Home Икономика МОЛБА ЗАЯВЛЕНИЕ, ЖАЛБА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ОПЛАКВАНЕ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
МОЛБА ЗАЯВЛЕНИЕ, ЖАЛБА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ОПЛАКВАНЕ ПДФ Печат Е-мейл

МОЛБА /ЗАЯВЛЕНИЕ/, ЖАЛБА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ОПЛАКВАНЕ 

  1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Молбата, заявлението, жалбата, предложението и оплакването          са документи, които се изготвят от физически и юридически лица и се различават помежду си по предмета и характера на третираните в тях въпроси.МОЛБАТА се отправя от лицето, което има нужда да получи някакъв документ от съответната организация. Молбата може да бъде за назначаване на работа, за разрешаване на отпуск, за освобождаване от длъжност, за издаване на необходим документ и т. н. В ЖАЛБАТА и ОПЛАКВАНЕТО се правят възражения или оплаквания за някои трудности  и нередности до ръководителя на организацията за вземане на решения. В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО се правят препоръки за подобряване на дейности, преструктуриране на звена, отдели и т. н.

  1. СЪСТАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА МОЛБА, ЗАЯВЛЕНИЕ, ЖАЛБА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  2. Тези документи се съставят по един и същ начин, но се различават по реквизита Наименование на документа и  по съдържанието си. При оформянето им се спазват следните условия:

¯     Длъжностното лице, към което се отправя документът се пише на 44 деление с главни букви, а след един свободен ред с разредка се записва населеното място

¯     Наименованието на документа се записва след 2 свободни реда пак от 44 деление с главни букви и с разредка

¯     Трите имена на лицето, което изпраща документа, се записват от 44 деление след един свободен ред с главни букви, а на следващия ред с малки букви се записва точния му адрес или длъжността в организацията, която заема

¯     Реквизитът ОТНОСНО започва след 2 свободни реда от 20 деление, а текстът му се подчертава. Той представлява кратко изложение за същността на документа

¯     Обръщението се записва след 1 свободен ред от 20 деление, като се изписва без съкращения само с главни букви

¯     Текстът и новите мисли в документите също започват от 20 деление като думата МОЛЯ се изписва с главни букви

¯     Реквизитът ПРИЛОЖЕНИЕ се записва с главни букви след един свободен ред от 12 деление, а на следващия ред от 20 деление се записват като се точкуват приложенията

¯     След 1 свободен ред от 12 деление се записва населеното място и датата  на съставяне на документа

¯     След 1 свободен ред на44 деление се завършва с учтиво изразено отношение и подпис на лицето

 

WWW.POCHIVKA.ORG