Home Икономика ОСНОВНИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА В ОБЛАСТТА НА ИИМ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОСНОВНИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА В ОБЛАСТТА НА ИИМ ПДФ Печат Е-мейл

2.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОДХОДИ

Научно-техническия прогрес усложни и обогати производствено-стопанските връзки и зависимости в производствените и непроизводствените системи, а с това и избора на най-рационалните и оптималните варианти и пътища за развитие на страните, техните икономики, отраслите и предприятията.

Оптималното функциониране на народното стопанство, неговите отрасли, подотрасли и предприятия налага по необходимост оптимално съотношение и оптимално управление на сложни социално-икономически и производствено-стопански системи от динамично-вероятностен тип. В съвременните условия това може да се осъществи успешно само на базата на икономико-математически методи (ИММ) и компютърна техника.

Приложението на ИММ се основава на редица подходи (системен, функционален, предметен, стойностен, исторически, ситуационен, евристичен, комплексен и т.н.), в сърцевината на които се намира системния подход. Най-пълно и точно неговата същност е формулирана от В. Г. Афанасиев [1]. Той определя следните взаимосвързани аспекти, които в съвкупност и единство представляват системния подход...

Изтегли

 

WWW.POCHIVKA.ORG