Home Социологоия Социализация. Де социализация от спорта. Ресоциализация на спортиста

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Социализация. Де социализация от спорта. Ресоциализация на спортиста ПДФ Печат Е-мейл

Понятието социализация: процес при който социалният актьор се научава да се съобразява със социалните норми и правила на поведение. Социални функции на процесът социализация: пренася се културата между поколенията; стабилизира се обществото и се поддържа социалния ред. В социологията съществуват две разбирания за процеса: като процес на интернализация на социалната норма.Социалната норма по рождение е външна за съзнанието на социалния актьор. В резултат на процесът социализация, тази норма и свързаните с нея възгледи и ценности се превръщат в лично убеждение, възприема се като естествена и справедлива, а не като насилствено наложена. В този случай, социалният актьор приема като нещо естествено да се съобразяване с тази норма.Конформизъм. В този случай социалният актьор се съобразява с нормата, без тя да се превръща в негово лично убеждение поради следните причини: социалният актьор се съобразява с очакванията на другите за да получи одобрение на своето поведение с цел определена полза; социалният актьор повишава значимостта на своя статус като предсказуем и коректен партньор; за да избегне чувство за вина поради неспазване на нормата; страх от наказание, което може да последва при неспазване на нормата. Процесът социализация преминава през следните етапи: първият етап е в семейството - първична социализация;  вторият етап е в училище - вторична социализация.;  третият етап е през целия живот – третична социализация. В този етап се усвояват роли, които не са усвоени през предните атапи. Десоциализация от спорта е процес при който социалният актьор се оттегля от изпълняваната до момента активна социална роля в спорта. Процесът се осъществява по всяко време, доброволно или принудително.

Оттегляне от спорта като дейност през свободното време: . Процесът социализация към ролята на спортист или спортен фен) се осъществява обикновено през детството (до 12 г.)или юношество (13-15). Процесът на оттегляне в края на юношеството(до 19 г.) или ранна младост (до 25 г.) се осъществява: 1. или доброволно по причина на рационално решение за ориентиране към други роли, които представляват по-висока лична ценност, подкрепено от значимите други. 2.или принудително –психична травма или насилие над личността в социалните ситуации. Оттегляне от спорта при професионалния спортист: кариерата на професионалния спортист е ограничена по време; оттеглянето е планирано и доброволно Очакване на нови възможности и предизвикателства от живота; оттеглянето е неочаквано, преждевременно, принудително. При този вариант се появяват проблеми свързани с преживяване на състояние на стрес, криза на идентичността, неадекватна адаптация.; причини за проблемите при неочаквано, преждевременно и принудително оттегляне (продължителна травма, понижаване на спортната форма, поради неспазване на спортния режим, конфликт с ръководството на спортния клуб) РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СПОРТИСТА-Ресоциализацията на професионалния спортист е процес при който той приема и усвоява нови социални роли в спорта или други социални институти. Като основни фактори за една успешна ресоциализация се посочват: лична жизнена стратегия за усвояване на професионални роли след оттегляне от спорта; наличие на формално образование;

степента, в която ролята на спортист се възприема като единствена главна роля в живота; отношения в семейството и др. Ролята на треньора и спортния клуб в процеса на ресоциализация на професионалния спортист - (а)структурно -функционален модел на социално взаимодействие. Характеризира се със строга регулярност на социалните взаимодействия в спортния клуб, определени в трудовия договор на професионалния спортист. (б)фигуративен модел на социално взаимодействие. Характеризира се с преобладаващо партньорско отношение между социалните актьори в спортния клуб.

 

WWW.POCHIVKA.ORG