Home Туризъм Дестинации за лечебен туризъм в България

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Дестинации за лечебен туризъм в България ПДФ Печат Е-мейл

Увод

Лечебният туризъм е традиционен елемент от облика на България като туристическа страна. Традицията да се използват лечебните качества на водите и природните ресурси води началото си от траките, известни като изкусни лечители, познаващи целебните качества на минералните извори. В Римската империя тези традиции продължават и "свещените " извори на Тракия стават известни по всички краища на Великата империя.

Останките от грандиозни древнотракийски и особено римски  и от друг произход съоръжения, служили някога за водолечебни цели, свидетелстват за това, че цветущите в миналото селища, като Аугуста (днешният Хисар), Пауталия (днешният Кюстендил), Германеа (днешна Сапарева баня), Тонзос (Сливенски минерални бани), Термополис (Бургаски минерални бани), Сердика и още много други, са дължали своята известност именно на минералните води, бликащи при тях. По-голямата част от тези води наред със стотиците източници, разкрити в по-ново и най-ново време, и днес с успех се използват за лечебни цели. Не случайно България притежава славата на една щедро надарена с минерални води страна в Европа.

Разнообразният планински релеф, обширната морска брегова ивица, близостта на Средиземно море и благоприятното географско положение на страната създават отлични биоклиматични условия и неповторими или рядкосрещащи се природни съчетания за комплексно въздействие върху човешкия организъм. Значително е предимството на България в климатично отношение в сравнение с традиционно възприетите туристически страни, развиващи балнеотуризам на Балканите, в Западна Европа и по Средиземноморието. Броят на слънчевите дни е с 18-20% по-голям от този на Централна, Северна и Северозападна Европа. Планините ни се явяват защитни прегради за силните северни ветрове. Облачността по Черноморието ни е с 10-30% по-малка в сравнение с тази по Атлантическото крайбрежие и в някои зони по Средиземноморското крайбрежие. Валежните количества са по-малки с 26-65% съответно през пролетните и летните месеци. България е защитена от горещите ветрове на африканските пустини и от ураганната сила на дълбоките средиземноморски циклони. Много от находищата на минерални води са локализирани в планинска или полупланинска среда с богати биоклиматични и ландшафтни качиства, в близост до чисти планински води и иглолистна растителност - уникална среда с йонообразуващи фактори и с голямо физиологично и терапевтично значение.

Ценни по своя химически състав и инградиенти минерални води се срещат и в долини с подчертано средиземноморски климат.

Изобилие на термоминерални води и лечебна кал има в таласотерапевтичната зона на Черноморското крайбрежие.

Успешно в България се използва голямото разнообразие на билки и растения за нуждите на фито- и ароматотерапията, както и лечебните свойства на пчелните продукти.

Тази обективно благоприятна природна среда осигурява реални възможности за удължаване на сезона и за по-ефективно използване на биоклиматичните ресурси за отдих, лечение и профилактика на редица социално-значими заболявания

Характеристика на продукта на лечебния туризъм

Страната ни е богата на природни дадености за развитие на балнеолечение. Застъпено още в древността, сега се практикува в големи специализирани хотелски комплекси, разположени в региони с необходимите природни фактори. Балнеолечението се развива предимно в нашите утвърдени курорти. Балнеолечението се провежда с използване на минерални води. Преимущество на българските балнеолечебни курорти се дължи и на благоприятните климатични условия, предоставящи възможност за съчетаване на балнеотерапия с климатолечение.

Минералните води са природни води от естествен извор или сондаж, които оказват въздействие върху човешкия организъм вследствие на повишено съдържание на химически компоненти или по-висока температура. Минералните води в България са ценни поради многообразния си химичен състав и минерализация, вид разтворени в тях соли, целебни газове, биологически активни микроелементи. Практически в страната ни се срещат всички възможни видове, съществуващи в природата и притежаващи различни характеристики.

Едни от тях са хидрокарбонатни (Хисар, Павел баня, Биримирци, Княжево, Търговище), други са сулфатни (Момин проход, Хасковски минерални бани, Пчелин, Бъта баня), трети – хлоридни (Мирово, Долен чифлик, Шабла), четвърти – флуорни (Павел баня, Сапарева баня, Огняново), пети – радиоактивни и радонови (Момин проход, Наречен, Стрелча, Хисар, Костенец, Пчелин, Долна баня, Шипковски бани), шести – въглекисели (Михалково, Ст. Караджово), седми – сероводородни (Сапарева баня, Кюстендил, Шабла, Биримирци), осми – смесени (Банкя, Горна Баня, Вършец, София, Бургаски минерални бани, Велинград, Меричлери). Немалък брой от минералните води са същевременно и специфично-силициеви (Бургаски минерални бани, Белен, Благоевград, Варвара, Велинград).

Това огромно и ценно богатство чертае пред нашата страна перспективи при оживените туристически връзки, които тя поддържа, да я превърне в една общоевропейска балнеолечебница, която би й донесла слава, не по-малка от тази, която й носят нейните морски курорти.

Дестинации за балнеолечебен туризъм.

Балнеолечението в България е с дългогодишни традиции. В балнеоцентровете работят много добре подготвени специалисти, използват се наличните и допълнителни лечебни ресурси. Богатата гама от лечебни и възстановителни туристически програми непрекъснато се обновява с включването на екзотични, самобитни елементи, както и по-модерни лечения с ясната цел да се отговори на съвременните изисквания на търсенето на международните пазари. Така нашите балнеокурорти се изпълват с качествено ново съдържание и насочват продукта към по-широка потребителска аудитория -  от хора, нуждаещи се от лечение и профилактика до по-широк диапазон от здрави хора, търсещи релаксация и избавяне от ежедневния стрес.

Балнеохотелите с висококвалифицирания си персонал предлагат широк спектър от услуги и програми като: класически вани с минерална вода, таласотерапия, класически, подводни и нетрадиционни масажи, перлени вани, хелиопрофилактика, лечебна физкултура, мануална терапия, масажи, рефлексотерапия, традиционна иглотерапия, акупунктура, акупресура, лазерпунктура, китайски енергиен хидромасаж, озоно- и кислодиотерапия, криотерапия, лечение с парафин, инхалации, апитерапия, ароматотерапия, фитотерапия калолечебни и луголечебни апликации, програми, , програми, насочени към "третата възраст", антистресови програми, програми за отслабване, диетични режими, балнеокозметика, сауна, солариум, фитнес, медицинска козметика, естетична хирургия и много други. Успоредно с провеждането на лечение и профилактика се предлагат богати възможности за спорт - водни спортове, тенис на корт, вело-спорт, джогинг, пешеходни турове в планинска среда и др.

В страната официално са обявени 102 курорта. От тях 34 са от национално значение (5 климатични планински, 10 климатични морски) и 68 от местно значение (38 балнеолечебни, 48 планински климатични, 15 морски климатични).

Балнеоложки, климатични и калолечебни центрове по Черноморското крайбрежие - к.к."Албена", к.к. "Златни пясъци", к.к."Св. Константин и Елена", к.к."Слънчев бряг", "Слънчев ден", Ваканционен клуб "Ривиера", Созопол, Китен, Приморско, Ахтопол, гр.Поморие, Балчик, Тузлата, Варненски калолечебни бани и др.

Балнеоложки, климатични и калолечебни центрове във вътрешността на страната в полупланинска и планинска среда - Хисар, Велинград, Сандански, Кюстендил, Банкя, Павел баня, Наречен, Вършец, Костенец, Момин проход, Бургаски минерални бани, Старозагорски минерални бани, Сливенски минерални бани, Хасковски минерални бани, гр. Баня, Сапарева баня, Боровец, Пампорово, Трявна, Тетевен, Априлци, Елена, Котел, Дряново, Говедарци и др.

Банкя: Балнеоложки курорт, прочут и със здравословния си климат. Намира се на 17 км западно от София,в североизточните склонове на Люлин планина.

Минералните води (с температура 34-38°С и дебит около 50 л/сек) са подходящи за лечение на сърдечносъдови и ревматични заболявания и функционални заболявания на нервната система. Изградени са множество почивни бази, хотели и лечебни заведения.

Интересно: Минералната баня в Банкя, построена по проект на мюнхенския арх. проф. Карл Хохедер през 1907-1910 г., е била първата минерална лечебна банска сграда в България, съобразена с модерните за времето си технически съоръжения.

Велинград: Намира се на 48 км югозападно от Пазарджик и на 86 км от Пловдив. Изо­би­ли­е­то от ми­не­рал­ни во­ди в района, мо­дер­на­та бал­не­о­ле­чеб­на и ку­рор­т­но-ту­рис­ти­чес­ка ба­за, бла­гоп­ри­ят­ни­ят кли­мат и чу­дес­ни­те при­род­ни ус­ло­вия дават въз­мож­ност вся­ка го­ди­на тук да по­чи­ват над 200 000 ду­ши.

Най-го­ля­мо­то бо­гат­с­т­во на Ве­лин­г­рад са ми­не­рал­ни­те из­во­ри – над 70 на брой, с тем­пе­ра­ту­ра от 22 до 90° С и де­бит над 150 л/сек. Во­до­нос­ни­ят ба­сейн об­х­ва­ща око­ло 800 кв. км. Фор­ми­рани са три тер­мал­ни зо­ни: Че­пи­но, Лъ­д­же­не и Ка­ме­ни­ца, ка­то по­ло­ви­на­та от вод­ни­те ре­сур­си се па­дат на Че­пин­с­ко­то на­хо­ди­ще. Из­пол­з­ват се за ле­че­ние на заболявания на опор­но-дви­га­тел­ния апа­рат, на неврологични, чернодробни, стомашни, кожни и други бо­лес­ти. Из­г­ра­де­ни са де­сет­ки бал­не­о­са­на­то­ри­у­ми, ле­чеб­ни­ци, по­чив­ни ба­зи, час­т­ни ви­ли и др. В курортния център се прилага и климатолечение на неспецифични белодробни заболявания, неврози, прекарани пневмонии и др., както и калолечение.

Интересно: Ми­не­рал­ни­те во­ди на Ве­лин­г­рад по ко­ли­чес­т­во и със­тав съ­че­та­ват ед­нов­ре­мен­но ле­чеб­ни­те въз­мож­нос­ти на во­ди­те в Хи­сар, Ба­ня (Кар­лов­с­ко) и На­ре­чен­с­ки­те ба­ни.

Девин: Климатолечебен и бал­не­оложки курорт с международна известност. Намира се на около 40 км северозападно от Смолян и на 103 км от Пловдив. Минералните му води (местни и от Беденските минерални бани) са подходящи за профилактика и лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат и нервната система, гинекологични, чернодробни и други заболявания. Има изграден бал­не­оса­на­то­ри­ум и от­к­рит ми­не­ра­лен плаж. Курортът е особено по­пу­ля­рен в скан­ди­нав­с­ки­те страни. Широко употребяваната за пиене натурална минерална вода Девин е екологично чиста.

Освен с богатството на минералните си води Девин е известен и с изключително здравословния си климат. Околните скалисти възвишения и горските масиви са истинска преграда за сту­де­ни­те и сил­ни се­ве­ро­за­пад­ни ветрове. Девин се радва на го­лям брой слън­че­ви дни през цялата година, на из­к­лю­чи­тел­но ме­ки зи­ми и прох­лад­ни ле­та, на свеж и чист въздух без про­миш­ле­ни замърсители. Бли­зос­т­та на уханните иг­ло­лис­т­ни гори, бо­га­ти­те на пъс­тър­ва реки, на­ли­чие­то на ди­ви ко­зи (ряд­кост за Ро­до­пи­те) и сърдечното гос­топ­ри­ем­с­т­во­то на мес­т­ни­те пла­нин­ци превръщат Девин в един предпочитан за почивка и посещение град.

Нареченски бани: Балнеоложки курорт, разположен на 24 км югозападно от Асеновград.

Минералните води са с температура 20,5–31,2С и се използват за лечение на болести на обмяната, на нервната система, сърдечносъдови и други заболявания. В курорта са изградени балнеолечебни заведения, хотели и почивни домове, има и удобни частни квартири.

Интересно: Минералният извор Соленото изворче е с най-голямата радиоактивност у нас – до 1300 емана.

Павел баня: Бал­нео­ле­че­бен ку­рорт с на­ци­онал­но и меж­ду­на­род­но значение. Намира се на 22 км западно от Казанлък и на 33 км източно от Карлово.

Ми­не­рал­ните води са с температура 49-56С, слабо минерализирани, радонови, силициеви и флуорни. Има 7 минерални извора с общ дебит 950 л/мин. Курортът е профилиран за лечение на де­ге­не­ра­тив­ни и въз­па­ли­тел­ни ортопедични заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система, на гръбначния мозък и др. Осо­бе­но доб­ри са ре­зул­та­ти­те при ле­ку­ва­не на плексити, ишиас, ради­ку­лит. Ле­чеб­ни­ца­та в Па­вел ба­ня е спе­ци­али­зи­ра­на в ре­ха­би­ли­та­ция на бол­ни с дис­ко­ва херния. В ку­рор­та е из­г­ра­ден го­лям оз­дра­ви­те­лен ком­п­лекс с над 500 лег­ла и съв­ре­мен­но ме­ди­цин­с­ко оборуд­ва­не, различни бал­не­оле­чеб­ни и по­мощ­ни заведения. Разположен е в обширен парк от 200 декара, сред великолепни дървета и храсти. Има го­лям от­к­рит спор­тен и пла­жен ком­п­лекс (ба­сейнът е с олим­пийс­ки размери).

За желаещите да се лекуват или да почиват в града има добре уредени семейни хотели, предлагат се и частни квартири.

Сандански: Утвърден климатолечебен и балнеоложки курорт, познат с лечебната сила на минералните води и здравословния си климат още в древността. Намира се на 74 км южно от Благоевград.

Минералните извори са с температура от 33 до 83С, което позволява да се прилага банско и питейно лечение в зависимост от заболяванията. При функционални заболявания на нервната система, хипертония и пр. се прилагат хладки или умерено топли бани, при ставно-ревматични, гинекологични и възпалителни заболявания се провеждат процедури с по-горещи минерални води.

Здравословният климат на града го е превърнал в един от най-зна­чи­ми­те курортни цен­т­ро­ве за ле­че­ние на гор­ни­те ди­ха­телни пъ­ти­ща и бе­ли­те дро­бо­ве. Той е известен като най-добрата естествена лечебница на бронхиална астма в Европа.

Интересно: В центъра на града се издига най-големият балнеохотел на Балканския полуостров – интерхотел “Сандански”, считан за емблема на града. Разполага с 600 легла и предлага всички удобства на туристите.

Сапарева баня: Балнеолечебен курорт, разположен на 14 км североизточно от Дупница. Още древните траки, привлечени от горещите минерални извори, основават тук селище, което римляните превръщат в укрепен град с балнеоложки комплекс за ветераните от войните.

Горещите минерални води са подходящи за лечение на заболявания на пе­ри­фер­на­та нер­в­на сис­те­ма, гръбначния мозък, гинекологични, кожни, дегенеративни и ставни заболявания. В курорта са изградени редица балнеолечебни заведения, почивни станции, вили, има няколко семейни хотела и др.

Интересно: Тук се намира най-горещият минерален извор в България с температура 101,4°C .

Старозагорски минерални бани: Намират се на 15 км се­ве­ро­за­пад­но от Стара Загора.

Минералните води (с температура до 52°С са подходящи за лечение на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, на чернодробни и други заболявания. Има изградени балнеосанаториум, открит басейн с минерална вода, почивни станции, вили. Балнеоложкият курорт предлага добри условия за лечение, почивка, но­щу­ва­не и развлечения.

Интересно: Тук могат да се видят останки от рим­с­ка ба­ня от II век, построена за нуж­ди­те на жи­те­ли­те на Ав­гус­та Траяна, вторият по значение град в провинция Тракия след Филипопол.

Хисаря: Разположен е в южните склонове на източната част на същинска Средна гора. Отстои на 42 km северно от Пловдив. Средната височина на курорта е 365 m, а налягането 734 mm Hg.

Минералните води са основен лечебен фактор в курорта и са част от термоминералните води в Южния Средногорски басейн. Градът разполага с над 22 минерални източника с общ дебит над 4500 dm³/min. Водата е със: съдържание на минерални соли 200 - 270 mg/dm³ ; температура от 37 до 51°С ; pH 7,6 – 9,2 ; радиоактивност 10 до 165 Ем/dm³. По химически състав и физически свойства водата се характеризира като алкална, слабо минерализирана, хипертерминална, хидро-карбонатно-сулфатно-натриева с флуор, метасилициева киселина и радон. Водите са бистри, безцветни, с добри питейно-вкусови качества, без мирис.

Климатичните ресурси. Характеризира се с преходно-континентален климат ; средногодишна температура 11,9°С. Лятото е горещо, зимата е мека, пролетта и есента са умерени. Мъглите са рядкост, слънцегреенето е продължително, валежите са умерени, ветровете – слаби. Климатът е мек и топъл, без големи сезонни и денонощни амплитуди.

Оздравителни и лечебни обекти. Една нова и пет стари балнеолечебници, питейни павилиони с покрити колонади, летен плаж с хидроминерални басейни, балнеокомплекси „Алгуста” , „Хисар” и „Средна гора” , профилакториум на МО, балнеосанаториум на МВР, ведомствено почивно-оздравителни заведения и пр.

Изградените балнеоложки комплекси, хотели и санаториуми, почивни бази и друга лечебно-възстановителна база с капацитет около 4500 легла сега представлява солидна база за развитието на лечебния туризъм. Качеството и конкурентноспособността на туристическите услуги в община Хисаря е основа за икономическата ефективност. Съществуващата материална база в голяма си част е морално и физически остаряла.

Природна среда в извънселищната територия, подходяща за туризъм и активен отдих. Паркови зони от курорта(340 dka); живописна зелена система около него; няколко микроязовира със зони за отдих; туристически местности, маршрути и обекти в Средна гора.

Заключение

Разнообразието на природата на нашата страна дава възможност за богат избор и на място, и на сезон през годината, където и когато рекреационния, закалителния или оздравителен ефект може да е най-добър. Наред с почивка и лечение, гостите имат възможност да опознаят културата на България, участвайки в комбинирани програми във вътрешността на страната и по Черноморието. Древното културно наследство на България, самобитният фолклор и традиции, оригиналната българска кухня в комбинация с екологично чистата ни природа и богатството на термални води са нашите акредитиви към съвременния свят и Новото хилядолетие.

Световните тенденции очертават нарастващо търсене на курортното лечение и все по-голямото развитие на лечебния туризъм. Засилващият се култ към нетрадиционните и природните въздействия върху човешкото здраве предоставя още по-големи шансове на курортно-лечебния потенциал на страната.

Как може днес България да се състезава на този пазар с Италия, Германия, Швейцария, Франция, Чехия, Словакия? Нужни са добри инвестиции , професионална реклама и ефективни послания за реалния продукт. Посланията трябва да са точно адресирани не просто до пътешествениците, а до хората, които търсят съчетание на лечението с отдиха.

Усилията си струват, защото ползите от развитието на лечебния туризъм далеч не се свеждат само до повечето приходи от медицинските услуги.

Водена от подобни мисли, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация трябва да се опита да привлече вниманието на широката общественост върху проблема за развитие на балнеологията да световно ниво.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG