Home Икономика Вербалната комуникация в бизнеса

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Вербалната комуникация в бизнеса ПДФ Печат Е-мейл

Вербалната комуникация в бизнеса

Деловата комуникация е обвързана здраво с вербалните умения,с реторичните техники и похвати, с прилагането на способности за убеждаване на бизнес партньора, с различните логически и емоционални средства за влияние и за формиране на определено мнение. В модерния мениджмънт непрекъснато се засилва употребата на електронни и автоматизирани системи за информирне и управление. Но тази тенденция не е в противовес на друга една тенденция: все по-голямо значение да придобива личностното влияние чрез говорното слово и неговото богатство. Зачитането на човешките ценности и етиката на отношенията е една от основните причини да говорим за хуманизиране на бизнес комуникация. Това хуманизиране се аргументира и чрез големия ефект, който имат личните разговори, дискусии, спорове между отделните представители на деловия свят.

Красноречието е не просто още едно положително качество за търговеца, предприемача, дилъра или брокера, а сериозно условие за успехи в кариерата му и съществен белег за степента на фирмената му култура. Ораторското майсторство на бизнесмена неминуемо произтича и от общите принципи за реторичното изкуство.

А те са формулирани още от Аристотел:

- яснота на обществения интерес;

- яснота на мисълта;

- яснота на говора.

Бизнесменът не може да си позволява лукса да бъде слаб оратор и да не умее да си служи със словото. Много често му се налага да провежда съвещания, да води конференции, заседания, кръгли маси; търсен е от журналисти за интервюта и коментари; участва или пък сам организира пресконференции и т.н. Тромавата реч, непоследователността на мисълта му, неяснотата или пък - което е още по-лошо - недостоверността, на думите му са достатъчни, за да бъде той дискредетиран, взет на несериозно и обявен за нелоялен партньор, конкурент или съдружник.

Кои са онези класически основи на реториката, валидни изцяло и за бизнес комуникацията? Всъщност този въпрос навярно не е достатъчно прецизиран, тъй като по начало трудно може да се открие ораторско качество, което да е "излишно" в деловите разговори и дискусии. Но все пак приоритетно могат да се изведат няколко реторични умения, които стопроцентово се отнасят и до способностите на деловите хора да убеждават чрез слово:

1. Правилен строеж на речта.

2. Осъществяване на контакт със слушателите (клиентите,деловите партньори, журналистите и др).

3. Точен подбор и отлично познаване на значенията  на  думите.

4. Емоционалност, яснота, краткост и простота на говорене.

5. Толерантност и недидактичност.

Ако, примерно, са наруши третото правило и в деловото вербално общуване започнат да се използват думи, изрази и фрази съвсем не на място, то от това - естествено - най-много ще пострада бизнесът. Вече стана ясно, че в организационния живот не трябва да има нищо неясно, неопределено или съмнително (и като действия, и като думи). Както е във вицът за съдията и секретарката:

"При извършването на оглед на полето съдията казал на секретарката възхитен:

- Колко е хубаво тук!

- Да, хубаво е, но е много духовно.

- Не е духовно, а е ветровито - поправил я съдията.

- Е, какво да правим господин съдия, и ние сме хора със слабини - извинила се секретарката" .(2)

В процеса на комуникирането в деловия свят твърде съществено е мястото и значението на   метода  на  внуш -

нието. В редица случаи търговският или предприемаческият успех са много по-добре гарантирани при наличието на способност за стилизация на въпросите, чрез която да се постига сугестивен рекламен ефект. Известен е примерът с продавачите, които печелели много повече, когато задавали антитезисно въпроса: "Да ви изпратим ли пакета или ще си го вземете със себе си?", с което внушавали необходимостта клиентът с а м   да направи този избор, а не да приеме една алтернатива от въпроса: "Желаете ли пакетът да ви се достави у дома?". (3) Или пък други техники на задаване на сугестивни въпроси, използвани от някои служители на бензиностанции. Наистина голяма е разликата между въпроса: "Да ви допълним ли резервоара?" и "Колко литра?". Несъмнено онези, които задават първия въпрос, ще спечелят повече от продажбата на бензин. (4)

Много пъти и най-добрите намерения и замисли на бизнесмена са се проваляли от това, че той по време на съвещанието или пък преговорите е говорил нервно и превзето; че се е придържал към първоначалния текст, а не е отчитал промяната в контекста на разговора и дискусията. Бизнес-реториката предполага също импровизация (разбира се, когато нейна основа е компетентността, добрата информираност и специалната нагласа) и непринудено държане. Американският автор Майлоу О. Франк в своята книга "Как да заседаваме без да губим време" отбелязва: "Четенето на глас или запомнянето наизуст не се налага, освен в случаите на защита на "правата на Миранда". И в двата случая текстът ви прави зависими. Той ви държи изкъсо, а не вие него. Спомнете си как говорите с близките си с добри приятели или с дългогодишни съдружници. Говорите естествено и спокойно. Усмихвате се, жестикулирате. Излъчвате топлина и добронамереност. Всичко това е в основата на доброто общуване".(5) Една мисъл, която би следвало да ни накара да се вгледаме в собствените маниери, стил на поведение и максимално да подтиснем изкуствеността на говорене и на държане. Защото доверието, което е основна ценностна категория в организационните взаимоотношения, се показва особено ярко чрез реторичните умения, чрез умелата организаци

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG