Home Педагогика Запознаване на децата с термина композитор

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Запознаване на децата с термина композитор ПДФ Печат Е-мейл

Запознаване на децата с термина композитор

Обучението по музика е изключително важно за културата на децата в ранна възраст, ето защо, това обучение се провежда още в началните групи на детската градина.

Освен изучаването на основни текстове на  български детски песни, в детската градина се провежда и обучение, което запознава децата с професията на композитора. Обучението обикновено протича в следния ред:

1.На първо място, следва запознаване на децата със съдържанието на професията композитор.

Обучението се провежда изцяло под формата на дидактическа игра. На децата се показват големи табла, на които има изрисувани хора, заети с различни професии и дейности. При деца над 4 години е особено подходящо таблата да бъдат разпределени по различни дейности, например производствена / производство на различни предмети, по възможност от бита, близки за детето/, търговска / в магазин       , на улицата/, полицай, шофьор, човек пред компютър, лекар и др. Следва табло, на което  е изобразен  човек, който рисува картина. Обяснява се , че това е художник, като се пояснява, че съществуват професии, при които се създава изкуство – картини, музика. Следва табло, на което е нарисувана жена, която пее. Възпитателката задава въпрос “Знаете ли как певицата научава песента?”. Прави се аналогия на научаването на песента в детската градина и при певицата. Следва обяснение, което разграничава  музиката на песента от нейния текст. Подходящо е в случая да се прибегне до помощно средство – касетофон или друга озвучителна техника, чрез която да се демонстрира изпълнение само на музиката към дадена детска песен, както и изпълнение на текста на съответната песен.

По този начин се изяснява разликата между писателя, които пише само текста на песента и композитора, който я озвучава, създава музика към нея и ни кара да я чуваме.

2. Разкриване на същността на професията

След запознаването на децата със самата професия, следва разкриване на начина, по който композитора работи. На децата се показва табло или картина с изобразени ноти и петолиние.  Обяснява им се, че така се записва музиката. При деца над 4 годишна възраст е подходящо да се направи аналогия с текста – както се записват приказките и текста в книгите чрез букви, по аналогичен начин се записва и музиката-  пак върху хартия. Обяснява се целта на записването-  за да могат да я чуват, научават и изпълняват много хора. Обяснява се, че това е работата на композитора – подобно на писателя да измисли музиката, след  което да я запише върху хартия. Необходимо е да се внуши, че това е изключително отговорна работа, при това не е по силите на всеки човек. Възможно е на децата да се обясни за вдъхновението, което получават композиторите за дадена творба – като това се препоръчва само ако децата са възприели добре разграниченията между творческите, интелектуалните  и другите професии.

Необходимо е също да се обясни предмета на труда на композитора –най – често, това е пианото. Децата са запознати с инструмента, ако такъв липсва в детското заведение, то  възможно да се покаже на картинка.

С оглед на културното развитие на децата е възможно да се наблегне на творческата страна на професията на композитора. Необходимо е да се покаже, че професията се изучава, но това е вид даденост, талант, които определени хора притежават, за да могат да “чуват” и записват музиката. В случая е целесъобразно на децата да се даде пример с композитори, които са творили преди много векове, но музиката им живее и днес.

Добре е да се наблегне на това, което дава работата на композитора на хората:

-          чрез музиката се празнува;

-          изразяват се определени чувства;

-          музиката позволява да се танцува;

-          музиката има свойството да бъде възпроизвеждана;

-          музиката може да остане вечно.

3. Следващият етап е да се разучи песен на български композитор.

При по –малки деца, за целта се избира съвременен композитор. Следва кратка биографична справка, разбираема за децата. При по- големи деца е добре да се разгледа и възрожденски композитор, като се обяснят мотивите му за написване на дадена песен. Целесъобразно  е песента да се съчетае с даден празник. На децата се пуска или изпява цялата песен, като се набляга на разликата между текст и мелодия. Необходимо е да се разбере от децата, че текста на песента – без мелодията, написана от съответния автор не е песен.

Песента на съответния автор се разучава на няколко етапа-  първоначално децата изслушват текста на песента в бавен  ритъм, след което повтарят по стихове –групово. Следва неколкократно повторение само по стихове, а също  на цялата песен, само като речитатив. Необходимо е добро затвърждаване на текста на песента, като в последствие се изпълнява и под съпровод на съответната мелодия. При нужда- на родителите се раздава текста на песента, за да  могат децата да я затвърдят в домашни условия. При проверка на наученото се прави оценка на броя на децата, които са запомнили текста. Ако се установи, че този брой  е по –голям от половината се пристъпва към цялостно изпълнение на песента, като отново се набляга, че изпълнението на тази песен е невъзможно без труда  на  композитора.

4. Затвърждаване на наученото

След разучаването на песента се пристъпва към слушането на други, по възможност сходни песни на дадения композитор. Целта е децата да свързват творбите на композитора с неговото име. Необходимо е при препитване децата да съобщават  заглавието на песента, като прибавят автор..., музика..../име/.

Възможно е периодично на децата да се задават въпроси от типа:

-          Каква е работата на композитора?

-          Кой пише музиката?

-          Кой пише текста?

-          Как се записва музиката и пр.

В общ план, целта на занятията е децата да разграничават професията на композитора, като освен това се научат да свързват определени, познати мелодии с дадено българско име.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG