Home Биология Химични и физиологични свойства на мангана

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Химични и физиологични свойства на мангана ПДФ Печат Е-мейл

Манган

(Manganum)

Z=25

p+=25

e-=25

Място на ХЕ в периодичната система: 4-период VIIБ група

Валентност: 2; 3; 4; 6; 7;

Степени на окисление: +2; +3; +4; +6; +7

Плътност кг/м37440

Температура на топене1245 Со

tо Кипене2080 Со

Атомни свойства: Електроотрицателност c =1,6

Манганът е елемент със слабо изразен метален характер:

Простото вещество манган е метал.

Карл Вилхелм Шееле го открива през 1774.

Атомната му маса е 54,9380.

Физични свойства:

Чистият манган е твърд , блестящ , светлосив , много крехък метал,

kойто съществува под няколко модификационни форми стабилни при различна температура. Стапя се към 1250 Со. На въздуха се покрива при обикновенни условия с тънък пласт от окисди , които му придават розов оттенък.

Химични своиства

Манганът реагира с :

Кислород, манганът е с голяма активност прямо него - образува оксидна коричка на въздуха. Познати са пет оксида на мангана в +2; +3; +4; +6; +7 СО: (MnO; Mn2O3; MnO2; MnO3; Mn2O7)

Други неметали: на въздуха се покрива със защитна коричка от пентаманганов динитрид (Mn5N2), с другите неметали реагира при висока температура.

Разредени оксо- и безкислородни киселини до съединения , в които манганът е в +2 СО.

С метали образува сплави, които намират приложение в производството на стомана. Манганът не реагира с водорода.

Съединенията на мангана в +2 СО проявяват редукционни свойства, а тези в +4; +6; +7 са силни окислители.

Оксиди:

MnO - Мангановия оксид е сивоз-елено твърдо вещество. Той е основен оксид, в който мангана проявява +2 СО. На въздуха при температура около 300оC се окислява до диманганов триоксид.

Mn2O3 - Димангановия триоксид се среща в природата като минерала манганозит, във вода е практически неразтворим. Той е основен оксид, в който мангана проявява +3 СО.

Защо се гордея, че съм българка

Гордея се, че съм българка, защото живея в държава с над хиляда и триста годишна история. Държава, която е управлявана от велики ханове, царе и князе. Границите на Велика България са се опирали на три морета. От мощта на войските ни са тръпнели множество империи.

България е дала на света славянската писменост. Братята Кирил и Методий и техните ученици са разпространили азбуката в редица европейски държави.

Гордост за мен и за цялата нация са светила в литературата като Ботев, Вазов, Яворов, Славейков и много други.

Един от най-великите българи – родолюбец и борец за свобода, за чиста и свята държава е Васил Левски. Личност достойна за пример и подражание от всеки един българин.

Друго историческо събитие, заради което името на България се е споменавало по света, е било спасяването на българските евреи от „лагерите на смъртта”, по време на Втората световна война.

Земята ни е богата и плодородна, с ненадмината хубост и природни дадености. Величествени планини и разбира се нашето безценно и красиво Черноморие.

Гордея се и с българските спортисти, които са наши посланници по всички континенти – Христо Стоичков, Стефка Костадинова, Мария Грозева и още цял куп имена.

Трябва да се гордеем, че сме българи, защото страната ни е прекрасна, защото и ние сме дали нещо на човечеството, защото сме народ с богата история и култура. Нека днешните управляващи да не ни карат да се срамуваме, че сме българи, за да останем тук и да допринесем за развитието и процъфтяването на Майка България.

Прекрасно, но що е от

киселина до молекулен хлор и манганов дихлорид). В него манганът е в +4 СО.

MnO3 - Киселинен оксид съответства му манганената киселина (H2MnO4). В него манганът е в +6 СО.

Mn2O7 - Димангановия хепта оксид е зелено-черна масловидна течност. Той е нестабилен и се разлага със взрив, има много силни окислителни свойства, при допир с него органичните вещества се самозапалват. Mn2O7 е киселинен оксид и с вода образува перманганена киселина (HMnO4). В тези ХС манганът е в +7 СО.

Оксидите му са MnO; Mn2O3; MnO2; MnO3; Mn2O7. С нарастване на СО на мангана в тях химичният им характер се променя от основен за MnO и Mn2O3 през амфотерен (MnO2) до киселинен при MnO3; Mn2O7. Оксидите му във висшите и междинните СО са силни окислители.

Хидроксиди и оксокиселини:

Mn(OH)2 в мангановия дихидроксид манганът е в +2 СО

Mn(OH)3-в мангановия трихидроксид манганът е в +3 СО.

Mn(OH)4- в мангановия тетрахидроксид манганът е в +4 СО. Той е амфотерен хидроксид

H2MnO4- в манганената киселина манганът е в +6 СО.

HMnO4 - в перманганената киселина манганът е в +7 СО. Тя е силна киселина.

Киселинно-основните и окислително-редукционните свойства на мангановите хидроксиди и оксокиселини се изменят с нарастване на СО на мангана в тях като същите на оксидите му.Киселинно-основните и окислително-редукционните свойства на мангановите хидроксиди и оксокиселини се изменят с нарастване на СО на мангана в тях като същите на оксидите му.

Употреба на мангана и съединенията му

Манганът има голямо техническо значение за рафинирането и легирането на стомана, както и за получаването на различни видове фероманганови сплави. Мангановата стомана се използва за изработване на дробилни машини , железопътни релси, брони за парични каси, каски за войници и т.н

Стоманата, която съдържа Mn, хром,мед и никел , е устойчива на корозия, има сребристобял цвят, лесно се обработва и от нея се изработват безшевни тръби. Манганът е важна съставка и в микроторовете,подпомагащи растежа на растенията.KMnO4 e силен окислител с голямо приложение в химическото производство.Използва се и за дезинфекция на рани.

MnCl2 – използа се за боядисване на платове като стимулиращо средство в медицината. MnO2 се използва за производството на батерии, за обезцветяване на стъклото в стъкларската пром-ст м за окисление на алокохоли, за получаване на Cl2 от солна киселинаПредставлява тежък метал, срещащ се както в различни руди, включително месинговите, така и в почвите. Не влиза в списъка на токсичните елементи. Опасен, разтворим е при широки граници на pH. На 2-ро място е по разтворимост, причинява различни заболявания - отслабване на зрението, слуха, треперене на крайниците, смърт. Манганът е тежкият метал, който най-трудно се премахва, утаява в замърсени води. Утаява се при химична неутрализация. Има микроорганизми, хемолитотрофни бактерии, които при pH около неутралното, окисляват 3 валентния манган до 4 валентен, чрез прекисен механизъм - генерират токсичните съединения. Настъпването на хим. окисление е рядък процес.

При микробно дисимилативната сулфат редукция част от мангана се утаява като магнезиев сулфид, чрез сярна киселина. При високи концентрации на сярна киселина манганът се утаява най-трудно. Сорбцията е ефикасният механизъм за задържане на манган. При зимни условия застежа на микроорганизми е инхибирен, сорбцията чрез първата биомаса е ефикасен механизъм за отстраняване на разтворен манган от замърсени руди.

В организма на възрастния човек се съдържат 12-20 мг манган. Съдържанието на този елемент е особено високо в главния мозък, черния дроб, бъбреците и панкреаса.

Механизмът на всмукване на мангана в стомаха е малко изучен. Хомеостатичният контрол върху съдържанието на този елемент в организма се осъществява по-скоро по пътя на регулацията на екскрецията му (основно с жлъчния сок), с помощта на селективна абсорбция. След всмукването на мангана в стомаха, същия влиза в кръвта, където се свръзва с транспортния белтък Р-1-глобулин (трансманганин).

Биохимичните механизми на действие на мангана са свързани с участието му във функционирането на оксидредуктазата, хидролазата и лигазата. Най-важна е ролята на мангана в състава или активацията на ксантиноксидазата, аминоацил-тРНК-синтетазата, диаминоксидазата, пируваткарбоксилазата, фосфатазата, супероксиддисмутазата. Манганът също така влиза в състава на фосфотрансферазата, аргиназата, нуклеазата и ДНК -полимеразата. Особен интерес представлява взаимодействието на мангана с отделните ферменти, участващи в синтеза на киселите гликозаминогликани, гликопротеиди и липополизахариди. В болшинството от случаите манганът не се явява специфичен структурен компонент на ферментите, а наред с йоните на другите метали активира тяхната каталитична активност. Към подобни ферменти се отнасят аргиназата, изоцитрат-дехидрогеназата, РНК - и ДНК-полимеразата и др. В същото време съществуват няколко ензими, функцията на които изисква задължително присъствие на манган. В това число са гликозилтрансферазите, участващи в биосинтеза на един от основните компоненти на хрущялната тъкан - хондриотинсулфата, и пируваткарбоксилазата, играеща ключова роля в регулацията на гликонеогенезата. Манганът изпълнява функцията на катализатор, способстващ за образуването на връзки между глюкозамина и серина при биосинтезата на киселите гликозаминогликани в хрущялната тъкан. Той също взема участие в синтеза на меланин и допамин, мастните киселини и образуването на фосфатидилинозитола. Установена е корелация между снижението на активността на супероксидддисмутазата и съдържанието на манган в тъканите в период на растеж и развитие на организма. Микроелементът е свързан също така със синтеза на белтъци и нуклеинови киселини.

Предполага се определена взаимовръзка между дефицита на манган и заболяването “Кожна туберкулоза”. Добавянето в рациона на хранене на манган подобрява състоянието на такива болни. Констатирана е снижена концентрация на манган в кръвта и тъканите на болни от захарен диабет. Включването на микроелемента води до хипогликемично действие.Манганът вероятно участва в процесите на синтеза или метаболизма на инсулина.

По научни данни, интензивността на развитието на децата в значителна степен зависи от употребата на манган. Установено е, че децата с нисък ръст средно имат до 40% по-ниско потребление на манган от децата с висок ръст. В кръвта се съдържа 0,8-1,2 мкг манган на 100 мл.

Достоверни сведения за потребността на организма от манган отсъстват. Минималната денонощна доза на възрастни предположително е 2-3 мг, а препоръчителната - 2,5 -5 мг. Манганът се съдържа в месото, рибата, морските продукти, млечните продукти, яйцата (не много). Бобовите растения, ядките съдържат голямо количество от този елемент. Богати на манган са кафето и чая.

Получаване на манган

Манган се получава чрез редукция на манганови оксиди с алуминий или чрез електролиза на соли на двувалентен манган

3Mn3O4 + 8AL 9Mn + 4AL2O3

Екологични проблеми

Mn е тежък метал и също като оловото и хрома замърсява въздуха.Натрупва се в почвата ,прониква и във водите. (Най-вече от метелургичните производства). При човек, ако се погълнат по-големи количества манганови съединения, се нарушават нормалните жизнени функции и може да се стигне до хронично отравяне.

 

WWW.POCHIVKA.ORG