Home Икономика ГРЕШКИ, ДОПУСКАНИ В СЪЗДАВАНЕТО, ОРГАНИЗИРАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА МАЛКИЯ БИЗНЕС

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ГРЕШКИ, ДОПУСКАНИ В СЪЗДАВАНЕТО, ОРГАНИЗИРАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА МАЛКИЯ БИЗНЕС ПДФ Печат Е-мейл

ГРЕШКИ, ДОПУСКАНИ В СЪЗДАВАНЕТО, ОРГАНИЗИРАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА МАЛКИЯ БИЗНЕС

1. Новата фирма (дейност) се управлява като установила се трайно на пазара,  с традиции в продажбите и проверена формула на организация, с действаща иновационна система и с ефективна програма за стимулиране и развитие на персонала - но често това е свързано с неестествени или неприсъщи разходи на фирмата, която току-що прохожда.

2. Отсъствие на обща пазарна култура и специфични управленски знания и умения- в процеса на преход към пазарна икономика, се работи по стари методи и схеми.

3. Едностранчива професионална подготовка на собственика на малък бизнес - усилията се насочват само в една насока на дейността на фирмата, при което се пренебрегват други жизнено- важни  за новата фирма дейности.

4. Подмяна на мнението и желанието на клиента с това на собственика на малкия бизнес - не се инвестират средства за проучване на отребителското мнение;

5. Поставяне на общи цели на фирмата, без обаче да бъдат конкретизирани в практически измерими икономически величини и параметри - работниците на знаят и/или не са материално заинтересовани от постигането на целите на фирмата

6. Поведение и нагласа на предприемача при което, той се опитва да върши всичко сам - в самото начало - да, но за да се развие фирмата е по-добре някои нещ да се оставят на специалистите.

7. Смесване на формалните и неформални отношения във фирмата. - смесване на роднински или приятелски отношения със служебни; служебни с неформални отношения.

В условията на пазарно стопанство могат да се ползват следните  техники на компесаторно управление:

1. Създаване на компесатори (заместители) по целия процес: от производството до пазара;

2. Създаване на компесатори чрез застраховка на дейността;

3. Политика на преразпределение на печалбата.

За успешно предприемаческо управление е необходимо да има: ред и икономичност в организацията; индустриалните продажби- необходима е подготовка, да се намерят подходящите работници, които да са заинтересовани (материално и морално) от обема на продажбите, и потенциалните клиенти, които да са "винаги прави" и да чувстват, че ги познаваш.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ЕТИКА

Предприемаческата етика е част от универсалната човешка нужда от нравствени норми и ограничения. Има три ограничения:

-нараства пропорционално на мащабите на дейността на предприемача;

-поведение според обществения интерес, интереса на организацията и на обществото;

-ограничение от принадлежността на предприемача към определена етническа група.

Опредметяването на етичните норми и правила в ежедневната дейност на предприемача е предприемаческия морал.

Социалната отговорност на предприемача приема формата на обществено съглашение, в основата на който стоят следните предпроставки:

- дейността на фирмата да бъде печеливша;

-законодателна регламентация и стимулиране на социалната отговорност на предприемача от страна на държавата;

- съпосочност на интересите на предприемачите и работниците. Социалната отговорнаост на предприемача се състои в:

-отговорност към клиентите ( по отношение на качество, количество отговарящо на цената платена от клиента, безопасност за потребителите);

-създаване и изграждане на публичен образ на предлагането на нови полезности за обществото;

-създаване и изграждане на социална значимост от разкриването на нови работни места;

-изграждане на социални програми на собствениците на малък бизнес (обучние на персонала;

-социални и благотворителни дейности);

-създаване на позитивни примери на малък бизнес за младите хора;

-организиране на публичното пространство освободено от държавата.

Създаването и провеждането на конкретни политики на  социалната отговорност на предприемачите насочва вниманието на обществото  към социалната дейност на предприемачите. Те са:

-политика на "търсене на фискални преимущества от провеждане на социална отговорност" (подкрепа от държавата);

-политика на "оценка на социалните разходи върху конкурентността на компанията";

- политика "минимум социални разходи";

-политика "целенасочени социалните разходи и отговорности";

-политика "социализация на персонала";

-"на продуктите и услугите";

-политика "социалния импулс".

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG