Home Икономика АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕКРАТЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕКРАТЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ПДФ Печат Е-мейл

АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕКРАТЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

Прекратяването на управлението на проекта или неговата отделна фаза, след достигане на поставените цели, изисква административно закриване. Административното закриване се състои в потвърждаване и документиране на проектните резултати с цел приемане на проектния продукт от заявителя на проекта. То включва събиране на проектните документи, които отразяват окончателните резултати, анализиране на ефективността и успеха на проекта и архивиране на наличната информация с цел бъдещо използване.

Административното прекратяване се извършва след всяка проектна фаза, с което се съхранява важната и полезна информация през нея.

Входни данни:

  • Документация по измерване на изпълнението – всички документи, разработени в хода на изпълнението на проекта, включително планиращите документи, трябва да са налични за преглед по време на административното приключване;
  • Документация на проектния продукт; други проектни документи.

Средства и техники:

  • Техники и средства за докладване на изпълнението.

Изходни резултати:

  • Архив на проекта;
  • Формално приемане на проекта или на негова отделна фаза;
  • Поуки от практиката.

Примерен доклад за оценка съдържанието на проекта е добавена в Приложение 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Като обобщение на написаното дотук по отношение на управлението на проектните комуникации може да се каже че те играят водеща роля в цялостния процес на проектно управление. Едно старателно планиране и разработване на комуникационната среда на проекта гарантира стабилно и безпроблемно функциониране, своевременна и адекватна реакция при промени във външната среда, както и съгласуваност във дейностите между отделните структурни поделения вкючени в дейността по проекта.

УПК същевременно дава възможност за своевременна оценка на развитието на проекта след приключването на всяка фаза от дейнстта на база редица количествени показатели, предварително събрани и обработени. По този начин могат своевременно да се отстранят редица вредни влияния чрез своевременно влияние върху източниците им.

Не на последно място чрез УПК се финализира административният процес на управление, отчитат се и се оценяват постигнатите резултати, съхранява се необходимата за бъдещо ползване информацкия – явно неотменен етап от процеса на управление на всеки един проект.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG