Home Философия Травмятичният стрес на служителите от пожарната

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Травмятичният стрес на служителите от пожарната ПДФ Печат Е-мейл

Дейността на служителите в пожарната се характеризира с постоянно нервно-психично напрежение, предизвикано от системната работа в необичайна среда (висока температура, висока концентрация на дима, ограничена видимост), от постоянната опасност за здравето и живота на пожарникаря (срутване на горящи конструкции, взривяване на газове, интоксикация с отровни вещества, отделящи се в процеса на горене), от отрицателните емоционални преживявания, свързани с изнасянето на ранени и обгорени хора, както и от конфликтни ситуации при служебното общуване с длъжностни лица и граждани.

При изпълнение на служебните си задължения служителите от оперативното направление в пожарната полагат немалки физически усилия за демонтаж на конструкции и оборудвания, изнасяне на материални ценности и поддържане на оптимални темпове на работа. Контролът върху изменението на пожарната обстановка поставя на изпитание възможностите за продължителна концентрация на вниманието, както и способността да се задържа в зрителното поле на служителя състоянието на няколко обекта на пожарогасене.Ограниченото пространство на работа (тунели, подземни галерии, газопроводни и кабелни комуникации) затруднява действията на служителя, нарушава обичайните движения и работната поза.Към това трябва да се добави напрежението от високата отговорност при самостоятелното вземане на решения и действия, както и наличието на неочаквани и внезапни препятствия при постигането на служебните цели, които допълнително натоварват дейността.

Служителите в профилактичното направление ежедневно са подложени на напрегнати служебни контакти с длъжностни лица и представители на различни организации и институции. Тази специфика внася допълнително напрежение в тяхната дейност, което се отразява неблагоприятно върху мотивацията на служителите и ефективността им на работното място.

Спецификата на дейността в пожарната обуславя служебните ангажименти да протичат в условията на екстремалност и непосредствена заплаха за здравето и живота на служителите. Макар и идентични по своята природа и симптоматика, обичайният и травматичният професионален стрес се различават помежду си. Това е свързано с тяхната детерминация.

Травматичният стрес е такава разновидност на професионалния стрес, която се причинява от попадането на индивида в необичайно травматогенни професионални ситуации, напр.: среща и обгрижване на ранени хора, на хора, изпаднали в психичен шок, на обгорени хора. Същият ефект  имат и ситуации, в които самият пожарникар при изпълнение на служебните ангажименти преживява сериозни физически или психически травми.

Травматичният стрес включва широк спектър от реакции, които се проявяват след преживяната психична травма и сериозно повлияват индивидуалното, семейно и социално функциониране на служителя.

Травматичният стрес има следните форми на проявление:

v                                     ОСТРА ТРАВМАТИЧНА СТРЕСОВА РЕАКЦИЯ

Тя възниква непосредствено в момента на силното стресогенно събитие. Стресор може да бъде всяко силно травмиращо изживяване вследствие на попадането на пожарникаря в остра травматогенна професионална ситуация, като: получаване на сериозни физически наранявания,  риск за  физическото оцеляване на пожарникаря или пък среща с хора, изпаднали в шок; ранени и т.н.

Същият ефект върху личността има и прекомерно напрегнатата служебна комуникация на служителите в профилактичното направление на дейност в пожарната , особено когато това се хронифицира.Рискът от развитието на такова разстройство нараства ако е налице телесно изтощение или има други неблагоприятни органични фактори.

Симптомите на острата стресова реакция включват:

 • първоначално състояние на вцепенение (зашеметеност) с известно стесняване на полето на съзнанието,
 • стесняване на вниманието и дезориентация,
 • отдръпване (бягство) от стресогенната ситуация,
 • депресия,
 • прекомерна тревожност, отчаяние, самоизолация
 • възбуда, гняв и свръхактивност.

Симптомите обикновено се проявяват в разстояние на няколко минути след въздействието на стресогенния стимул или събитие. Може да се наблюдава частична или пълна амнезия по време на епизода.

В случаите на остра стресова реакция е препоръчително служителят да излезе (да бъде изведен) от стресогенната ситуация по възможно най-бързия начин.

След извеждане от стресогенната обстановка, симптомите обикновено отзвучават бързо. В случаите , при които това не става, симптомите започват да затихват спонтанно след 24-48 часа и отзвучават след около 3 дни. Възможно е отзвучаването да продължи до 14 дни.

Когато обаче този тип на реагиране се превърне в обичаен, настъпва акумулиране на негативния ефект, което предизвиква преминаването на травматичния професионален стрес в друга фаза.

v                                     ПОСТТРАВМАТИЧНО СТРЕСОВО РАЗСТРОЙСТВО

Когато травматичните ситуации се повтарят сравнително често и личността не е в състояние да се справя с преживяванията, породени от травматичното събитие, е възможно да се развие посттравматично стресово разстройство.

Симптоматиката на посттравматичното стресово разстройство включва:

 • епизоди на повтарящо се изживяване на травмата под формата на внезапно спомняне на отделни фрагменти от ситуацията
 • вторични реакции и преживявания под формата на сънища и дори кошмари.
 • продължаващо чувство на "вцепененост" и емоционална притъпеност.
 • прояви на  отчужденост от другите хора
 • липса на съзвучност спрямо заобикалящата среда
 • загуба на настроение
 • избягване на действия и ситуации, напомнящи за травмата. избягване на всякакви сигнали, напомнящи за реалната травматична ситуация.

В такива случаи е задължително да се потърси компетентното мнение на специалист – психолог.

Стресът не е болест - нито в широкия, нито в тесния смисъл на думата. Той е нормална защитна реакция на организма, която обаче трябва да бъде управлявана от субекта.Стресът активизира психофизиологичните ресурси на организма и в този смисъл има позитивен ефект.Казано по друг начин, стресовите реакции са естествен инстинктивен отговор на човешкия организъм към онези неблагоприятни въздействия от заобикалящата действителност, които поради своята интензивност, продължителност или неочакваност предизвикват състояние на физически и психичен дискомфорт.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG