Home Икономика БИЗНЕС ЕТИКЕТ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
БИЗНЕС ЕТИКЕТ ПДФ Печат Е-мейл

БИЗНЕС  ЕТИКЕТ 

 • Етикет – правила за поведение.

ЩО Е ЕТИКЕТ?

 • Той отразява междуличностните отношения чрез приети и установили се условни знаци на внимание, уважение, учтивост;
 • Условността на етикетните знаци дава възможност да се предава етикетното съдържание чрез различни способи (вербални и невербални).

10-те най-често допускани грешки:

 1. 1. Неподходящ език – включва използването на обидни обръщения или умалителни имена, безвкусен хумор и разпространение на клюки.
 2. 2. Несъобразяване с времето на другите – невъзпитано е да пристигнете късно или неподготвени за срещи и съвещания:
 • Да нахлуете в нечий офис е нарушение на протокола;
 • Да не спазите срока за възложена ви задача е проява на неуважение;
 • Да прекъснете работна среща, за да отговорите на маловажни телефонни обаждания;
 • Да се занимавате с някаква странична дейност е демонстрация на лоши маниери.
 1. 3. Неподходящо облекло или външен вид.
 2. 4. Неправилна употреба на телефона:
 • Да задържате хора твърде дълго на телефона;
 • Да не отвръщате на телефонни обаждания;
 • Да не предавате съобщение;
 • Да затръшвате слушалката;
 • Да не разпознавате този, с когото говорите;
 • Да дъвчите, докато говорите.
 1. 5. Поздравяване по неподходящ начин:
 • Да поздравите някого без ръкостискане;
 • Вяло да му подадете ръка;
 • Да му „счупите ръката” е грешка на етикета.
 1. 6. Лоши способности за слушане:
 • Да прекъсваме хората;
 • Да избятваме визуален контакт;
 • Да задаваме въпроси, без да изчакваме отговорите.
 1. 7. Немърливост към общата собственост и незачитане на личното                 пространство на другите. Невежливо е да се намесвате в личния живот на другите. Неправилното използване на оборудването в офиса (факс, копирна машина) може да доведе до конфликт.
 2. 8. Поставяне на другите в неудобно положение.
 3. 9. Лоши маниери при хранене.
 4. 10. Неподходящо или непоследователно отношение към другите.

Безопасни теми:

 • времето;
 • трафикът;
 • спорт;
 • пътешествия;
 • интересни обществени прояви и културни събития;
 • благоприятни коментари относно мястото на даденото събитие или за съответния град;
 • общочовешки проблеми, книги и изкуство.

Теми, които трябва да избягваме:

 • собственото си здраве;
 • здравето на другите;
 • доходите;
 • лични неблагополучия;
 • разноските за дадено мероприятие, истории със съмнителен привкус;
 • мръсни вицове, клюки, остро-противоречиви теми (напр. политически);
 • частният живот на другите;
 • интимни подробности от частния ни живот.

ДИПЛОМАТИЧНОСТ

 • „Истинската проверка на добрите ви маниери ще бъде не при общуването ви с вежливи хора, а при сблъсъка с груби и невъзпитани хора.”
 • „ Не ми е навредило никога онова, което съм премълчал.”( Келвин Къмидж)
 • „Хората искат от вас критика, но очакват само похвали.”( Самърсет Моам)
 • „Да си смирен пред началника е дълг, пред равните – вежливост, пред подчинените – благородство.” (Бенджамин Франклин)
 • „Същността на етикета се състои в това да кажеш всичко, което трябва да бъде казано, и само толкова!” (Франсоадо Ларошфуко)
 • Способността ви да реагирате сдържано и културно, когато другият се отнася невъзпитано и грубо, е признак на сила.
 • Има различни ситуации, в които вежливостта може да бъде поставена на изпитание:

-   конфликтът между нас и колега;

-   изразяване на респект (или не) към висшестоящия (т.е. запазване на собственото достойнство);

-   как правим тактично забележка и как да понесем достойно критика;

 • Как да запазим спокойствие при обидни намеци, шеги, подмятания;
 • Как да реагираме, когато другият прехвърли всички възможни граници.

Конфликтите се пораждат, когато двама или повече души са на различно мнение. За разрешаването на конфликтите могат да се използват следните техники:

 • Дефинирайте конфликта.
 • Изяснете в какво се състои разногласието и не бързайте да лепите етикети (Нея  я мързи много; Той си е невъзпитан и т.н.)
 • Преценете точно поведението на „врага” или ситуацията, предизвикала конфликта.
 • За какво всъщност става дума?
 • Претеглете възможните алтернативи:
  • За какво воювате? Струва ли си?
  • Дали ръководството вече няма мнение по този въпрос?
  • Най-добре говорете с въпросния човек и се опитайте да се разберете сами!
  • Шефъг обича хора, които решават сами конфликтите, а не да ги създават.
  • Изберете подходящ момент да се разберете – най-добре е да поговорите „на четири очи” на неутрален терен.
  • Не разводнявайте разговора и започнете директно с онова, което имате да казвате!
  • Не избухвайте – без обвинения и обидни епитети!
  • Изслушвайте – дайте шанс и на другия да каже как той вижда нещата. Опитайте се да вниквате в неговите чувства!
  • Не обобщавайте – разглеждайте поотделно всеки един проблем!
  • Когато конфликтът се генерализира, хората изключват. Когато водите разговора конкретно и стегнато, вече го насочвате към конкретни и организирани решения.
  • Стигнете до съвместно решение – очертайте обхвата на възможното договаряне!
  • Посочете решение, а след това изслушайте предложението на другия!
  • Дайте възможност на всеки един да посочи кои решения смята за подходящи!
  • Тогава обсъждайте и изберете решение, което е подходящо и за вас!
  • Формулирайте постигнатото споразумение!
  • Проследете изпълнението – ако се наложи, оформете го в писмен вид!
  • Решете дали се налага този въпрос да бъде отнесен по-горе! Има много случаи, при които „мълчанието не е злато”.

Ситуации, в които трябва да реагираме:

-   Когато  показваме съпричастие;

-   Когато новината е добра, е много лесно – поздравяваме; при беда няма думи, които да помогнат така, както бихме искали.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG