Home Икономика Качество на книжните пари

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Качество на книжните пари ПДФ Печат Е-мейл

КАЧЕСТВО НА КНИЖНИТЕ ПАРИ

Качетвото на книжните пари показва в каква степен те са запазили

/ съхранили / първоначалния си вид. Качеството им е особено важен

показател, защото книжните пари са малки произведения на изкуството

и тяхното естетическо въздействие зависи, на първо място, от доброто

състояние на хартията, на цветовете, на образите. От добре запазените

книжни пари човек може да добие представа за първоначалния художествен

проект, за техниката на отпечатване, за редица художествени детайли,

отразени върху тях, които имат определено смислово значение.

Прието е както за монетите, така и за книжните пари качеството им

да се определя словесно с помощта на седем оценки.

1. Нециркулирала, съкратено Unc от Uncirculated. Купюрата изглежда

като току-що отпечатана. По нея няма следи от обращение или

манипулиране, липсват каквито и да е огъвания, зацапвания или

избледняване. Хартията е пружинираща - при държане вертикално

за долната по-тясна страна тя стои изправена, при разклащане -

не се прегъва.

2. Извънредно хубава, съкратено EF от Extremely Fine. Купюрата е

отлично запазена, има незначителни следи от еднократно обращение

или манипулиране при съхранението. Може да е била огъвана, но в

пачка от банкноти, и не се е образувал остър ръб. При държане

вертикално за долната по-тясна страна тя може само леко да се

наклонява, но не се прегъва. Ъглите на копюрата могат да бъдат

леко закръглени. Не може да бъде зацапана или избледняла.

3. Много хубава, съкратено VF от Very Fine. Купюрата е цялостна,

но има следи от обращение. Прегъващия ръб в преминаваща светлина

се вижда като по-светла ивица. Може да има и повече, но незначителни

прегъвания. Няма петна от зацапвания, но бялата рамка на купюрата

равномерно е потъмняла от обращението, цветовете са леко избледнели.

4. Хубава, съкратено F от Fine. Купюрата е цяла, има централна

светлиннопускаща сгъвка и следи от многобройни други прегъвания.

По краищата на сгъвките, особено по централната, е започнало

прокъсване. Ъглите са заоблени и леко развлакнени. Може да има и

малки петна от замърсявания, на места цветовете са прекъснати от

прегъванията.

5. Много добра, съкратено VG от Very Good. Купюрата е била

продължително време в обращение. Има многобройни светлиннопропускащи

сгъвки, които към краищата водят до разкъсване. Цялата е замърсена,

на места може да има петна от замърсяване. На места печатът се е

позагубил или прекъснал от износването.

6. Добра, съкратено G от Good. Купюрата е била продължително време

в обращение. Има многобройни светлиннопропускащи сгъвки, някои от

тях прокъсани. Може да липсват малки парченца от краищата. Замърсена

и на места загубила цветния печат.

7. Недоброкачествена, съкратено P от Poor. Купюрата е износена

дотолкова, че е излязла от обращение и е само едно доказателство,

че такъв вид книжни пари са съществували.

Освен описаните седем оценки се допускат и междинни. Например

Unc-EF е междинно качество между нециркулирала и извънредно хубава,

EF-VF е междинно качество между хубава и много хубава и т.н.

Междинните оценки са шест, така че общият брой става тринадесет.

Оценките на книжните пари по качество допускат известна субективност,

но след непродължителна практика всеки колекционер може да дава

оценка, която ще съвпада с оценката на всички останали. За

колекциониране се използват книжни пари от първите три качества.

Останалите нямат колекционерско значение и практически не се ценят.

Ето защо една запазена банкнота може да струва хиляди лева, а

същата банкнота с ниско качество не струва и стотинки. Необходимо

е всеки, интересуващ се от книжните пари, да разбере това и да го

осмисли.

КАЧЕСТВО НА МОНЕТИТЕ

1. Prof (PR) - монети, отсечени при специален технологичен режим,

по качествени от редовната емисия.

2. Uncirculated (UNC) - монети, сечени при нормален технологичен

режим, но не били в обръщение и съхранявани в специални опаковки.

3. Extremely fine (EF) - монетите не са съхранявани в специални

опаковки, повърхността им е леко потъмняла или патинирана, но са

без драскотини и изтриване на отпечатъка.

4. Very fine (VF) - монетите са били за кратко в обращение и имат

едва забележими драскотини ( но не по-големи от размера на цифрите

и буквите върху тях) и слабо изтриване по най-изпъкналите части на

гравюрата.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG