Home Икономика Дългосрочно финансиране на фирмата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Дългосрочно финансиране на фирмата ПДФ Печат Е-мейл

Дългосрочно финансиране на фирмата.  Видове и структура на източниците на капитал на фирмите. Парични и капиталови пазари.

Собствените капитали се делят на вътрешни капитали и външни капитали.

Вътрешни са:

Ñ      Неразпределена печалба

Ñ      Амортизационни отчисления

Ñ      Капитали от продажба на ненужни активи

Външни са:

A   Капитали от нови съдружници

A   Капитали от нови акции

A   Капитали от приватизация на фирмено имущество

Основни правила за финансиране дейността на фирмата:

Златно финансово правило - то се нарича правило на съответствие на сроковете.

Срока на предоставяне на капитала (на набавяне на чуждите средства) = на срока на обвързване на капитала (времетраене на оборота на набавеното с капитала имущество).

Златно финансово правило – стойността на дълготрайните активи се финансира със собствени капитали и дългосрочни чужди капитали.

Сребърно финансово правило – сумата на чуждите капитали не трябва да надвишава два пъти собствените капитали на фирмата.

Финансовите пазари са на местата, на които се търгува с финансови средства с помощта на различни финансови инструменти: акции, облигации и т.н.

Два вида финансови пазари:

Парични пазари, на които се търгува с краткосрочни ЦК до една година.

Капиталови пазари, на които се търгува с дългосрочни ЦК

Пазарите се делят на:

Първични пазари, на които се извършва първоначалната емисия и продажба на ЦК

Вторични пазари, на които се търгува с вече емитирани или веднъж продадени ЦК

Тези парични пазари от своя страна се делят на:

  • Борсови пазари – на които се събират дилърите
  • Извън борсови – на които дилъри от най-различни места са готови да купуват и продават ЦК срещу възнаграждение (извън гишето – Over The Counter)

Емисия на ЦК ма фирмата, начини и процедури

Емисията може да се извърши по два начина:

1) Чрез публично емитиране;

2) Чрез директно пласиране на директни лица

Публичната емисия се осъществява чрез обща оферта срещу заплащане в брой и привилегирована подписка.

Ред на публичната емисия:

1)  Управителния съвет взема решение за вида, размера и срока на емисията;

2)       Решението се одобрява от общото събрание на акционерите;

3)       Иска се разрешение за регистрация от органа, който по закон контролира емисията на ЦК;

4)       След регистрацията се открива рекламна кампания;

5)       Фирмата емитент се договаря с посредниците по емисията наречени гаранти или подписвачи. Гаранта (подписвача) е посредник при организиране и осъществяване на публичната емисия. Гаранти могат да бъдат инвестиционни банки, инвестиционни фондови, инвестиционни къщи. Гаранта изкупува и поема риска за тяхната продажба. Възнаграждението му се формира от разликата между офертната цена и по-ниската цена, на която той ги изкупува. При съществуването на голям риск в договора, могат да бъдат клаузите:

Полагане на “максимални усилия”;

“Или всичко или нищо”

В първия случай гаранта се задължава да положи най-големи усилия за продажбата на ЦК по офертната цена, ако не успее връща остатъка.

Във втория случай, ако гаранта не успее да уговори продажбата на цялата емисия по офертната цена, сделката се анулира и всички ЦК се връщат на фирмата.

Пример: Да приемем, че основния капитал на фирма Х е разпределен на 100 000бр. обикновени акции. Фирмата получава разрешение да издаде 10 000бр. нови акции.

Те се предлагат първо на съществуващите акционери чрез привилегирована подписка. Към старите акции се прикрепват права за покупка на нови акции по точно определена дата, по твърда цена по-ниска от пазарната. В случая на 10 стари акции се пада по една от новата емисия. Това означава, че притежаването на 10 стари акции т.е 10 права Ви осигурява закупуването на една нова акция. Правата стават обект на покупко-продажба и следователно имат своя цена.

Определяне цената на едно право

Пример: Да предположим, че инвеститора иска да закупи 11 акции от фирма Х. Това може да стане по два начина:

1)       На вторичния пазар да закупи 11 стари акции по пазарна цена 220лв. за 1 акция;

2)      Инвеститор може да закупи 10 стари акции по пазарна цена 220лв., а с помощта на придобити 10 права да закупи 1 акция от новата емисия по фиксирана цена 220лв.

І вариант

1.

Брой на притежавана акция

11бр

2.

Цена на една акция

220лв.

3.

Стойност на целия пакет [1.2]

2 400лв.

ІІ вариант

 

До емисията

 

1.

Брой на притежавана акция

10бр.

2.

Цена на една акция

220лв.

3.

Стойност на целия пакет [1.2]

2 200лв.

 

След емисията

 

1.

Брой новозакупени акции

1бр.

2.

Цена на една акция

200лв.

3.

Стойност на пакета

2 400лв.

4.

Брой на притежавани акции

11бр.

5.

Нова средна цена на една акция 3:4

218,18лв.

6.

Ефект от използване на правата3-5

Ефект падащ се на една акция 6:4

20лв.

7.

1,81лв.

8.

Цена на едно право

1,21

Пример: Акционерна фирма, в която притежавате 4 000бр. обикновени акции посредством привилегирована подписка. Офертната цена на една акция от новата емисия е 110лв., а курса на старите акции на вторичния пазар е 120лв. 5 стари акции т.е 5 права дават възможност за закупуване на една акция от новата емисия. Вие не желаете повече акции и за това ще продадете правата си на външни лица.

Да се определи:

1)       Цената на едно право;

2)      На колко ще възлиза вашия доход от продажбата на правата

Решение:

             Цената на едно право

            4 000. 1,67 = 668лв.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG