Home Биология Мутации

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Мутации ПДФ Печат Е-мейл

Мутации Класификация съвременни представичестота и мутабилност вътрешнохромозомни и междухромозомно изменения .

Изменяне на строежа на отделни гени или на групи от гени,тези изменения

се наричат мутации а индивидите мутанти.Мутациите водят до появата на на нови несъществуващи до момента белези ,

Мутаиите има следните свойства:

1 Те се появяват внезапно

2  Новите белези са постоянни

3 Те са качествени изменения а не количествени промени на съществуващ белег

4 Те могат да бъдат полезни или вредни

5  Едни и същи мутации могат да се появят повторно

Класификация на мутациите:

Те са много и са разнообразни биват морфологични , физиологични ,

биохимични

Морфологични- Пример при дроздофилите белите очи , закърнелите

крила , черният цвят на тялото.

Физиологични- студоустойчивоста ,сухоустойчивоста при някой растения

, устойчивоста при някой анти

биотици при бактериите и др.

Биохимичните – Засягат синтезирането

на определени метаболити ( липсата на синтез на хлорофил при някой растения )и др,

 

Когато мутациите засягат половите клетки те се наричат генеративни(предават се при половото размножаване на

организмите в потомството им )

Когато мутациите засегнат телесни клетки се наричат соматични.Те довеждат до разнокачественост на тъканите.

При вегетативното размножаване на растенията соматичните мутации създават в потомството.Това често се използва за създаване на нови сортове растения.

Има и летални мутации –те предизвикват смрърта на организма още в ранното му  развитие

Полулетални мутации- те довеждат до тежки смущения в развитието на организма поради което не доживяват до настъпване на полова зрялост.

В зависимост от количеството на засегнатия генетичен материал мутациите биват генни , хромозомни  и геномни Генните мутации са изменения в химичния състав или в строежа на отделен ген

За различните гени честотата на мутиране е различна.Приема се че средно на 1 млн. Гени 1-5 мутират (1.10 на 6-та ---5.10 на 6-та )

Хромозомните мутации са свързани с изменения в структурата на хромозомите.Ако са станали в отделна хромозома се наричат

вътрехромозомни а ако са засегнали едновременно две нехомологни хромозоми се наричат междухромозомни.

Вътрехромозомни изменения –Първият вариянт   е откъсване на част от хромозомата при клетъчното делене и в следствие на това се губи генетичен материал(загуба нагени)Ако това стане в края на хромозомата това се нарича –дефшпънси(краеви загуби)Ако това стане в вътрешен участък делеций(вътрешни загуби)

Втория вариант е Удължаване на хромозомата

–         Когато при удвояването на хромозомата

–         през интерфазата даден участък се удвои два

–         или повече пъти той остава

–         повторен и удължава дължината и .Това се нарича дупликация и води до увеличаване на генетичня материал

Третия вариант е Пренареждане на хромозомата

–         Това означава късче от хромозомата да

–         се отдели да се завърти на 180 градуса

–         и пак да се прекрепи на същото място

–         Тези структурни нарушения се наричат

–         инверсии.

Междухромозомни структурни изменения –Получават се когато две нехомологни хромозоми си разменят еднакви или различни по дължина

участъци.Това става когато настъпи едновремено разкъсване ,а след това фрагментите се свържат неправилно с чуждата хромозомаТези изменения се наричат транслокации.


 

WWW.POCHIVKA.ORG