Home Биология Болестотворната роля на тютюнопушенето

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Болестотворната роля на тютюнопушенето ПДФ Печат Е-мейл

Болестотворната роля на тютюнопушенето отдавна вече е доказана категорично.Днес никой не поставя под съмнение фактора “тютюнопушене" ветилогията , патогенезата, в развитието и про-тичането на редица белодробни болести или бело-дробни функционални нарушения като хроничния бронхит,белодробния емфизем,хроничната обструк-тивна белодробна болест,белодробния рак  и др.Тези заболявания непрекъснато зачестяват и като засягат все по-широк кръг хора в най-цветуща творческа възраст,сформират през последните години голям медико-социален проблем.

Доказаните по-важни вредни последици от тютюнопушенето върху човешкото здраве са:

1.Хронични бронхо -- белодробни заболявания: белодробен емфизем,хроничен бронхит.

2.Ракови заболявания:на белия дроб,на ларинкса,на устата,на хранопровода,на пикочния мехур,на панкреаса.

3.Сърдечно-съдови заболявания: сърдечно-коро-нарни заболявания,мозъчно-съдови заболявания, несифилитична аневризма на аортата,периферни съдови заболявания.

Стана известно,че тютюнопушенето е един от основните и при това често срещан фактор,който най-често с други вредни фактори(замърсена околна среда,вирусно-бактериални инфекции,ензимни дефи-цити,генетично обоснована предразположеност и т.н.)допринася определено за развитието на хроничните белодробни болести.

В действителност чисто функционалните поражения в едни части на белите дробове се съчетават с органични увреждания,така както и белодробният емфизен се комбинира с хроничния бронхит и пневмосклерозата в различни сегменти и зони на белите дробове.Това е доказано от многобройни експериментални и клинични про-учвания на голям брой изследователи в различни страни.И така, много-странното вредно влияние на тютюнопушенето в съчетание с други болестотворни фактори,които допринасят за по-често развитие на хроничните белодробни болести и белодробните тумори,е безспорен факт.

Учените припомнят,че белодробните тумори са много по-често срещани сред болните от хроничен бронхид и особено сред пушачите с хронични белодробни заболявания.Очевидно е,че хроничните възпалителни процеси в белите дробове,както и всяко хронично действие, какъвто е ефектът от тютюно-пушенето,спомагат значително за метаплазията на епитела в бронхиалната лигавица.Комбинацията на белодробен карциом и хроничен бронхит едно-временно в един бял дроб е много по-често срещана сред тютюнопушачите.

Нарушенията в белодробната функция при пушачите определят протичането на хроничния бронхит и съдбата на пушачите бронхитици.И в това отношение се проявява голямото значение на количеството изпушени цигари като фактор за развитие на функционални нарушения в дишането.

Полицикличните въглеводороди се съдържат в катранените вещества на тютюневия дим и имат изразено ракообразуващо действие.Катранените ве-щества заедно с други дразнещи съставки на тютюневия дим са основната причина за развитието на бронхит и емфизем у пушачите.

Нарушената бронхиална проходимост, като последица от тютюнопушенето,се дължи на няколко негови вредни ефекта върху бронхиалната лига-вица.Преди всичко се увеличава бронхиалната секреция,която променя качествата си и става по-гъста.Това води до нарушен бронхиален дренаж и стеснява отвора на бронхите.Заедно с това тютюневият дим провокира спазъм на гладката мускулатура на бронхите.И това се сумира с хипертрофията на бронхиалната лигавица.По този начин пушенето провокира три основни механизма на нарушена бронхиална проходимост -бронхоспазъм, разрастване на лигавицата и увеличен бронхиален секрет.

От своя страна нарушената бронхиална прохо-димост води до нарушен газообмен в белите дробове,нарушена белодробна механика и по-късно до кислороден глад. Към това се прибавя и нарушеното вътребелодробно смесване на газове-те,за което е показателно увеличеното отношение на остатъчния обем към общия белодробен капацитет.

Ако към тези чести и в значителна степен изразени функционални нарушения на дишането при пушачите се прибави и изключително вредният ефект на въглеокиса и образувалият се от него карбо-оксихемоглубин, става ясно колко голямо е функ-ционалното увреждане върху дишането и върху целия организъм,което тютюно-пушенето причинява.

Доказано е,че тютюневият дим има цитотоксичен ефект върху ресничестия епител и води до рязко намаляване на движенията на ресните в клетките които покриват бронхите.Тютюневият дим променя коли-чествено и влошава качествено съдържанието на слузта в бронхиалната лигавица.Така тя губи нормалните си бактерицидни и бактериостатични качества.

Също така,тютюневият дим намалява рязко защитният ефект на фагоцитозата,като подтиска функцията на алвеоларните макрофаги и с това намалява естествената защита на белите дробове спрямо факторите на атмосферното замърсяване

Доказано е също така,че под влияние на тютюневия дим се инактивират и някои ензимни системи в организма които разграждат фенацетина и други субстанции,като бензо-алфа пиреи,които стават истински канцерогени.

При фагоцитозата на каолина се освобождават млечно-кисела дехидрогеназа и бетаглюкороми-даза,които допринасят за развитието на белодробна фиброза и отлагането на колагенна тъкан в белите дробове на тютюнопушачите.Това се потвърждава и с експирименти с животни поставени в условия на дозиран тютюнев дим.Те развиват за няколко месеца белодробна фиброза.При това се засягат от склеро-тичния процес почти всички съставки на бело-дробната тъкан около кръвоносните съдове,бронхите и плеврите.

Склерозата на белия дроб рязко нарушава способността му да приема кислорода и да отделя въглеродния двуокис.Влошава се и механиката на дишането.Това води до различна степен на дихателна недостатъчност със съответно ограничена трудо-способност и често пъти до тежка инвалидност.

Предразполагащата роля на тютюнопушенето като фактор за развитие на хроничен бронхит е проучена при изследвания на голям брой автори.То води и до увреждане на имуннозащитните механизми на бронхите.Последица на инхалирането на тютюневия дим са по-честите инфекции на бронхите при пушачите и особенно рязко повишената бронхфиална възбудимост с прояви на бронхоспазъм и свръхсекреция на бронхите.Това води до отделянето на слузно-гноен секрет,периодична или дълготраеща кашлица и бронхообструктивни функ-ционални нарушения в дишането.В крайна сметка пушачите развиват много по-често дихателна недо-статъчност,от колкото непушачите.

Клиничен опит показва,че протичането на хроничните белодробни болести у тютюнопушачите е сравнително с по-тежки и по изразени услож-нения,отколкото у непушачите.От лекуваните болни с хроничен бронхит,белодробен емфизем и други хро-нични заболявания на белия дроб и бронхите,които са развили усложнения с дихателна недостатъчност и хронично белодробно сърце,над 80% от мъжете са тежки пушачи.Тяхното лечение е най-често про-дължително и коства значително по-скъпо,отколкото лечението на същите заболявания при непу-шачите.Много тежки и продължителни са трудо-загубите,причинени от хронични белодробни забо-лявания,свързани с тютюнопушенето.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG