Home Икономика Ръководене посредством модерация

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Ръководене посредством модерация ПДФ Печат Е-мейл

Ръководене посредством модерация

Модерацията е процес, чрез който човек може да подкрепи създаването на нагласи и вземането на решения в група. Обикновено модераторите изпълняват най-различни функции - от прилагане на основни дискусионни правила до визуализиране и извеждане на преден план на процедурата и дискусията. В някои случаи може да бъде отговорност на модератора да участва активно в създаването на съдържание, докато в други случаи може да е по-важно за модератора да улеснява общуването и да създава основи за него, без да се намесва в същината на дискусията.

Модерацията описва процеса на създаване и подпомагане на работна среда с положителен заряд за групата. Някои ключови характеристики на успешното модериране включват:

 • Вземането на по-прозрачни решения
 • Мотивиране креативността на членовете на групата
  • Цялостно оползотворяване на познанията и компетентностите на всеки отделен участник
 • Улесняване приемането на групово взетите решения
 • Опростяване на процеса на вземане на решения

Повишаване мотивацията и удовлетвореността на участниците

Роля на модератора и участниците

Ролите, които играят модераторът и участниците, както и самата ситуация, са в рамките на някакъв специфичен контекст. Това включва:

Среда – модерираните ситуации са интегрирани в среда, която включва институционални интереси, които могат да се противопоставят едни на други.

Тема – модерираните ситуации се нуждаят от ясно дефинирана тема.

Модератор – всички модератори използват своя личен и професионален опит.

Група – всички модерирани ситуации се създават в групи, а тяхното оформяне може да се нуждае от допълнителна работа.

Методи – различните методи вършат работа с различен тип групи Модераторът трябва да има предвид взаимоотношенията между всички тези фактори. Темата трябва да бъде от значение за дадената група и може да се окаже, че е задължение на модератора да покаже значимостта на тази тема за определени членове на групата. Освен това, използваните методи би трябвало да бъдат подходящи за групата и за нивото на напрежение в групата. Модераторът също така трябва да бъде приеман като компетентен и неизменен член на групата, като самият той трябва да защитава този статут, дори при евентуални предизвикателства.

Важно е да се отбележи, че модераторът не е “шеф” на групата. Той е там, за да наблюдава и подпомага груповия процес. Подпомагането в този случай се състои в оформянето на средата, груповата динамика и формирането на собствено мнение

Тъй-като модерацията може да бъде приложена в най-различни ситуации и контекст, то определянето на строги правила за модериране е невъзможно. Някои правила обаче могат да бъдат обобщени по следния начин:

Ролята на “помощник” в групата предполага, че модераторът спомага за развитие на груповия процес чрез формулиране на въпроси.

Модераторът не обявява своето собствено мнение по даден въпрос чрез твърдения, свързани със съдържанието му.

Модераторът не може да дава преценка на емоциите или мненията в групата, но ги регистрира, за да може групата да ги има представени визуално, както и да осмисли тяхното съдържание.

Модераторът позволява на групата да работи по свой собствен начин, но в рамките на фиксираните в началото правила.

Модераторът използва изрази като “Аз мисля...аз чувствам...”. По този начин той демонстрира поемане на отговорност за собствените си действия.

Модераторът трябва да може да идентифицира потенциални емоции и приоритетно да предприема ефикасни действия.

Модераторът действа гъвкаво в зависимост от динамиката на груповия процес.

Модерацията включва всички стъпки от планирането до оценката. Модераторът трябва да бъде способен да се справи с всеки от следните въпроси:

Информация

 • Има ли достатъчно информация относно вида модериране?
 • Организаторите наясно ли са какво да очакват от модерацията?
  • Има  ли  достатъчно налична  информация за участниците  и техните интереси?
  • Каква е целта на модерацията?
   • Какви са очакваните резултати от страна на организаторите, участниците и модератора?
   • Ще бъда ли способен да разбера техническия език или жаргона във всички дискутирани теми?
   • Мога ли да остана неутрален или някоя от темите засяга и мен?

Планиране

 • Може ли планирането да започне, базирано на наличната информация?
 • Какъв тип планиране ще бъде най-подходящ?
 • Има ли достатъчно време за планиране?
 • Какви пречки се очакват по време на процеса на планиране?
 • Сам ли да модерирам или в екип с асистент и помощници?

Трудно е да бъде създаден наръчник “стъпка по стъпка” за модерирането на събития, тъй като всяко от тях има различен контекст, участници и цели. Представеното по-нататък може да бъде възприето като списък с въпроси, който може да бъде полезен в планирането и провеждането на събитието. Той не трябва обаче да бъде приеман като цялостен или изчерпателен списък на всички възможности. Запомнете: с колкото повече и по-прецизна информация разполагате, толкова по-голям е шансът нещата да се развият добре. Помислете за това като отправна точка за бъдещата ви практика.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG