Home Икономика ДИСТРИБУЦИЯ В ЗДРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ДИСТРИБУЦИЯ В ЗДРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПДФ Печат Е-мейл

ДИСТРИБУЦИЯ В ЗДРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

 1. Структура и видове маркетингови канали
 2. Обосновка необходимостта от посредници
 3. Функции на посредниците
 4. Каналова интеграция
 5. Интензивност на пазарния обхват
 6. Избор на канали за дистрибуция
 7. Поведение на членовете на канала
 1. Структура и видове маркетингови канали

Маркетингови канали (МК) - група лица или организации, които насочват потока от продукти от производителите към купувачите (канал на дистрибуция).

Повечето, но не всички МК (КД) имат маркетингови посредници. Маркетинговият посредник е лице или организация която свързва производителя с клиентите.

 • два вида Маркетингови посредници: търговци и функционални посредници (агенти и брокери). Търговците придобиват право на собственост върху продуктите и ги препродават.
 • ФП не придобиват права.
 • видове търговци – на едро и дребно
 • ФП – такси и комисионни.

Задачи на маркетинговия канал:

-                               маркетингова информация;

-                               маркетингово управление;

-                               улесняване на размяната;

-                               промоция на продукта;

-                               цена;

-                               физическо разпределение.

1.1 Канали за потребителски продукти

I.2                              . Канали за индустриални продукти:

I.3                              Особености в здравеопазването

 1. Необходимост от посредници

а) информационна

б) икономическа

 1. Функции на посредниците

-                               количествено несъответствие;

-                               асортиментно несъответствие:

Сортировъчни дейности

IV. Каналова интеграция

а) вертикална интеграция

Обикновен МК

б) хоризонтална – верига от магазини, търговска лига.

V. Интензивност на пазарния обхват

 • интензивна дистрибуция (хляб, дъвка, вестници)
 • селективна дистрибуция – шопинг продукти;
 • изключителна дистрибуция
VI. Избор на канали за дистрибуция

а) организационни цели и ресурси

б) пазарни характеристики: размер, транспорт, география;

в) поведение на купувача

г) свойства на продукта;

д) фактори на околната среда

VІІ. Поведение на членовете на канала

а) каналово сътрудничество

б) каналов конфликт

в) лидерство в канала

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG