Home Икономика АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА ПДФ Печат Е-мейл

АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА

  • Същност

Рентабилността е способността на фирмата да носи полза на нейните собственици. Способността на капитала да произвежда резултат печалба.

Рентабилността представлява степента на доходност на капитала. Тя се определя посредством сравняването на получения резултат от дейността и използваните за това средства.

  • Изчисляване на показателите за рентабилност

Извършва се чрез съпоставяне на два базисни показателя:

  • Показател за ползата за резултата.

Това може да бъде:

-брутна печалба;

-нетна печалба;

-добавена стойност;

-приходи от дейността;

  • Показател за средствата, които са използвани за получаване на определен резултат.

Това може да бъде:

-капитала;

-нетния оборот от продажби;

-реални активи;

  • Източници на информация
  • Баланс;
  • Отчет за приходи и разходи;
  • Приложения към годишния финансов отчет;
  • Основни показатели за рентабилност- %

Общата формула за изчисляване на рентабилността е :

Рентабилност = Резултати

Средства

Коефициент на

рентабилност на        =    Печалба(брутна, нетна)          =   30394,56  =  1.8 %

собствения капитал      Размер на собствен капитал           50 000

Коефициент на

рентабилност на      =         Печалба                =      30394.56   =3.03  %

привлечения капитал     Привлечен капитал         10 000

Коефициент за

рентабилност на   =     Финансов резултат   =   33771.84= 2.81 %

активите                                  Активи                  12 000

Коефициент за

рентабилност на    =    Финансов резултат  =  33771.84  = 3.37 %

пасивите                              Пасиви                    10 000

Рентабилност на приходите   =   Финансов резултат    = 33771.84   = 2.1 %

от продажби                                  Приходи от печалба       85 300

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG