Home Биология Опорно двигателна система

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Опорно двигателна система ПДФ Печат Е-мейл

Опорно двигателни системи.скелет.особености на скелета.устроиство на костите и ставите.

кости на скелета-череп,гръбначен стълб,гръден кош,кости на крайниците.

скелетът изпълнява 3 основни функции-

а)упорна-поддържане на всички органи

б)двигателна-костите изпълняват ролята на лостове при съкращение на мускулите

в)защитна-предпазване на вътрешните орган,намиращи се в костните кухини-мозък,сетивни органи,бял дроб,вътрешни полови органи,право черво,пикучен мехур.

при сравнение на човека и гръбначните животни се наблюдава голямо сходство във процеса на човешката еволюция.скелетът е придобил някои особености и различия свързани с трудовата и мисловна дейност.финните кординирани движения по горните крайници и изправения тоеж.

особености на човешкия скелет:

а)палецът на ръката се противопоставя и застава с/у останалите пръсти,като всички те могат да се сгъват и разгъват.по този начин сеосъществява съвременната хватателна способност.развита в процеса на труда и необходима а трудовата дейност.

б)ходилото на долния крайник придобива характерна сводеста форма.това дава възможност за прожиниране при ходене и тичане,за плавно пренасяне на тежестта от единия крак до другия.широката плоскост на ходилото създава голяма упора и устойчивост при изправено положение на тялото.

в)гръбначният стълб е като дъга както при животните и представлява двойна s-образна извивка.той е гъвкаво прожиниращ стълб,които приемат тежестта на тялото и сътресенията при движения.

г)гръден кош-при човека е сплеснат отпред-назад или в предно за едно направление,при животните-странично.тази форма дава възможност раменния пояс и горния крайник да осъществват различни движения.

д)тазът представлява широка костна структура,поемаща тежината на цялото тяло и натоварването при движения.при животните обаче тежестта се поема от коремните мускули.

е)главата на човека е изправена и има опора отдоло.при животните тя стои право напред и се поддържа от добре развити мускули.

устройство на костите и ставите-

костите са органи,изградени основно от костна тъкан и редица спомагателни тъкани като съединителна (хрущялна и кръвна) и нервна.костното вещество участва в минералната обмяна поради наличие на соли в него.

а) химичен състав:

-органични вещества(колаген,осеин)-придават еластичност на костта.минерални соли (калциев фосфат,калциев карбонат и др.)-твърдост.

процесът на отлагане на минерални соли се регулира от витамин d.при загуба на колаген чрез изгаряне костта става чуплива.при извличане на минерални соли става мека и може да се деформира със възрастта нараства количеството на мин. соли,а намалява количеството на водата и органичните вещества.порнади тази причина при старите хора костите се чупят лесно дори при леки травми.

б)устройство на костта- основнта структурна единица на костта е остеонът.той представлява кухинатас кръвоносен съд и радиално разположени пластинки от неограничено в-во,м/у които се намират костни клетки.при разрез по повурхността на костите се наблиудава компактно костно в-во,а в дулбочина губесто костно в-во(изградена от остеони с множество кухини м/у тях).този строеж на костите изцяло съответства на принципа на техниката като осигурява максимална здравина при минимално тегло на костта.костта притежава спомагателно образувание,това са надкостниците,които покриват всички кости богато интервирана и кръвоснабдена участва в нарастването на костите и изпълнява защитна функция.ставен хрущял-покрива ставните повърхности на костите.надкостниците и ставния хрущял са съединително-тъканни образувания.

-костен мозък-изпълва каналите на дългте кости и кухините на гъбестото вещество.той бива червен и жълт.червеният призвежда кръвни клетки и със напредване на възрастта се превръща в жълт.

видове кости-формата на костите е много разнообразна по външен вид и структура.те могат да се разделятна 4 основни групи:

а)дълги кости-разполагат се в крайниците имат 2 края.изградени са предимно от гъбестно костно вещество и средна част с цилиндрична форма,съставена от плътно костно в-во,което изгражда канала и в гъбестото костно в-во се разполага костен мозък.

б)къси кости-повърхността им е изградена от плътно,а вътрешната от гъбесто костно в-во.в тях също има костен мозък.

в)плоските кости образуват черепният покрив,таза,гръдният кош,лопатката.те са изградени от тънка външна пластинка от плътно костно в-во,а вътрешността им е изпълнена с гъбесто костно в-во.

г)смесени кости-имат неправилна форма(прешление,долната челюст и др.)

свързване на костите-костите в скелета на човека се свързват по 2 основни начина:

1)непрекъснати-пространството м/у 2 или повече съседни кости е изпълнено със съединителна тъкан(влакнеста,хрущялна или костна)между свързващите се кости липсва пространство като на примерн: със съединителна тъкан.с преграда се свързват 2 кости на предмишницата  и 2 кости на предбедрицата,хрущяла на ребрата с гръдната кост и телата на прешлените (чрез хрущялни дискове).при черепа костите се свързват плътно и образуват различни по вид шевове.

2)прекъснати(ставна свързване)-свързване,при което пространството м/у две или повече съседни кости не е запулнено.между костите се образува ставна кухина,в която те могат да се плъзгат една спрямо друга и по този начин да се осъществяват различни вижения.ставитебиват  основно 2 вида-прости (м/у 2 кости) или сложни (м/у 3 и повечекости).всяка става се характеризира с 3 основниелемента.ставните повърхности са част от костите покритис хрущял.формата и големината им определя обема на движенията.някои ставни повърхности са изпъкнали и образуват ставни глави,а други са вдлъбнати и образуват стави ямки.

3)ставната капсула е торбичка затваяща херметически ставната кухина,като се затваря със съседните кости.изградена е от 2 слоя-външен със защитна функция,вътрешен-произвеждащ ставна течност.ставната течност служи за хранене на хрущяла и смазване на ставните повърхности,което води до намаляване на триенето.

4)ставни връзки-служат за свързване на костите като се залавят за тях.те могат да бъдат разположени извън или вътре в ставата.основната им функция е укрепваща.при децатаставните връзки са по-еластични и при значителн натоварване да се разпънат.при възрастните връзките стават по плътни и често вкостяват,което води до ограничения.в ставите се извършват 3 вида движения: 1.сгъване и разгъване 2.отвеждане и привеждане 3.външна и вътрешна ротация.най-подвижната и с най-много свобода на движение от всички стави е раменната става.

растеж на костите-контролира се от някои хормони и витамини.по врфеме на вътреутробното развитие повечето от костите са изградени от хрущял(хрущялен скелет),а някои от тях от влакнеста съединителна тъкан.още преди раждането в тях се появяват ядки на вкостяване,от които започва образуването на костно в-во,постепенно заместващо хрущялната тъкан.до достигане на окончателия ръст на човека м/усредната часр на дългите кости и техните краища остава хрущялната пластинка.по този начин костите нарастват на дължина.след заместването на тази пластинка с костна тъкан растежа  престава.

кости на скелета-206 на брой.те съставляват около 20% от теглото на човека (при децат са значително повече).делят се на: череп,гръбначен стълб,гръден кош,горен крайник и долен крайник)

-череп-костите на черепа са свързани непрекъснато (чрез шевове) с изключение на долната челюст и подезичнатакост.свързани по този начин те заграждат кухини (черепна кухина,очница,костна и устна кухина),в които се разполагат-мозъка,ставните органи на зрението,вкуса и обонянието.

черепа условно се дели на 2 части- мозъков и лицев дял.

-мозъков дял-много добре развит при човека.изграден е от 2 чифтни и 4 нечифтни кости.те изграждат черепната кухина и покрива на очницата.чифтни-теменната кост и слепоочната кост.в слепоочната кост се разполагат средното и вътрешното ухо.в тях се намират ганглиите свързани със слуха и рановесието.нечифтни-тилна кост.в/у нея се разполага голчм отвор,където става свързването на гръбначния мозък с продълговатия мозък.

-клиновидна кост-намира се в средата на базата на черепа.по горната повърхност на тялото на клиновидната кост се разполага ямка за хипофизна жлеза.

-решетеста кост-малка част от нея се вижда от към черепната кухина.

-чела кост-в решетестата и чела кост също има синуси.свързването на 2-те теменни кости с тилната и черепната чрез шевове изграждат черепния покрив.базата на черепа се изгражда от тилната,клиновидната и слепоочната кост.

-лицев дял-изграден е от 6 чифтни и 3 нечифтни кости.чифтни-горна челюст(скулова),яблочна кост,слъздна кост,непцова кост,долна костна мида.нечифтни-долна челюст (свързана неподвижно с другите посредством долните челюстни стави),ралник (подезична кост,която се намира зад долната част и под езика).свързва се с останалите кости на черепа чрез връзки и горните подезични мускули.

костите на лицевия череп заграждат двете очници.носната кухина,с която са свързани околностните синуси на челната,клиновидната,решетестата и горночелюстната кост.в горната и долната челюст се намират кухини,в които  се разполагат корените на зъбите.

-челюстните кости-зъбите,твърдото непце (изградено от 2 челюатни и 2 непцови кости) изграждат устната кухина.ралникът с част от решетестата кост образуват носна преграда,която разделя носната кухина на лява и дясна половина.

-кости на туловището-изградено ото гръбначен стълб и кост на гръдния кош.

-гръбначен стълб-33/34 прешлена,в зависимост от мястото на разположението прешлените се делят на групи: шийни-7;гръдни-12;поясни-5;кръстцови-5 (образуват кръстовата кост);опашни-3 или 4.24 от прешлените се разделят като самостоятелни(първите 3 групи)

-устроиство на прешлените-всеки един прешлен има тяло,за което се залавя дъга,а в/у дъгата има израстъци.

тялото изпълнява опорна функция,дъгата-защитна а израстъците-механична ф-я.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG