва наличието и на други фактори в действителността.

Всяка една компания, когато навлиза на пазара в България и с непозната  търговска марка трябва са вземе решение относно популяризирането й. Тя като име, знак, символ е предназначена за идентификация на продукта и е един вид диференциация от продуктите, които предлагат конкурентите. Търговската марка е интелектуален продукт, който е правно защитен от Закона за авторското право и сродните му права. Фирмите трябва да обърнат особено внимание на защитата на търговските си марки, тъй като в България се разпространяват много фалшиви такива.

Ако направим бърз анализ на движението на цената на памука и полиестера на световните стокови борси ще установим, че в последните няколко месеца тя значително се повишава (за някои видове и над 20 %). От това можем да направим извода, че основната суровина на производителите на облекло (плата) ще поскъпне значително, което неминуемо ще доведе до повишаването на цените на произвежданата от тях продукция с чувствителен процент. Това допълнително усложнява навлизането на нови пазари. Фирмите, които в момента навлизат на пазара в България и ЕС едновременно ще трябва да се справят с голямата конкуренция, увеличената себестойност на стоките, поддръжката на конкурентни цени и да издържат на разходите, докато се наложат на съответните пазари.

Един от начините за справяне с възникналият ценови проблем е да се направят поръчки за определен период авансово, например една година. По този начин ще се гарантира една постоянна себестойност на текстилната продукция, като се използва настоящата цена на суровините и материалите. Друг начин е използването на по-евтини суровини от Индия или Китай, но това крие риск от влошаване на качеството на продукцията и рискуване на репутацията на търговската марка.

Друг проблем в момента е несигурността и нестабилността на политическата и финансовата система и счетоводно-данъчните закони. В България последните се сменят прекалено често и е почти невъзможно да се направи прецизно финансово планиране. По тази причина е необходимо голяма част от фирмите да отделят средства за резерви, с които да покрият евентуални бъдещи загуби.

Като цяло можем да заключим, че за да оцелеят на българския пазар навлизащите марки облекла се нуждаят от добър и качествен мениджмънт, вярна и точна пазарна информация, както и добро местоположение на фирмените им магазини с изгодни наемни услоия.

 

WWW.POCHIVKA.ORG