Home Икономика ВИДОВЕ РЕКЛАМНИ ДЕЙНОСТИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ВИДОВЕ РЕКЛАМНИ ДЕЙНОСТИ ПДФ Печат Е-мейл
 1. ВИДОВЕ РЕКЛАМНИ ДЕЙНОСТИ

ПЛАТЕНА РЕКЛАМА В МЕДИИТЕ

Този начин на рекламиране е най-популярен и използван в бизнеспрактиката. При този вид реклама се заплаща веднъж за разработкатана рекламното послание /текстово съобщение, песен, аудио- или видеоклип и др/ и втори път – за излъчването или отпечатването му. Тази реклама се използва, за да информира, убеждава и напомня на потребителите за покупката на определени продукти или услуги

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Отделните фирми непрекъснато си взаимодействат с обществеността и съвсем не им е безразлично, как тя гледа на това. Потребителите не купуват продукцият ана фирми с лош имидж, за които се знае, че извършват непочтени сделки, замърсяват околната среда и др. Като се има предвид това, всички фирми са заинтересувани да поддържат добри взаимоотношения с обществеността. Техниките за установяване на добри връзки в света на комуникациите, се наричат „Пъблик рилейшънс”. Основната цел е да се покаже добрата атмосфера и отношението във фирмата както между служителите, така и спрямо клиентите

Алгоритъм за създаване и реализиране на план за връзки с обществеността:

 1. Проучване – идентифициране поведението на обществеността, с цел промяна на негативното отношение към фирмата или да се подсили положителното виждане за нея
 2. Планиране – разработка на стратегия за получаване на необходимите резултати
 3. Действие – настъпва реализация на стратегията
 4. Комуникация – огласяване на горепосочените дейности за заинтересуваните кръгове от обществеността
 5. Измерване /оценка/ - изучаване на резултатите от провеждането на действията по реализацията на стратегията и оценка на достигането на предварително поставените цели

СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

То включва пътищата и подходите, които фирмата използва, за да убеди потребителите да купуват нейната стока. Тук се отнасят онези рекламни дейности, които не са свързани с медиите. Това са

 • Рекламни сувенири
 • Мостри
 • Различни видове купони и талони за отстъпка в цената
 • Премии за по-крупни покупки
 • Ревю-пазари с томбола,
 • демонстрация и дегустация на продукта

ДИРЕКТНА РЕКЛАМА

Непосредствен контакт с потребителите по време на панаири и изложби. За разлика от рекламата в печатните и електронните медии, продуктът като експонат на панаира се възприема с всички сетива. Освен това купувачът се среща лице в лице с търговеца или производителя, който му предава цялата инфрмация за продукта и същевременно чрез реакцията на посетителите, получава обратна връзка.

 

WWW.POCHIVKA.ORG