Home Икономика Курсова работа на тема дистрибуционни канали

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Курсова работа на тема дистрибуционни канали ПДФ Печат Е-мейл

Живеем във времена на постоянни промени и иновации. Пазарът непрекъснато се променя и усъвършенства, конкуренцията става все по – голяма и агресивна. И така, както всеки сезон модните тенденции се променят, по същия начин се трансформират и тенденциите в ракламирането и дистрибуцията. И ако до преди няколко години производителите са разчитали на традиционните канали на дистрибуция, а именно вестници, списания и телевизия, сега с навлизане на новите технологии все по – голяма част от тях се ориентират към електронната или така наречена онлайн дистрибуция. Тя събира във себе си всички посредници, през които досега се е налагало да преминава продукта и ги „преработва”, за да направи предлагането и позиционирането му на пазара по – лесно, по – удобно и най – важното по – евтино.

Както ще видим по – надолу в курсовата работа и двата способа си имат своите предимства и недостатъци от гледна точка на удобство, вложени ресурси, сигурност и куп други критерии, погледнато от страната на производителите и от страната на купувачите. Ако поставим тези два метода на своеобразна „везна” тя ще се „накланя” в различна посока, като и тук би действал Алеко – Константиновият принцип „разни хора, разни идеали”. Тоест всеки производител ще предпочете канал, в зависимост от това каква стока (услуга) предлага и дали онлайн пространството позволява тя да бъде внедрена там. И съответно от страна на потребителите и купувачите може би най – важна роля ще играе факта доколко те са наясно с интернет технологичния напредък и съответно до каква степен могат да си служат с новите технологии. В следващата част са представени няколко отрасъла и са дадени примери с фирми от конкретните отрасли, които имат за цел да подкрепят с доказателства гореизложените факти.

С Ъ Щ И Н С К А     Ч А С Т

 

Маркетингът е дейност, която води началото си още от древността. Той е наука с минало, настояще и бъдеще, която разглежда процесите на размяна между участниците на пазара с цел по – пълното удовлетворяване потребностите на потребителите. За да бъде реализирано това, се използва поредицата от действия, които дадена фирма извършва, за да повлияе върху мнението и решението на потребителите така, че те да купят техните стоки или услуги. Тази своеобразна „тактика” е така нареченият маркетинг микс – може би едно от най – известните понятия в маркетинга. Той е набор от елементи, подходи и методи, с които се провежда цялата дейност и се постига оптималност, тоест най – висока ефективност. Маркетинг миксът е познат още като функция на четирите „Р”, а именно price (цена), product (продукт), promotion (промоция) и placement (дистрибуция). Именно дистрибуцията и по – конкретно част от дистрибуционните канали ще са предмет на разглеждане в настоящата курсова работа.

Дистрибуцията като един от четирите елемента на маркетинг микса, спомага на дадена организация или производител да направи продуктите или услугите си достъпни за потребителите и да постигне конкурентно предимство на даден целеви пазар. Това става чрез така наречените дистрибуционни канали, които представляват съвкупността от организации и производители в процеса на достигане на стоките (услугите) до крайните потребители. В настоящата курсова работа ще бъдат разгледани два типа канали за дистрибуция –конвенционалните (conventional), или още познати като традиционни, от една страна и електронните от друга. Традиционните са разделени от Филип Котлър през 1994 година на канали с 0, 1, 2, 3 и повече нива, в зависимост от това колко са посредниците, през които преминава стоката (услугата) по пътя си от производителя до крайния потребител. Електронните или още онлайн канали на дистрибуция от своя страна представляват посреднически канали на придвижване на стоките и услугите. Те са няколко вида, от които най – разпространени са 3 – В2В (business to business), B2C (business to client) и C2C (client to client).

Ако трябва да съпоставим двата вида дистрибуционни канали, това би станало по няколко параграфа. Първо, от гледна точка на разходите за извършване, традиционните имат ограничени възможности откъм вариране на разходите, тоест са по – големи консуматори на средства, докато е-маркетингът отваря нови улици за по-малките бизнеси, които са с много по-малък бюджет. От гледна точка на обхвата, онлайн маркетингът позволява на търговците да достигнат до потребителите в много широк спектър и им дава възможност да предлагат обширна гама от продукти и услуги. Имайки предвид, че традиционният маркетинг е в голямата си степен насочен към послания, свързани с марката, тоест е еднопосочен, той е абсолютно неефективен в това отношение в сравнение с Е-маркетингът, който улеснява комуникацията между компаниите и потребителите. С двупосочен комуникационен канал компаниите могат да имат обратна връзка с клиентите си, като ги правят по-динамични и приспособими. Друго предимство на интернет маркетинга е това, че той е в състояние да предизвика незабавен ефект по начин, по който никога преди това не е било възможно. И всичко това може да се случи независимо от традиционното работно време. На практика, интернет маркетингът има работно време 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата за всяка седмица на годината. Със скъсяване на дистанцията между предоставената информация и предизвиканата потребителска реакция, цикълът на пазаруване на клиентите е ускорен и разходите за реклама могат веднага да се насочат за създаването на последващи инициативи. Онлайн маркетинга освен всичко друго има и целенасоченост на посланията, и по този начин те стават най-ефективни, тъй като са представени директно на публиката, която се счита за най-вероятно заинтересована. Тоест интернет създава перфектната среда за пазарна ниша към целевите групи, за разлика от традиционните маркетингови канали, които са по тромави и обхващат прекалено големи групи от потребители с разностранни интереси и желания или казано по друг начин вместо да създавате послание под най-малкия общ знаменател, online пазарите позволяват да бъдат създадени интерактивни каталози, които позволяват на потребителя да си избере информацията, която иска да види, когато иска да я види, тъй като Web маркетинга осигурява бърза обратна връзка от потенциалните и реалните клиенти.

Но освен хиляди предимства, онлайн маркетингът си има и някои недостатъци – а именно че въпреки намалените стойности за дистрибуция, за сметка на това понякога той поглъща прекалено много средства за поддръжка на сайта. Другото е, че много от сайтовете са създадени с маркетингова насоченост, а не с потребителска. За клиентите е трудно да се ориентират и ако не успеят да намерят това, което търсят те се отказват от сайта и съответно от фирмата. Освен това по - голяма част от възрастните хора не са запознати до такава степен с онлайн пространството и в частност боравенето с новите технологии, което също е пречка за разпространяване. Но може би най – същественият недостатък е свързан със сигурността на сайтовете. Тоест ако хората не са сигурни в защитеността на сайта, те не биха рискували да използват кредитните си карти, тоест не биха извършили покупка. Другото важно нещо е, че докато в дадена област имаме определен брой конкуренти, при онлайн маркетинга фактически се конкурираме с целия свят, тоест със всички, произвеждащи заместители на нашата стока (услуга).

Но в крайна сметка предимствата за един са недостатъци за друг, тъй като всеки производител има конкретни възможности и търси определени резултати. Именно затова в следващите страници ще се опитам да ви представя различните гледни точки на различните браншове като цяло и на някои отделни фирми в частност.

Преди месец в София бе проведена конференция на тема „Тенденции и иновации в туристическия бизнес. Тя бе организирана от обединението на експерти в бранша www.eCommerceAcademy.net. Международният форум се проведе с цел да подчертае предимствата на онлайн туристическия бизнес. Според експертите създаването на интернет туристически портал е много по-ефективно от гледна точка на времето и възможностите на клиентите. По време на конференцията силно бе засегната темата и за социалните мрежи. Оказва се, че този вид информационен канал е много полезен за осъществяването на успешен бизнес модел в сферата на туризма. Например да вземем един хотел – онлайн маркетинга позволява да се направи проучване на ключовите думи, които ще доведат най – много и най – качествени посетители, търсещи чрез тях хотел в който да отседнат. „Качеството“ на посетителите зависи от склонността им да правят реални запитвания и резервации. Онлайн маркетинга позволява да отсеете точно тези потребители и да рекламирате своя хотел само пред тях. Това не може да се постигне чрез традиционните дистрибуционни методи, които на всичкото отгоре поглъщат купища пари само за да дадат информация за потенциалните клиенти.  Дори да разберете кои е вашият таргет пазар, помислете каква част от този пазар ще се обадят и резервират, ако видят билборд с реклама на вашият хотел? А колко биха го направили, ако видят рекламната Ви брошура? А колко от телевизионна реклама? За съжаление вече само шепа хора ползват тези умиращи медии за да изберат в кой хотел да отседнат.

Пример за хотели, реализирали такава концепция са Majestic Hotel & Residence (http://hotel.majestic-bg.com/ ) и Клуб Хотел РИУ Еврика (http://hotel-evrika.com/ ) в Слънчев бряг. „Горещи Оферти – Лято 2010” е мотото на тазгодишната Кампания. Първи етап от Кампанията промотира Ексклузивните предложения за Гергьовден и Майски празници 2010. Почитателите на почивката на море, могат да направят резервация през уеб сайтовете на двата хотела. Основен комуникационен инструмент на Онлайн кампанията е ландинг страницата на Промоциите: http://promo2010.majestic-bg.com/, която има няколко езикови версии, за отделните целеви аудитории. Онлайн инструментите, които са използвани за генериране на трафик към промоционалната страница са реклама в социални мрежи, оптимизация за търсещи машини на уеб сайтовете, adwords кампания, банер реклама и множество офлайн активности на хотелските комплекси.

Да надникнем сега в търговията с бързооборотни стоки и какво влияние й оказва web маркетинга. Според анализ на IGD пазаруването онлайн на хранителни стоки на дребно ще нарасне от 4.8 милиарда паунда за една година до 9,5 милиарда паунда през 2015 година. Според проучването, секторът ще представлява 5,2% от всички онлайн продажби след пет години, в сравнение с настоящият си дял от 3,2% . Специалистите съветват търговците на хранителни стоки да създадат приложения за пазаруване за смартфоните на своите клиенти, защото голяма част от тях ще изберат да пазаруват без да губят от времето си като се отбиват лично в магазините. Освен това, според прогнозите на Deloitte онлайн търговията на дребно ще представлява 20% от общия пазар на дребно през следващите десет години, стимулирана от разпространението на смартфони и таблет устройства, които правят по-лесно пазаруването в движение...или в задръстване. Според същият анализ онлайн продажбите се очаква да имат ръст около 15% тази Коледа.

Пример за онлайн дистрибуционен маркетингов канал с предимно информационна насоченост е http://maggi.bg/. Поредната онлайн активност на MAGGI е 1-ви Юни – празника на детето. Чудесен повод любимия бранд да се погрижи за детския празник като публикува полезни съвети за майката-домакиня, която се грижи за приготвяне на храна за своето семейство, нови рецепти (https://www.maggi.bg/1june/), които биха били любими на децата, интегриране на свежо детско настроение в цялостния брандинг на сайта. Преди това по повод Гергьовден долната част на визията на сайта беше брандирана с тематични гергьовденски елементи, рекламен банер, който рекламира предложения на MAGGI за празничната трапеза и отвежда потребителят към секция, където всеки ден може да бъде прочетена различна рецепта за готвене и секция „Гергьовден” (https://www.maggi.bg/gergiovden/), в която потребителите могат да се прочетат за Празника. Всичко това е разпратено в празничен нюзлетър за Гергьовден. При тях няма опция за пазаруване онлайн, но за сметка на това предлагат на клиентите си шопинг помощник (https://www.maggi.bg/shoppinghelperassistent/).

Но не само чрез собствени сайтове е възможно онлайн пазаруване. Max Factor е първият бранд на Procter & Gamble, чиито продукти ще се продават директно през Facebook. За целта, гигантът въведе ново Facebook приложение, което позволява на потребителите както да коментират и "like"-ват продуктите, така и да пазаруват онлайн. Вече почти няма хора, които да не са част от социалните мрежи, и съответно затова те стават примамлива дестинация за производителите, налагащи се с все по – нови и уникални идеи за онлайн дистрибуция.

Поредния начин за разпространяване на информацията през интернет, който е едновременно евтин и достига единствено до най – заинтересованите потребители е Лийд генерирането (от англ. lead – водя, довеждам до). Това е един от най-иновативните маркетингови канали за достъп до потенциални клиенти. Той се основава на принципа на рекламиране и предоставяне на информация директно на потребителя (адресанта), който желае и е готов да я получи. В сравнение с традиционните маркетингови канали за реклама чрез мас медиите, този нов алтернативен канал е по-ефективен, доста по-евтин и също уникален с предоставяне възможността за максимално акуратна оценка на възвращаемостта на инвестицията (ROI).

Пример за такива фирми са Maggi, за чийто нюзлетър беше споменато по – горе. Друга такава фирма е Mtel. Чрез попълване на заявка в сайта, посетителите автоматично се „абонират” за ежеседмични/ежедневни писма на електронната си поща, уведомяващи ги за новите предложения в сайта, респективно в асортимента от предлагани от фирмата продукти.

Освен В2В и В2С каналите, примери за които представихме току-що, широко разпространение имат и С2С каналите, които по своята същност представляват сайтове за директна покупко – продажба между неюридически лица. Пример за това са аукционите като http://aukro.bg/, в които хора извършват размяна на различни вещи срещу договорена в процеса на взаимодействие цена или чрез наддаване за дадения артикул. Тоест на принципа на бартерната размяна, хората са и продавачи, и купувачи в различните ситуации. Колкото до самия сайт, той има множество опции, улесняващи търсенето и боравенето с него като цяло. Други примери за това са http://auctioni.e-shopsbg.com/, http://auction.bg/ и много други.

А какво е положението при банките? Широкото разпространение на алтернативни канали на дистрибуция поставя най-сериозни проблеми пред търговските банки. Традиционно доминиращ канал в техния дистрибуционен микс е клоновата мрежа. Стратегическите дистрибуционни решения биха могли да наложат радикално редуциране на размера на  клоновата мрежа и/или промяна в основните функции. Но въпреки това по – голямата част от банките са се приспособили към интернет дистрибуцията и по – конкретно онлайн банкирането е една от последните новости в бързо развиващият се свят на финансови технологии. Сега, когато много семейства имат достъп до интернет, клиентите на банки откриха много по-лесен и целесъобразен начин, чрез който да се възползват онлайн от услугите на финансовите институции. Представете си колко ще е по – лесно и удобно да се приберете вкъщи, да си свършите домашните задължения и преди да си легнете да кандидатствате за кредит или да проследите транзакциите си. Това автоматично елиминира времето, което губите, за да чакате по опашки в клоновете на банките по време на обедната почивка например. С такъв замисъл е банка ДСК, която има web раздел за продажба и обратно изкупуване на дялове от „ДСК Взаимни Фондове” – ДСК Директ – системата за интернет банкиране на Банка ДСК, даваща няколко варианта – Телeфонно Банкиране чрез Call Center на Банката, SMS услуги, Интернет банкиране и РС банкиране (само за бизнес клиенти). Друга банка е ОББ, предлагаща интернет банкиране с пълен набор от функции по следене на сметките в банката, извършване на банкови транзакции в реално време и получаване на финансова информация. Уникредит също имат интернет банкиране - https://online.bulbank.bg/, което спестява време и усилия на своите клиенти. Но все пак тук говорим за боравене с немалко пари, затова и онлайн каналите за банкиране не са толкова разпространени сред потребителите, тъй като едно е да общуваш с човек, а съвсем друго да се доверяваш на машините.

Ето защо, базирайки се на тази информация, не може еднозначно да се отговори на въпроса „Кой канал на дистрибуция е по – ефективен – традиционния или виртуалния?”. Всеки човек има своите доводи и причини, чрез които определя кое е най – добро за него от позицията на купувач, или за фирмата му от позицията на производител.


 

WWW.POCHIVKA.ORG