Home Икономика Описване на технологичен ред на продажби на услуги

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Описване на технологичен ред на продажби на услуги ПДФ Печат Е-мейл

Описване на технологичен ред на продажби на  услуги. / На примера на Мото – Пфое рент а кар – предоставяне на коли под формата на рент – а  - кар/

Предоставянето на коли под наем е услуга, която е отдавна навлязла на развитите пазари, но все още се счита за сравнително нова у нас.

Цикълът на услугата, която ще бъде изследвана е на примера на Мото Пфое рент а кар.

Цикълът на обслужване на клиентите е както следва:

Първа стъпка: при поява на клиент в офиса,  той се насочва към даден служител, където се идентифицират потребностите на клиента;

Втора стъпка: определят се  цените, според нуждите на клиента, като цените на предприятието са както следва:

Цени на клиентите на сервизите на Мото – Пфое. Прилагат се за клиенти на Мото – Пфое, които са оставили автомобилите си в сервиз. Намалението е в размер на 5% от стандартните цени.

Цени на корпоративни клиенти. Прилагат се за корпоративни клиенти на Мото – Пфое. Намалението е в размер на 5% до 20% от стандартните цени. Като това намаление се съгласува с отдел “Корпоративни клиенти”

Цени за Мото – Пфое. Прилагат се за Мото – Пфое и дъщерните компании. Намалението е от 20% от стандартните цени.

Цени за служители на Мото – Пфое и дъщерните компании. Прилагат се за всички служители и членове на семействата им. Намалението е 15% от стандартните цени.

Трета стъпка.  При съгласие за услугата в посочения ценови аспект, служителят разяснява     основните условия по представяне на услугата.

Общите условия на предоставяне на услугата на фирмата са:

Изисквания към наемателя: Притежаване на валидно свидетелство за управление на МПС най-малко от 1 година, минимална възраст – 21 години, документ за самоличност.

Период на наема: минимум 24 часа, при връщане клиентът има право на гратисен период от два часа, след което се начислява цял наемен ден. Уикенд тарифа: петък 14.00 ч. – понеделник 10.00 ч.

Начин на плащане: Приемат се кредитни карти Visa, MasterCard, American Express, както и плащане в брой. При заплащане в брой се изисква депозит, като размерът му зависи от класа на автомобила и продължителността на наема. За автомобили от групите H, O, X, R се приемат плащания в брой само при приключване на наема.

Доставка/прибиране на автомобил на/от адрес: Услугата доставяне/прибиране на автомобил е безплатна в рамките на градовете, в които Мото-Пфое рент-а-кар и мобилни услуги има офиси.

Доставка/прибиране на автомобил извън града: До/от градовете, в които Мото-Пфое има представителства на разстояние до 200 км от най-близкия офис на Мото-Пфое рент-а-кар и мобилни услуги таксата е 50 евро, а над 200 км – 80 евро. За всички останали случаи клиентът заплаща по 0.50 евро на километър по официалните разстояния между населените места.

Еднопосочни наеми: За градовете, в които Мото-Пфое има офиси – 50 евро за разстояние до 200 км; 80 евро за разстояние над 200 км. За всички останали случаи клиентът заплаща по 0.50 евро на километър по официалните разстояния между населените места.

Допълнителен шофьор: Еднократна такса от 10 евро за всеки допълнителен шофьор.

Допълнително оборудване: Бебешко столче, багажник, вериги за сняг – 3 евро на ден, но не повече от 30 евро за наемен период.

Летищна такса: При наемане на автомобила от офис на летище се заплаща допълнителна летищна такса в размер на 20 евро.

Наемане/връщане на автомобил извън работно време: С предварителна резервация – еднократна такса в размер на 15 евро.

Наем на автомобил с шофьор – повече информация можете да намерите в централния ни офис.

Пътуване извън страната: С предварително одобрение от централния офис.

Гориво: Използваното гориво се заплаща от наемателя . Автомобилът се предава с пълен резервоар. В случаите, когато се върне с непълен резервоар, разликата се заплаща по 1.50 евро на литър.

Предплатено гориво: Наемателят може да предплати 1 резервоар гориво по 1.20 евро за литър.

Застраховки, включени в цената: „Гражданска отговорност” и „Пълно Автокаско”.

Отговорност на наемателя: В случай на щета или кражба по време на наема, клиентът заплаща такса в размер на 100 евро за групи: B, C, D, Е, G, P, S, U; 200 евро за групи J, K, I, V, M, R, Y, F, N, Qи 300 евро за групи: H, O, X, L.

Такса „Освобождаване от отговорност”: Сключва се по желание на клиента и го освобождава от отговорност в случай на щета или кражба:

·    CDW (такса за освобождаване от отговорност в случай на щета):

ü              за групиB, C, D, Е, G, P, S, U - 5 евро/ден, но не повече от 50 евро за наемен период;

ü              за групи J, K, I, V, M, R, Y, F, N, Q - 7 евро/ден, но не повече от 70 евро за наемен период;

ü              за групи H, O, X, L - 9 евро/ден, но не повече от 90 евро.

·    TP (такса за освобождаване от отговорност в случай на кражба)

ü              за групиB, C, D, Е, G, P, S, U - 3 евро/ден, но не повече от30 евро за наемен период;

ü              за групи J, K, I, V, M, R, Y, F, N, Q - 5 евро/ден, но не повече от50 евро за наемен период;

ü              за групи H, O, X, L  - 7 евро/ден, но не повече от70 евро за наемен период.

Такса за изгубени документи, ключове: Такса в размер на 70 евро (вкл. за загуба на панел на касетофон)

Заплащане на щети и кражба на автомобил: Частични липси, загуба на части или аксесоари са за сметка на клиента. В случай, че клиентът не предостави изискуемите документи от КАТ за ПТП заплаща пълния размер на щетите. В случай, че клиентът не предостави необходимите документи от КАТ при кражба и тотална щета, заплаща пълната застрахователна стойност на автомобила.

Четвърта стъпка. При съгласие от  страна на клиента, се пристъпва към проверка на  документите на клиента, както и това дали той отговаря на общите условия за предоставяне  на услугата;

Пета стъпка. При изрядни документи, се пристъпва към сключване на договор. Договорът е фирмена бланка, в която се нанасят данните на клиента и бланката се подписва от служителя, слага й се печат, след което се предоставя на клиента.

Шеста стъпка. След като клиентът е запознат с договора, той трябва да го подпише, като  отново се сверяват  данните, нанесени в договора с тези, от представените документи на клиента.

Седма стъпка. Клиентът запазва единия екземпляр от  договора и придружен от  друг служител се води до гаража на фирмата.

Осма стъпка. Служителят на фирмата, отговарящ за гаража прави сравнение между данните, нанесени в договора и данните на желани автомобил, като предоставя ключовете от автомобила на клиента след като предварително е показал, че резервоара е пълен и колата се предава във вид, в който е описана в договора.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG