Home Психология Примерен план на урок по история и география

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Примерен план на урок по история и география ПДФ Печат Е-мейл

Планове на уроци по история и география

за V клас, предназначени за деца със СОП

Настоящите планове по история и география са адаптирани към способностите и знанията на дете със СОП в V клас на общообразователно развитие. Целта е знанията в тези уроци да достигнат до съзнанието на детето и то да може да си обясни причинно-следствената връзка между различните събития и явления.

Става дума за дете с лека умствена изостаналост, което получава ресурсно подпомагане за първа година. В общи линии детето се мотивира лесно за работа. При изразяването си използва прости изречения, разказва по картина, обича да слуша приказки, извлича поука почти самостоятелно. Разграничава сезоните и  цветовете. Знае буквите и срича, но има нужда да овладее сричкосливащото четене. По история и география знае някои от основните събития и явления, трудно помни дати, но при добре поднесен материал, адаптиран за способностите му, проявява интерес и се наблюдава повишаване на трайността на паметта. Детето има добра ориентация във времето и пространството, с чужда помощ си обяснява причинно-следствената връзка между нещата. Уроците по география и история са му интересни, но е необхидама индивидуална работа, за да може да разбере по-голяма част от нещата в тях. Задава въпроси, когато нещо не му е ясно. Концентрацията на вниманието на детето е около 20-25 минути и то при проявен от него интерес. Изпълнява поставените му задачи и проявява старание при изпълнението им. Речникът на детето е беден поради факта, че в къщи и с приятелите си общува предимно на ромски, но въпреки това се стреми да съгласува правилно думите в изречението.

ИСТОРИЯ

В училището, в което бе наблюдаван урока по история се работи по следните учебници:

V клас

„История и цивилизация”

Издателство: „Просвета”

Автори: Райна Гаврилова, Пламен Павлов, Румяна Кушева

Разглеждани теми:

І. България – огнище на древни цивилизации

ІІ. Българската средновековна държава – VІІ – началото на ХІ век

ІІІ. Българската държава и общество през ХІ – ХІV век

ІV. Българските земи под османска власт през ХV – ХVІІ век

VІ клас

„История и цивилизация”

Издателство: „Просвета”

Автори: Райна Гаврилова, Мария Радева, Евгения Калинова

Разглеждани теми:

І. Епохата на българското възраждане

ІІ. Политическо развитие на България от Освобождението да средата на ХХ век

ІІІ. Стопански, обществен и културен живот до средата на ХХ век

ІV. Българското общество през втората половина на ХХ век – началото на ХХІ век

VІІ клас

„История на Стария свят”

Издателство: „Анубис”

Автори: Васко Арнаудов, Цветан Цветански

Разглеждани теми:

І. Праистория

ІІ. Древен Изток

ІІІ. Древна Елада

ІV. Древен Рим

VІІ клас

„История”

Издателство: „Свят и наука”

Автори: Христо Матанов, Георги Сотиров, Людмил Станчев

Разглеждани теми:

І. От Античност към Средновековие

ІІ. Светът на Средновековието

ІІІ. Европейският запад и европейският изток

ІV. В търсене на нови светове

Наблюдаваният и разработен урок е по история за V клас – „Светът на средновековните българи”.

Цел: Получаване на представа за живота на хората в България през Средновековието

Задачи:

- обогатяване на речника;

- обогатяване на знанията по история;

- подобряване концентрацията на вниманието;

- подобряване на паметта;

- съпоставка със съвремения живот и битуване на българите;

- изграждане на представа за живота на българите през Средновековието;

Нагледни материали: изображения и фотоси, свързани с урока.

1. Запознаване с ролята на християнството за живота на българите през Средновековието и ролята на религията в битуването им.

Показване на детето на фотоси с иконописи от миналото, припомняне на основните символи на християнството.

2. Запозанаване с разликата между аристокрацията и обекновените селяни, изразена в начина на обличане, мястото на живот и вярванията.

Показване на детето на рисунки, изобразяващи разкоша, в които са живели царете и болярите, техните дрехи, накити и жилища.

3. Запознаване с начините на противодействие от страна на селяните на природните бедствия и стихии.

Обясняване на същността на магиите и другите ритуали.

4. Запознаване с ролята и радостта от големите християнски празници за обикновените селяни.

Детето може да разкаже за някой голям християнски празник, които се празнува и днес.

Обобщение:

Учителя с помощта на въпроси разбира какво е разбрало детето и обяснява непонятните за него неща. В случая на детето беше ясно празнуването на големите християнски празници. Беше повторно обяснена йерархията на обществото в средновековна България.

Оценка:

На края на учебния час учителят поставя оценка на детето, като го стимулира при повишена концентрация и даване на правилни отговори.

ГЕОГРАФИЯ

В училището, в което бе наблюдаван урока по география се работи по следните учебници:

V клас

„География и икономика”

Издателство: „Просвета”

Автори: доц. Д-р Люсила Иванова, доц. Д-р Нено Димов, Емилия Лазарова

Разглеждани теми:

І. Географията – древна и съвременна наука

ІІ. Изобразяване на Земята

ІІІ. Земята – планета от Слънчевата система

ІV. Литосфера

V. Хидросфера

VІ. Атмосфера

VІІ. Педосфера и биосфера

VІІІ. Природни зони на Земята

ІХ. Хората и земята

Х. Световно стопанство

VІ клас

„География и икономика”

Издателство: „Просвета”

Автори: Д-р Люсила Иванова, доц. Д-р Нено Димов, Емилия Лазарова

Разглеждани теми:

І. Африка

ІІ. Южна Америка

ІІІ. Северна Америка

VІІ клас

„География”

Издателство: „Анубис”

Разглеждани теми:

І. Европа

ІІ. Баркански полуостров

ІІІ. България

VІІ клас

„География”

Издателство: „Анубис”

Автори: Петър Лазаров, Живко Желев

Разглеждани теми:

І. Геогравско познание за света

ІІ. Картография

ІІІ. Планетата Земя

ІV. Земята като система

  1. Системи в атмосферата
  2. Система в хидросферата
  3. Система в литосферата
  4. Педосфера
  5. Биосфера

V. Географски системи

VІ. Човекът и природата

Наблюдаваният и разработен урок е по география за V клас – „Географски глобус и географска карта”.

Цел: Получаване на представа за географската карта и глобусът като умалени изображения на планетата или страната.

Задачи:

- обогатяване на речника;

- обогатяване на знанията по география;

- подобряване концентрацията на вниманието;

- подобряване на паметта;

- изграждане на представа за предназначението на географската карта и глабусът;

Нагледни материали: глобус, различни видове географски карти.

1. Запознаване с ролята и вида на географския глобус.

Показване на детето на глобус и обясняване на разликата между континентите и океаните, както и на тяхното местоположение.

2. Запозанаване с ролята на географската карта.

Показване на детето на географска карта на България, както и изясняване на факта, че тя е много умален модел на страната ни, че на нея са показани само по-големите населени места. Възлагаме на дете то задачата да намери родното си място, по-големите градове в близост, столицата, някои реки, Черно море.

3. Запознаване с начините на изобразяване на съдържаниеота на картата.

Обясняване на цветовете, с които се изобразяват планините, равнините, моретата и реките.

Обобщение:

Учителя с помощта на въпроси разбира какво е разбрало детето и обяснява непонятните за него неща. В случая на детето му бяха ясни цветовете на изобразяване на релефните форми. Повторно обяснена беше причината за формата на глобуса.

Оценка:

На края на учебния час учителят поставя оценка на детето, като го стимулира при повишена концентрация и даване на правилни отговори.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG