Home История Рецензия на христоматия на история на българия

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Рецензия на христоматия на история на българия ПДФ Печат Е-мейл

Сборникът “Христоматия по история на България” е предназначен за учебни цели. Целевата група към която е насочено са зрелостници, кандидат-студенти, студенти-практиканти и учители по история. Изданието съответства на съдържанието и структурата на учебната им програма. Липсват обаче уводни думи към разделите на темите и към групите документи, а също и учебно-методически препоръки. Няма никакви разяснения за съдържанието на дяловете и за систематизирането на документите в тях. Изворовият материал е подреден тематично във всеки дял, а документите в темите следват хронологически ред. Изданието може да се определи като тематично, защото включва разнообразни исторически извори, отнасящи се до историята на българската държава, независимо от тяхната фондова пренадлежност и местонахождение. Изданието съдържа оригинални текстове, които са възпроизведени изцяло или частично в зависимост от нуждите на целевата група към която е насочено. Липсващите абзаци са отбелязани с многоточие. Подредбата на изданието е много ясна, което улеснява читателя в търсенето на необходимия му документ.Начина на възпроизводство на документите е полиграфически. Включените документи са типични, като липсват необнародвани. Все пак не трябва да се забравя, че при учебния тип издания подборът на документи се определя в зависимост от програмата и изискванията й, според които най-често се включват известни публикувани документи. Това е така, защото именно тези извори най-често се разглеждат и анализират в научната литература.  Публикуваният изворов материал може да бъде намерен и в други издания. Посочени са тези, от които ги взел автора. Също така липсва и приложение за други издирени документални извори засягащи проблематиката, които не са включени в разглеждания сборник.

Според начините за възпроизвеждане на текста в зависимост от целевото му предназначение, може да се определи, че в това издание текстовете се придържат към научно-критическия принцип, тъй като в целия сборник  правописът е нормализиран. Използваните извори са адаптирани, което е изключително полезно особенно за ученици. Това позволявя по лесно разбиране и работа с текста.

В изданието географските места и топоними са представени с общо приети географски наименования, характерни за времето от което са документите, като съвременните им форми са обяснени в малки скоби.В това издание чуждите документи са публикувани само в превод. Липсата на оригиналния текст на чужд език в случая не е фатална, тъй като е излишно при тази целевата група към която е адресирано изданието.Липсват данни за издирването и подбора на документите, които са публикувани, тъй че не можем да знаем и принципите, които са спазвани. Тъй като липсват други данни е трудно да се въстанови процеса на работа и правилата, които е следвал издателят. Все пак при по-внимателно проследяване на публикувания материал може да се заключи, че всеки извор се разглежда като продукт на времето си и засегнатите въпроси са показани в развитие. От това може почти сигурно да се заключи, че при подбора на документи е спазван принципа на историцизма.

Според археографското си оформление повечето от публикуваните документи в това издание са правилни. Те имат редакционно заглавие, в което са посочени вида, автора, адресата, съдържанието и датата на документа. При документи в това издание, които са част от друг по голям документ е спазено правилото да се посочва, от какво са част. В това издание изцяло липсва легендата към документите, което лишава читателя от данни относно документа отнасящи се за мястото му на съхранение, характера на неговата оригиналност и външен вид. Липсата на легенда не позволява в случаи на необходимост да се изиска оригинала, защото няма публикувани искови данни. По този начин не се знае нищо за вида на публикувания документ, с какви печати е скрепен, какви материали са използвани за неговото изготвяне, в какво състояние е, езика на който е съставен и т.н.. Тази липса затруднява читателя и при анализирането и тълкуването на изворовия материал. В случая обаче може да се предположи, че това е излишно, защото христоматията не предполага необходимостта от по задълбочени изследвания. Добавянето на легенда само би натоварила допълнително изданието. Освен това към всеки документ е посочено изданието, от което е взет при спазване на всички критерии за това. Също така е публикуван и пълен списък с използваната литература или така нареченият библиографски списък.

Предговорът на разглежданото издание липсва. Това е недопостимо независимо от целевата група читатели. Липсата на предговор значи, че не е посочена никаква информация за излезлите преди това издания, няма данни за необходимостта от издаване на този труд.  Липсва информация за значението и актуалността на темата, за плана за построяване на изданието, за характера на източниците и степента им на ползване. Липсват и данни за състоянието на документите и характерът им на оригиналност. Не са изложени също принципите и методите за подбор и печат.

Изданието е лишено от какъвто и да е научно-справочен апарат. Няма никакви указатели, а в случая именен, географски и предметен указател биха били добро допълнение. Указателите са изключително необходими за по-лесното боравене с изворовия материал и спомагат за неговото осмисляне особенно при ученици.Разглежданото издание е учебно. Независимо от липсващите в него елементи то позволява да се използва лесно и безпроблемно в процеса на обучение от целевата група, към която е насочено.

 

WWW.POCHIVKA.ORG