Home Биология Електролиза

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Електролиза ПДФ Печат Е-мейл

Електролиза

Електролиза – процес на отлагане на вещество върху електродите при протичане на ток в електролит

Ако анодът е от мед (Cu), а катодът от въглен (С), медните йони се отлагат върху катода във вид на неутрални атоми, а сулфатните йони взаимодействат с анода

Анодът се разтваря, а концентрацията на медния сулфат в разтвора остава постоянна.

Тъй като положителните йони (водородните и металните йони) се насочват към катода, а отрицателните йони (хидроксилните и киселинните йони) се движат към анода, процесите при протичането на ток в електролита зависят от възможните химични реакции между йоните и електродите.

 • При електролиза във водни разтвори освен йоните на електролита има и продукти получени от дисоциацията на водата. При преминаване на електрически ток през електрохимичната система потенциалите на електродите се променят. Това изменение на потенциалите при електролизата в сравнение с равновесната стойност се нарича електродна поляризация: DЕ = Еi - Е , където Еi - потенциал на елктрода, а Е - равновесен потенциал.
 • Потенциалът на катода се измества към по-отрицателните стойностти, а този на анода - към по-полижителните

Закони

Масата М на отделеното върху електрода вещество e правопропорционална на заряда Q, преминал през електролита.

Oпределения

 • Разложителен потенциал – минималното външно напрежение, което е необходимо да се приложи на електродите, за да се проведе електролизен процес.
 • Отделителен потенциал – минималният потенциал, при който настъпва електронеутрализиране на даден йон на катода или анода.

Приложение

 • Електролитен метод за получаване на чисти метали (рафиниране). При електролизата анодът се разтваря. Например, получаване на чиста мед. Получената от рудата мед се излива във вид на пластини и се поставя вместо анод в разтвор на меден сулфат CuSO4. Подбирайки напрежението между електродите във ваната (0,20-0,25 V), може да се постигне отделяне върху катода на метална мед. При това примесите или преминават в разтвора без да се отделят върху катода или падат на дъното на ваната като шлам. Катионите на веществото на анода се съединяват с SO42- , а върху катода при това  напрежение се отделя чиста мед. Анодът „се разтваря”. Така се получава  99,99% чиста мед. По аналогичен начин се очистват и скъпоценните метали (злато и сребро). Алуминият се добива единствено чрез електролиза на стопилка на боксит.
 • Галванотехника
 • Това е област от приложната електрохимия, която се занимава с процеси на нанасяне на метални покрития върху повърхността на метални и неметални изделия чрез пропускане на електрически ток през разтвор от техни соли.
 • Галваностегията е процес при който чрез електролиза метален предмет се покрива със слой от друг метал. Особено важно е покриването с метали, които трудно се окисляват – никелиране, хромиране, посребряване и позлатяване – за защита на предмети от корозия. За по-равномерно покритие се правят два анода и предметът се поставя между тях.
 • Галванопластиката е процес, при който се изготвя релефно метално копие на предмет. Отначало се прави восъчно копие, то се натрива с графит и се потапя в електролитна вана в качеството на катод. Върху него се отлага метала. Намира приложение в полиграфията при изготвянето на печатарските форми.
 • Електролизата се прилага още за:
 • създаване на окисно-защитни покрития върху метали (анодиране);
 • електрохимическа обработка на повърхността на метални изделия (полиране);
 • електрохимическо оцветяване на метали (например, мед, цинк, хром и др.);
 • очистване на водата от разтворени в нея примеси. В резултат се получава „мека” вода (близка по свойства до дестилираната);
 • електрохимическо заточване на режещи инструменти (хирургически ножове, ножчета за бръснене и др.).

Химични източници на електрическата енергия

 • първични - галванични елементи.
 • вторични - акумулатори.
 • Всеки обратим галваничен елемент може да бъде използван като акумулатор. Действията на галваничния елемент и на акумулатора се свеждат до обмена не електрони между материалите на електродите при активно участие на електролита.
 

WWW.POCHIVKA.ORG