Home Икономика Ролята на неправителствиния сектор в социалната политика

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Ролята на неправителствиния сектор в социалната политика ПДФ Печат Е-мейл

Неправителствения сектор играе голяма роля в социалната политика.Тя от своя страна зависи от типа управление на страната.Социалната политика е от изключително значение за една страна, тъй като е пряко свързана с развитието на страната и показва най-добре капацитета на управлението и отношението държава-обикновен човек. По тази причина се появяват неправителствените организаци/НПО/,които израстват спонтанно и доброволно и не зависят от държавните институции. Те развиват обществена дейност без стопанска цел и се финансират от източници, несвързани с правителството.Целта им е благотворителна .Една  от теориите за тяхното възникване е невъзможността на държавата да осигури обслужването,потребностите и реализацията на целите на обществото.Те предлагат алтернативни решения на някои от спорните въпроси в обществото.Те предлагат една ценна възможност за участие в социално-икономическия живот на обществото на малцинствени групи , които не са пряко  представени във властта.

В България, независимо от  разнообразната  си дейност  НПО,могат да се разделят на два типа:асоциации и фондации. Асоциациите са тип организации със следните показатели:

  • Сдружение на хора
  • Статут на юридическо лице
  • Обществени цели, които са от взаимна полза за сдружените

Класическите показатели на фондациите са:

  • Дарение или наследство
  • Статут на юридическо лице
  • Обществени цели

Основната задача на неправителствения сектор  в развитието на гражданското общество е повишаване на общественото доверие в доброволните организации и установяване на добри работни взаимоотношения с правителството , бизнес обществото, медиите и всички обществени прослойки.

Неправителствените организации трябва да имат силно влияние във формирането и изграждането на социалната политика , защото различните НПО, които представляват различните малцинствени групи, хора с увреждания , социални групи и други имат по близък контакт с тях и знаят точно от какво се нуждаят и искат.Чрез контакта си с хората и държавните учреждения,те могат да служат за посредник между двете групи и да подпомагат създаването на една по-добра социална политика.НПО представлявайки отделни групи от хора могат най- точно да кажат кой от какво се нуждае. Например фондации  като “Хоризонти” , “Достоен живот”,”Делфин”-помагат на хората с увреждане и се борят за техните права.Фондация “С.Е.Г.А-работи с малцинствата,а фондациите “Милосърдие” и “Социални норми”-работят с възрастните хора.Те  представляват едни от най-големите групи от хора зависещи от социалната политика.Като техни представители фондациите могат да посочат как социалната политика влияе върху живота на тези групи от хора, как им помага да се справят с проблемите си.НПО и фондациите могат да съветват държавните органи,точно кои от реформите и дейностите  по социалната им политика биха били приложими, ефективни и биха имали някакъв положителен ефект.Те могат да предлагат промени по тези реформи,които ще ги направят работещи  и биха били по ефективни от старите.По този начин НПО се явяват доста силни организации с влияние върху правителството , социалната политика и групите които представляват.

В гореописаното разбираме,че неправителствения сектор играе важна роля във формирането на социалната политика, но също така те могат да играят важна роля и в изпълнението на тази политика. Чрез прекия си контакт с хората,които представляват те могат да организират разяснителни кампании,срещи на които да обяснят как точно социалната политика,ще им бъде от полза. НПО организират форуми и срещи с хората,където те могат да разберат какво им е мнението и отношението към социалната политика.Как работи на практика и дали има някакъв ефект,бил той положителен или отрицателен.По този начин се разбира какво искат хората,как работи социалната политика,кои са недостатъците й.Но за съжаление не се отдава необходимото внимание на НПО, на техните дейности, постижения и влиянието им в обществото.

Макар съществуването на неправителствените организации да е похвално,все  още  у  нас  тяхната  дейност е ограничена.

Много често законопроектите се предоставят на НПО на много късен етап  за обсъждане и така се възпрепятства даването на един сериозен и изчерпателен анализ.

В България липсва традиция в партньорствата между организациите на гражданското общество , между  бизнеса  ,

както и между тези два сектора.Една от причините е,че такива партньорства не са били изискани от финансиращите програми, като условие за достъп до средства. Като особено  слаба  се  преценява  степента  на организираност на неправителствения сектор във връзка  със структурните фондове.Някои НПО са имали достъп до специализирано обучение във връзка със структурните фондове,но липсва цялостна програма за развитие на техния капацитет или за достъп до информация.

Макар да се смята за ограничено , сътрудничеството в неправителствения сектор / НПО- НПО, бизнес-бизнес,  НПО-бизнес / у нас то не изглежда по-слабо от останалите страни.Главния проблем идва от степента на организираност на сектора-единни позиции и използването на структурните фондове.Въпреки,че се смята за ограничено сътрудничеството между неправителствените организации за съвместни проекти,те все пак са потенциални изпълнители на тези проекти.Те са съфинансирани от структурните фондове и участват в управителните комитети.Партньорствата между неправителствените организации до голяма степен  зависи от участие на НПО в структурните фондове.За да участва активно и ефективно в подготовката и използването на структурните фондове, неправителствения сектор трябва да има съответния капацитет.За развитието на този капацитет,не може да се разчита / само / на държавата.Когато е подходящо организиран неправителствения сектор може “да си помогне сам”за развитието на собствения си капацитет по ефективен и ефикасен начин / особено подходящ е примерът на Полша /.

Имайки  предвид значителния опит, който притежава българският неправителствен сектор в работата с групи в неравностойно положение , както и широката международна ресурсна мрежа , до която има достъп, е много жалко,че неговата експертност не се използва достатъчно.Като се има предвид, че неправителствените организации имат голям принос за държавата, за хората в нея, те ще станат едни от най-силните организации и правителството , ще бъде принудено да се съобразява с тях.

Като се вземе предвид гореописаното и като страничен наблюдател,спокойно мога за изразя мнението си,че за дейността на НПО в България може да се пише и спори доста,но на кого служат,на обществото или на…….аз като свободен гражданин на това общество,оставям всеки сам да направи своята преценка.

 

WWW.POCHIVKA.ORG