Home Икономика Място, роля и възможност за общуване чрез INTERNET. INTERNET революционен фактор

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Място, роля и възможност за общуване чрез INTERNET. INTERNET революционен фактор ПДФ Печат Е-мейл

Място, роля и възможност за общуване чрез INTERNET. INTERNETреволюционен фактор

Днес светът е информационно - глобален, под мощното въздействие и обхват на средствата за масова комуникация, материално-техническата унификация и урбанизация. Преходът към Информационно общество няма алтернатива. Това е “нов обществен строй, в който индустриалното общество минава в етап на ново качество на производствените отношения. Обменът на информация се превръща в едно от основните средства за производство. Компютърът и информационните мрежи са негови оръдия на труда.” Революцията в информационните технологии и преструктурирането на капитализма родиха мрежовото общество с глобализация на икономиката, гъвкавост и нестабилност на труда и виртуална култура.

Единствено този комуникационен канал е изграден без твърди константи и без предварително разпределени роли. Всеки е комуникатор в Интернет, като едновременно е адресат и адресант. Институциите, лидерите и обикновените потребители имат равен шанс и равни права да участват в общуването, като много често те сменят позицията си, комуникационните си роли, дори самоличността си.

Интернет е най-бързата среда за пренос на съобщения, за проучване на обществените нагласи и за преформулиране на посланията, съобразно тях. Тук комуникацията не е еднопосочна (от източника към аудиторията), а многопосочна, като се извършва между неограничено количество субекти, които реагират по различен начин и то в реално време (веднага и неотложно). Виртуалната комуникация е мигновена и наподобява модела на междуличностното общуване. Посредством компютър и връзка към Интернет всеки е свободен да избира събеседниците си, да инициира комуникация, да се включва в дадена дискусия, сам да бъде част от комуникационната верига като равноправен участник.

Интернет не е само звено от комуникационния процес, а обхваща цялата комуникация, той е едновременно среда и средство. Всички останали медии съществуват отделно от човека и се явяват външни за него, само “Мрежата” е място, в което всеки влиза и доброволно става част от многостранната комуникация. Интернет скъсява времето и преформулира пространството - всичко се случва в момента – “on line”.

С какво се отличава Интернет като нова медия – интерактивността. Интерактивността се проявява в три основни варианта: навигационна интерактивност, функционална (свързана с потребителските контакти - електронна поща, линкове, BBS) и адаптивна интерактивност. Докато при традиционните медии потребителят е пасивен участник - той чете, слуша и гледа, без възможност за директна обратна връзка, Интернет е единственото средство за масова комуникация, което му позволява активно да участва в случващото се. Интерактивността има както технически, така и социални параметри, т.е. отнася се както към взаимодействието между потребителите и техническия апарат (комуникация човек-компютър), така и към средствата за виртуално общуване (комуникация човек-компютър-човек).

Мултимедийната среда е решителната стъпка за популяризиране на персоналните компютри във всеки дом. Тя посредством компютърните технологии и Интернет стана градивна среда във виртуалното пространство и от там част от ежедневието ни. И тъкмо “триумфът на мултимедията, включващ визуализация, текстуализация, звукове, движение и интерактивност посредством дигитализация може да доведе до завръщане на сетивата ни към примитивните години” (McLuhan).

Графичният потребителски интерфейс – ГПИ, е гръбнака за визуализация на всеки "уеб-браузър" - програмата, пресъздаваща съдържанието на уеб страниците върху екрана на компютъра. За периода от 1992 до 1996 година "уеб-браузърите" претърпяват изключително бурно развитие. Mosaic е първият браузър с графичен потребителски интерфейс и е създаден през 1993 година, а през 1994 се появява началната версия на популярния днес Netscape Navigator, която е създадена от няколко студенти, участвали и в разработката на Mosaic. През 1995 в надпреварата се включва фирмата Microsoft, чиито операционни системи присъстват при по-голямата част от потребителите, а нейният браузър получава името Internet Explorer.

Това е етапът, в който Интернет претърпява своя бум на развитие. За период от 3 години, до 1998, броят на компютрите включени към световната мрежа нараства от 4 на 40 милиона. Много компании започват да трупат солидни печалби от своята дейност в областта на високите технологии, което е следствие от засиления интерес в обществото към "новата медия".

Ролята на Интернет комуникацията в съвременното информационно общество като основно и предпочитано средство за общуване, особено от младото и в активна творческа възраст поколение, рефлектира директно върху иконичността. Това е един от най - мощните и водещи фактори.

Интернет аудиторията, като звено от комуникационния канал, е другият активен фактор, преобразуващ визуалността на средата. Нейното влияние се определя от качествата и:

ü       активна и комуникативна;

ü       свободомислеща и неконвенционална;

ü       критична и действаща;

ü       бърза и селектираща;

ü       разнородна и разпръсната;

Днес светът е необратимо свързан с Интернет. Глобалната информационна мрежа е инструмент, който даде на човечеството възможност бързо и лесно да намира информация, да осъществява голяма част от ежедневните си дейности: работа, бизнес, пазаруване; и едновременно с това да се забавлява, като комуникира с хора от цял свят. Човекът е социално животно. Благодарение на Интернет се дава възможност за социални контакти и изява, и на най-асоциалните елементи от обществото. Интернет дава на човечеството и оръжие за борба с невежеството, тласък е за развитието на нови видове бизнес, създаде нова икономика и се превърна във феномен на века.

Традиционните медии имат сериозна причина да се чувстват заплашени от развитието на интернет. Доскоро световната мрежа беше просто един източник на информация, който осигурява забавен и удобен достъп до огромна база от данни. Новите технологии обаче промениха представата за това какво е медия и постоянно ни предоставят нови възможности за общуване.

Дълго време, когато паметта играеше централна роля, се смяташе за образован човек този, който знае много информация. С експанзията на книгите, електронизацията на библиотеките, Интернет технологиите, днес за образован човек се приема този, който е способен да намери нужната информация и бързо да се ориентира в свръхизобилието от писано слово. Образован човек е този, който е способен напълно съзнателно да селектира и пресява информацията, способен да владее процесите на подбора. Отново е актуална мисълта на Дарвин: “Оцелява не най-силният, не най-интелигентният, а най-приспособимият!”

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG