Home Социологоия Социализация. Социализация чрез спорта

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Социализация. Социализация чрез спорта ПДФ Печат Е-мейл

Понятието социализация: процес при който социалният актьор се научава да се съобразява със социалните норми и правила на поведение. Социални функции на процесът социализация:  а. пренася се културата между поколенията; б. стабилизира се обществото и се поддържа социалния ред. В социологията съществуват две разбирания за процеса:  като процес на интернализация на социалната норма. Социалната норма по рождение е външна за съзнанието на социалния актьор. Конформизъм. В този случай социалният актьор се съобразява с нормата, без тя да се превръща в негово лично убеждение поради следните причини: социалният актьор се съобразява с очакванията на другите за да получи одобрение на своето поведение с цел определена полза; социалният актьор повишава значимостта на своя статус като предсказуем и коректен партньор; за да избегне чувство за вина поради неспазване на нормата; страх от наказание, което може да последва при неспазване на нормата .Процесът социализация преминава през следните етапи: 1 етап е в семейството - първична социализация; 2 етап е в училище - вторична социализация; 3 етап е през целия живот – третична социализация. В този етап се усвояват роли, които не са усвоени през предните атапи. Социализацията чрез спорта е процес при който знания, умения, ценности, убеждения и норми на поведение, усвоени в и чрез спорта се прилагат при изпълнение на социални роли в другите социални институти. Този процес е особено важен в глобалната епоха в която навлиза човечеството. Състезателният или спортен модел на социална организация формира състезателен или спортен манталитет, същността на който е тезата, че поведението на човека се определя от неговото естествено право на свободен избор и воля за постигане на цели. Процесът социализация в спорта има положително и отрицателно влияние.Положително влияние -  Спорта представлява една форма на групово взаимодействие в която се усвояват необходимите за развитие на обществото функционални модели на поведение. Отрицателно влияние - когато преобладава усвояване на културната норма Foul play вместо културната норма Fair play; повишената социална ценност на спортната победа развива дисфункционални модели на социално поведение.

 

WWW.POCHIVKA.ORG