Home Биология Обща Характеристика На Клетките

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Обща Характеристика На Клетките ПДФ Печат Е-мейл

Обща Характеристика На Клетките

Клетките са се появили на Земята преди 3,5 милиарда години. Приема се, че всички организми са произлезли от една-единствена клетка, наречена прогенот. От способния да се дели прогенот са възникнали всички организми на Земята.

В резултат на еволюцията са се сформирали два типа клетки : прокариотни и еукариотни. Организмите изградени от прокариотни клетки, се наричат прокариотни организми. Такива са бактериите и цианобактериите (синьо-зелените водорасли). Еукариотните клетки изграждат еукариотните организми. Те са едноклетъчни и много клетъчни (гъби, растения и животни).

Всички клетки имат принципно еднаква организация и осъществяват жизнената си дейност по един и същи начин.
Задължителните за всички клетки структури са свързани с поддържането на жизнената им дейност. За всяка клетка са характерни следните задължителни структури :
1. Клетъчна Мембрана. Тя ограничава клетъното съдържимо. Осъществява транспорта на веществата и играе основна роля за поддържането на постоянен химичен състав в клетката. Осъществява връзката с клетъчната среда, като възприема всички сигнали, въздействаши върху клетката. Осигурява контакта между клетките в многоклетъчния организъм.
2. Цитоплазма. Това е вътрешното съдържимо на клетката. Състоисе от цитозол, органели и включения. Цитозолът е колоиден раствор. Той обединява всички клетъчни структури и осигурява тяхното взаимодействие. Органелите са обособени структурни части на цитоплазмата с характерна организация и функция. Включенията са вещества, които се натрупват в цитозола. Те са приети отвън или са продуктн а жизнената дейност на клетката.
3. Генетичен Апарат. Това е структура, която съдържа ДНК и съхранява наследствената информация на клетката. В ДНК е записана цялата програма за изграждането и функционирането на клетката. Благодарение на свойството на ДНК да се самоудвоява генетичният апарат се предава непроменен в състава на дъщерните клетки.

Всяка клетка има определена форма и размери и изпълнява определена фукнция.

Клетките са много разнообразни по форма. Има плоски, сферични, цилиндрични, звездовидни клетки и клетки с променяща се форма.

Например епителните клетки най-често са плоски и многоъгълни, яйце клетките са сферични, мускулните клетки са цилиндрични, а нервните клетки са звездовидни. Амебите и някой левкоцити променят формата си. Някой клетки имат много специфична форма – например еритроцитите приличат на двойно вдлъбнат диск.

Размерите на клетките са средно между 10 и 100 микрометра, но има клетки и с по-големи размери. Яйцеклетките при бозайниците са спредно 200 микрометра в диаметър, а някой нервни клетки със своя израстък стигат до 1метър.

Гигантски единични клетки са яйцата на влечуги и птици. Видими с просто око са клетките на домата, лимона, динята. Клетките на ликовите влакна на лена са дълги 5 см.

Малките размери на клетките и големият им брой в многоклетъчните организми създават голяма повърхност, която улеснява извършването на жизнените процеси.

Формата и големината на клетките съответства на различните функции , които изпъляват в организма. Полоската форма на епителните клетки е свързана с покривната им функция. Звездовидната форма на нервните клетки осигурява контакта им с много други нервни клетки. Дисковидната форма на еритроцитите осигурява максимална повърхност за свързването на кислорода от съдържащите се в тях хемоглобин и т.н.

Въпреки безкрайното разнообразие на организмите – едноклетъчни и много клетъчни, клетките, които ги изграждат са устроени по един общ принцип. Всяка клетка се състои от клетъчна мембрана, цитоплазма и генетичен апарат.

 

WWW.POCHIVKA.ORG