Home Психология Емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст ПДФ Печат Е-мейл

Емоционално поведенчески нарушения

  1. Група.  Поведенчески нарушения в предучилищна и начална възраст свързани с вродени заболявания или заболявания проявени до 3години. В резултат на това децата изостават в психофизическото си развитие. Неосъзната автоагресия, разрушителни действия, нарушения на влеченията.
  2. Група. Е.П.Н. в следствие на мозъчни  увреди, получени във вътреутробното развитие, периодът на раждане. Деперсона-лизация, суицидни нагласи, агресия.
  3. Група.ЕПН в следствие на злоупотреба на психоактивни вещества.
  4. Група. Поведенчески нарушения в резултат на  психосоматични и психофизиологични проблеми, свързани с болест на тялото, които не променят ежедневната активност. Отразяват се пряко на психичната функция, ниска самооценка, депресивност, изолираност, суицид.
  5. Група. ЕПН. В следствие на продължителното действие на негативни жизнени ситуации-фобии, невротични или нев-розоподобни състояния.
  6. Група. Свързани с психопатии /делинквентни /, асоциални или антисоциални прояви, клептомания, пиромания.
  7. Група. ЕПН. свързани с неврози или невротично развитие, което не може да се диагностицира до 7год. възраст. Постоянно действащ стресогенен фактор, чувство за вина/ ИМА И КОНСТРУКТИВА РОЛЯ /Детето много често е отглеждано от невротичен човек / възприемат се поведенчески модели /.
  8. VIII. Група. ЕПН. Свързани с психози-детска шизофрения и личностни разстройства Много трудна за диагностициране, защото различните черти се проявяват в различна възраст. Първи признаци: злоядост, ядат само едно нещо.

Характерно за всички групи е наличието на акцентуации-        акцентира се само една черта, а другите се тушират.

1-ви тип. Хипертимен тип-деца, които много трудно се подчиняват на изискванията на другите, не желаят помощ, много неустойчиви настроения и желания, бурни и афективни реакции при малки поводи. Няма устойчивост на поведението. Много висока честотност на девиантно поведение.

2- ри тип. Циклоиден или циклотимен- неустойчивост и бърза смяна на настроенията. Еуфория – депресия. Тази смяна няма точна причина.

3-ти тип.Лабилен- висока невротичност, нисък праг на фрустрация и т. н.

4-ти тип. Невротично-астеничен- хипохондрични деца, много често раздразнителни. Астеничността води до ниска работоспособност / в начална училищна възраст/. Много чувсвителни и постоянно търсят одобрението на другите.

5-ти тип. Сензитивен- необщителни, изолирани, мнителни, страхливи от малки, развиват фобии, недоверчиви с чувство за малоценност.

6-ти тип. Психостенен- от малки имат страхове, дискретни двигателни нарушения, несръчни, тромави. Постъпването в училище е много критичен период, който ги прави още по-тревожни / ситуативно/. Тревожността става по-късно личностна черта. Много лесно внушаеми и ги използват.

7-ми      тип. Шизоиден, Децата не обичат да контактуват с възрастни. Обичат да стоят сами- това е в детството, а не в пубертета. Превръщат се в” странните самотници ”.

8-ми тип. Епилептоиден. Прилепчиви деца, които не могат да раз-вият самостоятелност. Агресивни, лесно избухливи. Жестокост към връстници. Много педантични. Склонни към лидерство и желание да подчинят другите.

9-ти тип. Хистероиден. Изразено желание за привличане на вниманието, като няма значение/ дали за възхищение или за съжаление. Фалшиви опити за самоубийство

10-ти тип. Неустойчив. Деца, които упорито се съпротивляват на изискванията на другите. Първите им прояви обикновено са още от постъпване в училище.

11-ти тип. Конформен. Безкрайно послушни, некритични, внушаеми, зависими от другите и лесно формират зависимост.

ТЕЗИ ТИПОВЕ НЕ СЕ СРЕЩАТ В ЧИСТ ВИД.!

Психо-консултирането започва с това:

-                      Установяване типа родителстване.

-                      Възпитание.

-                      Въпросник на Т. ЛИРИ- търсят се разминаванията между реална и идеална оценка.

-                      Различните изисквания на възрастните формират конформен тип. Те изразяват несъответствия в семейството.                               Обща характеристика на всички е агресията.

Според Игор Кон, Лоренц и Берковиц, които обясняват агресията като начин за оцеляване. Оцеляват само силните, можещите. Според Фройд, агресията е резултат от фрустрацията, когато се блокират импулсите на Ида. По-късно той смята, Че агресията може да се заучи като поведение.

Деца, които са били пасивни като малки започват да реагират агресивно като контрапункт. Според Робинс, агресивните като деца и юноши хора, като възрастни демонстрират асоциални черти, зависимост от алкохол, дрога и др. Агресивността се трансформира в анти и асоциални действия. Агресията се приема като модел на поведение, а не като мотив.

Агресията в клиничен смисъл е всяко поведение, което причинява вреда или оскърбява другите, когато те не желаят това.

Агресията може да бъде:

-                      вербална

-                      невербална

-                      пряка

-                      косвена

В детска и юношеска възраст наличието на агресия често е в резултат на определени агресивни модели в семейството и медиите. Неуспяващите, имащи проблеми са обект на агресия от другите преуспяващите с цел изграждане оценката на Аза.

 

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG