Home Икономика УСТНИТЕ КОМУНИКАЦИИ ПУБЛИЧНА РЕЧ, ИНТЕРВЮ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
УСТНИТЕ КОМУНИКАЦИИ ПУБЛИЧНА РЕЧ, ИНТЕРВЮ ПДФ Печат Е-мейл

УСТНИТЕ КОМУНИКАЦИИ – ПУБЛИЧНА РЕЧ, ИНТЕРВЮ

 • При свободно работно място най-често се обявява конкурс- по документи, събеседване(интервю) или изпит. Може да има и комбинация от тези варианти.
 • Информация за всичко това получаваме от обяви – във вестниците, по интернет, бюра по труда и др.
 • За да сме убедени, че отговаряме на изискванията, трябва добре да разчетем обявата, за да сме сигурни дали се отнася за нас и има ли смисъл да кандидатстваме.

ОБЯВА

Какво може да има в една обява?

 1. 1. Изисквания за умения.
 2. 2. Изисквания за знания.
 3. 3. Квалификация (образование).
 4. 4. Обучение – задължително или желателно.
 5. 5. Опит – задължителен или желателен.
 6. 6. Персонални качества.
 7. 7. Възраст (за асистенти е само до 35 г.)
 8. 8. Перспектива за развитие.
 9. 9. Характеристики на работата.
 10. 10. Срокове и условия – заплата, диапазон на заплатата(от-до), отпуск, работно време, пробен период, режийни, социални придобивки.

ИНТЕРВЮ

 • Практика е работодателят или упълномощено от него лице да се срещне с кандидатите. Тогава се провежда интервю.
 • Интервюто за работа включва въпроси към кандидата, диагностика на неговите знания и компетентности, поведенческа характеристика.
 • За явяване на интервю се изисква специална подготовка – като се започне от събиране на информация за организацията и се стигне до външния вид.
 • Основни фази на интервюто:
 1. 1. Приветствие към кандидата, установяване на контакт (поздравяване и представяне):
 • Представяне на партньорите един на друг;
 • Благодарност за участието;
 • Обезпечаване на доверие
 1. 2. Общи сведения:
 • Произход;
 • Родители, близки;
 • Семейно положение;
 • Местожителство (местоживеене).
 1. 3. Образование:
 • Училище;
 • Висше образование;
 • Допълнителна квалификация (курсове, сертификати);
 • Образователни планове.
 1. 4. Професионално развитие:
 • Базова професия;
 • Професионална дейност;
 • Професионални планове.
 1. 5. Свободно време:
 • Интереси, спорт, хоби;
 1. 6. Информация за организацията от работодателя:
 • Информация за организацията на отпуските;
 • Изисквания към кандидата;
 • Стимулиране.
 1. 7. Обсъждане на условията на договора:
 • Предишни доходи;
 • Очаквани доходи;
 • Особени условия;
 • Допълнителен труд.
 1. 8. Завършване на интервюто:
 • Указания за следващи действия;
 • Кратко резюме;
 • Благодарност за беседата.

Най-често задавани въпроси на интервю:

 1. 1. Кои Ваши умения и знания Ви правят подходящ/а за длъжността?
 2. 2. Смятате ли, че отговаряте на изискванията, които поставяме към изпълняващия длъжността?
 3. 3. Какви са Вашите конкретни постижения в областта?
 4. 4. Как се виждате след 2, 5, 10 години?
 5. 5. Каква е Вашата професионална стратегия за реализация?
 6. 6. Какви са Вашите силни и слаби страни?
 7. 7. Кои са факторите, поради които напуснахте предишната си работа?
 8. 8. Каква е предпочитаната от Вас роля при работа в екип?
 9. 9. Можете ли да опишете ситуация, при която сте работили под напрежение? Как се справихте?
 10. 10. Убедете ни в рамките на 1 минута, че трябва да предпочетем именно Вас?

ОСНОВНИТЕ  ПРАВИЛА  ПРИ  ПОДГОТОВКАТА  НА  РЕЧИ  СА:

А. Определяне на темата.

Да бъде точно формулирана. При изборът и се имат предвид:

 • Вашите знания;
 • Вашата аудитория;
 • Случаят.

Б. Подготовка на представянето, включващо следните моменти:

 • Извършване на контрол на изследванията, за да се получи необходимата информация;
 • Организация на информацията – оформяне;
 • Поздравления, обръщение към аудиторията;
 • Спечелване на вниманието в началото и повишаване на интереса впоследствие;
 • Свързване на разговора с темата на речта;
 • Да се говори за целта (обекта) на вашата реч.

В.Определяне на методите за представяне.

Да се определи кой метод ще се използва:

 • Четене;
 • По памет;
 • Импровизации.

Г. Съобразяване с личностните аспекти .

Речта да е пригодена към качествата на говорителя.

За постигане на по-голяма ефективност на речта, се изисква:

 • Съгласие и разбиране от вашата аудитория, да се говори силно е ясно;
 • Искреност;
 • Пълнота и съвършенство.

Д. Анализ на аудиторията:

 • Да се знае средната възраст, пол, образование;
 • Анализ в момента на речта – шум, движение, обратна връзка, лицеви изражения.

Е. Появяване и поведение на говорещия:

 • Състояние на комуникативната среда – зала, сцена, осветление, озвучаване;
 • Личностно представяне на говорещия;
 • Положението на тялото;
 • Маниер на говорещия - да се движи, обръща и т.н.
 • Изражение на лицето;
 • Жестове.

ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ЕДНА РЕЧ СА НЕОБХОДИМИ:

 • Обширни познания;
 • Анализ на аудиторията, за която е предназначена;
 • Анализ на говорителя и неговите качества;
 • Анализ на времето;
 • Анализ на медията;
 • Анализ на начина, по който ще се изнася техническата обезпеченост, визуално подпомагане – графики, схеми и др.

Ефективни техники за съставянето и изнасянето на реч:

 1. 1. Гледайте аудиторията в очите!
 2. 2. Използвайте чист език, не употребявайте клишета!
 3. 3. Хуморът работи добре!
 4. 4. Задавайте въпроси на аудиторията, включете я в темата!
 5. 5. Целенасочено използвайте ефекта на паузата – дайте „глътка въздух”, за да се осмисли казаното!
 6. 6. Говорете малко по-бавно от обикновено, използвайте модулацията и тембъра на гласа си!
 7. 7. Представянето не трябва да е много дълго.
 8. 8. Хората искат истории.
 9. 9. Трябва да обичате това, което правите, за да сте убедителни. Усмихвайте се !!!
 10. 10. Ако ви апострофират, вие трябва да можете да обърнете ситуацията!
 11. 11. Игнорирайте външните дразнители или източниците на шум!
 12. 12. Общуването става чрез сърцето + важността на съобщението = говорителски успех.
 13. 13. Ако разказвате за себе си, никога не се представяйте за герой!
 14. 14. В заключение кажете на аудиторията, че е велика!

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG