Home Икономика Механизъм за определяна на номиналните (парични) РЗ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Механизъм за определяна на номиналните (парични) РЗ ПДФ Печат Е-мейл

Механизъм за определяна на номиналните (парични) РЗ

1. Формите на РЗ.

а) Повременна РЗ – тогава, когато факторът от който зависи размера на заплатата е вложеното работно време (90 % от хората в света получават своята заплата като повременна – изчислява се на месец, ден, час). Размера на повременната РЗ се определя като се отчита произведения брой на отработеното време по ставката за 1 час;

б) Сделна има тогава, когато фактора от който се определят е количеството на произведената продукция. Сделната форма на РЗ се определя като произведението на разценката (възнаграждението на единица изделие) умножено по броя на отчетените изделия за месец.

2. Структура и елементи на РЗ.

- Основна заплата;

- Допълнителни и други трудови възнаграждения;

- Бонуси, награди, премии;

Съществува и един 4-ти елемент:

- Обезщетения – по силата на КТ.

Основната РЗ има 2 форми:

- Повременната форма (ставка) възнаграждение за месец, ден, час, в трудовия договор се изписва повременното - какво ще е нашето възнаграждение;

- Сделната форма (изработка) индивидуалната РЗ;

- акордна форма на заплащане – заплащане по хонорар, възнаграждението се дава в общ глобален вид;

4. Начини и методи за определяне на основната РЗ – 2 метода:

а) Експертен (опитен) – първичен метод, на око се определя заплатата;

б) Аналитичен (точков) – съвкупност от показатели, критерии на базата, на които икономически-обосновано се определя РЗ на работниците и служителите.

5. Елементи на допълнителни и други трудови възнаграждения:

а) Клас – възнаграждение за продължителна работа, всеки има право за всяка година трудов стаж да получава увеличение от 0,6/100 за всяка година – това е минимума, процента се определя индивидуално с колективния трудов договор (КТД) върху основната РЗ.

б) За нощното трудово възнаграждение – заплаща се по 0,50 лв за всеки час между 22.00 и 06.00 ч.

в) За извънреден труд – заплаща се в размерите установени в КТ 50/100 за всеки час в работните дни; събота и неделя 75/100; в празнични дни 100/100;

г) Възнаграждение за тежки и неблагоприятни условия на труд – изчислява се по брой точки за вредност, заплащането е по 0,05 лв;

д) За притежаване на по-висока лична квалификация;

е) Допълнително възнаграждение за работа на разположение на работодателя (лекари, следователи и др.);

Всяка фирма, държавно учреждение може да регламентира определено  допълнително заплащане, стига това да е прието с КТД.

6. Награди, бонуси, целеви премии – извършват се главно по силата на КТД.

Източници могат да бъдат:

- Производствените разходи или себестойността на продукцията само в случаите, когато тези премии се изплащат ежемесечно на работниците и служителите и имат постоянен характер;

- Има премии и награди, които се изплащат от печалбата на фирмата и са еднократни – работодателя заделя и се изплаща на всички работници и служители – на запад се нарича “Система за участие в печалбата на фирмата”;

- 13-та заплата – източник е бюджета на държавата;

- Западните фирми плащат част от жилището, фирата поема част от кредитите ако има такива изтеглени, част от храната, транспорта;

Определяне на заплатата по аналитичен (научно-обоснован метод). Етапи и процедури на оценяване:

Избор на показатели за оценяване, често 4, 5 показатели. Изискването към показателите е да характеризират и възможно най-пълно да оценяват работата на това работно място.

а) Образованието – вид, степен на образованието например: 1 – без образование; 2 – средно образование; 3 – средно специално; 4 – колеж; 5 – бакалавър; 6 – магистър; 7 – доктор. (Количественото измерение представлява например: степен магистър се определя с 15 точки.)

б) Професионален опит – трудов стаж (пак по стъпките за оценяване – избор, аранжиране, количествено измерение;

в) Сложност на изпълняваните работи – сложни, по-сложни;

г) Предприемчивост, адаптивност – подходящ за различни условия; творчество, самостоятелност, отговорност.

д) Диференциране и утвърждаване на определен брой степени във фирмата.

Определяне на РЗ.

- База при определяна на индивидуалната РЗ на работника е основната заплата на работното място;

- Индивидуалната РЗ на работника може да варира в посока нагоре или надолу спряво основната заплата на работното място, но само в определени пропорции.

Точков аналитичен метод.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG