Home Биология Стареене и смърт

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Стареене и смърт ПДФ Печат Е-мейл

СТАРЕЕНЕ И СМЪРТ

Определение за смърт.

Смъртта се определя като липса на сърдечна дейност и дишане и включва смъртта на мозъчнияствол, която е несъвместима с тях. В дефиницията не се включва тежката церебрална увреда при интактен мозъчен ствол и наличие на спонтанна сърдечна дейност и дишане. Разширението на дефиницията и включването в нея на тежката церебрална увреда за момента е недопустимо, тъй като възможността за грешки при преценката на будността и мисловната дейност на индивида е голяма.

Смърт и процес на умиране.

Медицинският персонал и другите индивиди в обществото могаТ да спомогнат за удължаването на живота, но не могат да попречат на неизбежната смърт. Всички живи същества целят  съхранение на собствения си живот, но тези усилия стават все   по-слаби в процеса на стареене. Някои стари хора, изпълнени с чувство за свършена мисия, се отнасят към смъртта с  хладнокръвие и дори с очакване. Смъртта може да настъпи   внезапно или да бъде финален епизод от някакъв период на   влошаване на здравето. Когато този период се ускори и смъртта стане неизбежна, индивидът се описва като умиращ. Тогава са  необходими основни човешки грижи, емоционална поддръжка и   мерки за облекчаване на страданието. Някои медицински грижи и  действия, като хидратацията и храненето, са индицирани единствено в случаите, когато целта е удължаване на живота иподобряване на качеството му. Тези действия обикновено не са подходящи и могат да бъдат вредни за индивида, когато техният ефект е удължаване процеса на умиране и засилване усещането на  болния за наближаващата смърт.  За сажалени смъртта не винаги идва навременно.Все по-малко са хората , които умират от естествена смърт.Паралелно с това зачестяват злополуките и нештастните случаи,чиито жертжи в повечето случаи са млади хора между 15 и 35 години:

Теории за стареенето.

Изследователите на проблема за дълголетието, винаги са се опитвали да разгадаят тази тайна на живота. С развитието на науката и особено на молекулярната биология, през изтеклия ХХ век са се появили множество теории за стареенето, които искат да решат този труден въпрос.
Съгласно класификацията на Световната здравна организация, възрастта до 44 години се нарича млада; от 45 до 59 - средна; от 60 до 74 - напреднала; от 75 до 89 - старческа; от 90 до 100 и повече - дълголетна. Според демографите на ООН, напредналата възраст ("третата възраст") започва след 65 години.
Според Иля Мечников, има два вида старост - естествена и преждевременна. Освен това учените и геронтолозите използват още две понятия - календарна и биологична възраст, като често двете не съвпадат. Логично е да се приеме, че съчетанието на няколко или повече неблагоприятни фактори на живот може да доведе до преждевременно остаряване на организма, като биологичната възраст (износването) изпревари календарната. Обратното също се наблюдава.
Наличието на множество теории за стареенето (с липсващо засега ефикасно противодействие!) показва, че в научните среди, въпреки големия напредък в геронтологията, все още няма единна стройна теория за решаването на проблема. Преди да изложа основните теории за стареенето и начините за удължаване на човешкия живот, ще се спра и на някои философско-морални и социологически проблеми, които също не са за пренебрегване.
Знаем, че през последните няколко хиляди години (след Потопа) човешката популация е била значително по-малка и в началото на новата ера наброява общо към 170 милиона души. Към днешна дата земното население е около 6 милиарда души. Учените считат, че земята с нейните ресурси безпроблемно би могла да изхрани два пъти по-голяма човешка популация. От друга страна земните ресурси не са неограничени и е факт, че някои енергийни ресурси започват да намаляват. Тук е необходимо точно да се изчисли и прогнозира т.нар. "критична маса" земно население, за да се постигне оптимумът на човешка популация, която да не застрашава ресурсите на земята и екологичното равновесие.
Ако приемем, че науката спомогне за удължаване на човешкия живот в неговите естествени граници до 120-150 години, то тогава може да се очаква и рязко увеличаване на броя на населението на земята в следващите десетилетия. Точно в това се състои и големия проблем, който стои пред науката и обществото как и дали трябва да стане това!?!... И по какъв начин?
От хуманна гледна точка, всички хора имат право на пълноценен и дълъг живот, но знаем че на практика сме далеч от този идеал. На Запад, а и в Близкия изток има определени кръгове и сили, които ръководени от вредни расистки теории (еврейската книга "Талмуд") се считат за "богоизбрани" и с право да потискат и унищожават другите народи. Някои лидери на тази престъпна международна масонска клика са решили още през 90-те години на миналия век да съкратят земното население наполовина! За целта се използват най-различни средства за скрит геноцид - ваксини, смъртоносни биологични оръжия (СПИН, атипична пневмония и др.), вещества предизвикващи стерилитет и у двата пола и унищожаващи имунната система, генно модифицирани растения и храни, отровни химикали, психогенератори разрушаващи нервната система, електромагнитни вълни, тектонични оръжия (изкуствени земетресения, цунами и др.), както и непрекъснати локални войни в райони на геополитически интерес. Тези хора искат да използват науката за контрол и унищожение, а не за удължаване не живота. За това трябва да сме особено внимателни относно някои научни открития, изследвания и новости, които се предлагат на широката публика и не са предназначени за "богоизбрания елит"!!!.....
Повечето изследвания в областта на фармакологията и търсене "елексира на дълголетието" са насочени именно да разработват скъпи препарати и лекарства за елита и неефикасни или вредни лекарства за простолюдието! Повечето научни институти вече работят по тази схема, а някои талантливи учени дори и не подозират за кого точно работят и за какви цели се използват техните открития!...
Разбира се без да бъдем прекалени песимисти, трябва да се имат предвид всички тези скрити механизми (някои го наричат подигравателно "теория на конспирацията") при анализирането на различните теории за стареенето и модерните методи за неговото "прекратяване" (или ускоряване без да знаем!).....
Теоретиците, които изследват стареенето са разделени на два лагера - естествено изхабяване и "планирано" стареене. Първите считат, че промените съпътстващи стареенето, са неизбежен резултат на самия живот. ДНК започва с времето да допуска грешки при синтезирането на белтъците (протеини) и в следствие на това започват промени в обмяната на веществата, отделят се повече токсини, които постепенно разрушават клетките и организма старее и умира.
Привържениците на "планираното" стареене считат, че самия процес е кодиран и програмиран в организма подобно на половото съзряване. Има доказателства в полза и на двете теории. Изследванията показват, че при еднояйчните близнаци, които имат еднакви гени - имат и еднаква продължителност на живота. Това показва, че темповете на стареене са кодирани по някакъв начин в гените. Разчитането на генома на ДНК, което стана през последните години, дава надежди за напредък на геронтологията, но имайки предвид казаното по-горе, силно се съмнявам, че тези знания скоро ще бъдат използвани в полза на човечеството; по-скоро е вероятно обратното! Трябва да се борим срещу това!
Влиянието на външните фактори за процеса на стареене също е много важно и за това учените се стремят към разкриване на механизмите на взаимодействие между околната среда и гените, които предизвикват стареенето.
Интересни са научните изследвания на клетъчно ниво. Установено е, че клетките в тялото могат да се делят (възпроизвеждат) около 50, пъти след което започват да стареят и умират. Така в живия организъм имаме постоянни процеси на възникване и унищожение: раждане на новите клетки, тяхното стареене и смърт. В организма на човек ежеминутно умират 3 милиарда клетки и част от тях се възстановяват отново. На всеки 90 дни всички основни белтъци (аминокиселини) в тялото се подменят. Животът на червените кръвни клетки - еритроцитите е около 120 - 130 дни.Този на белите кръвни клетки - левкоцитите, като част от имунната система, е още по-къс. Нервните клетки имат по-дълъг живот, но голяма част от тях също умират с времето, включително и невроните в главния мозък (особено при боксьори, скачачи във вода от кула, футболисти и др.).
Отделни тъкани (мускулна, съединителна, тъкани от паренхиматозни органи) взети от човек или животно и присадени в хранителна среда, при периодичната и смяна, могат да преживеят индивида. На А. Коррел му се е отдало по този начин да удължи живота на култивираните клетки до 20 години и повече - извън организма. А. А. Максимов, който повторил тези опити счита, че при постоянна смяна на хранителната среда, тъканите могат да живеят неограничено дълго.
Някои видове прости микроорганизми като инфузории и "чехълчета", в следствие на непрекъснатото си делене, остават "безсмъртни".
А. А. Богомолец считал, че ако всички клетки в човешкото тяло се обновяват с еднаква скорост, то човешкия организъм ще се обнови напълно за 7 години. Това означава, че ако организма като цяло притежава съвършена обмяна на веществата и може периодично да се обновява, то той ще остане вечно млад и няма да старее и умира. По ред причини това не става обаче. Но тази идея би могла да се приложи за удължаване на живота.
Според някои учени, важен дял в процеса на стареене заема хипоталамуса. Той е част от мозъка и управлява хормоните и действието на жлезите с вътрешна секреция. Счита се, че хипоталамуса действува като "часовник на остаряването". Част от хипоталамуса е т.нар. "шишарковидна жлеза" (епифиза), която се намира в центъра на мозъка и все още е с неизяснени функции. В източните езотерични учения този енергиен център е известен като "трето око" (седма чакра или горен Дан-Тян - "поле на елексира"). Той се свързва с висшите духовни практики използвани в Ци-Гун / Ней-Гун и Йога, а също и с ясновидство.
По проектите за удължаване на живота чрез въздействие на ДНК работят усилено 125 учени от компанията "Фармацевтикалс ди Коста Меза" от Калифорния, под ръководството на Томас Паник. Според този екип процеса на остаряване започва в момента, когато ДНК престане да изпраща инструкции, които "учат" клетките как да се самовъзстановяват. Целта е да се помогне на ДНК, за да може тя да продължи да изпраща тези инструкции (или бързо да ги прекрати!?!.....).
Друга теория, която има много привърженици, отделя основна роля на тимусната жлеза. Тя е основна жлеза в имунната система и при раждането на човека тежи около 200 - 250 грама. През пубертета (половото съзряване) тимусната жлеза започва да намалява, а когато теглото и спадне до 60 грама, на практика тя престава да функционира. При провеждани опити с животни, на които тимусната жлеза се отстранява след раждането, се наблюдава спиране на растежа и имунната им система рязко отслабва.
Учени, като Алън Гоулдстейн* от университета "Джордж Вашингтон", считат че в скоро време ще се произвеждат таблетки "тинозинс" - препарат от рода на хормоните, които се произвеждат точно от тимуса. Хора като Гоулдстейн натрапчиво твърдят, че тези препарати представяни като "елексир на дълголетието" трябва да се приемат всекидневно. Остава да се запитаме какъв ли ще е резултата?!.....
Теорията на Калеб Финч също е свързана с хормоните и гените. Според него гените и ДНК допринасят за остаряването по индиректен начин, и че ключът към проблема е в химическите и нервни реакции, които се извършват в мозъка, и в ефекта от тях върху нервната и имунната система. След изследвания върху хипоталамуса, той стига до следното важно заключение: "Бихме могли да ускорим, да забавим или дори да изменим посоката на някои от специфичните аспекти на остаряването, регулирайки взаимната връзка между хипоталамуса, хипофизата и тайните стероиди на половите жлези. Общо взето, намираме се на етап, на който преди петдесет години се намираха проучванията, свързани с рака.".
И какъв е този етап, ни разяснява нашия съгражданин д-р Атанас Гълъбов (автор на великолепната книга "Световна конспирация срещу здравето"). Той изнася секретни данни, че метод за лекуване на рака е открит от д-р Роял Реймънд Райф (САЩ) още преди 70 години! С този метод той лекува от рак успешно животни и хора абсолютно безвредно с помощта на прост уред с електромагнитни вълни. Тогава се намесва Американската медицинска асоциация (и тъмните сили стоящи зад нея!) и използват всички средства и цялата си власт, за да потулят откритието на учения и чрез репресии и съдебни дела успяват да го отстранят и съсипят финансово и физически, заедно с целия му екип!.....
Хормоналните и химическите теории са доста популярни в САЩ. Те внушават на хората, че с помощта на хапчето ще станат "безсмъртни". Фактите показват обаче, че прехвалените препарати, обещаващи "вечна младост" на зомбираните жизнерадостни идиоти, каквито са повечето хора в САЩ, май ги препращат по-бързо в отвъдното. Така са решили "господарите" от масонерията, тъй като според тях по-голяма част от населението е излишно и изчерпвало жизнените ресурси на земята?!.....
Друга хипотеза, която има доста привърженици, е тази за "свободните радикали" - частици от молекули, получени в резултат на обмяната на веществата, които създават безпорядък в клетъчните механизми, влизайки в реакция с всяка срещната клетка. Те са главни виновници на клетъчно ниво за болести като артериосклероза, рак, болестта на Алцхаймер и др.
Учени от московския "Биотехнологичен институт" откриха ген, забавящ стареенето, който кодира ензима метионинсулфоксидредуктаза (MsrA), предпазващ клетките от разрушителното действие на токсичните форми на кислорода (свободните кислородни радикали). Натрупването на тези свободни радикали е една от причините за стареенето на клетките и организма като цяло. Свободните радикали от своя страна могат да нарушат функцията на гените. В следствие на това кодираните от тях белтъци са с променена структура и водят до загиване на клетките.
Изследователите са открили, че ензима MsrA неутрализира действието на свободните кислородни радикали и по този начин забавя стареенето на клетките. Използвайки неизвестен засега механизъм, ензима освен това предпазва мозъчните клетки, в които настъпват нарушения при кислороден стрес.
Подобно действие върху свободните радикали оказват и т.нар. антиоксиданти: каротин, витамин А, витамин Е, някои ненаситени маслени киселини съдържащи се в растителните масла (зехтин, тиквено олио, орехово олио, сусамено олио и др.), растителни вещества и др.
Учените продължават да търсят ефикасни средства за забавяне на стареенето, а броя на теориите за това се увеличават.
Академик Емануел счита, че с помощта на антиоксидантите продължителността на живота може да се увеличи с 30-40%. Други учени като проф. Владимир Никитин и Рой Уолфорд считат, че ограниченото хранене и специална нискокалорична диета, поддържаща ниски равнища на холестерол и глюкоза, както и умерено лечебно гладуване могат да увеличат почти двойно живота на хората. Експериментите с животни в лабораторни условия доказват тази теория, която е въведена още през 1935 г. Изследванията върху диетата на столетниците от Вилкабамба и Хунза показват, че с храната си те поглъщат на ден средно по 1200 калории, като белтъците не надминават 40 грама, а мазнините - 19 грама и те са главно от растителен произход. В същото време хранителния порцион на столетниците от Абхазия и Азербайджан е значително по-голям - между 1700-1900 калории, но и там климата е по-суров. Развиването на артериосклероза и сърдечни заболявания при такова хранене са почти изключени. Като правило всички дълголетници са слаби и жилави хора, но има и изключения. Например арменските дълголетници Квада Йонасян (112 г.) и Соня Кведзения (109 г.) са били много пълни. Майката на Соня, която също е била дълголетница, е била още по-пълна от дъщеря си. Това е парадокс!
Онези учени, които съсредоточават усилията си около системата мозък - ендокринна система - имунна система, като фактори за стареенето (респективно дълголетието) започнаха да създават една нова наука - психоневроендокриноимунология. Този процес е започнал още през 1977 г. и все още не е завършил.
Според друга група учени, забавянето на метаболизма и снижаването на телесната температура, може значително да удължи живота. Факт е, че в природата имаме циклични състояния известни като зимен сън (летаргия), "спящо състояние" при растенията, анабиоза и др. При тези състояния живия организъм забавя функциите си, телесната температура се понижава и така преживява неблагоприятните условия на сезона или други в едно "консервирано състояние". В това отношение има удивителни примери. Например от солни пластове или области на вечен лед със сонди са получавани проби с бактерии замръзнали преди хиляди години. Поставени при благоприятна среда те оживяват и се развиват. От египетските пирамиди са намирани изсушени семена от житни растения, които засадени отново след векове са давали живот! Има и други такива примери.
Биолозите са открили, че ако забавят метаболизма на животните, могат да удължат живота им. При температура 18 С мухите живеят два пъти по-дълго, отколкото при температура 30 С, въпреки че сърцата им работят със същия ритъм. Видовете, които по природа имат по-бавен метаболизъм - включително и тези, които изпадат в летаргичен сън, обикновено живеят по-дълго, докато видовете с бърза обмяна на веществата умират по-рано.
На учените се е отдало да удължат клиничната смърт чрез снижаване температурата на тялото. Според д-р Уолфорд загадката на стареенето е в температурата на тялото. Провежданите от него опити доказват, че ако с помощта на медикаменти или по друг начин температурата на човешкото тяло се понижи с 1-2 С, то продължителността на живота може да се увеличи с 25-30 години.
В САЩ още през 70-те години на ХХ век са правени експерименти в Института по крионика да замразяват живи организми в течен азот при -196 С и след време отново да ги съживят. Подобни опити са правени и с хора, но всички такива експерименти са неуспешни за съжаление.
Някои медици - спекуланти обаче се възползват от наивността на хората и продължават да им предлагат "безсмъртие", разбира се срещу съответните "финикийски знаци", злоупотребявайки с доверието на хората и ограбвайки спестяванията и здравето им!
Все пак метода за охлаждане и намаляване на метаболизма не е за пренебрегване. Известно е, че с помощта на подобни методи индийските и тибетските йоги, както и майсторите на Ци-Гун в Китай, получават необикновени резултати. Има много случаи, когато йоги могат да прекарат в състояние на летаргия (със забавени функции и при ниска температура) дълго време без храна и вода, и при неблагоприятни условия, даже и заровени под земята. Така например известния тибетски йога Миларепа е изкарал без храна и вода цяла зима, затрупан от снега в една пещера. Има йоги и майстори на Ци-Гун, които могат с години да бъдат в такова състояние на летаргия или анабиоза.
В публикуваните наскоро книги на акад. Ернст Мулдашев се твърди, че в Хималайте и Тибет има тайни пещери, където се съхранява генофондът на човечеството - хора от различни цивилизации "консервирани" и намиращи се в състояние на анабиоза ("сомати") от хиляди години! Мулдашев и неговия екип са посещавали някои от тези странни пещери и са имали интересни наблюдения. Според Мулдашев при състоянието "сомати", което могат да постигнат само много напреднали духовно индивиди, водата в организма преминава в т.нар. "четвърто състояние". При това тялото се втвърдява като камък и се запазва неопределено дълго време (векове), като човек остава жив и може да се върне в нормалното си състояние. В тези пещери на генофонда температурата е винаги постоянна - около 4 С и те се охраняват от мощни психически полета и енергии!.....
И така, както виждаме теориите за стареенето, подмладяването и дълголетието са многобройни и противоречиви. Моето виждане, като оставим настрана сложните хипотези, е че човешкия организъм може да се оприличи на една машина (съвършена или не). В нея е заложен от природата един ресурс за продължителност на живота 120-150 години и повече! Ако поддържаме добре "машината" ("чистене", "смазване на чарковете", "умерена експлоатация", "ремонти", "възстановяване" и т.н.) тя може да изкара пълния си ресурс. В противен случай и при небрежно отношение, машината бързо се износва и има кратък живот.
Изкуството да се продължи живота - това е умение да не го съкращаваме! В това отношение може би са точни думите на 138-годишната Хфаф Ласурия от Абхазия, която казва: "Източникът на младостта е у всеки от нас; Само че не всички знаят как да се възползват от него"!.....

Процеса стареене протича по савсем различен при различните биологични видове.Някои от тях достигат голиама продалжителност на живота преди да приключи стареенето и да настъпи смъртта.Ето и някои дани за продължителноста на живота на някои от тях:

 • Обикновена мида - 1 година;
 • Крайбрежни охлювчета - 15 години;
 • Бисерна мида - 90 години;
 • Гигантска мида Тридакна - 100 години;
 • Гигантска мида Тридакна - 100 години;
 • Омар - 50 години;
 • Земен червей - 10 години;
 • Моруна - до 100 години;
 • Шаран - до 100 години;
 • Есетра - до 55 години;
 • Щука - над 200 години;
 • Хамсия от Азовско море - 3 години;
 • Шпроти от Балтийско море - 6 години;
 • Платика в Аралско море - 15 години;
 • Сребърна каракуда от р. Амур - 12 години;
 • Огледален шаран от р. Амур - 16 години;
 • Океанска селда - 23 години;
 • Треска - 25 години;
 • Пъструга от р. Куга - 31 години;
 • Сом - до 100 години;
 • Кит - до 70 години.

Някои от рекордите при рибите са установени чрез опръстеняване с абсолютно точна датировка. Ще спомена за два такива случая:
В 1497 година в едно от езерата близо до Гейлбрун, била уловена щука с тегло 140 кг. и дължина 5,7 метра. На металния пръстен, който и бил поставен се съхранил надпис: "Това е първата риба, която собственоръчно пусна в езерото Фридрих ІІ, на 5 октомври 1230 година". Щуката била на повече от 267 години!
В 1794 година при почистване на Царицинските вирове, близо до Москва уловили щука с дължина повече от 2 метра, с надпис на златен пръстен: "Сложил Цар Борис Федорович". Тази щука живяла в езерото 200 години.
Продължителността на живота при други животински видове е следната:

 • Жаба - до 8 години;
 • Северно Американска жаба-бик - 16 години;
 • Японска саламандра - до 130 години;
 • Слонска костенурка - до 300 години;
 • Обикновена костенурка - 100 години;
 • Крокодил - 70-80 години;
 • Пепелянка и усойница - 20 години;
 • Водна змия - 30 години;
 • Гущер - 10 години;
 • Орел - 80-100 години;
 • Сокол - 80-100 години, има рекорд установен с пръстен - 122 години;
 • Папагал - до 70 години;
 • Бухал и сова - 70 години;
 • Чапла - 60 години;
 • Слон - 80 години;
 • Заек 15 години;
 • Бобър - 19 години;
 • Делфин - 30 години;
 • Вълк - 17 години;
 • Куче - до 20 години;
 • Лисица - 9 години;
 • Бяла мечка - 30 години;
 • Кафява мечка - 45 години;
 • Рис - 25 години;
 • Лъв - 30 години;
 • Тигър - 40 години;
 • Тюлен - 22 години;
 • Горила - 30-40 години;
 • Макак - 30 години;
 • Орангутан - 25 години;

Едни от най-дълголетните видове са безспорно дърветата и там са най-големите рекорди за дълъг живот:

 • Череша и вишна - 300 години;
 • Розов храст - до 800 години;
 • Мура - 1500 години;
 • Дъб - 2000 години;
 • Фигово дърво-инжир - 3000 години;
 • Бор - 1000 години;
 • Секвоя - 3200 години
 • Боабаб - 2000 години;
 • Калифорнийски осилест бор - 5000 години;
 • Welwitschia mirabilis - 2000 години;
 • Драконово дърво - 6000 години;
 • Мексикански кипарис - 10000 години;
 • Австралийска макрозамия - 15000 години;

Извода коит може да направим от казаното до тук , е че самите ние може да определим продължителноста на наши живот стига да се съобразяваме с потрбностите на тялото и организма си.Стареенето е в следстви от активноста на физическия и психичния живот, които живеем и динамичноста на средата в която се намираме.Но с развитието на човечеството попадаме в един забързан и динамичен свят изпълнен със стрес и напрежение , в които човек психически се натоварва и не успява да устои на времето,а това води до преждевремено стареене и рано или късно до смърт.

Материалът е по източници от Интернет.                              ДОКЛАДЪТ Е ИЗРАБОТЕН ОТ .                                                                                              Галин Радостинов Стоянов ОТ 9Ж клас

 

WWW.POCHIVKA.ORG