Home Икономика Делова кореспонденция

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Делова кореспонденция ПДФ Печат Е-мейл

Делова кореспонденция

Обучението по Делова кореспонденция има за задача да даде на студентите работни познания за кореспондентски стил и практика за създаването на стопански и фирмени, лични и авторски документи, да ги запознае с въпроси като съдържание, стил и език на документите, с изискванията при структурирането им съгласно родните и международни стандарти.

Усвоявайки теорията и практиката на кореспонденцията, студентите овладяват държавните стандарти, придобиват умение за качествена и производителна текстообработка, усвояват кореспондентските информационни технологии. Знанието по кореспонденция е необходим елемент в образованието на работещите в туризма кадри, то е принос в интелектуалното развитие на личността.

Деловото общуване е една от най-важните страни на бизнес отношенията. Начинът по който е написан един или друг документ, съдържанието и оформянето  говори за личността, за неговата професионална и езикова компетентност.

Делова кореспонденция представлява преписка между лица или учреждения .

Терминът „държавен език” извежда на преден план символната функция на езика, а „официален език”  наричан още „книжовен” за държавните и обществени институции.  Той има правописни, правоговорни, пунктуакционни, лексикални и граматични норми. Този език е задължителен за всички образовани членове на обществото.

Различаваме различни стилови:

 • Научен използва се в науката за учебна цел. Учебници, статии, монографии, доклади, дисертации и др.
 • Публицистичен  средства за масова информация. Предават се не само съобщения и информация, но се въздейства на емоциите, пропагандират се положителни или отрицателни оценки на обществените и социални явления.
 • Официално деловият стил се прилага в държавната, законодателната, административната и дипломатическата сфера.
 • Художествен стил за художествено творчество. Техният език показва богатството на националния език.

Писменото изказване /текстът/ осигурява смислени блокове, всеки от които играе определена роля в предаването на съдържанието и целта на речта. При оформянето на текста авторът се стреми да предаде своето емоционално състояние, да подчертае главното, да изкаже своето отношение не само с речта, но и чрез препинателни знаци, графически обозначения, шрифтово разграничение.

Писмото предполага оптимално да се разкрие неговото съдържание и смисъл, които синтезирано се представят и в заглавието на текста. Трябва да бъде книжовно обработен, да има съответстваща на жанра му форма и стилистична украса.

Същността на деловия стил включва понятия като : административен , законодателен, дипломатически под стил. Това включва строга стандартност, лексикална ограниченост и липса на емоции . Най-важните черти на деловия стил са: предписващ характер, точност недопускаща друго тълкуване, обективност. Деловият стил е задължителен при изготвяне на законите,  постановленията, указите, дипломатическите ноти, договори, заповеди, служебни доклади, протоколи на заседания, фирмена документация и кореспонденция.

Към официалната комуникация се включват служебна, професионална, гражданска, протоколна и ритуална.

 1. 1. Работа с клавиатура практически
 2. 2. Инструментариум на WORD практически
 3. 3. Съставяне на писмо запитване и отговор на писмо стр. 4, 5, 6, 7, 50, 51, 52, 53,116,117
 4. 4. Съставяне и оформяне на стандартна оферта стр. 18, 19
 5. 5. Съставяне и оформяне на писма за връзки с обществеността стр. 82, 83
 6. 6. Съставяне и оформяне на документи свързани с кандидатстване за работа стр.22, 23, 28, 29, 32, 33, 42, 43

Ако Вие искате да започнете работа на трудов договор трябва да се ориентирате какво точно искате да работите.

Първа стъпка. Написване на Автобиография и Мотивационно писмо. Ако имате Препоръка, която е подходяща за длъжността за която кандидатствате направете едно копие и го изпратете с другите документи.

Когато пишете Автобиография пред вас трябва да бъде обявата за работа. Там се съдържа най- важната информация.

Изисквания:

Задължения и отговорности:

Какво предлага фирмата:

В коя категория е.

Автобиографията е инструмент за продажба. За целта, продавайте чрез думи, които показват действия, защото те са единственото, от което работодателят ще си извади стойностни заключения за вас. Потенциалният ви работодател ще иска да разбере с какво именно вие сте ценен и полезен. Помогнете му, не го затруднявайте. Начинът, по който изглежда автобиографията ви може рязко да повлияе на шансовете ви да постигнете основната си цел - да ви поканят на интервю.

И най-добрата автобиография обаче може да се окаже недооценена, ако съставите стандартно придружително писмо.

Съставяйте придружително писмо всеки път, когато кандидатствате за работа. Доброто придружително писмо подсилва ефекта от автобиографията ви и заостря вниманието върху някои конкретни моменти в нея. То е комуникацията между вас и бъдещия работодател. Комуникацията е свързващ инструмент. Във вашият случай вие искате да се рекламирате . Ще го постигнете, ако спазвате следните правила:

А. Процес на информиране

Процесът на информиращата комуникация изисква да се направят четири крачки:

 1. Да привлече вниманието;
 2. Да бъде възприета;
 3. Да бъде интерпретирана;
 4. Да бъде складирана.

Б. Процес на обучаване

Най-важното нещо което искат работодателите е да намерят  отговор „ Търсим служители  с такива качества”.

В. Процес на убеждаване

Когато комуникацията се използва с цел за убеждаване, тогава трябва да убедите работодателя, че вие лицето „Х” сте по-добри от лицето „У”.

Г. Процес на развлечение

Съобщението трябва да бъде шифровано по такъв начин, че да отговаря на нуждите и интересите на работодателя.

Най-важното, което следва да запомните сега е, че в придружителното писмо трябва да се откроят конкретни способности, умения или постижения, които са споменати или поне загатнати по някакъв начин в автобиографията ви.

И още - придружителното писмо следва да е откровено, интересно за четене и ентусиазирано. Подобно писмо ще провокира работодателя да погледне още веднъж автобиографията ви и най-вероятно - да си уреди среща с вас.

Втора стъпка. Научете най-важното за фирмата. Какъв е пазарният дял, кои са конкурентите, с какво се занимават, какви идеи можете да дадете за подобряване на финансовите резултати. Подготвят ли нови продукти или услуги. Имат ли в момента на кандидатстването ви промоции. Посетете магазините или офисите им. Опитайте се да поговорите с техни служители, за да разберете повече за ценностите, климата, психиката и морала в организацията.  Ако по някакъв начин можете да научите кой ще ви води интервюто научете нещо за него например „какъв тип служител харесва”.

Трета стъпка – получавате покана за интервю. Разберете точното място и час. Отидете на срещата 5 до 10 минути по- рано. Облечете се подходящо за длъжността облекло. Момичетата не трябва да са много гримирани, да нямат големи бижута. Момчетата да не бъдат с фланелки без ръкав.

Отговаряйте конкретно на въпросите. Отговорите трябва да бъдат до 1 минута. Не се впускайте в разговори за личния ви живот, хобита или ваши интереси не касаещи длъжността за която кандидатствате. Ако има такива въпроси отговорете с едно изречение.  Никога не прекъсвайте комисията. Изчаквайте да ви зададат въпроси.

В края на интервюто ще Ви попитат имате ли въпроси. Тогава идва вашият ред да действате. Питайте!

 • Ако до този момент не сте разбрали за какво точно ще отговаряте, какви правомощия имате и каква отговорност ще носите при изпълнение на задълженията си.
 • По принцип на интервюто присъства бъдещият ви пряк ръководител, но ако го няма;

разберете къде е;

кога и за какво точно трябва да се отчитате пред него.

 • Сега е момента да разберете повече  за заплатата:

Каква е основната заплата;

Предвидени ли са бонуси и за какво;

Има ли други придобивки като: служебен телефон; служебна кола; работно облекло; формено облекло; медицинско обслужване.

 • Разберете какви са условията на труд и дневния график:

Свързана ли е работата с командировки, ако „да” попитайте дали са еднодневни или с приспиване;

Налага ли се да оставате извънредно след работно време;

Работи ли се по график и в почивните дни.

 • Попитайте как преминава един работен ден на тази длъжност
 • Ако Ви назначат с изпитателен срок изяснете какви ще бъдат критериите за оценка на труда и вида на договора, с който ще ви наемат за по-дълго време.

Четвърта стъпка. Напишете благодарствено писмо. Това е начина да напомните за себе си и да ги приканите да действат.

Научете най-важното!

 1. Как да се продавате?
 2. Как да общувате?
 3. Как да преодолеете страха си да не бъдете отхвърлени?
 4. Как да се изправите отново, след като бъдете отхвърлени?

Запомнете!

Започнете заплануваното от Вас и бъдете готови да го направите лошо.

Във всеки един от нас има един неудачник и един победител.

Да се научиш да продаваш значи да победиш неудачника в себе си.

Липсата на увереност съсипва живота ни.

Най-успелите хора в света са получавали най-много откази.


 

WWW.POCHIVKA.ORG