Home Икономика Маркетингово лидерство пресечено с маркетингов тероризъм

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Маркетингово лидерство пресечено с маркетингов тероризъм ПДФ Печат Е-мейл

Маркетингово лидерство пресечено с маркетингов тероризъм.(есе)

Лидер е този ръководител, който умее да накара сътрудниците си да го следват с желание и вътрешна убеденост. Лидерът е този, който вдъхновява хората да гледат напред, да бъдат инициативни, да се обричат на идеи, които надхвълят непосредствените им интереси.Лидерството е умение да се влияе на другите, да се въздейства върху тях така, че те да се стремят доброволно и с удоволствие да достигнат груповите цели. То е процес, при който способността на лидера да оказва въздействие зависи от ситуацията, в която групата изпълнява задачите, и от степента на съответствие между групата и стила, личността и подхода на лидера. Лидерството е феномен на груповата динамика, при който в резултат на взаимодействието между членовете на групата при изпълнение на дадена обща дейност едно лице се издига като организатор на колектива. Това издигане не става с назначаване, то се извършва анонимно, негласно. Просто групата мълчаливо отчита и се съгласява с водещата позиция на лидера, който е излъчила. Затова е необходимо да се получи съответствие между личностните черти на лидера и ценностите на групата, той се явява персонифициран образ на “обединяващото начало” в нея, да умее да схване и формулира целите на групата и да се бори с тях. Той трябва да е гъвкав, адаптивен, способен да използва изгодата от ситуацията в интерес на членовете на групата. За разлика от упражняването на власт, лидерството е неотделимо от потребностите и целите на последователите. Без тях никой не може да бъде лидер.
Лидерите се характеризират със следните отличителни черти: Имат лично обаяние и привлекателност. Напористи и инициативни по отношение на налагането на виждания по определени проблеми. Умеят да привличат членовете на колектива към своето виждане и насоки. Концентрират се интензивно върху постигането на набелязаните крайни резултати. Целенасоченост, съчетана с умение да се контактува с другите и да ги обвързва със своите цели. Предразполагат към доверие. Сигурни са във възможностите си, имат реална преценка за себе си. Преценяват правилно доколко са подходящи за заеманата от тях длъжност.

По принцип е много трудно да бъдеш добър маркетолог, без да си лидер. Маркетолозите са тези, които правят дълго­срочната стратегия на компанията, като се основават на знанията и изследванията за потребителите, пазара и иновациите. Лидерските качества са от особена важност, за да може специалистът да балансира тези знания, да извлече ключовите елементи от тях и да ги заложи в стратегията.

Лидерството е ключът към съвременния мениджмънт. Мениджмънтът днес реално е повече лидерство и по-малко управление в класическия вид, който познаваме. Преди години и на Запад, и на Изток управлението беше по-структурирана система, чиито елементи бяха заповед и изпълнение. Времената се промениха, промениха се и служителите. Все повече хора вече гледат на работата си не само като на начин за печелене на пари, но и на като на професионално удовлетворение, като на нещо, което вършат с желание и с което се определят в обществото. Много е различно да работиш с такива хора, защото те няма просто да изпълнят заповед. Ако успееш да мотивираш целия екип да работи, воден и от желанието, а не само от материалния стимул, резултатите са съвършено различни. А това се постига само с лидерски стил на управление.

Маркетинговият тероризъм е начин за манипулиране на обществото, за да се постигнат задачите на маркетолозите. В повечето случаи, за да си маркетингов лидер прибягваш до маркетинговият тероризъм.

Маркетингът днес е достигнал такова трескаво равнище на тероризъм, че не е трудно да се почувстваме като жертви на пропагандна кампания, в различни експерти в областта са решили, че знаят как работят мозъците на всички ни и какво точно искаме всички - през цялото време. Една от мащабните кампаниие на м-тел и глобул са изпращане на десетки есемеси на ден на своите потребители , за да ги навиват да участват в техните игри. От една стране потребителят остава излъган тъй като телекумуникационните компании подаряват бонус от 10 безплатни есемеса на кратък номер, но това въобще не е така, в  крайна сметка потребителят си ги заплаща. А от друга стана на повече от половината им абонати им е омръзнало вече от есемес игрите им – „как може да не мога да си проверя от 3 месеца сметката, а те непрестанно да могат да ми изпращат различни зарибявки само и само да ни вземат парите, това си е жив тормоз”. В крайна сметка, нищо чудно те наистина да си мислят, че са по-умни от нас.

Уилям Гибсън манипулира това усещане по съвършен начин, докато ни показва една твърде реална представа за действителната същност на маркетинга - понякога толкова ужасяващо прецизна, че става откровено комична.


 

 

WWW.POCHIVKA.ORG