Home Икономика Що е маркетинг и има ли той почва у нас

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Що е маркетинг и има ли той почва у нас ПДФ Печат Е-мейл

Що е маркетинг и има ли той почва у нас?

Идеалът на всеки собственик на комерческа организация е трипосочен.

 • Първо да се завземат колкото може повече „територии” сред купувачите
 • Второ да се дестабилизират или разгромят колкото може повече конкуренти
 • Трето да се накарат заетите лица във фирмата да работят, колкото може повече с възможно по-ниско заплащане, а стоките да се купуват от доставчиците колкото може по-евтино

Що е маркетинг

 • Първа работна дефиниция – философията на бизнеса. Всичко което организацията предприема по отношение на външната среда, за да реализира целите си.
 • Втора – процес на планиране и реализиране на замисъла, ценообразуването, придвижването и реализацията на идеи, стоки и услуги посредством размяна, удовлетворяващи целите на отделни лица и организации

Потребност

 • Нужда приела специфична форма в съответствие с културното равнище

Потребителска удовлетвореност

 • Степен на съвпадение на характеристиките на стоката, субективно приемани от клиента

Сделка

 • Обмен на ценности между две страни

Пазар

 • Съвкупността от реалните и потенциалните купувачи на стоката

Гениалността на маркетинга

 • Единствен, който носи печалбите, е купувачът
 • Единствен, който ще изплати инвестициите, е купувачът
 • Единствен, който плаща заплатите, е купувачът

Маркетингово управление

 • Процесът на анализиране, планиране, реализиране и контрол за изпълнение на програмите насочени към създаване, поддържане и разширяване на взаимоизгодните отношения с целевите пазари на реализиране целите на организацията

Какво контролира маркетинга

 • Маркетингов микс
 • P1 – product – продуктова политика
 • P2 – price – определя се от клиента и конкуренцията – ценова политика
 • P3 – place – дистрибуционна политика
 • P4 – promotion – комуникационна политика

Филип Котлър – „Баща на маркетинга”

Маркетинг и организация

 1. Мисия – решението за типа потребители, на които желае да служи тя за техните специфични нужди. Тя е в основата на разработката на маркетинг проекти.
 2. Цели – което се стреми да постигне и чрез което измерва резултатите от своята дейност за определен период

а) Те са конкретизация на мисията на организацията в определена среда и за определено време

б) Измерение – цели на комерчески

 • Обществена отговорност
 • Оцеляване и развитие
 • Пазарен дял
 • Печалба
 • Приходи от продажби
 • Продадени единици

в) некомерчески

 • Обществена отговорност
 • Оцеляване и развитие
 • Привлечени средства
 • Реализирани задачи за определен период
 • Членове на организация

Стратегически маркетинг

 • Планиране
 • Реализиране
 • Контрол 

Пазарно - производствени концепции:

 • Пазарно проникване – продажба на повече стари продукти на стари пазари
 • Разработване на пазара – продажба на стари продукти на нови пазари
 • Разработване на продукт – продажба на нови продукти на стари пазари
 • Диверсификация (разнообразяване) продажба на нови продукти на нови пазари

Модерни маркетингови концепции

 • Намаляване на цените
 • Високо качетво

-          Връзка между качество и продажби – колкото по-високо е качеството, толкова по-малко са продажбите

-          Връзка между качество и печалба

 

WWW.POCHIVKA.ORG