Home Икономика Техники а мотивиране на човешките ресурси във фирма

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Техники а мотивиране на човешките ресурси във фирма ПДФ Печат Е-мейл

1.Изясняване същността на мотивацията и различните техники за мотивиране

От гледна точка на индивида, мотивацията е съвкупност от цели и причини, заради които индивидът извършва едно действие.А от управленска гледна точка мотивацията означава да насърчим служителите да работят и да имат постижения(да продават, да печелят клиенти и т.н.).Така че мотивиран служител е този, който има цели(лични и служебни, обикновено интегритани в едно цяло) и осъзнава, че работейки работата си, може да ги постигне.Ярко присъствие в мотивацията на служителя, обаче, има мениджърът, който създава условия и помага на служителя да разбере, че чрез добрата си работа ще постигне своите цели(потребности, желания, мечти).

Мотивацията не е вродена черта.Тя се проявява в различни форми и има различно съдържание и сила, но само в интеракцията между индивид и среда.

От психологична гледна точка процесът на мотивация произлиза от чувството на неудовлетворена потребност, което го поставя в напрежение.И когато подбудите(мотивите), нагласите, решенията и действията доведат до удовлетворяване на потребността, следва спад в напрежението.

Съществуват различни техники за мотивиране, които мениджърите използват:

  • Пари-те не винаги са от първа степен мотивация.При младежи, които все още не са финансово самостоятелни, парите не са основен мотиватор, докато те се явяват такъв, когато имаме спеяна потребност от тях.
  • Наказания-те трябва да се прилагат само ако остананалите техники на мотивация са приложени и не действат.Наказанияте демотивират.Налагат се само след разговори и предупреждения със служителя, наречени дисциплинарно интервю.
  • Развитие на съпричастност-това означава да накараш човекът да се чувства важен и ценен за организацията.
  • Мотивиране чрез самата работа-това означава длъжностите да не са монотонни, а динамични, да могат служителите да прилагат своите знания.
  • Признаване и възнаграждаване на постиженията.Тук става въпрос за моралните награди и всяко едно признаване на дребни неща, които служителят е свършил
  • Лидерство-по този начин се мотивира, като се отнасяш с подчиинените си като с хора-без обиди и атакуване на личностнита им качества.
  • Работа в екип-ако се работи с колеги, които уважавате и те вас-също, съществува взаимопомощ и доверие, има и мотивация.
  • Обучение и развитие на хората-въвеждащото обучение е абсолютно задължително за всеки нов служител.То е по-трудно при служители с по-голям опит, отколкото при такива без опит.
  • Условия на труд-те включват например служебен транспорт, служебно облекло, осигуряване на местата за паркиране, осигурени почивки за хранене и др.

2.Техники за мотивиране във фирма „Enjoy-тур”

Фирма „Enjoy-тур” е туроператор и  туристически агент, занимаващ се с организиране на екскурзии и туристически пътувания с обща цена.Персоналът на фирмата наброява 23 души.Мениджърът на фирмата се казва Николина Георгиева.

Средната възраст на персонала на фирмата е 36 години, което означава, че парите за повечето от тях се оказват основно мотивиращо средство.Г-жа Николина Георгиева владее добре своята работа и затова създава удовлетворение у своя персонал, като периодично им увеличава заплатите и добавя бонуси за добре свършената работа.Г-жа Георгиева знае много добре, че наказанията действат демотивиращо, затова ги прилага само в краен случай.

Обучението на нов служител във фирмата е сложен процес, особено ако той е с по-голям опит.Но г-жа Георгиева знае това много добре и се отнася гъвкаво и по различен начин с различните служители.

Друга техника, която мениджърът на фирма „Enjoy-тур” използва, за да мотивира своите служители, е прилагането на индивидуален подход към всеки един от тях.Г-жа Георгиева например, никога не задава на своите подчинени лични засягащи въпроси, защото знае, че уважението стои в основата.Тя непрекъснато повтаря на своите служители, че те притежават необходимите качества, че организацията има нужда от тях и т.н.Освен това още при назначаването на съответните длъжности, г-жа Николина Георгиева е преценила точно подбраните служители-такива, които не обичат монотонната и еднообразна работа, а обичат разнообразието и искат да прилагат своите знания.Това мениджърът постига чрез непрекъснатото задаване на нови задачи, чрез които служителите да обогатяват своите знания и умения, както и чрез смяната на работните места.

Всеки месец фирма „Enjoy-тур” определя своя най-отличил се служител, а в края на годината един от всичките получава като награда екскурзия в чужбина.

Силен мотиватор се явяват условията на труд във фирмата.Като такива са определени:служебен транспорт с мини бус до работното място и обратно;служебно облекло;осигурено безплатно хранене по време на работа, както и удобството на работното място-офисите са оборудвани по най-новия и модерен начин.

3.Изводи, заключения, препоръки

Всичко по отношение на УЧР във фирма „Enjoy-тур” изглежда перфектно.Това произлиза преди всичко от опитния мениджър г-жа Николина Георгиева, която наистина разбира от работата си.Разбира се, всеки прави грешки, но преди всичко служителите във фирмата се мотивират, като се отнасяш с тях като с хора-без обиди и атакуване на личностните им качества, защото по този начин най-добрите в работата напускат първи.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG