Home Туризъм Екотуристически пазари и продукти

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Екотуристически пазари и продукти ПДФ Печат Е-мейл

Екотуристически пазари и продукти

5.1          Тенденции на вътрешния пазар

През последните две-три години в страната се наблюдава процес на зараждане на нормален вътрешен туристически пазар, основаващ се на класическите принципи на предлагането и търсенето, а паралелно с това и на обособяването на някои ниши в него, включително на екотуризма.

През 2001 година са пътували с цел почивка малко над 1 милион българи над 18 годишна възраст[1]. По-голямата част от тях са жители на столицата и на областните градове и са със средно или висше образование. Повечето от тях са прекарали лятната си почивка в малките селища по Черноморието, една четвърт са били в планината или в други курортни селища.

Най-характерните дейности по време на почивката са развлеченията в заведения и екскурзии, походите и съответните спортове. Доминиращият мотив за избор на дестинация са наличието на чист въздух, спокойствие, море и плаж.

Общо разходите, направени           от български граждани за пътуванията им в страната с цел почивка през 2001 г. са около 330 милиона лева.

По отношение на специализирания екотуристически пазар, може да се каже, че за сега може да се позоваваме само на едно целенасочено пазарно изследване, проведено през 2002 г. Резултатите от него представят по-скоро една моментна картина, отколкото тенденции[2].

Потенциалният вътрешен пазар на екотуризма е между 140 000-180 000 души. Повечето от тях са от големите градове, най-вече от София. През 2001 г. тази група предприема:

 • 300 000 пътувания с цел почивка в България с продължителност 1-3 нощувки (общо около 600 000 нощувки като се изразходват средно по 10 лева за нощувка. Това представлява годишен оборот 7 000 000 лева само за нощувки).
 • 170 000 пътувания от 4 до 6 нощувки (общо около 850 000 нощувки по 10 лева за нощувка правят годишен оборот 8 500 000 лева), и
 • 180 000 пътувания със 7 нощувки (1 260 000 нощувки генериращи приходи от 12 600 000 лева годишно).

Това означава, че през 2001 г., екотуристическата целева група от страната е похарчила най-малко 28 100 000 лева само за нощувки. Този оборот включва всички видове пътувания, не само екотуристически направления, но все пак, това са едни значителни стойности.

Основната целева група за екотуризма на вътрешния пазар има следния профил:

 • 25-40 годишна възраст;
 • минимален месечен доход от 600 лева;
 • висше образование;
 • жители на градовете – предимно от София;
 • женени, без деца;
 • голяма част притежават и ръководят собствен бизнес;
 • голяма част притежават собствена вила;
 • голяма част притежават и използват компютър у дома;
 • редовно се занимават с някакъв вид спорт;
 • повечето притежават автомобил.

Резултатите от проучването доведоха и до следните заключения:

 • Вътрешният екотуристически пазар е в началния си стадий на развитие.
 • Предлаганите туристически продукти са на основата на природните дадености на дестинацията, без да са положени допълнителни усилия за пакетирането им като туристически продукти и съобразяване с очакванията на потребителите;
 • Ролята и функцията на туроператорите и туристическите агенции е символична;
 • Пътуванията за повече от един ден с нощувки представляват малко над половината от всички направени туристически пътувания;
 • Нивото на удовлетвореност от услугите по настаняването и храната е ниско.

71,4% от изследваното население е предприело пътувания за удоволствие/почивка през 2001 г. Очертават се шест групи практики на пътувания за удоволствие; групата с най-голям потенциал за екотуристическия пазар е Групата, предприемаща разнообразни пътувания. Тя се състои главно от хора на възраст между 20 и 40 години с добро образование, жители на София или други големи градове, с висок месечен доход. Групата предприема пътувания с цел упражняване на дейности като планинарство, каране на ски, посещения на църкви и манастири. Тук водещ критерий в избора на мястото са наличието на интересни природни забележителности, привлекателните цени и възможността за практикуване на спортове.

Групата, предприемащи разнообразни пътувания се очертава като група с най-голям потенциал за проява на интерес към екотуристическия продукт, поради следните причини:

 • Дейностите, упражнявани в рамките на групата, и критериите за избор на дестинацията са в значителна степен близо до стандартите на екотуризма;
 • В групата има много високо ниво на интерес към туристическите продукти, свързани със защитените територии, както и на готовност да се използват веднага след като се предложат на пазара;
 • В групата се проявява високо ниво на чувствителност към опазването на природата;
 • Тези, макар и ограничени данни, дават основание да се говори за съществуването на потенциал на вътрешния пазар, който все още не се усвоява от бизнеса.

Програми и маршрути

Както за повечето характеристики на българския екотуристически пазар, така и за предлаганите продукти, не съществува систематизирана информация. Възможно е да се представят само примери, които в голяма степен обобщават цялостната картина, но не я изчерпват.

Основни райони за екотуризъм в България са големите планини – Пирин, Рила, Родопите, Стара планина, Странджа, както и Предбалканът, Витоша, някои защитени територии с характерни видове (предимно птици и растения) и някои райони в равнината и ниските планини, където също могат да се наблюдават специфични природни феномени или биологични видове.

Програмите са най-общо два вида – строго специализирани – за наблюдение на птици, животни и растения и програми от смесен тип, в които освен екотуристическия има приключенски или културен елемент. Продължителността е от три дни до две седмици. От сезонна гледна точка, специализираните програми се съобразяват с времето и биологичния цикъл на съответните видове.

Другите програми се предлагат целогодишно, като активният сезон е през лятото – от май до октомври. Най-експлоатираните дестинации са Средна Стара планина - Националният парк Централен Балкан и около него, Северен Пирин, Северозападна Рила, южната част на Западни Родопи, районът на Маджарово, защитените територии по черноморското крайбрежие.

Пътуванията се осъществяват почти изключително с водач, като понякога се ползва и още един специалист. Те се осъществяват пеша, с велосипед или с автомобилен транспорт. Транспортът често е включен като част от услугата.

Стремежът е да се предлага по-цялостен, по-завършен продукт и затова често настаняването е на база полу-пансион или пълен пансион. Примерната програма е с продължителност 7-10 дни, посещават се поне две планини (Рила и Пирин, Стара планина и Родопите) и една или повече културни забележителности (Старинен Пловдив, Рилски манастир, Мелник). Настаняването е предимно в семейни хотели и къщи за гости, но се ползват и хижи и големи хотели. Групите са от 2 до 15 души.

В страната не съществуват никакви форми на сертифициране на екотуристически продукти. Няма практика на обсъждане на стандартите за качество на тези продукти или за налагане на норми за еколого-съобразност на предоставянето на услугите и продуктите (зелени печати, например).

При предоставянето на специализирани услуги няма практика да се предоставят и специализирани застраховки, едва през последните години такава услуга се предоставя от Планинска спасителна служба, но туроператорите нямат практиката да я включват в предлаганите пакети.

Връзки с масовия туризъм

Връзките на масовия туризъм с екотуризма се осъществяват по инициатива на големите туроператори, които работят в сферата на масовия туризъм. В стремежа си да разнообразят предлагания продукт, с което да удовлетворят по-добре потребностите на своите клиенти, операторите на големите комплекси по Черноморието и някои ски-курорти предлагат екскурзии до природни или културноисторически забележителности, етнографски и фолклорни атракции извън курортите.

Те обикновено не инвестират в създаването на нови продукти или идентифицирането на нови атракции, а по-скоро използват добре разработени от миналите десетилетия атракции. Част от тях са посещения на обекти на екотуризма, например: от Пампорово до пещери, скални феномени и архитектурни забележителности в Родопите; от Черноморските курорти до села и резервати в Странджа, до Природен парк “Златни пясъци” и др. Примери са посещенията в Природозащитен център “Пода” край Бургас, разходки с лодка по река Велека и по река Ропотамо и др.

Този тип продукти се доближават до екотуристическите, защото представят природни атракции и защото част от средствата остават в посещавания обект и служат за неговата поддръжка.

Засега, обаче, тези възможности за взаимно обогатяване и извличане на взаимни ползи за двата пазарни сегмента не са оползотворени пълноценно. Големите туроператори включват в своите оферти добре познати и разработени атракции, макар и не толкова оригинални и иновационни. Те не инвестират в създаването на нови. От друга страна, доставчиците на такива услуги все още не са намерили най-подходящия начин да предложат своите услуги и атракции на необходимото качество и по подходящ начин, за да спечелят нови клиенти в сферата на масовия туризъм.

Независимо, че от гледна точка на ценностите на екотуризма това взаимодействие предполага някои компромиси, доколкото по-голямата част от ресурсите не остават в местната общност и в много от случаите става дума за движение и присъствие на големи групи туристи. Но за сметка на това пък, подобни връзки могат да действат много стимулиращо за създаването и поддържането на качествени елементи на екотуристическия продукт.

5.2          Тенденции на международния пазар

Екотуризмът е малка ниша в рамките на по-обширния пазар на природния туризъм или устойчивия туризъм. Международната асоциация за екотуризъм (TIES) е направила профил на екотуристите[3]:

 • Възраст: 35 до 54 години
 • Доход на семейството: 50 000 щ. д. годишно и повече
 • Предимно с висше образование (повече от 80%)
 • Двойки и семейства
 • по 50% мъже и жени
 • Състав от домакинството: няма голяма разлика между общите туристи и екотуристите
 • Състав на групата: 60% от опитните екотуристи предпочитат да пътуват като двойка, като 15% предпочитат да пътуват с други опитни екотуристи, а 13% предпочитат да пътуват сами
 • 50% от опитните екотуристи отделят по-дълго време за тези екскурзии в сравнение с общите туристи със среден престой от 8 до 14 дни
 • Разходи: опитните екотуристи отделят повече пари за екскурзиите – 26% са склонни да похарчат от 1001 до 1500 щ.дол. за една екскурзия
 • Важни елементи: опитните екотуристи цитират три неща: 1) девствена природа; 2) наблюдаване на диви животни; 3) планински туризъм/преходи
 • Мотивацията за следваща екскурзия включва: 1) радостта от пейзажа и природата; 2) нови преживявания и места

Екотуризмът е част от нарастващата пазарна ниша на туристическия отрасъл. По разчети на Световната туристическа организация (World Tourism Organization), през 1997 г., 595 милиона международни туристи са изразходвали 425 милиарда щатски долара. Очаква се броят на туристите да нараства с 4,3% годишно през следващите 20 години, разходите по пътуванията да се качват с 6,7% годишно. Туризмът сред природата генерира 7% от всички разходвани средства за международни пътувания (Линдберг, 1997 г.). Институтът по световни ресурси (1990 г.) установи, че туризмът като цяло нараства годишно с 4%, докато пътуванията, насочени към природата, се увеличават с 10 до 30% годишно. През последните години културният туризъм също се развива като една от най-успешните туристически индустрии в различни страни на света. Делът на туристическите пътувания, мотивирани от културата и културното наследство непрекъснато нараства. Особено значение придобиват културните маршрути предлагащи цялостни пакети от разнообразни типове културно наследство и природни ценности, с развита туристическа, информационна и транспортна инфраструктура.

Това означава, че съществува тенденция за динамичен растеж на потенциалния пазар за екотуристически продукти и си заслужава България да опита да стане част от него, като се подготви качествено и своевременно.

Международната година на екотуризма 2002 беше отбелязана с поредица от национални и регионални форуми, както и с провеждането на Световната среща на високо равнище за екотуризъм през май 2002 г. в Квебек, Канада.

Проучванията на пазара говорят за появата на ново поколение отговорни туропе­ратори. Те са свързани помежду си или са групирани по произход или по дестинация. Във Великобритания 150 туроператора са се присъединили към AITO - Асоциация на независимите туроператори. В Германия 80 малки туроператора са членове на Forum Anders Reisen. И двете организации имат разработени насоки за действие, етичен кодекс на туриста, стратегия, база данни и обща рекламна дейност. Във Франция, 15 туроператора за приключенски и пешеходен туризъм действат съвместно в северно-африкански дестинации в района на Сахара. В момента се изпълнява кампания за чиста пустиня, издава се еко брошура и протича програма за почистване на къмпингите.

Усеща се един нов вид сътрудничество около идеята за “коректен туризъм”. Международната мрежа за “Коректна търговия в туризма” е разработена от Tourism Concern. Хартата за коректен туризъм, разработена от френски НПО и туроператори, е базирана на принципа за “коректна търговия” и призовава за:

 • Взаимно изгодно и равнопоставено сътрудничество с местните общности и доставчици на услуги;
 • Справедливо заплащане и добри условия на труд;
 • Развиване на местния бизнес, управляван от местни хора, добри управленски позиции.

Едно ново поколение продукти в екотуризма се изпробва на пазара. Това са продукти, основани на участието и почивки, базирани върху:

 • Споделяне на културата, съприкосновение и потапяне в местния бит;
 • Опознавателни екскурзии;
 • Доброволен труд; отделяне на време за екологични проекти; еко-солидарност; еко-ентусиазъм, изследване и мониторинг;
 • Финансиране на местни проекти за развитие.

Продукти, при които ключовите думи са уважение и отговорност:

 • Подобряване на условията на живот на местните доставчици на услуги - например носачите в Непал;
 • Ограничаване на въздействията върху околната среда.

По отношение на маркетинга в екотуризма, все още се използват традиционни средства: лични препоръки, каталози, агенции. Въпреки това малки компании с по-малък бюджет за реклама имат склонност да използват целеви канали за промоция като специализирани регионални търговски изложения и увеселения, Интернет, специализирани списания.

Специализирани изложения на конкретни теми са:

 • Алтернативен туризъм - Райзе павилион (Хановер);
 • Изложение за еко храни (Лион);
 • Отговорен туризъм (Амстердам).

Традиционните национални изложения по туризъм също се специализират. ITB Берлин, WTM Лондон, FITUR (Мадрид) разработват семинари, конференции и други прояви за устойчиво развитие на туризма.

Reise Pavillion - един новатор сред търговските изложения

Reise Pavillion се организира вече 12 години под домакинството на град Хановер. Той е уникална международна смесица от търговско изложение, изложба, конференция и публична информация на тема устойчив туризъм. Това търговско изложение има следните цели:

 • Малките и средни предприятия се представят и обучават
 • Идеите на устойчивия туризъм стават разбираеми за туристите и професионалистите
 • Основният акцент е върху особената атрактивност на офертите за “устойчивост”. Пътувай “алтернативно” и се забавлявай повече

Основните постижения на Reise Pavillion за последните 12 години са:

 • Все по-голям брой изложители, презентации и посетители от 1991 г. насам.
 • Изключително важен обмен на информация между туристи, различни сектори на туристическата индустрия и медиите.
 • Създаване на Forum Anders Reisen през 1998 г. - едно обединение на малки и средни туроператори.
 • Различни национални и международни награди като “Награда за най-добра практика за опазване на околната среда” на WWF.
 • Стартиране на кампания за потребителя – VISIT – която има за цел да създаде повече прозрачност за еко етикетите на европейско ниво.

Опознавателни екскурзии или практически семинари

Това са прояви, при които местните доставчици канят външните туроператори да дадат своето експертно мнение и да разработят нови пакети, основани на равнопоставеност и партньорство.

Целта на опознавателните екскурзии е:

 • Да се запознаят международните туроператори с дестинацията и продукта;
 • Да се посетят интересни обекти;
 • Да се покажат оферти в това направление;
 • Да се сътрудничи с местни туроператори и доставчици на услуги;
 • Да се установят делови отношения.

Интернет, индивидуални уеб сайтове

Интернет се използва широко за промоция. Той осигурява:

 • Информация чрез брошури, публикувани в Интернет;
 • Правене на резервации чрез Интернет, което бележи голям ръст в последно време;
 • Обратна връзка и услуги според нуждите на клиента.

Интернет е обявен като най-добрия начин за реклама и продажба на екотуризма. 7 от страните в проучването на WTO са сред 15-те най-големи потребители на Интернет, или 60% от всички потребители в света. Браншовите организации (НПО) и пътническите агенции не играят почти никаква роля.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG